16,900 บาท
เดินทาง : กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2562
CHINA SOUTHERN (CZ)
4 วัน 3 คืน **ไม่ลงร้านรัฐบาล**
19,900 บาท
เดินทาง พฤศจิกายน 62 - มีนาคม 63
China Southern (CZ)
5 วัน 4 คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล
16,900 บาท
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 63
China Southern (CZ)
4 วัน 3 คืน
ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign