18,900 บาท

เดินทาง ธันวาคม - มกราคม 63
Vietjet Air (VZ) 
5 วัน 4 คืน ไม่เข้าร้านช๊อปปิ้ง

19,900 บาท
เดินทาง มีนาคม - เมษายน 63
Vietjet Air (VZ) รถVIP
6 วัน 5 คืน ไม่เข้าร้านช๊อปปิ้ง
28,888 บาท
เดินทาง เมษายน 2563 (สงกรานต์)
Vietjet Air (VZ)
6 วัน 5 คืน ไม่เข้าร้านช๊อปปิ้ง
13,999 บาท
เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 66
Airasia (FD)
4 วัน 3 คืน
18,999 บาท
เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 66
Airasia (FD)
5 วัน 4 คืน
ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign