ปีนังยุคใหม่ - เบตงใต้สุดสยาม
4 วัน 3 คืน

สถานที่ท่องเที่ยว
- ป้อมปราการคอร์นเวลลิส    - ปีนังฮิลล์
- นั่งรถรางไฟฟ้าปีนังฮิลล์      - วัดไชยมังคลาราม
- อุโมงค์ปิยะมิตร                     -  บ่อน้ำร้อนเบตง 
- อิสระช้อบปิ้งที่ตลาดกิมหยง - สี่แยกหอนาฬิกา
- อุโมงค์เบตงมงคงฤทธิ์ 
- ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลก  
- ชิมเมนูเด็ด: เสต็กเป็ดปีนัง-บาบาย่าหยา
   ไก่สับสูตรเบตง-ปลาจีนนึ่งบ๊วย

     

กำหนดวันเดินทาง
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: หาดใหญ่-สะเดา-บัตเตอร์เวิร์ธ-ปีนัง-สะพานปีนัง-ย่านสตรีทอาร์ท-ป้อมปืน-วัดเขาเต่า-ปีนังฮิลล์

คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองหาดใหญ่ หรือ สถานีรถไฟหาดใหญ่ อำเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลาและเมืองใหญ่ที่สุดของภาคใต้ตอนล่างหาดใหญ่เป็นเมืองเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะกับชาวมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซีย นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ปรับอากาศอย่างดี มีไกด์ทัวร์ เป็นคนขับรถตู้ผู้ชำนาญการ

เช้า

อิสระอาหารเช้า
นำท่านเดินทางสู่ด่านสะเดา เพื่อผ่านพิธีการออกเมือง (ต้องใช้หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสำหรับประทับตรา อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม)
- ข้ามด่านฝั่งประเทศไทย สู่ด่านบูกิตคายูอีตั้ม จังโหลน ประเทศมาเลย์เซีย แล้วเดินทางสู่มา เลเซีย ใช้ถนนไฮเวย์สู่บัตเตอร์เวิร์ธ ข้ามสะพานยาว 13 กม.มูลค่าการก่อสร้างสพพานสูงถึง 9 พันล้านบาท เข้าสู่เกาะปีนัง รัฐปีนัง (ข้อมูล วิกิพีเดียhttps://th.wikipedia.org/wiki/รัฐปีนัง) รัฐปีนัง หรือ ปูเลาปีนังเป็น 1 ใน 13 รัฐที่ประกอบขึ้นเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียเดิมชาวมาเลย์รุ่นแรกเรียกว่าปูเลาวาซาตูหรือเกาะเดี่ยว ต่อมาพบในแผนที่เดินเรือ เรียกว่าปูเลาปีนังหรือเกาะหมาก รัฐปีนังประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วน ได้แก่เกาะปีนังซึ่งตั้งอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ทางชายฝั่งตะวันตกของประเทศ และเป็นที่ตั้งของจอร์จทาวน์(George Town) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ และเซเบอรังเปอไร (สมารังไพร) ซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งมีสมญาว่า "ไข่มุกแห่งบูรพาทิศ" {นำท่านชมย่านสตรีทอาร์ท ที่กำลังโด่งดัง กับการเดินถ่ายรูป ตามผนังเก่าๆ พร้อมซื้อของที่ระลึก ซึ่งวางขายในบ้านสใตล์ ชิโนโปตุกีส ตลอด2ข้างทาง จากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่ชาวประมงริมทะเล สัมผัสอารยะธรรมเก่าๆ ได้ที่นี่
{ จากนั้นนำท่านสู่จุดกำเนิดเกาะปีนัง ริมทะเลบริเวณป้อมปืน ฟอร์ด คอลเวอร์ลิส นำชมป้อมปราการคอร์นเวลลิส(Fort Cornwallis)ซึ่งตั้งชื่อตาม ชาร์ล คอร์นเวลลิส ผู้สำเร็จราชการของอังกฤษประจำเมืองเบงกอลในช่วงปลายทศวรรษที่ 1700 ถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติ ศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองจอร์จทาวน์กำแพงป้อมสูงประมาณ 10 ฟุต เป็นรูปดาวมีโครงสร้างที่เป็นสถาปัตยกรรมดั้งเดิมที่อายุมากกว่า 100 ปี ได้แก่ โบสถ์ คุกขังนักโทษ คลังเก็บดินปืนประภาคารซึ่งครั้งหนึ่งใช้ส่งสัญญาณแก่เรือที่เข้ามาเทียบท่า เสาธงเก่าและปืนใหญ่สำริด หนึ่งในปืนใหญ่เหล่านี้มีปืนใหญ่ชื่อ "ศรีรัมไบ"สร้างขึ้นโดยชาวดัตช์ในปี ค.ศ. 1603 ที่น่าสนใจก็คือชาวท้องถิ่นบางคนเชื่อว่าปืนใหญ่ศรีรัมไบให้คุณต่อหญิงผู้ที่ต้องการมีบุตร ถ่ายรูปศาลาว่าการเมือง(CITY HALL) และศาลากลางเมือง(TOWN HALL) มีการออกแบบสร้างอย่างสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมของอังกฤษ ในยุคนั้นๆ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร(อาหารจีน เซทเป็นโต๊ะ)
{ นำท่านสู่ย่านเมืองเก่าไชน่าทาวน์ ลิตเติ้ลอินเดีย
{ ผ่านชมหอนาฬิกาสูง 60 ฟุต สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึง Queen Victoria
{ นำชมวัดพุทธที่สำคัญวัดเก็กลกสี่ (KekLok Si Templeหรือ Temple of Supreme Bliss) สร้างขึ้นในปี    ค.ศ. 1893 ตามคำสั่งของเจ้าอาวาสวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ถนนพิตต์สตรีท ท่านได้พระราชทานแผ่นจารึกและ   พระไตรปิฎกจำนวน 70,000 ฉบับแก่วัด เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นหนึ่งใน   วัดดังของปีนังตั้งอยู่ที่อีร์อิตัม แต่เดิมเชื่อกันว่าเนินเขาในบริเวณนี้ (ชื่อ "ฮีซาน" หรือเนินเขานกกระเรียน) มีฮวงจุ้ยดีเหมาะกับการสร้างวัด วัดนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น หอสวดมนต์ เจดีย์ หอระฆัง สระเต่า และสิ่ง         ที่โดดเด่นที่สุดคือเจดีย์สมเด็จพระรามหก (เจดีย์พระพุทธเจ้า 10,000 พระองค์) สร้างในปี ค.ศ. 1930 ตกแต่งด้วยพระพุทธรูปสำริดและพระพุทธรูปศิลาขาวทั้งหมด 10,000 องค์ เป็นความผสมผสานระหว่างนิกาย      มหายานและหินยาน ฐานเจดีย์สร้างแบบจีน ตัวเจดีย์สร้างแบบไทย และยอดเจดีย์สร้างแบบพม่า และยังมีรูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมสำริดสูง 30.2 เมตร
{ การเดินทางไปเยือน ปีนังฮิลล์(Penang Hill) หรือบูกิต เบนดารา (Bukit Bemdara) โดยรถรางไฟฟ้า ปีนังฮิลล์อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 830 เมตรเป็นจุดสูงสุดของเกาะปีนังและจุดชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองรวมไปถึงเกาะปีนังแบบแบบกว้างไกลสุดสายตาโดยรถรางไฟฟ้าที่ขึ้นสู่ปีนัง ฮิลล์นั้นถือว่าเป็นรถรางสายแรกในเอเชีย สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1923 โดยบริษัทรถรางสัญชาติสวิสต้องเปลี่ยนรถ 1 ครั้งกลางทางใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้น 30 นาที ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ สลับกับพืชพันธุ์ต่างๆที่ขึ้นอยู่เต็มตลอดเส้นทาง (รวมค่ารถราง)

19.00 น.

อาหารเย็นที่ศูนย์อาหาร ติดชายทะเล ชื่อ Northam Beach Cafe หรือถนนคนเดินย่านเกอร์นี่ มีอาหารมากมาย (มื้อนี้ อิสระ ตามอัธยาศัย)
หลังอาหารนำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก กลางเกาะปีนัง Nei+, Royal Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ปีนัง-วัดไทยไชยมังคลาราม-วัดพม่าธรรมมิดาราม-บัตเตอร์เวอร์ธ-เบตง ใต้สุดสยาม

07.30 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
-นำท่านชม “วัดไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน์ “พุทธชัยมงคล” นับเป็นวัดไทยที่เก่าแก่ที่สุดในปีนังและมีพระพุทธไสยาสน์ที่ยาวที่สุดในมาเลเซีย เป็นวัดไทยสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2388 สร้างโดยบริษัทอินเดียตะวันออก (East India Company) ศิลปะของวัดไชยมังคลารามนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะไทย พม่า และจีนเข้าด้วยกัน ซึ่งทำให้วัดแห่งนี้มีสีสันสะดุดตา ทำให้เกาะปีนังมีวัดไทยที่เป็นศูนย์รวมของชาวพุทธ ซึ่งมีพระนอนที่สวยที่สุดในมาเลเซียประดิษฐานอยู่ และพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ได้เสด็จมาเบิกเนตรเมื่อปี 2505 และได้พระราชทานชื่อว่า "พระพุทธชัยมงคล"
- ชมวัดพม่าธรรมมิดาราม อยู่ตรงข้ามกับวัดไทย ชมศิลปะอ่อนช้อยแบบพม่า ชมพระพุทธรูปปางต่างๆมากมายแกะสลักด้วยหินอ่อนทั้งสิ้น
-จากนั้นนำท่านเข้าร้านขนมเปี๊ยะ สินค้าโอทอปเกาะปีนัง ที่นี่มีสินค้าที่ไม่ควรพลาด 2 รายการคือ บ๊ะกุ๊ตแต๋สูตรดั้งเดิม ที่อร่อยที่สุดในมาเลเซีย และ น้ำมันนวดของแท้ แก้อาการปวดเมื่อย ได้ผล 100% นักท่องเที่ยวไทยการันตีทุกชุด

11.30 น.

นำท่านเดินทางลงเรือเฟอร์รี่ ออกจากเกาะปีนัง 

เที่ยง

เดินทางเข้ารับประทานทานอาหารที่ร้านอาหารไทย ฝั่งเมืองบัตเตอร์เวอร์ธ

บ่าย

หลังอาหารนำท่านเดินสู่อำเภอเบตง สู่ด่านตรวจดำเนินการผ่านแดนที่ด่านด่านเบตง บ้านกา แป๊ะฮูลู อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เข้าสู่เมืองเบตง **อิสระถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม  

7ที่สุดเบตง
1.พระพุทธรูปทองสัมฤทธ์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พระพุทธธรรมกายมงคลประยูรเกศานนท์สุพิธาน ขนาดหน้าตักกว้าง 9.99 เมตร สูง 14.29 เมตร น้ำหนักประมาณ 40 ตัน ตั้งอยู่ที่วัดพุทธาธิวาส
2. ตึกที่สูงที่สุดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง มีความสูง 25 ชั้น
3. ต้นไม้ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ต้นสมพงษ์ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10
4. ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นรูปกลมทรงกระบอกแยกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนฐานและส่วนตัวตู้ส่วนสูงของตัวตู้ คือ 2.9 เมตร นับจากฐานขึ้นไปรวมความสูงของตู้ด้วย วัดได้ 3.2 เมตร
5. เสาธงชาติไทยที่สูงที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่กองบังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 มีความสูงรวม 65 เมตร ธงยาว 18 เมตร กว้าง 9.2 เมตร
6. อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ตั้งอยู่ ณ บริเวณถนนอมรฤทธิ์ตัดกับถนนภักดีดำรงก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีระยะทางยาว 273 เมตร กว้าง 9 เมตร สูง 7 เมตร ผิวการจราจรคู่กว้าง 7 เมตร
7. สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านปิยะมิตร 2 เป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-นำท่านเข้าเช็ดอินโรงแรมแกรนด์แมนดาริน หรือ รีสอร์ทภูผาแอนด์ศิลาโฮม

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารต้าเหยิน อาหารท้องถิ่น เมนูขึ้นชื่อเช่น ไก่สับ เคาหยกนึ่งเผือก ลูกชิ้นแคระ กบภูเขา ถั่วเจี่ยนสูตรเบตง  เต้าหู้ทรงเครื่อง ปลาจีนเบตง หมี่เหลืองเบตงทรงเครื่อง เต้าหู้ยูนนาน
นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: เบตง-ทะเลหมอก-วัดพุทธาธิวาส-วุ้นดำ กม.4-สวนหมื่นบุปผา-อุโมงค์ปิยะมิตร 2-บ่อน้ำร้อนเบตง

04.30

นำท่านเดินทางจากที่พักสู่ทะเลหมอก ไอยเยอร์เวง  ที่ยอดเขาไมโครเวฟ ห่างจากเมืองเบตง  ประมาณ 40 กิโลเมตร  มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2000 ฟุต ซึ่งปัจจุบันกำลังเริ่มก่อสร้างสกายวอล์คลอยฟ้าแห่งเดียวในประเทศไทย   มีจุดชมทะเลหมอกถึง 3 จุด 

07.30

เข้าถ่ายรูป สะพานแตปูซู  สะพานแขวนข้ามแม่น้ำอัยเยอร์เวง ที่กม 36 ที่บริเวณบ้านของกำนันแหนบทอง 8 สมัยคนเดียวของประเทศไทย
สมควรแก่เวลานำท่าน เดินทางกลับเข้าเมืองรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
-นำชมวัดพุทธาธิวาส ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเบตงมีบรรยากาศร่มรื่นทัศนียภาพงดงามประกอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นเป็นสง่า ชมพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ สถาปัตย กรรมศิลปะศรีวิชัยประยุกต์ มีขนาดกว้าง 39 เมตร สูง 39.9 เมตร โดยองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขาภายในพระมหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระมหาเจดีย์สร้างขึ้นเพื่อความเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 5 รอบ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นำชมและนมัสการพระพุทธธรรมกายมงคลประยูรเกศานนท์สุพิธาน เป็นองค์พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ มีหน้าตักกว้าง 9.99 ม. สูง 14.29 ม. และมีน้ำหนักประมาณ 40 ตันซึ่งชาวอำเภอเบตงได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างขึ้นเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ นำท่านเข้าบูชาพระสารีริกธาตุบนยอดเจดีย์เริ่มทัวร์เบตง เดินทางออกนอกเมืองใช้เส้นทางบ่อน้ำร้อน ผ่านชมเสาธงชาติไทยที่สูงที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่กองบังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 มีความสูงรวม 65 เมตร ธงยาว 18 เมตร กว้าง 9.2 เมตร
-แล้วเดินทางไปบ้าน กม.4 ซึ่งเป็นร้านวุ้นดำแท้ที่ขึ้นชื่อของอำเภอเบตง ส่วนผสมคือการต้มหญ้าวุ้นดำแท้ๆที่นำมาจากประเทศจีน จะได้วุ้นที่มีสีดำขลับ เหนียวนุ่ม รับประทานกับน้ำเชื่อมแล้วเติมน้ำแข็ง วุ้นดำ (เฉาก๊วย) มีสรรพคุณแก้ร้อนใน * ชวนชิมวุ้นดำ กม. 4 แน่นอนคุณจะได้ชิม 1-2 ถ้วยตามชอบใจ
"เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยามที่เบตง"เดินทางไปชมสวนหมื่นบุปผา สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านปิยะมิตร 2 ระหว่างหุบเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 800 เมตร มีสภาพอากาศที่หนาวเย็น เดิมเป็นพื้นที่ของผู้ที่เข้าร่วมพัฒนาชาติไทยในอดีตได้ทดลองปลูกดอกไม้เมืองหนาว ภายใต้โครงการในพระราชดำหริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่นี่มีดอกไม้เมืองหนาวมากมาย เช่น คาร์เนชั่น ลิลลี่ เบญจมาศ กุหลาบแอสเตอร์ พีค๊อก เยอร์บีร่า แกลดิโอลัส ฯลฯ
-เดินทางไปชมอุโมงค์ปิยะมิตร อดีตเป็นฐานปฏิบัติการของโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายาใช้เป็นที่หลบภัยทางอากาศและ สะสม เสบียง สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2520 มีความยาวอุโมงค์        ประมาณ  1 กิโลเมตร กว้างประมาณ 5-6 ฟุต กำลังขุดประมาณ 50 คน ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน มีทาง เข้า-ออก 9 ทาง แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 6 ทาง ชมที่นอนที่เป็นเตียง       ดินเหนียว อุปกรณ์การสู้รบ อุปกรณ์การเดินป่า ห้องบัญชาการรบที่สามารถจุคนได้ 200 คน มีเตากระทะหุงต้ม มีลานฝึกกำลังพล ยังมีนิทรรศการวิถีชีวิตการใช้ชีวิตในป่าที่น่าตื่นใจ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านครัวลำธาร อาหารพื้นเมืองของอดีต จคม.เมนูเช่น ผักน้ำ(เก็บจากลำธารมาผัดสดๆ) ปลาจีนนึ่ง กบภูเขา ไก่สับ ผักกูด ขาหมูซอสถั่วเหลือง (อาหารขึ้นอยู่กับวัตถุดิบของแต่ละวัน)
{ นำท่านสู่บ่อน้ำร้อน ชมบ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านจาเราะปะไร ความร้อนของน้ำสามารถต้มไข่ให้สุกได้ภายในเวลา 7 นาที ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาอาบน้ำแร่เพราะเชื่อกันว่าทำให้สุขภาพดี บรรเทาอาการปวดเมื่อย และรักษาโรคผิวหนังได้ พักผ่อนแช่เท้าลงในบ่อน้ำแร่ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา เดินทางเข้าเมืองถ่ายรูปป้าย O.K เบตง, นำท่าน City Tour ในเมืองเบตงทั้งหมด, ถ่ายรูปคู่กับหอนาฬิกา ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปีพศ 2478, นกนางแอ่น หนีหนาวจากไซบีเรีย เกาะสายไฟมาก มาย, ถ่ายรูปคู่กับตู้ไปรษณีย์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  สร้างในปี 2467 โดยนายไปรษณีย์คนแรกของอำเภอเบตง, นำท่านขับรถลอดอุโมงค์รถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย, นำท่านเที่ยวสนามกีฬาสูงที่สุดในประเทศไทยบนส่วนสถานะบนยอดเขา
- สี่แยกหอนาฬิกา สัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองเบตง ความโดดเด่น อยู่ที่โครงสร้างเป็น "เหรา" สัตว์หิมพานต์ ที่      มีลักษณะครึ่งนาค ครึ่งมังกร ยามเย็นจะเห็นฝูงนกนางแอ่นนับหมื่นตัวมาเกาะอยู่รอบ ๆ สายไฟบริเวณหอ    นาฬิกาจนกลายมาเป็นสัญลักษณ์คู่หอนาฬิกา        
- ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลก ใบแรกตั้งอยู่ที่สี่แยกหอนาฬิกา สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2467 เส้นรอบ วงตัวตู้ 140 ซ.ม. ความสูง 290 ซ.ม.+ฐาน 30 ซ.ม. บนตู้บรรจุลำโพง กระจายเสียงส่งข่าวของทางราชการ
- อุโมงค์เบตงมงคงฤทธิ์ เปิดใช้เมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นอุโมงค์ลอดภูเขาแห่งแรกในประเทศไทย ใช้งบรัฐบาลก่อสร้างในวงเงิน 182,000,000 บาท
-ทะเบียนรถเบตง นั่งรถผ่านไปผ่านมาท่านจะแปลกใจจนคุ้นตาว่าเบตงเป็นอำเภอไม่ใช่จังหวัด ทำไมจึงมีทะเบียนรถเป็นของอำเภอตนเอง นั่นเพราะการเดินทางยะลา-เบตงยากลำบากเส้น ทางคดเคี้ยว อีกทั้งเบตงมีความเจริญพอควรกรมการขนส่งทางบกจึงอนุญาตให้มีการจดทะเบียนรถที่เบตงโดยที่ไม่ต้องไปที่ยะลา ประกาศโดยมหาอำมาตย์นายก เจ้าพระยายมราช เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2469

19.00 น.

นำท่านรับประทานอาหารเย็น **ร้านคุณชาย ตำนานไก่เบตงของแท้แน่นอน
-นำท่านเข้าเช็ดอินโรงแรมแกรนด์แมนดาริน หรือ รีสอร์ทภูผาแอนด์ศิลาโฮม

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เบตง-วัดจันทร์ธาดาประชาราม

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า  สัมผัสวัฒนธรรมอาหารการกินยามเช้าตามแบบฉบับชาวเบตง  นำท่านไปรับประทานอาหารเช้านอกโรงแรมแบบติ๋มซำที่ร้านอาหารพื้นเมือง ซึ่งเปรียบเสมือนสภากาแฟ ทุกเช้าขาประจำหลากวัยจะนัดมาทานของเช้า พูดคุยถกสารพันปัญหา สังสรรค์เฮฮาทักทายปราศรัย หลากหลายรสชาดที่คุณจะได้สัมผัส อารมณ์แบบนี้คุณจะประทับใจมากกว่าชิมบ๊ะกู๊ดเต๋ อร่อยกว่าทานขนมจีบซาลาเปาฮักเก๋า ถูกใจมากกว่าทานเต้าหู้ขาวนึ่ง และจิ๊ฉ่องฝัน(ก๋วยเตี๋ยวสูตรเฉพาะเบตง) ได้ใจมากยิ่งกว่าซดน้ำชากาแฟโบราณเบตง (มื้อนี้อิ่มอร่อยไม่อั้น)

08.00 น.

อิสระเดินชมตลาดเช้าเบตง ซึ่งจะมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ พืชผัก ผลไม้ ขนมพื้นเมือง เลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อ อาทิ เส้นหมี่เหลืองเบตง ซินชิงหลินจือ ผงกาแฟเบตง สมุน ไพรต่างๆ ฯลฯ
อำลาเบตงสู่หาดใหญ่ ระหว่างทางแวะสักการะหลวงปู่ทวด ที่วัดจันทร์ธาดาประชาราม กม.7 เข้ากราบบูชารูปหล่อหลวงปู่ทวด กราบไหว้ร่างพ่อท่านคล้ายในวิหาร
 จากนั้นเดินทางต่อ ถึงตัวเมืองจังหวัดยะลา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านกอไผ่ เมนูอาหารพื้นเมืองภาคใต้
นำท่านเดินทางสู่วัดช้างให้ เข้าสักการะหลวงปู่ทวดพร้อมบูชาวัตถุมงคล

16.00 น.

(เวลาประมาณ)เดินทางถึงหาดใหญ่ {อิสระช้อบปิ้งที่ตลาดกิมหยง ซึ่งมีสินค้านานาชนิดให้เลือกซื้อเป็นของฝากเช่น อาหารแห้งชนิดต่างๆ ลูกอม บ๊วย ช็อกโกแลต ขนมขบเคี้ยวจากประเทศเพื่อนบ้านน้ำหอม เครื่องสำอางเสื้อผ้า นาฬิกา กระเป๋า รองเท้า แว่นตา ไปจนถึงผลไม้หลากหลายชนิด  โดยส่วนมากเป็นสินค้านำเข้าที่ไม่ผ่านการเสียภาษีจึงมีราคาถูกกว่าทั่วไปแต่ระวังของปลอม!
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ 

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
ราคารวม ค่ารถตู้รุ่นใหม่ ค่าด่าน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าบัตรผ่านประตู
รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
**ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
หมายเหตุไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน / รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ครบ 4 ท่านออกเดินทาง ไกด์เป็นคนขับไทยรับที่สนามบินหาดใหญ่ / ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์คนรถ ท่านละ 200 บาทต่อทริป

ค่าบริการ      ลูกค้า 4-5 คน / 1 รถตู้      ค่าทัวร์ท่านละ 11,899 บาท

                   ลูกค้า 6-7 คน / 1 รถตู้      ค่าทัวร์ท่านละ 10,899 บาท

                   ลูกค้า 8-10 คน / 1 รถตู้    ค่าทัวร์ท่านละ 9,899 บาท

                   ห้องเดี่ยวเพิ่ม  4,000 บาท(ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก)
อัตรานี้รวม    ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าผ่านด่านมาเลเซีย
อัตรานี้ไม่รวม ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน / ค่าภาษีสนามบิน / ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น / ค่าทำเอกสารเดินทาง/ ค่าวีซ่า (หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องทำวีซ่า แต่ต้องมีอายุยังใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และยังเหลือหน้าว่าสำหรับประทับตราเข้า-ออกเมืองอีกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด / ค่าทิปไกด์คนรถ 200 บาทต่อคน ต่อทริป
หมายเหตุ      บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 6ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%
สำรองที่นั่ง มัดจำท่านละ 5,000 บาทพร้อมแจ้งชื่อตามหนังสือเดินทาง *ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15วัน


เงื่อนไข เงื่อนไขการยกเลิก ออกตั๋วแล้วยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆ 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าตั๋วเครื่องบินรวมค่าบริการ 5,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน- เก็บค่าตั๋ว+ค่าใช้จ่าย 8,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขการยกเลิก-เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ออกตั๋วแล้วยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆ15 วันขึ้นไป - / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน- เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
  • ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 
  • ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
หมายเหตุ

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign