ทัวร์จีน - ทัวร์จางเจียเจี้ย

21,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ก.ย. 61
China Southern Airlines (CZ)
5 วัน 4 คืน
21,900 บาท
เดินทาง : ต.ค. - พ.ย. 61
China Southern Airlines (CZ)
5 วัน 4 คืน

17,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ธ.ค. 61 ปีใหม่
Thai Smile (WE)
5 วัน 4 คืน
25,900 บาท
เดินทาง : ส.ค.- ต.ค.61
China Southern Airlines (CZ)
5 วัน 4 คืน
21,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ธ.ค. 61 ปีใหม่
Thai Smile (WE)
6 วัน 5 คืน
14,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ต.ค. 61
Thai AirAsia (FD)
4 วัน 3 คืน
11,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 61 ปีใหม่
Thai AirAsia (FD)
4 วัน 3 คืน
ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign