ทัวร์จีน - ทัวร์เซี้ยงไฮ้

36,900 บาท
เดินทาง : ส.ค.-ธ.ค. 61
Thai Airways (TG)
7 วัน 6 คืน 

18,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ธ.ค. 61 ปีใหม่
Air China (CA)
4 วัน 3 คืน
13,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ธ.ค. 61 ปีใหม่
Air China (CA)
4 วัน 3 คืน
21,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ธ.ค. 61
Thai AirAsia X (XJ)
6 วัน 4 คืน
19,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ต.ค. 61
China Eastern (MU)
5 วัน 3 คืน
ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign