ทัวร์ยุโรป อังกฤษ ชมสนามฟุตบอลเเมนยู ลิเวอร์พลู 7 วัน 4 คืน
สายการบิน QATER AIRWAYS เดินทาง มีนาคม 63
สถานที่ท่องเที่ยว
ถ่ายรูปสนามฟุตบอลที่มีเสียงของอังกฤษ  สนามฟุตบอลแอนฟีลด์และสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด 
ชมความสวยงามพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมั(Roman Bath Museum)
เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกพระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace)
ช้อปปิ้งที่ย่านไนท์บริดจ์ KNIGHTBRIDGES ที่ตั้งของห้างแฮร์รอดส์ (HARRODS)  ห้างหรูหราอันโด่งดัง

     

กำหนดวันเดินทาง
  อังกฤษ 7 วัน 4 คืน สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่
( พักห้องคู่ / ห้อง 3 คน )
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
วันที่ 10 – 16 มีนาคม  2563 49,999 6,500
 
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
                                             ** โรงแรมไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **
** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น **
สำหรับท่านที่เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนื้อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 
***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเงื่อนไขต่างๆของบริษัท เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำงวดแรกแล้ว ทางบริษัทถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ***
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิ

17.00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์  ชั้น 4  เคาน์เตอร์ P ใช้ประตูทางเข้า 7 เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมจัดเตรียมเรื่องเอกสารการเดินทาง

19.35 น.

ออกเดินทางสู่ นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติแมนเชสเตอร์ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ โดยเที่ยวบินที่  QR833 (19.35 น. – 23.15 น. ) / QR021 (01.20 น. – 06.00 น.)  แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา  บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: กรุงเทพฯ – โดฮา – เมืองแมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอล โอลด์ แทรฟฟอร์ด – เมืองลิเวอร์พูล – สนามฟุตบอล แอนฟิลด์ – เดอะ ทรี เกรซ – ย่านอัลเบิร์ต ด็อกค์

06.00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแมนเชสเตอร์ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ เป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลกรองของสหราชอาณาจักร เป็นศูนย์กลางศิลปะ การสื่อสารและธุรกิจการค้า นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องสโมสรฟุตบอลสำคัญอีกด้วย นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium)จากด้านหน้า  สโมสรฟุตบอลระดับโลกที่เป็นขวัญใจชาวไทยและร่ำรวยที่สุดในโลก เป็นสนามที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศอังกฤษ สามารถรองรับแฟนบอลได้มากถึง 76,212 คน ได้รับการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้รับมาตรฐาน UEFA Elite Stadiums (มาตรฐานระดับ5ดาว) ซึ่งถือได้ว่าเป็นสนามฟุตบอลอันดับต้นๆของทวีปยุโรป ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสโมสร ทั้งนิทรรศการแบบอินเทอร์แอคทีฟ ถ้วยรางวัล และของที่ระลึกมากมายที่จัดแสดงอยู่ จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกมากมายหลายชนิดสำหรับแฟนพรีเมียร์ลีก 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool)  ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 เป็นเมืองท่าสำคัญของอังกฤษซึ่งเป็นต้นกำเนินขอสโมสรฟุตบอลหลายสโมสรทั้งลิเวอร์พูลและเอเวอร์ตัน ทั้งยังเป็นเมืองต้นกำเนิดของวงเดอะบีทเทิลส์ และเป็นเมืองท่าสำคัญทางฝั่งตะวันตกของอังกฤษซึ่งเป็นที่จดทะเบียนเรือสำราญขนาดใหญ่มากมาย รวมทั้งเรือไททานิค  ให้ท่านถ่ายรูปด้านหน้า สนามฟุตบอลแอนฟีลด์ พร้อมทั้ง  เลือกซื้อของที่ระลึกของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล จากนั้นนำท่านผ่านชม เดอะ ทรี เกรซ (The Three Graces) อาคารเก่าแก่ 3 หลัง สัญลักษณ์ของเมืองลิเวอร์พูล ซ้ายมือสุด คือ ที่ทำการของการท่าเรือลิเวอร์พูล (Port of Liverpool Building) อาคารกลาง คือ อาคารของบริษัทเดินเรือคูนาร์ด (Cunard Building) ส่วนขวามือสุด คือ อาคารสำนักงาน สร้างด้วยคอนกรีตแบบหลายชั้นอาคารแรกที่สร้างในประเทศอังกฤษ (Royal Liver Building) นำท่านเดินทางสู่ ย่านอัลเบิร์ต ด็อกค์ (Albert Dock) หรือ ท่าเรืออัลเบิร์ต ด็อกซ์ (Albert Dock Port) ที่โด่งดังที่สุดในลิเวอร์พูลเขตนี้เคยเป็นท่าเรือประจำเมืองอันดับต้นๆ ของโลก สร้างขึ้นมาในปี 1846 เป็นท่าเรือสุดทันสมัยที่มีเครนที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำเป็นอันแรกๆของโลกรวมไปถึงโกดังขนาดใหญ่หลายโกดัง ปัจจุบันท่าเรืออัลเบิร์ตได้รับการปรับปรุงใหม่และเป็นที่ตั้งของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจหลายแห่ง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
พักค้างคืน ณ  Novotel Liverpool หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: เมืองลิเวอร์พูล – เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – บ้านของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ – เมืองบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ท อัพพอน เอวอน (STRATFORD UPON AVON) เมืองเล็กๆ ที่งดงามริมฝั่งแม่น้ำเอวอน บ้านเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์ ชมบรรยากาศ ของเมืองที่อบอวลไปด้วยความอ่อนหวานของตำนาน “เชคสเปียร์” กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศอังกฤษ ด้วยผลงานที่ท่านรู้จักอาทิ โรมิโอ แอนด์ จูเลียต , เวนิส วานิช ฯลฯ นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับบ้านของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ และชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ผ่านชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่น้ำเอวอนอันเงียบสงบ และสถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกวีเอกผู้นี้ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากร้านค้ามากมาย (Nash’s House / William Shakespeare House) สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ผ่านชม โบสถ์โฮลี่ (Holy Trinity Church) โบสถ์เก่าแก่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเอวอนอันเงียบสงบและสถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกวีเอกผู้นี้ สถานที่ที่ใช้ในการประพันธ์ผลงานต่างๆที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) เป็นเมืองท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม ตั้งอยู่ทางตะวันตกของกรุงลอนดอน มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองจึงเป็นเมืองมรดกโลกที่เก่าแก่มีทั้งความขลังและความคลาสสิค มีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ของอังกฤษมาตั้งแต่สมัยที่ชาวโรมันเข้ามาตั้งถิ่นฐาน แล้วสร้างเมืองนี้ให้เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ มีสถานที่โบราณ อย่างเช่นโรมันบาธ (Roman Bath) โรงอาบน้ำแร่โบราณตามแบบสถาปัตยกรรมโรมันที่มีน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของโรมัน นอกจากนี้ยังมีวิหาร โรงละคร พิพิธภัณฑ์และยังเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าเอ็ดการ์ดผู้รักสงบทำพิธีราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์อังกฤษที่มหาวิหารบาธ ในปี ค.ศ. 973 มีลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจีย อาคารสิ่งก่อสร้างที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ จึงกลายเป็นเมืองน้ำแร่ที่ได้รับความนิยมกันมากทำให้เมืองบาธขยายตัวมากขึ้น จากสมัยนั้นที่สร้างจากหินบาธที่เป็นหินสีเหลืองนวลสวยงามเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามเป็นอย่างมาก นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โรงอาบน้ำโรมันโบราณ (Roman Baths) ถือเป็นโรงอาบน้ำโรมันขนาดใหญ่ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ที่นี่จัดว่าเป็นสปาที่ดีที่สุดในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ ด้วยอาคารโอ่อ่าและยิ่งใหญ่ที่มีบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ บวกกับสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งทั้งเสาหิน อาคาร และบ่อน้ำธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ช่วยบำรุงผิวพรรณ  ซึ่งที่นี่จะตกแต่งด้วยศิลปะที่ผสมผสานกันระหว่างประวัติศาสตร์โบราณกับลวดลายในแบบร่วมสมัย อีกทั้งยังมีบ่อน้ำที่เปิดโล่งถือเป็นโรงอาบน้ำโรมันขนาดใหญ่ในสมัยโบราณ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
พักค้างคืน ณ Doubletree by Hilton Southampton  หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ – กรุงลอนดอน – จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย – ร้าน Four Season

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)
จากนั้นนำท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  เป็นอนุสรณ์สถานยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก  ถูกสร้างขึ้นในหลายขั้นตอน  อนุสาวรีย์แรกในอนุสรณ์สถานคือ henge ที่เริ่มต้นสร้างเมื่อประมาณ 5,000 ปีที่ผ่านมาและวงกลมหินที่ไม่ซ้ำกันที่เชื่อกันว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงยุค Neilithic ประมาณ 2,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่  เป็นข้อสงสัยที่ยังคงสร้างความงุนงงให้กับนักวิทยาศาสตร์และเหล่านักโบราณคดีว่าคนในสมัยก่อนนั้นสามารถนำแท่งหินขนาดใหญ่ซึ่งมีน้ำหนักหลายสิบตันนั้นขึ้นไปวางเรียงกันได้อย่างไร  เพราะค่อนข้างจะมั่นใจได้ว่าในสมัยก่อนนั้นไม่มีเครื่องทุ่นแรงให้เช่นอย่างในปัจจุบัน รวมไปถึงบริเวณที่ราบดังกล่าวก็ไม่มีก้อนหินขนาดใหญ่ขนาดนี้ด้วย จึงสันนิษฐานได้ว่าต้องลากหินจากที่อื่นซึ่งอยู่ห่างไปหลายสิบกิโลเมตรมา และยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1986จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ที่เป็นศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของโลก เป็นผู้นำด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญของยุโรปอีกด้วย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Four Season ร้านอาหารจีน ขึ้นชื่อด้านเป็ดย่าง (มื้อที่ 7)

บ่าย

นำท่านเดินทางผ่านชม จัตุรัสทราฟัลก้าร์ (Trafalgar Square) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน เป็นอนุสรณ์สถานของยุทธนาวีทราฟัลการ์และสงครามวอเตอร์ลูระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1805 มีเสาเนลสันล้อมรอบด้วยอาคารสำคัญ เช่น พิพิธภัณฑ์ศิลปะ โบสถ์ St.Martin in the Fields จัตุรัสรัฐสภา (Parliament Square) และ พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ (Westminster Palace) หรือ ตึกรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ (Houses of Parliament) ตรงกลางของจัตุรัส คือ เสาปูนเนลสันซึ่งรายล้อมไปด้วยน้ำพุอันสวยงาม และรูปแกะสลักสิงโตบรอนซ์ ตรงด้านบนสุดของเสาหิน คือ รูปแกะสลักของ พลเรือเอก Horatio nelson ผู้ที่บัญชาการนำในการรบที่สมรภูมิทราฟัลก้าร์ ทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก จากนั้นนำท่านถ่ายภาพด้านหน้า หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben / Elizabeth Tower)เป็นสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษ มีความสูงถึง 96.3 เมตร เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก ที่สำคัญหอนาฬิกาแห่งนี้ คือกลไกของนาฬิกาที่สามารถเดินได้อย่างเที่ยงตรงจนน่าอัศจรรย์ แม้ว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 หอนาฬิกาจะถูกระเบิดจากกองทัพนาซีทำลายจนได้รับความเสียหายไปบ้าง แต่นาฬิกาก็ยังคงตีบอกเวลาได้อย่างแม่นยำ จากนั้นนำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye) หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงลอนดอน เป็นชิงช้าสวรรค์ที่มีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในยุโรป(เคยสูงที่สุดในโลกมาก่อน) ซึ่งมีความสูงถึง 135 เมตร นอกจากนี้ลอนดอนอาย เป็นชิงช้าสวรรค์ที่ก่อสร้างด้วยโครงเหล็กค้ำข้างเดียวที่สูงที่สุดในโลก (เพราะการโครงสร้างทั้งหมดใช้โครงค้ำเหล็กรูปตัว A ในการให้บริการโดยใช้โครงค้ำเพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้นไม่เหมือนชิงช้าสวรรค์อื่นๆ ทั่วไป ที่มีโครงค้ำสองข้าง)

ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)
พักค้างคืน ณ Novotel London Wembley  หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3)
 

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: เมืองลอนดอน – ท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่เวลาการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ (แบบเต็มวัน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 9)
อิสระ ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในลอนดอนแบบเต็มวัน (ไม่มีบริการรถโค้ช)
ข้อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเบื้องต้น ทั้งนี้ท่านควรเตรียมความพร้อม วางแผนการเดินทางล่วงหน้าก่อนถึงวันเดินทาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทดลองใช้ระบบขนส่งสาธารณะ โดยรถไฟใต้ดิน หรือทูป (Tube) เที่ยวชมเมืองและวิถีชีวิตของชาวลอนดอน  
- ทดลองนั่งรถเมล์ 2 ชั้น หรือลอนดอนแท็กซี่ เพื่อเที่ยวชมเมือง ให้ท่านช็อปปิ้งหรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น 
- ช้อปปิ้งสินค้าในห้างสรรพสินค้าบน ถนนอ็อซฟอร์ด (Oxford Street) ถนนแห่งแฟชั่นของชาวลอนดอนที่มีชื่อเสียงก้องโลก เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมมากมายอย่าง Mark & Spencer , Primark , Selfridges , Next , Zara  
- เที่ยวพระราชวังวินด์เซอร์ (Windsor Palace)ป็นพระราชวังเก่าเเก่อายุกว่า1,000 ปี ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเหนือเเม่น้ำเทมส์ เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอังกฤษ ปัจจุบันยังคงใช้เป็นที่ประทับของราชวงศ์อังกฤษ เรื่อยมาตั้งเเต่สมัยพระเจ้าวิลเลี่ยมที่ 1 จนถึงสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 พระประมุของค์ปัจจุบัน ที่ยังทรงเสด็จมาประทับบ้างเป็นครั้งคราว เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศอังกฤษ
- ขึ้นชมความสวยงามของเมืองลอนดอน บน ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก มี

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

บ่าย

- เที่ยว หอคอยแห่งลอนดอน (Tower of London) เป็นพระราชวังที่มีอายุเก่าแก่กว่า 900 ปี สถานที่เกิดเหตุการณ์แห่ง   ประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งนองเลือดซับซ้อนซ่อนเงื่อนเคยเป็นป้อมปราการปราสาทราชวังรวมทั้งคุกใน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง  เป็นที่เก็บรักษามงกุฎของควีนอลิซาเบ็ธประดับด้วยเพชร โคอนูร์ ที่เคยเป็นเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับด้วยเพชร ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และเครื่องราชาภิเษกของสหราชอาณาจักร ทั้งยังมีมงกุฎอื่นที่ใช้ในงานพิธีการสำคัญ ๆ รวมไปถึงเครื่องประดับยศและชุดเกราะของกษัตริย์และอัศวินแห่งอังกฤษ เป็นพระราชวังที่เดิมสร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ พระราชวังเป็นรู้จักกันในนามว่า “หอคอยแห่งลอนดอน”  
 - เที่ยว โรงถ่ายภาพยนตร์ แฮร์รี่ พอตเตอร์ (Warner Bros Studio Tour London : The Making of Harry Potter) พลาดไม่ได้เลยกับสถานที่ท่องเที่ยวจากหนังเรื่อง Harry Potter ที่มีด้วยกันถึง 7 ภาค นอกจากจะได้สัมผัสฉากจำลองจากหนังสุดตระการตา และฉากที่โดดเด่นจากภาพยนตร์ และยังได้สวมรอยเป็นแฮร์รี่ พอตเตอร์, เฮอร์ไมโอนี่ เกรนเจอร์, ลอน วีสลีย์, เดรโก มัลฟอยและตัวละครอื่นๆจากโลกเวทย์มนต์กัน ถ้าได้คลุมชุดพ่อมดแล้วโบกไม้กายสิทธิ์เสกคาถาอีกด้วย

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
พักค้างคืน ณ Novotel London Wembley  หรือเทียบเท่า (คืนที่ 4)

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: เมืองลอนดอน – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – ย่านไนซ์บริด – ห้างฮาร์วีย์ นิโคล – ห้างแฮรอดส์ – ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 10)
นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้านหน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace)เดิมชื่อ คฤหาสน์บักกิ้งแฮม (Buckingham House) เดิมเป็นที่ประทับของพระราชวงศ์ในกรุงลอนดอนตั้งแต่สมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย ปี 1837 ของแห่งยุคบักกิ้งแฮม สร้างสำหรับจอห์น เชฟฟิลด์ในปี ค.ศ. 1703 ต่อมาในปี ค.ศ. 1761 พระเจ้าจอร์จที่ 3 ได้ทรงขอซื้อต่อ เพื่อเป็นพระราชฐานส่วนพระองค์ ที่รู้จักกันในชื่อ “วังพระราชินี” (The Queen's House) และในสมัยพระเจ้าจอร์จที่ 4 ก็ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและบูรณะให้มีความสวยงามโดดเด่นด้วยศิลปะสมัยวิคตอเรียดัง ปัจจุบันเป็นสถานที่ ที่ใช้สำหรับการเลี้ยงรับรองของรัฐและยังเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวสำคัญที่หนึ่งของเมืองลอนดอนที่มีห้องมากกว่า 700 ห้อง และมีอายุมากกว่า 300 ปี เป็นที่อยู่อาศัยและสำนักงานบริหารของพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรเป็นสถานที่ซึ่งมีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)

บ่าย

ช้อปปิ้งที่ย่านไนท์บริดจ์ KNIGHTBRIDGES ที่ตั้งของห้างแฮร์รอดส์ (HARRODS)  ห้างหรูหราอันโด่งดังย่าน KNIGHTSBRIDGE เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในลอนดอนซึ่งจัดได้ว่าเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เคยเป็นสถานที่สำหรับช้อปปิ้งของชนชั้นสูงชาวอังกฤษ มีร้านค้า  แบรนด์เนม อีกมากมาย ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์

20.30 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR002 (20.30 – 06.10 )/ QR 838 (08.35-18.55)  แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

18.55 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความและประทับใจมิรู้ลืม
 

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม
1)    ค่าตั๋วเครื่องบิน (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปและกลับพร้อมคณะ (น้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม / กระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
2)     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3)  ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในอังกฤษไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)
4)    ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
5)     ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทียบเท่า(โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
6)     ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7)     ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8)     ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
9)    ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE Insurance Limited (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) เท่านั้น ท่านใดต้องการซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัททัวร์
 
อัตรานี้ไม่รวม
1)     ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2)     ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
3)     ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
4)     ค่าน้ำหนักส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม  และมีจำนวนมากกว่า 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)
5)     ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 14 ปอนด์
6)    ค่าทิปพนักงานขับรถ 10 ปอนด์
7)     ค่าวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษแบบระยะสั้นยื่นแบบปกติ 6,500 บาท
 

เงื่อนไข เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
·       กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  60 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
·    การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000บาท)
·       กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
·       กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
·    กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
·    ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางอังกฤษ ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
·       ในการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกนลายนิ้วมือ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
·    เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยว กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาวีซ่าให้กับทางท่าน
·       กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
- ค่าตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ได้เนื่องจากบริษัทจองตั๋วเป็นตั๋วกรุ๊ปซึ่งตั๋วกรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได้
- ค่าห้องพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
·       ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารไม่ของท่านไม่น่าเชื่อถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตกำหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้คำพูดไม่สุภาพกับสถานทูต และส่งผลทำให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่าน
·       กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน รายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
·    ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
หมายเหตุ หมายเหตุ 
1. กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ   รถติด  ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน แต่ทางบริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทำให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยังคงจะรักษา มาตราฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
4.ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่าบางส่วน

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign