27,900 บาท
เดินทาง : ก.ย. - ต.ค. 61
Air Asia (FD) *ไม่ลงร้านรัฐบาล
5 วัน 4 คืน
21,999 บาท
เดินทาง : 1-6 พ.ย. 61
ลัคกี้ แอร์ (8L)
6 วัน 5 คืน
27,900 บาท
เดินทาง : พ.ย.-ธ.ค.61
แอร์เอเชีย (FD) ปีใหม่
5 วัน 4 คืน 
28,900 บาท
เดินทาง : 6-10/30-3 ธ.ค.61
ไทย สมายล์  WE ปีใหม่
5 วัน 4 คืน
22,900 บาท
เดินทาง : 20-25 ก.ย. / 27 ก.ย. - 2 ต.ค. 61
Nok Scoot (XW)
6 วัน 4 คืน
35,900 บาท
เดินทาง : 28 ธ.ค.– 02 ม.ค. 62
CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) 
6 วัน 5 คืน  ปีใหม่
16,900 บาท
เดินทาง : 17-21 / 24-28 ก.ย. 61
Nok Scoot (XW)
5 วัน 3 คืน
ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign