40,900 บาท
เดินทาง : 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2562 ปีใหม่
Thai Airways (TG)
7 วัน 6 คืน 

23,999 บาท
เดินทาง : 29 - 2 ม.ค. 62 (ปีใหม่)
5 วัน 3 คืน
china eastern airlines (MU)
36,900 บาท
เดินทางปีใหม่ 29 ธ.ค. - 2ม.ค. 2562
China Eastern (MU)
5วัน 3คืน
ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign