ทัวร์จีน *TG PRO* 2 มหานคร
เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง 7วัน 6 คืน
* นั่งรถไฟความเร็วสูง ERA
Thai Airways (TG)


 
สถานที่ท่องเที่ยว
· เซี่ยงไฮ้-จูเจียเจี่ยว-หอไข่มุก-หุ่นขึ้ผึ้ง-ERA-ปักกิ่ง-ปะต้าหลิง (กระเช้า)-หอฟ้า-กายกรรมปักกิ่ง-สามล้อหูถง-บุฟเฟ่ 6 ดาว Golden Jaguar
- มหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเมืองขึ้นตรงต่อส่วนกลาง เป็นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และ คมนาคม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ในสมัยซีโจวมีชื่อเรียกว่า “ซื่อจี้” เป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยนในสมัยจิ้งกั๋ว ต้นศตวรรษที่ 10 เป็นเมืองหลวงรองของราชวงศ์เหลียว ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงต่อเนื่องมาอีก 4 ราชวงศ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชิง) สะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประวัติศาสตร์ที่เป็นสุดยอดของโลก ปักกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของจีนยุคใหม่ในปี ค.ศ. 1949 ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันปักกิ่งไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ แต่ยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย
- มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซีเกียง การปกครองขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง มีท่าเรือที่มีจำนวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก] เซี่ยงไฮ้ในอดีตเป็นเพียงหมู่ บ้านชาวประมง แต่ในปัจจุบันเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากที่สุดในจีน ร้านค้า สิ่งก่อสร้าง รถ ยนต์ จักรยาน และผู้คนมากมาย เป็นสิ่งที่พบเห็นได้มากในเมืองนี้ สัญลักษณ์ของเมืองนี้ คือ ต้นเมเปิลที่มีอายุเกือบร้อยปี ซึ่งปลูกโดยในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดครองนครเซี่ยงไฮ้
- รถไฟจีน ระบบรถไฟของจีนในช่วง 100 ปี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล เริ่มวิ่งจากความเร็ว 70-80 กม.ต่อชั่วโมง จนปัจจุบันรถไฟในจีนสามารถวิ่งความเร็วสูงสุดได้กว่า 400 กม. ต่อชั่วโมง (วิ่งจริง 350) และจะพัฒนาต่อให้สามารถวิ่งได้จริงถึง 500 กม./ชั่วโมง ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า รถไฟจีนแบ่งออกเป็นหลายประเภท แยกตามความเร็วและชนิดของรถไฟ เช่น G=High-Speed (EMU) Gaotie (高铁—350 กม.), C=Chengji Lie Che (城际列车), D=Dongche (动车), Z=Zhida (直达), T=Tekuai (特快), K=Kuaiche (快车) ฯ ในเส้นทาง เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง รถไฟประเภท G=High-Speed (EMU) เป็นรถไฟหัวกระสุน Bullet Trains Gaotie (高铁) มีความเร็วสูงสุด 300 กม. /ชั่วโมง เป็นรถไฟเร็วที่สุดที่เปิดวิ่งในเส้นทางนี้ ในขณะนี้

    

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่า
28 ธ.ค. – 3 ม.ค. 62 40,900.- 7,000.- รวมวีซ่ากรุ๊ป

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สุวรรณภูมิ-เซี่ยงไฮ้-ไว่ทาน-รถไฟลอดอุโมงค์

08.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 (เกาะ D) เคาเตอร์สายการบินไทย ** จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8

10.35 น.

เดินทางไปมหานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 664

15.50 น.

เดินทางถึงสนามบินผู่ตง เซี่ยงไฮ้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ที่ได้รับการพัฒนาเจริญ รุ่งเรืองจนถูกขนานนามว่า “ปารีสตะวันออก” เซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 6,200 ตรกม. มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ  14  ล้านคน ทั้งยังเป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วเดินทางสู่ตัวเมือง
-นำท่านสู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไว่ทัน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ผ่านชมเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคม พร้อมชมอาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป
-นำท่านนั่งรถรางไฟฟ้าใต้น้ำ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ มีความยาว 646.70 เมตร รถรางขบวนนี้สามารถรับ-ส่งนักท่องเที่ยวได้ถึงชั่วโมงละ 5,280 คน ตื่นตากับเทคโนโลยี่ไฮเทคของจีนที่คุณนึกไม่ถึง

18.00 น.

นำท่านสู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไว่ทัน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ผ่านชมเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคม พร้อมชมอาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป
- นำท่านนั่งรถรางไฟฟ้าใต้น้ำ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ มีความยาว 646.70 เมตร รถรางขบวนนี้ สามารถรับ-ส่งนักท่องเที่ยวได้ถึงชั่วโมงละ 5,280 คน ตื่นตากับเทคโนโลยีไฮเทคของจีนที่ คุณนึกไม่ถึง
พักที่ YITEL HOTEL หรือ JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว  

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เซี่ยงไฮ้-วัดหลงหวา-จูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ-ร้านผ้าไหม-กายกรรม ERA

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านไปไหว้พระที่ วัดหลงหวา วัดพุทธที่มีประวัติยาวนานกว่า 1,700 ปี สร้างในยุค 3 ก๊ก ช่วงปลายราชวงศ์ถัง นมัสการเจดีย์หลงหัว ชมวิหารพระศรีอริยะเมตรัย วิหารเง็กเซียนฮ่องเต้ วิหารจอมปราชญ์ วิหาร 3 อรหันต์ และสิ่งก่อสร้างสวยงามมากมายภายในวัด * แวะเลือกซื้อ ใบชาก้อน “ผูเอ่อร์” สินค้า OTOP ขึ้นชื่อของจีน แล้วเดินทางสู่เวนีสโบราณ “จูเจียเจี่ยว” (1.30 ชั่วโมง) 

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำชม “จูเจียเจี่ยว” ชุมชนริมน้ำชาวเจียงหนานโบราณ นั่งเรือชมบ้านเรือนและชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมน้ำที่ใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทาง (รวมค่าเรือแล้ว) แล้วเดินทางกลับเซี่ยงไฮ้ * แวะชมและเลือกซื้อภาพวาดจิวเวอรี่ ภาพวาดประดับพลอยและคริสตัลสวยงามสำหรับเป็นของขวัญให้ตัวเองหรือเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรัก

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

19.15 น.

ชมกายกรรมรูปแบบใหม่ลงทุนสูงนับร้อนล้านหยวน ERA INTERSECTION OF TIME ประกอบเสียงสีไฮเทค ผาดโผนเร้าใจ ชมการแสดงชุด กงล้อมิเลเนี่ยม มอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก ไม้กระดกเด็กแนว ปุ้มปุ้ยโอ่งมังกร ฯลฯ หมายเหตุ หากไม่สามารถจัดให้เข้าชมกายกรรมใน 3 วันหยุดใหญ่ของจีน เช่น วันตรุษจีน วันแรงงาน วันชาติ ทางบริษัทฯ จะจัดให้ชมกายกรรมชุดอื่นแทน เช่น กายกรรมหว่านผิง(WANPING) หรือกายกรรมเซี่ยงไฮ้แทน 
พักที่ EXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: เซี่ยงไฮ้-หอไข่มุก-หุ่นขี้ผึ้ง-ปักกิ่ง (รถไฟความเร็วสูง)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
-นำท่านขึ้นหอไข่มุกชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ หอไข่มุกเป็นหอส่งโทรทัศน์ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงเป็น อันดับ 3 รองจากแคนนาดาและรัสเซีย สูง 468 เมตร หนัก 120,000 ตัน ภายในเป็นเสาปล่องกลวงมีลิฟท์ความเร็ว 7 เมตร/ 1 วินาที
-นำชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ที่เล่าประวัติความเป็นมาของเมืองเซี่ยงไฮ้ ตั้งยุคร้อยปีที่ผ่านมาจนถึงยุคสงครามฝิ่นเรื่อยมาจนถึง เซี่ยงไฮ้ยุคใหม่ที่มีแต่ความเจริญก้าวหน้า 
แวะร้านยาสมุนไพรนวดฝ่าเท้า ชมและเลือกซื้อสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมานานนับพันปี ฟังการวินิจฉัยโรคโดยผู้เชี่ยวชาญ 

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
รถไฟจีน ระบบรถไฟของจีนในช่วง 100 ปี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล เริ่มวิ่งจากความเร็ว 50-80 กม.ต่อชั่วโมง จนปัจจุบันรถไฟในจีนสามารถวิ่งความเร็วสูงสุดได้กว่า 400 กม. ต่อชั่วโมง (วิ่งจริง 350) และจะพัฒนาต่อให้สามารถวิ่งได้จริงถึง 500 กม./ชั่วโมง ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า รถไฟจีนแบ่งออกเป็นหลายประเภท แยกตามความเร็วและชนิดของรถไฟ เช่น G=High-Speed (EMU) Gaotie (高铁—350 กม.), C=Chengji Lie Che (城际列车), D=Dongche (动车-250 กม.), Z=Zhida (直达), T=Tekuai (特快), K=Kuaiche (快车) ฯ ในเส้นทาง เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง รถไฟประเภท G High-Speed Electric Multiple Units (EMU) Train เป็นรถไฟหัวกระสุน Bullet Trains เป็นรถไฟที่เร็วที่สุดที่เปิดวิ่งในเส้นทางนี้ ในขณะนี้

ช่วงบ่าย

โดยรถไฟความเร็วสูงตัวใหม่ล่าสุด เริ่มเปิดวิ่งปลายเดือนมิถุนายน 2554 มีความเร็วสูงสุด 300 กม./ชั่วโมง Electric Multiple Units (EMU) Train, ขบวนที่ ......... นำท่านเดินทางสู่มหานครปักกิ่ง ในระยะทาง 1,463 กิโลเมตร ในเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง
หมายเหตุ * ทางบริษัทจัดจ้างพิเศษให้คนขนสัมภาระของท่านไปถึงประตูรถไฟ โดยได้รวมค่าขนสัมภาระ 10 หยวน / สัมภาระ 1 ชิ้น * หากท่านฝากขนกระเป๋าเกินกว่า 1 ชิ้น ค่าใช้จ่ายส่วนเกินเจ้าของสัมภาระ จะต้องเป็นผู้จ่ายด้วยตนเอง * กระเป๋าใบใหญ่มาก ไม่เหมาะที่จะใช้เดินทางด้วยรถไฟ เพราะไม่มีที่วางสัมภาระเพียงพอ กระเป๋าล้อลากคันชักขนาดกลาง เป็นกระเป๋าที่สะดวกที่สุด ในการที่ท่านจะเข็นผ่านเอ็กซเรย์ และขึ้น-ลงบันไดเลื่อน

........ น.

เดินทางถึงสถานีรถไฟปักกิ่ง (ทางบริษัทจัดจ้างพิเศษให้คนขนสัมภาระของท่านจากรถไฟ-รถบัส โดยได้รวมค่าขนสัมภาระ 15 หยวน / สัมภาระ 1 ชิ้น * หากท่านฝากขนกระเป๋าลงจากรถไฟเกินกว่า 1 ชิ้น ค่าใช้จ่ายส่วนเกินผู้ฝากขนจะต้องเป็นผู้จ่ายด้วยตนเอง)
หมายเหตุ รถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าจองได้รถไฟขบวนนี้จะมาถึงปักกิ่งในเวลาประมาณ 19.00 น.

20.00 น.

อาหารค่ำวันนี้จะจัดที่ภัตตาคารในตัวเมืองปักกิ่ง แต่ถ้าขบวนรถไฟมาถึงค่ำกว่านั้น จะจัดอาหารเย็นแบบกล่องบริการให้บนรถไฟ
พักที่ EXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ปักกิ่ง-เทียนอันเหมิน-กู้กง-ผ่านชมตึกไข่มุก-หอฟ้าเทียนถาน-ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
-นำท่านสู่จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และ หอระลึกประธานเหมาเจอตุง
-นำท่านผ่านประตูเข้าสู่พระราชวังต้องห้าม“กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถาน และสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา 

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
ผ่านชม “โรงละครแห่งชาติปักกิ่ง” (ตึกไข่นก) ตั้งอยู่ใกล้กับจัตุรัสเทียนอันเหมิน มีเนื้อที่ 490,485 ตารางฟุต โครงสร้างภายนอกตึกไข่ประกอบขึ้นจากกระจกผสมไทเทเนียม “พอลอังโตร” ผู้ออกแบบชาวฝรั่งเศสจงใจให้สถาปัตยกรรมดูโดดเด่นขึ้นมาท่ามกลางถนนและตึกรามแบบโบราณ โรงละครแห่งชาติแห่งนี้แบ่งพื้นที่เป็นโรงโอเปร่า 2,416 ที่นั่ง คอนเสิร์ตฮอล 2,017 ที่นั่ง และโรงภาพยนต์  1,040 ที่นั่ง พื้นผิวของผนังที่กึ่งโปร่งแสงจะทำให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมาในตอนกลางคืน จะมองเห็นการแสดงวับๆแวมๆด้านใน ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมแห่งนี้ 

นำท่านเดินทางสู่หอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยาดาแบบป้ายบรรพบุรุษของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมกำแพงสะท้อนเสียง 

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชมกายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก
พักที่ EXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ปักกิ่ง-ร้านหยก-กำแพงปะต้าหลิง-อวี้เหอหยวน-THE PLACE

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่ชานเมืองปักกิ่ง ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่าของปักกิ่ง หยกจีนที่ขึ้นชื่อ เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค เดินทางต่อสู่กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 ก.ม. สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิจิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตัวกำแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านำวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงแห่งนี้มาสร้างกำแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กำแพงที่มีความยาวรอบโลก
หมายเหตุ นำท่านชมกำแพงเมืองจีน “ด่านปะต้าหลิง” ด่านใหญ่ในเขตชานเมืองปักกิ่ง ที่มีชื่อที่สุด (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลงกำแพงเมืองจีน)

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ก่อนเดินทางกลับเข้าเมืองปักกิ่ง แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง“บัวหิมะ”ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง
** แล้วนำท่านสู่ประตูชัยปักกิ่ง แวะชมผีซิว ลูกมังกรตัวที่ 9 เครื่องรางนำโชคค้าขาย

นำท่านชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญญู เรือหินอ่อน

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
*อาหารพิเศษ บุฟเฟ่มองโกเลีย BBQ SHABU SHABU
บริการอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ บาบีคิว ชาบูชาบู เป็ดปักกิ่ง ปลาแซลมอน ปิ้งย่างเกาหลี เครื่องดื่ม ไอศครีม อร่อยไม่อั้น    

นำชมย่านช้อบปิ้งไฮโซใจกลางกรุงปักกิ่ง www.theplace.cn/index.html ซื่อเม่าเทียนเจีย"The Place" 世贸天阶 ห้างใหม่ตกแต่งหรูหรา ขายซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ชม SKY SCREEN ยาว 2,296 ฟุต กว้าง 88 ฟุต สูง 80 ฟุต เป็น LED SCREEN จอยักษ์เพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก  
พักที่ EXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ปักกิ่ง-วัดลามะ-สามล้อหูถง-หวังฝูจิ่ง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านไหว้พระที่วัดลามะ หรือพระราชวังยงเหอกง ซึ่งในอดีตเคยเป็นพระราชวังเก่าที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น องค์ชายสี่แห่งราชวงศ์ชิง และเป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิ์เฉียนหลง ต่อมาได้ต่อเติมสร้างเป็นวัดลามะ นำท่านนมัสการองค์พระพุทธเจ้าปรางค์อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อเป็นสิริมงคล ชมพระพุทธรูปไม้แกะสลักจากไม้จันทร์มีความสูงถึง 26 เมตร แกะสลักด้วยไม้จันทร์หอมทั้งต้น ยาว 33 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เมตร ใช้เวลาในการแกะสลักกว่า 10 ปี ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊คว่าเป็นพระสลักจากไม้จันทร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลก 

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำท่านนั่งสามล้อถีบ “หูถง” ชมเขตบ้านเก่าปักกิ่ง หูถงเป็นชื่อเรียกตรอกซอกซอย ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวน (ศตวรรษที่ 13) สิ่งปลูกสร้างในหูถงส่วนใหญ่เป็นบ้านจีนแบบโบราณ ที่เรียกว่า “ซื่อเหอเยวี่ยน” เป็นบ้านชั้นเดียว มีลานอยู่ตรงกลาง และมีห้องอยู่โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ให้ท่านนั่งรถสามล้อชมเขตเมืองเก่าคันละ 2 คน ประมาณ 30 นาที ลัดเลาะชมตรอกซอกซอย สัมผัสบรรยากาศแบบเก่าๆ ชมบ้านเก่าที่อนุรักษ์ไว้ประมาณ 2,000 หลัง { เดินทางสู่ร้านยางพารา สินค้าผลิตที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร * สุกี้สมุนไพร+น้ำจิ้มไทยสูตรเด็ด
ส่งท่านช้อบปิ้งที่ถนนคนเดิน “หวังฝูจิ่ง”
พักที่ EXPRESS BY HOLIDAYINN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: ปักกิ่ง-ร้านชา-ตลาดรัสเซีย-สุวรรณภูมิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
-นำท่านผ่านชม “สนามกีฬารังนกโอลิมปิก 2008” ออกแบบตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” ความจุ 91,000 ที่นั่ง ได้ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันปักกิ่งโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม้ ห่อหุ้มเพดานและผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ผ่านชม “สระว่ายน้ำแห่งชาติโอลิมปิก” มีรูปลักษณ์คล้าย “ก้อนน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่” ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทำเป็นโครงร่าง ดูเหมือนฟองน้ำที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและสามารถต้านทานกับแรงสั่นสะเทือนอันเกิดจากแผ่นดินไหวได้ ** ขับรถผ่านให้ชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำภายนอกในระยะที่รถสามารถทำได้ (ไม่เข้าด้านใน/ไม่มีค่าบัตร) ช้อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย  เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก เช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น
นำท่านไปชิมชาอวู่หลงของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ
ช้อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก เช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร แล้วเดินทางไปสนามบิน

17.50 น.

อำลากรุงปักกิ่ง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 615

22.00 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการ  พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท  * ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก
อัตราค่าบริการรวม  ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ–เซี่ยงไฮ้//ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด / ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ หนึ่งห้องคู่  / ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท, จีน 90 หยวน / ค่าวีซ่าประเทศจีน (กรุ๊ป) 800 บาท / ค่ารถไฟด่วน เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ / ค่ารถรับส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวระบุตามรายการ / ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการ / ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม / ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
ค่าบริการไม่รวม   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ / ค่าทิปคนขับรถ+ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ / ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าเดี่ยว / ค่าวีซ่าด่วน / ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ / ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%
หมายเหตุ  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทัน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางเรือ รถไฟ สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ หรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ

เงื่อนไข สำรองที่นั่ง     มัดจำ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตาม ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก    ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน – หักค่าใช้จ่าย 7,000 บาท/ท่าน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 เก็บค่าบริการ 75%  วัน -ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ความรับผิดชอบ        บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และ ตัวแทนการท่องเที่ยวใน ต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
          - ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน การยกเลิกเที่ยวบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 
          - ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
หมายเหตุ เอกสารวีซ่ากรุ๊ปทัวร์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรูป ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา อย่างชัดเจน ถ้าถ่ายไม่ชัด-มืด-ดำ-ซีดขาวเกินไป อาจใช้ไม่ได้ กรุณาแก้ไข ด้วยการแสกน (SCAN) หน้าหนังสือเดินทางใหม่ค่ะ
หมายเหตุ การยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ สามารถยื่นได้ที่หลายหน่วยงานในประเทศจีน ซึ่งกฎเกณฑ์การยื่นค่าธรรมเนียม การใช้เอกสารประกอบอาจไม่เหมือนกัน และอาจมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการโดยไม่ทราบล่วงหน้า หรืออาจแจ้งมาให้ทราบในระยะเวลากระชั้นชิด จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
 
สรุปแผนความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
สำหรับผู้เดินทางในแผนท่องเที่ยวข้างต้น
รับประกันภัยโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY
ความคุ้มครอง (COVERAGE)
เด็ก 1 เดือน-15 ปี และ ผู้ใหญ่ 70 ปีขึ้นไป รับความคุ้มครอง 50% ของทุนประกัน
ทุนประกัน
(SUM INSURE)
1. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
(Accident Medical Expense while travelling.)
ข้อ2+ข้อ3ไม่เกิน
500,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้าย เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การส่งศพกลับประเทศ (เนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง) (Emergency Accident Evacuation and Repatriation of Remains)
4. การรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ  (Personal Liability) 200,000 บาท
การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาด เจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
การเบิกค่าใช้จ่าย ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความรับผิดชอบสูงสุด ต่ออุบัติเหตุ / กรุ๊ป - แต่ละครั้งไม่เกิน สี่สิบล้านบาท....เงื่อนไขตามกรมธรรม์
ค่ารักษาพยาบาล – รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผู้เอาประกันเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง
* ข้อมูลที่ระบุข้างต้นมิใช่กรมธรรม์ประกันภัย แต่เป็นการสรุปข้อมูลโดยสังเขปเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ผู้สนใจและผู้เดินทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จากตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ที่โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209
* แผนการประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ดังกล่าวเป็นแผนพิเศษที่ออกแบบโดยเฉพาะ ให้ตรงตามความประสงค์ของบริษัทหลักที่เป็นผู้บริหารและจัดการการเดินทาง รับประกันภัยโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์
* หากท่านมีความประสงค์ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมจากที่บริษัทฯได้ทำประกันไว้ เช่น ต้องการเพิ่มความคุ้มครองการเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพิ่มประกันเที่ยวบินล่าช้า หรือขยายวงเงินความคุ้มครองให้สูงขึ้น ฯลฯ ท่านสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดหรือซื้อประกันและชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่มเองได้โดยติดต่อที่ คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209 หรือเลือกซื้อกรมธรรม์จากบริษัทหรือตัวแทนประกันภัยอื่นๆที่ท่านรู้จักและพอใจ

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign