ทัวร์จีน - ทัวร์เฉิงตู

22,999 บาท
เดินทาง : 15-19 ก.ย. 61 
China Eastern Airlines (MU)
5 วัน 3 คืน
23,999 บาท
เดินทาง: 15 – 19 ก.ย. 61 
China Eastern Airlines 
(MU)
5 วัน 3 คืน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign