18,888 บาท
เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2562
Hainan Airlines (HU)
5 วัน 4 คืน
16,900 บาท
เดินทาง : ธ.ค. 61 - มี.ค. 62 ปีใหม่
CHINA SOUTHERN (CZ)
4 วัน 3 คืน
20,888 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 2561 ปีใหม่
Thai Smile (WE)
6 วัน 5 คืน
22,999 บาท
เดินทาง : 28-1 /29-2 ม.ค.62 
Air China (CA) ปีใหม่
5 วัน 4 คืน
22,888 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 61
Thai Aways TG
5 วัน 4 คืน
19,900 บาท
เดินทาง : ธ.ค. 61 - มี.ค. 62
CHINA SOUTHERN (CZ) (บินตรง)
5 วัน 4 คืน **ไม่ลงร้านรัฐบาล**
45,500 บาท
เดินทาง : 7-12 ธ.ค. 2561
เสฉวนแอร์ไลน์ (3U)
6 วัน 5 คืน *ไม่ลงร้านรัฐบาล
23,900 บาท
เดินทาง : 28 ธ.ค.-1 ม.ค. / 29 ธ.ค.-2 ม.ค. 62 
Air China (CA) ปีใหม่
5 วัน 4 คืน
17,900 บาท
เดินทาง : พ.ย.2561 - มี.ค. 2562
CHINA SOUTHERN (CZ)
6 วัน 5 คืน
27,900 บาท
เดินทาง : ม.ค. - ก.พ. 2562
เสฉวนแอร์ไลน์ 3U
5 วัน 4 คืน
14,999 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 2561
Lucky Air (8L)
4 วัน 3 คืน
19,500 บาท
เดินทาง : พ.ย.- ธ.ค. 61
นกสกู๊ด XW
4 วัน 3 คืน
29,900 บาท
Sold Out
Shandong Airlines (SC)
6 วัน 4 คืน
28,999 บาท
เดินทาง : ต.ค.- ธ.ค. 61
SHANDONG AIRLINES SC
5 วัน 3 คืน
30,900 บาท
เดินทาง : ต.ค.- ธ.ค. 61 
SHANDONG AIRLINES SC
7 วัน 5 คืน

21,999 บาท
Sold Out
ลัคกี้ แอร์ (8L)
6 วัน 5 คืน
40,900 บาท
เดินทาง : 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2562 ปีใหม่
Thai Airways (TG)
7 วัน 6 คืน 

29,999 บาท
เดินทาง : 28 ธ.ค. – 2 ม.ค. 2562 ปีใหม่
สายการบินไทย TG
6 วัน 5 คืน
22,888 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 2561 ปีใหม่
CHINA SOUTHERN (CZ)
5 วัน 4 คืน
17,888 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 2561 ปีใหม่
CHINA SOUTHERN (CZ)
3 วัน 2 คืน
25,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 2561 ปีใหม่
Thai Airways (TG)
5 วัน 3 คืน
18,888 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 61 (ปีใหม่)
แอร์ เอเชีย FD
5 วัน 4 คืน

21,888 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 2561
CHINA SOUTHERN (CZ)
4 วัน 3 คืน
15,888 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 61 ปีใหม่
Air Asia FD
4 วัน 3 คืน
27,888 บาท
เดินทาง : ธันวาคม 2561
สายการบินไทย (TG) 
6 วัน 5 คืน
30,888 บาท
เดินทาง : ธันวาคม 2561 (ปีใหม่)
สายการบินไทย (TG) 
6 วัน 5 คืน
28,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 2561
สายการบินไทย (TG) 
6 วัน 5 คืน
25,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 61
สายการบินไทย (TG) 
6 วัน 5 คืน
23,888 บาท
เดินทาง : ธันวาคม 2561 ปีใหม่
Air Asia X (XJ)
7 วัน 5 คืน
22,999 บาท
เดินทาง : พ.ย.- ธ.ค. 61
แอร์ไช่น่า (CA07)
5 วัน 4 คืน
24,999 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค.61
แอร์ไชน่า (CA06)
6 วัน 5 คืน
27,999 บาท
เดินทาง : ก.ย.-ธ.ค.61
การบินไทย TG02
6 วัน 5 คืน
25,999 บาท
เดินทาง : 1 – 5 ก.ย. /12 – 16 ต.ค. 61 
China Eastern Airlines (MU)
5 วัน 4 คืน - ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
29,999 บาท
เดินทาง : 12 – 16 ตุลาคม 61 
Air China (CA)
5 วัน 4 คืน *ไม่ลงร้านรัฐบาล - ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
28,999 บาท
เดินทาง : ส.ค.-ก.ย.61 แนะนำ 
Thai Airways (TG)01
6 วัน 5 คืน
31,999 บาท
เดินทาง 19 - 24 ตุลาคม 61
Air China
6 วัน 5 คืน -  ไม่ลงร้านรัฐบาล

34,999 บาท
เดินทาง : 29 ธ.ค. – 02 ธ.ค. 2562 (ปีใหม่)
Thai Airways (TG)
5 วัน 4 คืน

23,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 2561 (ปีใหม่)
Air China (CA)
6 วัน 4 คืน
21,900 บาท
เดินทาง : ต.ค. - พ.ย. 61
China Southern Airlines (CZ)
5 วัน 4 คืน

21,900 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ก.ย. 61
China Southern Airlines (CZ)
5 วัน 4 คืน
34,888 บาท
เดินทาง : ธ.ค. 2561 - ม.ค. 2562 (ปีใหม่)
THAI AIRWAYS (TG)
8 วัน 7 คืน
28,900 บาท
เดินทาง : ธันวาคม 2561 ปีใหม่
ไทย สมายล์  (WE)
5 วัน 4 คืน
35,900 บาท
เดินทาง : 28 ธ.ค.- 2 ม.ค. 2562  ปีใหม่
CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) 
6 วัน 5 คืน 
27,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 2561 ปีใหม่
แอร์เอเชีย (FD)
5 วัน 4 คืน 
12,888 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 2561
SHANGHAI AIRLINES (FM)
4 วัน 3 คืน
15,900 บาท
เดินทาง : ก.ย. - พ.ย. 61
Thai Airways (TG)
5 วัน 3 คืน
26,900 บาท

เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 2561
Thai Airways (TG)
5 วัน 4 คืน

29,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 2561
Thai Airways (TG)
5 วัน 4 คืน
18,900 บาท
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 61 ปีใหม่
Hainan Airlines (HU)
5 วัน 4 คืน
17,900 บาท
เดินทาง : ธันวาคม 2561 ปีใหม่
Air China (CA)
4 วัน 3 คืน
20,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 2561 ปีใหม่
China Eastern (MU)
5 วัน 3 คืน
19,900 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 2561 ปีใหม่
Air China (CA)
4 วัน 3 คืน
22,900 บาท
เดินทาง : 6-11 ธ.ค. 2561
Thai AirAsia X (XJ)
6 วัน 4 คืน
22,999 บาท
Sold Out
China Eastern Airlines (MU)
5 วัน 3 คืน
15,999 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 2561
Air Asia (FD)
4 วัน 3 คืน
16,999 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 2561
Air Asia (FD)
4 วัน 3 คืน
18,999 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 2561 ปีใหม่
Air Asia (FD)
5 วัน 4 คืน
18,999 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 2561
Air Asia (FD)
5 วัน 4 คืน
23,888 บาท
เดินทาง : 23 - 28 มี.ค. 2561 (CA)
15,991 บาท
เดินทาง : มี.ค.,พ.ค.,มิ.ย. 61 (TG)
ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign