14,900 บาท
เดินทาง : ก.ย.- ธ.ค.61
Royal Jordan Airways (RJ)02
3 วัน 2 คืน
26,900 บาท
เดินทาง : ต.ค.- ธ.ค. (ปีใหม่)
สายการบินไทย  TG
4 วัน 3 คืน
11,900 บาท
เดินทาง : ส.ค.- ก.ย. 61
Emirate (EK)
3 วัน 2 คืน
18,900 บาท
เดินทาง : ส.ค.- ต.ค. 61
ฮ่องกงแอร์ไลน์ HX
3 วัน 2 คืน
12,900 บาท
เดินทาง : ก.ย.-ต.ค.61
Emirate (EK)
3 วัน 2 คืน 
15,888 บาท
เดินทาง : 12-14 ส.ค. 61
Cathay Pacific (CX)
3 วัน 2 คืน
6,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ต.ค. 61
Air Macau (NX) 02
3 วัน 2 คืน
10,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ก.ย. 61
Thai AirAsia (FD) 02
3 วัน 2 คืน
7,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ต.ค. 61
Thai AirAsia (FD) 03
3 วัน 2 คืน
12,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ต.ค. 61
Thai AirAsia (FD)04
4 วัน 3 คืน
21,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ต.ค. 61
Hongkong Airlines (HX)
4 วัน 3 คืน
17,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ต.ค. 61 
Cathay Pacific (CX)
3 วัน 2 คืน
22,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ต.ค. 61 
Cathay Pacific (CX)
4 วัน 3 คืน
24,900 บาท
เดินทาง : ก.ย.-ธ.ค. 61
Emirates Airline (EK) Business class
3 วัน 2 คืน
12,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ต.ค. 61
Thai AirAsia (FD)
3 วัน 2 คืน
16,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ต.ค. 61
Hongkong Airlines (HX)
3 วัน 2 คืน
17,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ธ.ค. 61
Royal Jordanian (RJ)03
3 วัน 2 คืน
15,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ก.ย. 61
Cathay Pacific (CX) HKG 02
3 วัน 2 คืน
12,900 บาท
เดินทาง : ต.ค.-พ.ย. 61
Emirates (EK) 09
3 วัน 2 คืน
12,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - มี.ค. 62
Cathay Pacific (CX) 01
3 วัน 2 คืน
17,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ต.ค. 61
Cathay Pacific (CX) 03
3 วัน 2 คืน
15,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - พ.ย. 61
Cathay Pacific (CX) 02
3 วัน 2 คืน
ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign