13,900 บาท
เดินทาง : พ.ย.- ธ.ค. 61
8Viet Jet Air (VJ )005
5 วัน 4 คืน
11,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. - มี.ค. 62
Thai Ari Asia (FD)008
3 วัน 2 คืน
20,888 บาท
เดินทาง : 29-31 ธ.ค. 2561
Thai Airways (TG)
3 วัน 2 คืน
11,999 บาท
เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2562
VietJet Air (VZ)
4 วัน 3 คืน
18,888 บาท
เดินทาง : 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62 ปีใหม่
Vietnam Airlines (VN) 04
5 วัน 4 คืน
12,888 บาท
เดินทาง : ธ.ค. 61 - มี.ค. 62 ปีใหม่
Vietnam Airlines (VN) 03
5 วัน 4 คืน
22,888 บาท
เดินทาง : 29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62 ปีใหม่
THAI AIRWAYS (TG) 07
4 วัน 3 คืน
22,888 บาท
เดินทาง : 31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62 ปีใหม่
THAI AIRWAYS (TG) 05
4 วัน 3 คืน
22,888 บาท
เดินทาง : 30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62 ปีใหม่
THAI AIRWAYS (TG) 04
4 วัน 3 คืน
13,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. - มี.ค. 62
Air Asia (FD) 081
4 วัน 3 คืน
13,888 บาท
เดินทาง : พ.ย. 61 - พ.ค. 62
Air Asia (FD) 02
4 วัน 3 คืน
10,888 บาท
เดินทาง : ม.ค. - พ.ค. 2562
Air Asia (FD) 01
4 วัน 3 คืน
11,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. 61 - ก.พ. 62 ปีใหม่
Air Asia (FD)
4 วัน 3 คืน
13,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ก.พ. 62
ไทยแอร์เอเชีย FD
3 วัน 2 คืน
9,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. 61 - ม.ค. 62
Viet Jet Air (VJ)01
3 วัน 2 คืน
11,888 บาท
เดินทาง : พ.ย. 61 - มี.ค. 62 ปีใหม่
Nok Air (DD) 003
4 วัน 3 คืน
12,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 61
Thai AirAsia (FD) 001
4 วัน 3 คืน
9,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. 61 - มี.ค. 62 ปีใหม่
Thai Lion Air (SL) 04 
3 วัน 2 คืน
10,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 61
Viet Jet Air (VJ) 006
4 วัน 3 คืน
13,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ม.ค. 62
Thai AirAsia (FD) 05
4 วัน 3 คืน
12,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 61 ปีใหม่
Thai Lion Air (SL) 05
4 วัน 3 คืน
14,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 61 ปีใหม่
Qatar Airways (QR) 001
4 วัน 3 คืน
12,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 61
Bangkok Airways (PG) 002
3 วัน 2 คืน
12,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. - มี.ค. 62
Thai AirAsia (FD) 08
4 วัน 3 คืน
12,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 61
Viet Jet Air (VJ) VN 003
4 วัน 3 คืน
11,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 61 ปีใหม่
Nok Air (DD) 03
4 วัน 3 คืน
ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign