ทัวร์พม่า

9,999 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ก.ย. 61
Thai AirAsia (FD)012
3 วัน 2 คืน
17,900 บาท
เดินทาง : พ.ย.- ม.ค.62
Thai airasia (FD)05
4 วัน 3 คืน
10,900 บาท
เดินทาง : พ.ย.-มี.ค.62
Nok air (DD)012
3 วัน 2 คืน
11,900 บาท
เดินทาง : ส.ค.-ธ.ค.61
Thai airasia (FD)04
3 วัน 2 คืน
17,900 บาท
เดินทาง : ก.ย.-ธ.ค.61
Bangkok Airways (PG)
4 วัน 3 คืน

18,900 บาท
เดินทาง : ต.ค.- ก.พ.62
Thai airasia (FD)10
4 วัน 3 คืน
12,900 บาท
เดินทาง : ต.ค.- ม.ค.62
Thai lion air (SL)04
3 วัน 2 คืน
12,900 บาท
เดินทาง : ส.ค.- ม.ค. 62
Thai AirAsia (FD)051
4 วัน 3 คืน
8,999 บาท
เดินทาง : พ.ย. - มี.ค 62
Nok Air (DD) 001
3 วัน 2 คืน
13,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ก.ย. 61
Bangkok Airways (PG) 051
4 วัน 3 คืน
7,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ก.ย. 61
Thai AirAsia (FD) 031
2 วัน 1 คืน
12,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ก.ย. 61
Thai Lion Air (SL) 02
4 วัน 3 คืน
11,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ก.ย. 61
Bangkok Airways (PG) 03
3วัน 2คืน
11,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ก.ย. 61
Nok Air (DD) 004
3 วัน 2 คืน
12,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ก.ย. 61
Thai Lion Air (SL) 002
4 วัน 3 คืน
20,900 บาท
เดินทาง : 9-13 / 23-27 ส.ค. 61
Thai AirAsia (FD) 08
5 วัน 4 คืน
11,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ก.ย. 61
Thai AirAsia (FD) 052
3 วัน 2 คืน
11,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ธ.ค. 61 ปีใหม่
Bangkok Airways (PG) 021
3 วัน 2 คืน
ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign