26,900 บาท
เดินทาง : มี.ค.- เม.ย. 62 (สงกรานต์)
China Eastern (MU)
5วัน 3คืน
22,900 บาท
เดินทาง : 11-16 เมษายน 62 (สงกรานต์)
Air China (CA)01
6 วัน 5 คืน
13,900 บาท
เดินทาง : 1-5 เม.ย.62
China Eastern Airlines MU
5 วัน 3 คืน

15,888 บาท
เดินทาง : มี.ค.- มิ.ย.62
China Estern (MU)002
5 วัน 3 คืน
22,900 บาท
เดินทาง : 5-10 เม.ย.62 
Air China (CA)
6 วัน 5 คืน
30,900 บาท
เดินทาง : พ.ค. - ต.ค. 62
Air Asia (FD)
6 วัน 5 คืน
34,900 บาท
เดินทาง : 12-16 เม.ย. 62 (สงกรานต์)
China Southern (CZ)
5 วัน 4 คืน


26,900 บาท
เดินทาง : 05–10 เม.ย. 62 จักรี
Air China (CA) 04
6 วัน 5 คืน

19,900 บาท
เดินทาง : มี.ค. - เม.ย. 62 
Air Asia (FD)
5 วัน 4 คืน
15,900 บาท
เดินทาง : 29 - 2 เม.ย. 62
China Southern (CZ)
5 วัน 4 คืน
20,888 บาท
เดินทาง : เม.ย.- มิ.ย.62
China Eastern (MU)
5 วัน 4 คืน
19,999 บาท
เดินทาง : 15-19/22-16 มี.ค.62
China Eastern (MU)
5 วัน 4 คืน
32,900 บาท
เดินทาง : 11-16 เม.ย.62 สงกรานต์
Air China (CA) 04.1
6 วัน 5 คืน
28,900 บาท
เดินทาง : 5-10/11-16 เม.ย.62
Air China (CA) 05 สงกรานต์
6 วัน 5 คืน
31,900 บาท
เดินทาง : 25-30 มี.ค./15-20 พ.ค.62
ไชน่าเซาเธิร์นแอร์ไลน์ (CZ)
6 วัน 5 คืน
28,900 บาท
เดินทาง : 12-17 เม.ย. 2562 สงกรานต์
Air Asia (FD)
6 วัน 5 คืน
26,900 บาท
เดินทาง : พ.ค.- ส.ค. 2562
China Southern (CZ)
5 วัน 4 คืน
49,900 บาท
เดินทาง : 12-18 เม.ย. 2562 สงกรานต์
Air China (CA)
7 วัน 6 คืน
25,900 บาท
เดินทาง : มี.ค.-พ.ค. 62
Thai Aiways (TG) 
6 วัน 5 คืน (สงกรานต์)
17,999 บาท
เดินทาง : 22-26 มี.ค. 2562
Air China (CA) 02
SALE 5 วัน 4 คืน
16,900 บาท
เดินทาง : มี.ค.- พ.ย. 2562
CHINA SOUTHERN (CZ)
4 วัน 3 คืน **ไม่ลงร้านรัฐบาล**
18,900 บาท
เดินทาง : เม.ย.- ก.ค. 2562
CHINA SOUTHERN (CZ) (บินตรง)
5 วัน 4 คืน **ไม่ลงร้านรัฐบาล**
28,900 บาท
เดินทาง : เม.ย.-ต.ค. 62
Shandong Airlines (SC)
6 วัน 4 คืน
30,900 บาท
เดินทาง : เม.ย. - พ.ค. 62 (สงกรานต์)
SHANDONG AIRLINES SC
7 วัน 5 คืน

17,900 บาท
เดินทาง : 15-20 มี.ค. 2562
China Southern (CZ)
6 วัน 5 คืน จองคู่ลด 1,500
24,900 บาท
เดินทาง : 15-20 มี.ค. 2562
CHINA SOUTHERN (CZ)
6 วัน 5 คืน
22,900 บาท
เดินทาง : 16 ก.พ. / 22 มี.ค. 2562
Air China (CA) 03
5 วัน 4 คืน
38,888 บาท
เดินทาง : ก.พ. - ก.ค. 2562
China Eastern (MU)
6 วัน 5 คืน
22,888 บาท
เดินทาง : ก.พ. - เม.ย. 2562 สงกรานต์
Thai Airways (TG)
6 วัน 5 คืน
19,888 บาท
เดินทาง : ก.พ. - เม.ย. 2562
Thai Airways (TG)
5 วัน 4 คืน
14,888 บาท
เดินทาง : ก.พ. - เม.ย. 2562
China Eastern (MU)
5 วัน 3 คืน
21,888 บาท
เดินทาง : ก.พ. - มี.ค. 2562
China Southern (CZ)
4 วัน 3 คืน
19,888 บาท
เดินทาง : มี.ค.-มิ.ย. 2562
Air Asia (FD)
5 วัน 4 คืน
24,888 บาท
เดินทาง : ก.พ. - มี.ค. 2562
China Southern (CZ)
5 วัน 4 คืน
17,888 บาท
เดินทาง : เม.ย. - มิ.ย. 2562 สงกรานต์
Air Asia (FD)
4 วัน 3 คืน
18,888 บาท
เดินทาง : มี.ค. - พ.ค. 2562
Ait China (CA)
5 วัน 3 คืน
17,888 บาท
เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2562 
Air Asia (FD)
4 วัน 3 คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล
26,888 บาท
เดินทาง : 22-27 ก.พ. 2562
China Eastern (MU)
6 วัน 5 คืน
17,888 บาท
เดินทาง : ก.พ. - มี.ค. 2562
Air Asia (FD)
4 วัน 3 คืน
19,888 บาท
เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2562
Thai Airways (TG)002
5 วัน 3 คืน
16,888 บาท
เดินทาง : มี.ค. - มิ.ย. 2562
AIR CHINA (CA)003
4 วัน 3 คืน
19,888 บาท
เดินทาง : ก.พ.- มี.ค. 2562
China Southern (CZ)
5 วัน 4 คืน
13,888 บาท
เดินทาง : ก.พ. - มี.ค. 2562 วันมาฆบูชา
NOK SCOOT (XW)
4 วัน 3 คืน
14,888 บาท
เดินทาง : มี.ค.- พ.ค. 2562
Thai Airways (TG)
5 วัน 3 คืน
17,888 บาท
เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2562
Thai Airways (TG)
4 วัน 3 คืน
21,888 บาท
เดินทาง : มี.ค.- พ.ค. 2562
Thai Airways (TG)
5 วัน 4 คืน
22,888 บาท
เดินทาง : มี.ค.- เม.ย. 2562
Thai Airways (TG)003
5 วัน 4 คืน
34,999 บาท
Sold out
Thai Airways (TG)
5 วัน 4 คืน

40,900 บาท
Sold Out
Thai Airways (TG)
7 วัน 6 คืน 

28,999 บาท
เดินทาง : ส.ค.-ก.ย.61 แนะนำ 
Thai Airways (TG)01
6 วัน 5 คืน
22,999 บาท
เดินทาง : พ.ย.- ธ.ค. 61
แอร์ไช่น่า (CA07)
5 วัน 4 คืน
18,888 บาท
เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2562
Hainan Airlines (HU)
5 วัน 4 คืน
0 บาท
Sold Out
เสฉวนแอร์ไลน์ (3U)
6 วัน 5 คืน *ไม่ลงร้านรัฐบาล
19,500 บาท
Sold Out
นกสกู๊ด XW
4 วัน 3 คืน
28,999 บาท
Sold Out
SHANDONG AIRLINES SC
5 วัน 3 คืน
24,999 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค.61
แอร์ไชน่า (CA06)
6 วัน 5 คืน
27,999 บาท
เดินทาง : ก.ย.-ธ.ค.61
การบินไทย TG02
6 วัน 5 คืน
25,999 บาท
เดินทาง : 1 – 5 ก.ย. /12 – 16 ต.ค. 61 
China Eastern Airlines (MU)
5 วัน 4 คืน - ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
29,999 บาท
เดินทาง : 12 – 16 ตุลาคม 61 
Air China (CA)
5 วัน 4 คืน *ไม่ลงร้านรัฐบาล - ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
31,999 บาท
เดินทาง 19 - 24 ตุลาคม 61
Air China
6 วัน 5 คืน -  ไม่ลงร้านรัฐบาล

21,900 บาท
เดินทาง : ต.ค. - พ.ย. 61
China Southern Airlines (CZ)
5 วัน 4 คืน

21,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ก.ย. 61
China Southern Airlines (CZ)
5 วัน 4 คืน
22,999 บาท
Sold Out
China Eastern Airlines (MU)
5 วัน 3 คืน
14,999 บาท
เดินทาง : ม.ค. - เม.ย. 2562
Air Asia (FD)
4 วัน 3 คืน
17,499 บาท
เดินทาง : ม.ค. - เม.ย. 2562
Air Asia (FD)
4 วัน 3 คืน
19,499 บาท
เดินทาง : ม.ค. - เม.ย. 2562
Air Asia (FD)
5 วัน 4 คืน
19,499 บาท
เดินทาง : ม.ค. - เม.ย. 2562
Air Asia (FD)
5 วัน 4 คืน
23,888 บาท
เดินทาง : 23 - 28 มี.ค. 2561 (CA)
ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign