54,900 บาท
เดินทาง กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2563
Bhutan Airlines (B3) BT-PBH5D
5 วัน 4 คืน
54,900 บาท
เดินทาง เมษายน - มิถุนายน 
Druk Air (KB) หรือ Bhutan Airlines (B3)  
5 วัน 4 คืน
ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign