9,899 บาท
เดินทางทุกวัน *เว้นวันหยุดมาเลเซีย
#เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน
11,900 บาท
เดินทาง มีนาคม - ธันวาคม 63
#รกไฟ+เครื่องบิน
4 วัน 3 คืน
ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign