อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ ซุปตาร์...เมืองผู้ดี้ ผู้ดี แซ่บบมว๊ากก 10 วัน 8 คืน
สายการบิน BRITISH AIRWAYS เดินทางพฤษภาคม - มิถุนายน 63

 
สถานที่ท่องเที่ยว
หมู่บ้านไบบิวรี่ (Bibury) หมู่บ้านที่สวยที่สุดในอังกฤษ
เมืองสแตรทฟอร์ด เมืองบ้านเกิด ของ วิลเลียม เชกสเปียร์กวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก 
สนามฟุตบอลโอลแทรกฟอร์ด สนามเหย้าของทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 
กำแพงเมืองยอร์ค แนวกำแพงเมืองโบราณที่โอบล้อมเมือง
ยอร์คมินสเตอร์ มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษ
เอดินเบอระ ประเทศสกอตแลนด์ ประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี และเป็นเมืองที่เจริญมากที่สุดเมืองหนึ่งในสหราชอาณาจักร 
ปราสาทเอดินเบอระ ปราสาทยุคกลางที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมืองเอดินเบอระ 
ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายช้อปปิ้งย่านคึกคักที่สำคัญของเมืองเอดินเบอระ
สนามฟุตบอลแอนด์ฟิล สนามเหย้าของทีมหงส์แดง ลิเวอร์พูล
ปราสาทคาร์ดิฟฟ์  ในอดีตสร้างขึ้นเป็นพระราชวังและป้อมปราการของชาวโรมันในเกาะอังกฤษ
สโตนเฮนจ์ 1ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กลุ่มหินที่ตั้งเรียงกันอย่างหน้าอัศจรรย์ 
เมืองอ็อกฟอร์ด  เมืองแห่งการศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ
ปราสาทอ็อกฟอร์ด ปราสาทขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 11 – 12 
มหาวิทยาลัยโบสถ์เซนต์แมรี่พระแม่มารี โบสถ์เก่าแก่ โดยมีอายุกว่าพันปี เป็นการผสมผสานศิลปะในยุคกลางและศิลปะร่วมสมัย
ห้องสมุด Radcliffe Camera หนึ่งในแลนด์มาร์คที่สวยงามของเมืองอ็อกฟอร์ด 
จัตุรัสทราฟัลการ์  เป็นจัตุรัสที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองลอนดอน 

     

 

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
พัก 2 ท่านต่อห้อง
พักเดี่ยว
05 – 14 พฤษภาคม 2563 63,888 14,000
09 – 18 มิถุนายน 2563 61,888 14,000

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์

08.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า หมายเลข 7 เคาน์เตอร์ N สายการบิน บริติช แอร์เวย์โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

11.45 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน British Airways เที่ยวบินที่ BA10 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

18.25 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและออกเดินทางสู่โรงแรม
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก : Park Inn by Radisson London Heathrow หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ลอนดอน - หมู่บ้านไบบิวรี่ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอ วอน - บ้านเกิด เช็คสเปียร์ - แมนเชสเตอร์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [1]
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบิวรี่ (Bibury) ที่ได้รับการยกย่องจากวิลเลียม มอร์ริส ดีไซเนอร์เสื้อผ้า นักเขียน และเป็นผู้ที่มีอิทธิพลด้านสังคมของอังกฤษ ว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในอังกฤษ อีกทั้งสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์ได้ยกย่องให้ไบบิวรี่เป็นหมู่บ้านที่ถ่ายรูปสวยที่สุด นำท่านเดินเล่นและถ่ายภาพกับหมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นกระท่อม ประกอบกับแม่น้ำไหลผ่าน เป็นหมู่บ้านที่ไม่ว่าจะเดินหลงไปทางไหนก็ได้รูปถ่ายสวยๆแน่นอน นำท่านเดินทางต่อไปที่ Bourton On The Water ซึ่งเป็นอีกหมู่บ้านที่มีความสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ด้วยลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ตัวอาคารปลูกสร้างด้วยหิน ภายในหมูบ้านจะมีแม่น้ำไหลผ่าน และยังมีเจ้าเป็ดน้อยหัวเขียวเวียนว่ายอยู่เต็มแม่น้ำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอ วอน (Stratford-upon-Avon) เมืองบ้านเกิด ของ วิลเลียม เชกสเปียร์ นักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ที่ได้ชื่อว่าเป็นกวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [2]
นำท่านเดินเล่นย่าน Henley Street ถ่ายรูปกับ บ้านเกิดของ วิลเลี่ยมส์ เช็คสเปียร์ Shakespeare's Birthplace เชื่อกันว่า วิลเลียม เชกสเปียร์ เกิดและเติบโตที่บ้านหลังนี้ จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อสู่เมือง แมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ มีประชากรมากเป็นอันดับสองรองจากลอนดอน

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร [3]
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก : Holiday Inn Manchester Central Park หรือเทียบเท่า 

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: แมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอลโอลแทรกฟอร์ด - ยอร์ค - กำแพงเมืองยอร์ค - ยอร์คมินสเตอร์ - เอดินเบอระ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [4]
นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า สนามฟุตบอลโอลแทรกฟอร์ด (Old Trafford Stadium) สนามเหย้าของทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แห่งเมืองแมนเชสเตอร์แห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมือง ยอร์ค (York) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษที่โดดเด่นด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ นำท่านถ่ายภาพกับ กำแพงเมืองยอร์ค (York City Wall) แนวกำแพงเมืองโบราณที่โอบล้อมเมือง และสภาพยังคงสมบูรณ์ และถ่ายภาพกับ ยอร์คมินสเตอร์ (York Minster) มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษ โดยประวัติศาสตร์สร้างขึ้นด้วยไม้เพื่อทำพิธีศีลล้างบาปให้กับกษัตริย์แห่งนอร์ทธัมเบรีย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [5]
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังเมือง เอดินเบอระ (Edinburgh) เมืองหลวงของ ประเทศสกอตแลนด์ (Scotland) ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี และเป็นเมืองที่เจริญมากที่สุดเมืองหนึ่งในสหราชอาณาจักร เมืองเอดินเบอระ นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งเทศกาลต่างๆ มีงานสำคัญมากมายที่ถูกจัดขึ้นที่นี่ เช่น เทศกาลศิลปะนานาชาติ ภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์ เพลง เป็นต้น ซึ่งเทศกาลประจำปีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาที่เมืองนี้เป็นจำนวนมาก จนทำให้เมืองเอดินเบอระ ติดอันดับเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับสองของสหราชอาณาจักรรองจากลอนดอน

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร [6] 
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก : Leonardo Royal Edinburgh Haymarket  หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เอดินเบอระ - ปราสาทเอดินเบอระ - ถนนรอยัลไมล์ - ลิเวอร์พูล

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [7]
นำท่านเข้าชม ปราสาทเอดินเบอระ (Edinburgh Castle) ปราสาทยุคกลางที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมืองเอดินเบอระ ซึ่งที่นี่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมามากกว่าหนึ่งพันปี เริ่มมาตั้งแต่ยุคกลางโดยเริ่มต้นจากการเป็นพระราชวังของคิงเดวิดที่ 1 และเปลี่ยนเป็นพระราชวังขององค์กษัตริย์องค์ต่างๆ จนสุดท้ายได้ถูกเปลี่ยนเป็นป้อมปราการและฐานทัพทหารแทนในศตวรรษที่ 17 ซึ่งเมื่อก่อนที่บริเวณนี้คือภูเขาไฟ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สวยและเป็นไฮไลท์หนึ่งของการมาเที่ยวสกอตแลนด์ จากนั้นนำท่านเดินเล่นที่ ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile Street) ถนนสายช้อปปิ้งย่านคึกคักที่สำคัญของเมืองเอดินเบอระ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [8]
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังเมือง ลิเวอร์พูล (Liverpool)  เมืองใหญ่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ เป็นเมืองที่มีความสำคัญต่อการค้าของอังกฤษอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 18

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร [9] 
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก: Mercure Chester North Woodhey House Hotel หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ลิเวอร์พูล - สนามฟุตบอลแอนด์ฟิล - ย่านอัลเบิร์ต ด็อกค์ - เบอร์มิงแฮม - คาร์ดิฟฟ์ - ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ - บริสตอล

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [10]
นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า สนามฟุตบอลแอนด์ฟิล (Anfield) สนามเหย้าของทีมหงส์แดง ลิเวอร์พูล แห่งเมืองลิเวอร์พูล จากนั้นนำท่านเดินเที่ยว ย่านอัลเบิร์ต ด็อกค์ (Albert Dock) ที่เคยเป็นท่าเรือประจำเมือง อันดับต้นๆ ของโลก และเป็นที่ตั้งของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญหลายแห่ง จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมือง เบอร์มิงแฮม (Birmingham) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของอังกฤษ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [11]
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังเมือง คาร์ดิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงของ ประเทศเวลส์(Wales) เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้าและวัฒนธรรม ในอดีตเป็นเพียงเมืองท่าเล็กๆ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 ได้กลายเป็นเมืองท่าหลักที่ใช้ขนส่งและกระจายถ่านหินไปทั่วภูมิภาค นำท่านถ่ายภาพกับ ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff Castle) ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี ในอดีตสร้างขึ้นเป็นพระราชวังและป้อมปราการของชาวโรมันในเกาะอังกฤษ นำท่านเดินทางต่อสู่เมือง บริสตอล (Bristol) เมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะวัตนธรรม และประวัติศาสตร์

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร [12] 
ที่พัก  นำท่านเข้าสู่ที่พัก : Ibis Bristol Centre หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: บริสตอล - บาธ - โรงอาบน้ำโรมัน - ซาลส์บัวรี่ - สโตนเฮนจ์ - ลอนดอน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [13]
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) นำท่านชมไฮไลท์ของเมือง โรงอาบน้ำโรมัน หรือ Roman Bath โรงอาบน้ำโบราณขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นในสมัยที่ชาวโรมัน เข้ามาบุกยึดเกาะอังกฤษ และได้ค้นพบแหล่งน้ำแร่ในบริเวณนี้ จึงได้สร้างโรงอาบน้ำแห่งนี้ไว้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซาลส์บัวรี่ (Salisbury) เมืองชนบทเล็กๆ แบบอังกฤษอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [14]
นำท่านชม สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กลุ่มหินที่ตั้งเรียงกันอย่างหน้าอัศจรรย์ ที่ยังคงเป็นปริศนาทางโบราณคดี ซึ่งนักโบราณคดีเชื่อว่ากลุ่มกองหินนี้อายุกว่า 2000-3000 ปีก่อนคริสตกาล เดินทางสู่เมือง ลอนดอน (London) เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ เมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางของการมาเที่ยวประเทศอังกฤษสำหรับหลายๆท่าน

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร [15] 
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก :   ibis London Greenwich  หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: ลอนดอน - อ็อกฟอร์ด - ปราสาทอ็อกฟอร์ด - มหาวิทยาลัยโบสถ์เซนต์แมรี่พระแม่มารี - บิซส์เตอร์เอ้าท์เลทวิลเลจ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [16]
นำท่านเดินทางไปที่ เมืองอ็อกฟอร์ด (Oxford) เมืองแห่งการศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ เมืองที่มีสถาปัตยกรรมสมัยกลาง กอธิค และ นีโอคลาสสิก ให้เห็นอยู่ตลอดทางเดิน จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทอ็อกฟอร์ด (Oxford Castle) ปราสาทขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 11 – 12 มีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์ขัดแย้งของอนาธิปไตย ในช่วงศตวรรษที่ 14 จากนั้น ถ่ายรูปต่อที่บริเวณมหาวิทยาลัยโบสถ์เซนต์แมรี่พระแม่มารี(University Church of St. Mary the Virgin) ได้รับการออกแบบโดย Nicholas Stone เป็นโบสถ์เก่าแก่ โดยมีอายุกว่าพันปี เป็นการผสมผสานศิลปะในยุคกลางและศิลปะร่วมสมัย และบริเวณไม่ไกลกัน เป็นที่ตั้งของ ห้องสมุด Radcliffe Camera เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่สวยงามของเมืองอ็อกฟอร์ด ซึ่งคำว่า “Camera” ในที่นี้หมายถึง “ห้อง” ในภาษาละติน เป็นห้องสมุดของมหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงหลายท่าน รวมไปถึง Nicholas Hawksmoor และ James Gibbs ด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมโรมันและกรีกโบราณ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [17]
นำท่านเดินทางไปยัง บิซส์เตอร์ วิลเลจ (Bicester Village) ก่อตั้งใน ปี 1992 มีร้านค้ามากกว่า 9 0 0 ร้านของแฟชั่นชั้นนำของโลกและแบรนด์ไลฟ์ สไตล์คอลเลคชั่น ทันสมัย อาทิ Bally, Burberry, Calvin Klein, Clarks, D&G, DKNY, Fendi, Gucci, Guess, Hugo Boss, Jigsaw, Kipling, L’Occitane, Levi’s, Max Mara, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith, POLO, Samsonite, Timberland, Versace, Yves Saint Laurent ฯลฯ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

เย็น

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก : ibis London Greenwich หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 8 :: อิสระ 1 วัน ที่กรุงลอนดอน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [18]
อิสระการท่องเที่ยว 1 วันเต็ม ที่กรุงลอนดอนเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ เพื่อให้ท่านเลือกชมสถานที่ท่องเที่ยวอย่างอิสระ (สามารถรับฟังคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์)
สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1.พระราชวังเวสต์มินสเตอร์และบิ๊กเบน (The Palace of Westminster & Big Ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต ที่ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง และเป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก ฝั่งตรงข้ามที่มีแม่น้ำเทมส์กั้นอยู่เป็นที่ตั้งของชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่
2.สะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ที่สามารถยกเปิดปิดได้
3.หอคอยลอนดอน (Tower of London) สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ หอคอยแห่งนี้เป็นทั้งป้อมปราการ พระราชวัง ที่จำขังสำหรับนักโทษที่มียศศักดิ์สูง
4.ลอนดอน อาย (London Eye) ถ่ายภาพกับชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในยุโรป
5.Warner Bros. Studio Tour London เป็นสตูดิโอขนาดใหญ่ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์และละครหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์
6.Harrods ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของลอนดอน ที่ให้ความรู้สึกว่ากำลังเดินช้อปปิ้งอยู่ในพระราชวัง มีสินค้ามากมาย โดยเฉพาะ สินค้าแบรนด์เนม
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก : ibis London Greenwich หรือเทียบเท่า
 

keyboard_arrow_right
วันที่ 9 :: จัตุรัสทราฟัลการ์ - Regent street - ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [19]
นำถ่ายภาพกับจัตุรัสทราฟัลการ์ (Trafalgar Square) เป็นจัตุรัสที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองลอนดอน ตั้งอยู่บริเวณหน้า The National Gallery สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1830 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของยุทธนาวีทราฟัลการ์และสงครามวอเตอร์ลูระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1805 ซึ่งลักษณะเด่นของจัตุรัสทราฟัลการ์ก็คือ มีเสาหินที่เป็นอนุสาวรีย์ เนลสันตั้งอยู่บริเวณจุดศูนย์กลาง โดยที่มีสิงโตโลหะ 4 ตัวล้อมรอบ จากนั้นนำท่านเดินเล่นย่าน Regent street นั้นเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะแหล่งช้อปปิ้งระดับพรีเมี่ยมที่เป็นจุดหมายปลายทางของผู้มาเยือนระดับโลก Regent street ได้รับการเข้าชมจากนักท่องเที่ยวนับล้านคนในทุกๆ ปี และแต่ละวันนั้นมีผู้ใช้บริการมากราวๆ 20,000 คน และยังถือเป็นย่านร้านอาหารชื่อดังมากมายอีกด้วย

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย และมีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

16.10 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน British Airways เที่ยวบินที่ BA09

keyboard_arrow_right
วันที่ 10 :: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

09.55 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยความประทับใจเต็มเปี่ยม

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
**ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าจำนวน 6,000 บาทต่อท่าน และ ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์คนไทย รวมตลอดการเดินทางเป็นจำนวนท่านละ 65 ปอนด์/ท่าน/ทริป
คิดเป็นเงินไทยประมาณ 2,600 บาท  
ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน**
 
 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศสามารถให้บริการวันละ 12 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
อัตราค่าบริการรวม
ü  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
ü  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
ü  โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
ü  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
ü  ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
ü  ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
×    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
×         ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ 6,000 บาท/ท่าน (บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานทูต)
×    ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
×         ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
×         ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น,หัวหน้าทัวร์คนไทย รวมเป็น 65 ปอนด์/ท่าน/ทริป ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
 
เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

เงื่อนไข เงื่อนไขการชำระเงิน :
«   มัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
«  ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
·         หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
·         หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
·    เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
·         หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
·         ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขการจอง :
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิก :
1.   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วันขึ้นไป คืนค่ามัดจำทั้งหมด (ในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้วขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง)
2.     กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 40 - 49 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3.     กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 39 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
4.     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
5.     กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง)
6.   กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและ ค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้ง) 
หมายเหตุ หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
1.     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2.     ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3.     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4.     บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจราจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5.     บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6.   เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7.   รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.     การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
9.     กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
11.  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
12.  กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของประเทศยุโรป หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศยุโรป สามารถให้บริการวันละ 12 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
15. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านชำรุด และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign