16,900 บาท
เดินทาง พฤศจิกายน 62 - มีนาคม 63
China Eastern Airlines (MU)
4 วัน 3 คืน
23,900 บาท
เดินทาง มีนาคม - เมษายน 63
Air China (CA)
5 วัน 4 คืน
33,999 บาท
เดินทาง เมษายน 2563 สงกรานต์
Air China (CA)
6 วัน 5 คืน (ไม่เข้าช๊อปปิ้ง)

25,900 บาท
เดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 2563
Air China (CA)
6 วัน 5 คืน
18,999 บาท
เดินทาง มิถุนายน 66
Lucky Air (8L)
6 วัน 5 คืน
ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign