มหัศจรรย์ยุโรป  ชมเทศกาลดอกทิวลิปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรป 8 วัน 5 คืน
สายการบิน Emirate Airline เดินทาง มีนาคม - พฤษภาคม 63 

สถานที่ท่องเที่ยว
จัตุรัสทรอกาเดโร (Trocadéroโด่งดังด้วยเพราะทัศนียภาพที่ท่านจะสามารถเห็น หอไอไฟล (Eiffel)
ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส1 ใน เมืองที่โรแมนติกที่สุด
ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ (Arc de Triompheสร้างขึ้นเพื่อเป็นสดุดีทหารฝรั่งเศสที่ร่วมรบในสงคราม
มหาวิหารซาเคร-เกอร์ (Sacre-Coeur Bacilicaเป็นอีก 1 สถาปัตยกรรมที่ถือว่าแปลกตาจากสิ่งปลุกสร้างอื่นๆในเมืองน้ำหอมแห่งนี้ 
อาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส (Notre Dame Cathedralนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมหานครปารีส
พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Musée du Louvreอดีตพระราชวังหลวงที่ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บและจัดแสดงสมบัติล้ำค่ากว่า 35,000 ชิ้น
จัตุรัสใจกลางเมือง (Market Squareหอระฆังเก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานและมีประติมากรรมที่งดงามมาก
หมู่บ้านกีธูร์น(Giethoorn Village“เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์”
ปราสาทกราเวนสตีน (Gravensteenเคยเป็นดั่งศูนย์กลางของเมือง เด่นตระหง่านอยู่ราวกับเทพนิยาย 
อนุสรณ์อะโตเมี่ยม (Atomiumสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป”
จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ (Grand Placeจัตุรัสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป 
หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์(Zaanse Schansหมู่บ้านที่มีการอนุรักษ์กังหันลมและบ้านเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด์
หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม(Volendamสัมผัสวิถีชีวิตของเมืองชาวประมงที่เรียงรายไปด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่
สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof )อันโด่งดังของเนเธอร์แลนด์โดยไฮไลท์อยู่ที่ เทศกาลสวนทิวลิป
ล่องเรือหลังคากระจก สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่สภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 
จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Squareศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2

     

กำหนดวันเดินทาง
และเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท)
 
                            มหัศจรรย์ EUROPE TULIP FESTIVAL 8 วัน 5 คืน         
ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
/ เด็กพักกับผุ้ใหญ่ 1 ท่าน
(พักห้องละ 2 ท่าน)
ราคาเด็กอายุ 2-11 ปีบริบูรณ์
เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กอายุ 2-11 ปี บริบูรณ์
ไม่เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
24 – 31 มี.ค. 63 49,900 48,900 47,900 9,000
7 – 13 เม.ย. 63 57,900 56,900 55,900 10,000
24 – 1 พ.ค. 63 52,900 51,900 50,900 9,000
3 – 10 พ.ค. 63 52,900 51,900 50,900 9,000

** คณะเดินทางจำนวน 25-30 ท่านต่อกรุ๊ป **
 
รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา (บาท)
ชั้นธุรกิจ EK (BKK-CDG/AMS-BKK) เพิ่มเงินจากราคาเดิม ** กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะ ** 100,000 – 150,000
ในกรณีลูกค้ามีตั๋วแล้ว EK (BKK-CDG/AMS-BKK) 19,000
เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ 28,900
 
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิ

17.30 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น4 ประตู 8 Row T เคาท์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ Emirate Airline (EK)โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

20.35 น.

ออกเดินทางสู่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยเที่ยวบิน EK 373 *บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง*(ใช้เวลาบิน 6 ชั่วโมง10 นาที)
**เดือนเมษายนเป็นต้นไป จะออกเดินทางเวลา 21.05 น. นัดหมายเวลา 18.00 น.**

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ปารีส • จัตุรัสโทคาเดโร • ล่องเรือแม่น้ำแซน • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ

00.50 น.

ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย3ชั่วโมง)ให้ท่านผ่อนคลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปลี่ยนเครื่อง

03.20 น.

ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศส เที่ยวบินที่ EK071**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)

08.00 น.

ถึง สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle Airport) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
**หลังเดือน มี.ค. จะถึงเวลา 09.25 น.**
นำท่านสู่ มหานครปารีส เมื่องหลวงสุดโรแมนติกของประเทศฝรั่งเศส หนึ่งในจุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายๆ คน ที่มีครบทั้ง สถาปัตยกรรม ศิลปะ อาหาร และแหล่งช้อปปิ้ง ที่มีให้ท่านได้เลือกสรรกันอย่างอัดแน่น

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมพิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นตำหรับฝรั่งเศส
ชมจุดถ่ายรูป จัตุรัสทรอกาเดโร (Trocadéro) แต่เดิมบริเวณนี้เคยใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ของประเทศอยู่หลายครั้ง แต่โด่งดังด้วยเพราะทัศนียภาพที่ท่านจะสามารถเห็น หอไอไฟล (Eiffel) ได้อย่างไม่มีอะไรมาบดบัง โดยหอส่งสัญญาแห่งนี้นั้น ถือเป็นสัญลักษณ์ของพาปารีสที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง แต่ด้วยลักษณะที่แปลกตา สร้างความไม่คุ้นเคยต่อชาวปารีส ถึงขนาดมีการเรียกร้องให้รื้อทิ้งหลังจากงานสิ้นสุดลง แต่หอไอเฟลก็สามารถพิสูจน์ตัวเองและลบคำสบประหม่า จนกลายเป็นสถานที่แรกๆ ที่เมื่อมีคนพูดถึงปารีสพิเศษ !! พาท่านล่องเรือแม่น้ำแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน เมืองที่โรแมนติกที่สุดของโลกในอีกมุมหนึ่งโดยในระหว่างทางนั้นจะผ่านสถานที่สำคัญๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น สะพาน Pont de l'alma สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 พิพิธภัณฑ์ออร์แซ และอีกมากมายถือเป็นอีก 1 กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาปารีส

จากนั้น พาท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ (Arc de Triomphe) วงเวียนที่เชื่อมถนน12 เส้นของปารีสไว้ โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นสดุดีทหารฝรั่งเศสที่ร่วมรบในสงครามต่างๆ โดยเฉพาะในสงครามนโปเลียน เนื่องจากเริ่มสร้างในรัชสมัยของพระองค์หลังได้รับชัยชนะในสงครามยุทธการที่เอาสเทอร์ลิทซ์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 1805 นอกเหนือจากนั้น ประตูชัยแห่งนี้ก็ยังเป็นที่ฝังศพทหารนิรนามในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 อีกด้วย  ถัดไปไม่ไกลนั่นคือ ถนน ช็องเซลีเซ (Champs-Élysées) ถนนที่ได้ชื่อมาจากสวนสวรรค์ของเหล่าเทพปกรนัมกรีก ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของการขยายพื้นที่สวยหย่อมของพระราชวังตุยเลอรี โดยเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป ทรงมีพระราชดำรัสให้นำรูปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสร้างเป็นถนนพระราชดำเนินกลางในกรุงเทพมหานคร ว่ากันว่าอัตราค่าเช่าพื้นที่บนถนนแห่งนี้มีมูลค่าสูงที่สุดในยุโรป

ค่ำ

อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
ที่พัก Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ปารีส • มหาวิหารซาเคร-เกอร์ • อาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส • พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ • Duty Free • ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
พาท่าน แวะถ่ายรูปด้านหน้ากับ มหาวิหารซาเคร-เกอร์ (Sacre-Coeur Bacilica) ต้องอยู่ที่ย่านมงมาร์ท เป็นอีก 1 สถาปัตยกรรมที่ถือว่าแปลกตาจากสิ่งปลุกสร้างอื่นๆในเมืองน้ำหอมแห่งนี้ สถาปนิกผู้ริเริ่มออกแบบคือ โปล อะบาดี โดยตัวอาคารสร้างขึ้นด้วยหินปูนในแบบโรมัน-ไบแซนไทน์ และแล้วเสร็จในปี 1919 มีตำนานกล่าวถึงมหาวิหารแห่งนี้ว่า ในครั้งที่นักบุญเดนิสถูกประหารชีวิตด้วยการตัดหัว ณ บริเวณวิหารแห่งนี้ เดนิสได้หยิบศีรษะของตนขึ้นมา และเทศนาตลอดทางไปอีก 6 ไมล์ ซึ่งท่านจะสามารถเห็นภาพแกะสลักได้ที่ประตูของอาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีสแวะถ่ายรูปด้านหน้า อาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส (Notre Dame Cathedral) ตั้งอยู่บนเกาะเอลเดอลา ซีเตร นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมหานครปารีสโดยถือเป็นสิ่งปลูกสร้างแรกที่สร้างในลักษณะโกธิก และใช้ครีบค้ำยันอาคาร ซึ่งถือเป็นความชาญฉลาดทางวิศวะกรรมอย่างสูงในยุคนั้น โดยอาสนวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้าวในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 7 และได้รับการบูรณะมาอย่างต่อเนื่อง แม้ในปัจจุบันส่วนหลังคาที่เป็นโครงสร้างไม้ในยุคแรกจะพังทลายลงจากอุบัติเหตุในวันที่ 15 เมษายน 2019 แต่ส่วนหน้าขออาคารก็ยังคงสูงเด่นตระหง่านอยู่เช่นเดิม บริเวณโดยรอบท่านยังสามารถเลือกซื้อของฝากได้อีกมากมาย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้น แวะถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Musée du Louvre) อดีตพระราชวังหลวงที่ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บและจัดแสดงสมบัติล้ำค่ากว่า 35,000 ชิ้น เช่น ภาพวาดโมนาลิซ่า, มาดอนน่า ออฟ เดอะ ร๊อค, ภาพวาดพระราชพิธีปราดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียน, รูปปั้นเทพไนกี้ และรูปปั้นเทพวินัสแห่งมิโล เป็นต้น  จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั้นคือพีระมิดแก้วที่เป็นทางเข้าด้านหน้า ที่ออกแบบโดย ไอ.เอ็ม.เป. สถาปนิกชื่อดังชาวจีน-อเมริกัน 
จากนั้น พาท่านสู่ที่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ห้างใหญ่สุดหรูที่มีพื้นที่กว่า 70,000 ตารางเมตร ตกแต่งอย่างสวยงามราวกับพระราชวัง ประกอบไปด้วยร้านค้ากว่า 3,500 ร้านค้า ไม่ว่าจะเป็น LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, PRADA, YVES SAINT LAURENT, VERSACE, SWAROVSKI, SWATCH, SAMSONITE ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจ

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ปารีส• บรูกส์ • จัตุรัสมาร์เก็ต สแควร์ • เกนต์ • ปราสาทกราเวนสตีน • บรัสเซลส์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ประเทศเบลเยี่ยม สู่เมือง เมืองบรูกส์ (Brugge) เมืองริมชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศ โดยได้รับเลือกให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 2000  สมญานามว่าเวนิสแห่งยุโรปเหนือ เพราะเป็นเมืองที่มีการใช้ลำคลองในการสัญจรรอบๆ เมือง ลักษณะของเมืองนี้ล้อมรอบด้วยคูเมืองสองชั้นและมี อาคาร โบสถ์ บ้านเรือน ถนนที่สะอาดสวยงาม ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นสถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมิชและแบบเรเนซองค์ 

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำชม จัตุรัสใจกลางเมือง (Market Square) ซึ่งมีหอระฆังเก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานและมีประติมากรรมที่งดงาม ที่ชื่อว่า Madonna & Childซึ่งเป็นประติมากรรมที่อยู่ภายในโบสถ์พระแม่มารี มีลักษณะเป็นหินอ่อนที่มีการแกะสลัก โดย ไมเคิลแอน เจโล ซึ่งในปัจจุบันได้รับการยกย่องว่าเป็น ยอดศิลปินเอกของโลกชาวอิตาเลียน
จากนั้น เดินทางต่อไปยังอีก 1 เมืองงาม กับ เมืองเก้นต์ (Ghent) ที่หลายท่านมักเลยผ่าน โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่กับสมัยกลางที่เข้ากันอย่างลงตัว พาท่านเดินชมตัวเมืองที่มีสิ่งปลูกสร้างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ปราสาทกราเวนสตีน (Gravensteen) ที่เคยเป็นดั่งศูนย์กลางของเมือง เด่นตระหง่านอยู่ราวกับเทพนิยาย ทั้งยังมี อาสนวิหารเซ็นท์บาโว (Saint Bavo's Cathedral) และ โบสถ์เซนต์นิโคลัส (St.Nicholas’s Church) 2 สถานสถานที่เป็นดั่งศูนย์รวมใจของ ชาวเมือง ที่ยืนหยัดผ่านกาลเวลามานานหลายศตวรรษ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุง บรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก Gresham Belson Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: บรัสเซลส์ • อนุสรณ์อะโตเมี่ยม • กร็อง-ปลัส • รอตเตอร์ดัม • อัมสเตอร์ดัม

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 นำท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958ถูกสร้างขึ้นโดยจำลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่า โมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้านเท่า
จากนั้น เข้าสู่จัตุรัสกลางเมือง จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ (Grand Place) ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นอกเหนือจากนั้นยังมีสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึก แบรนด์เนม ขนม สินค้าแฮนเมด และอีกมากมายให้ท่านได้เลือกสรรค์ นำชมและถ่ายรูปกับ เมเนเก้นพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก เมเนเก้นพีสผู้สร้างประวัติศาสตร์และตำนานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายตำนาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกำลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงทำรูปแกะสลักนี้ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมเมนูของหวานท้องถิ่นสุดคลาสสิก กับเบลเยี่ยมวาฟเฟิล
นำท่านเดินทางสู่ รอตเตอร์ดัม (Rotterdam) เมืองท่าหลัก และเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมาส ในปี ค.ศ. 2007 เมืองนี้ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นเมืองแห่งสถาปัตยกรรม และในปัจจุบันเมืองรอตเตอร์ดัมเป็นศูนย์กลางการค้าโลกในยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ทำให้ที่นี่มีระบบการขนส่งที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งระหว่างประเทศหรือภายในประเทศ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดินรถบัส รถราง และรถไฟ ที่ต้องสะอาดและตรงเวลา นำท่านถ่ายรูปกับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kiji kubus The Cubic Houses) กลุ่ม อาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 หลังซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนิกนาม Piet Bloem แวะถ่ายรูปศาลาว่าการประจำเมืองรอตเทอร์ดาม (City Hall of Rotterdam)หนึ่งในอาคารที่เก่าแก่ของเมือง
จากนั้นเดินทางเข้าสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศและศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก Apollo Hotel Almere City Centre หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: หมู่บ้านกังหัน ซานสคันส์ • หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม • หมู่บ้านกีร์ธูน • อัมสเตอร์ดัม

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์(Zaanse Schans) หมู่บ้านที่มีการอนุรักษ์กังหันลมและบ้านเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด์ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 โดยทำหน้าที่ผลิตน้ำมันจากดอกมัสตาร์ดกระดาษงานไม้ นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมียังมีโรงสาธิตวิธีการทำชีส ทำขนม ทำรองเท้าไม้ ที่น่าสนใจ
จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม(Volendam) นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตของเมืองชาวประมงที่เรียงรายไปด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ รวมไปถึงท่าเรืออันแสนคึกคักของเมืองที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวมากมาย อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ยังคงอนุรักษ์อนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์ไว้ที่เมืองนี้อิสระให้ท่านได้ชมเมืองและเลือกซื้อขอวงฝากของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านกีธูร์น(Giethoorn Village) เยี่ยมชมเมืองที่ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” เมืองเล็กๆที่มีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ 2,600 คนเป็นหมู่บ้านที่ปราศจากถนนหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยคลอง ทะเลสาบ จึงทำให้ปราศจากมลพิษผู้คนในหมู่บ้านจะเดินทางโดยการใช้เรือเป็นพาหนะโดยลัดเลาะคลองที่มีความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตรอิสระให้ท่านเที่ยวชมหมู่บ้านแห่งนี้ พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศของหมู่บ้าน unseen แห่งเนเธอร์แลนด์

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก Apollo Hotel Almere City Centre หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: สวนเคอเคนฮอฟ (ทั้งช่วงเช้า) • อัมเตอร์ดัม • ล่องเรือหลังคากระจก • สถาบันสอนการเจียระไนเพชร • จัตุรัสดัมสแควร์ ท่าอากาศยานสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม • ดูไบ

เช้า

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาท่านเดินทางสู่เมืองลิสเซ่ (Lisse) อันเป็นที่ตั้งงของ สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) อันโด่งดังของเนเธอร์แลนด์ เข้าชมภายในสวน โดยสวนดอกไม้แห่งนี้ถูกแต่งเต็มความสวยงามของไม้ประดับเต็มพื้นที่กว่า 200 ไร่ โดยไฮไลท์อยู่ที่ เทศกาลสวนทิวลิป ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 มี.ค. – 10 พ.ค. เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น การันตีความสวยงามจากสถิติผู้เข้าร่วมงานกว่า 1.55 ล้านคนในปี 2019 มากไปกว่านั้น ที่ยังจัดแสดงดอกทิวลิปสีเหลืองนวล ที่นายกลาส คูไดค์ เกษตรกรชาวดัตช์ได้ ซึ่งได้รับความประทับใจมาจากครั้งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ในวาระที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 เสด็จครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมใจใส่เสื้อสีเหลืองเฝ้ารับเสด็จฯ จากในวันนั้นนายกลาส จึงได้พัฒนาสายพันธุ์และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตั้งชื่อดอกทิวลิปสายพันธุ์ใหม่ที่นามว่า “คิงภูมิพล” (King Bhumibol)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้น กลับเข้าสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเข้าตามลำคลองสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์นำท่านเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียงท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนั้นยังได้มีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงานและท่านสามารถเลือกชมสินค้าอื่น อย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUERIWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARDรวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE , EMPORIO ARMANI, SWATCH,MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

จากนั้น นำท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าที่บริเวณ จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ตเคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจ อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม ณ ห้างสรรพสินค้าใจกลางจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลา    นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสคิปโฮล อัมสเตอร์ดัม(Schiphol Intl’ Airport) เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำการคืนภาษี (Vat Refund)


21.50 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ EK150
**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

keyboard_arrow_right
วันที่ 8 :: ดูไบ • สุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ

06.30น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย3ชั่วโมง) ให้ท่านผ่อนคลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปลี่ยนเครื่อง

09.30น.

ออกเดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ EK370 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

18.40น .

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด้วยความประทับใจ
หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุง หรืออาจทำการจองไม่ได้เนื่องจากต้องรอกรุ๊ปคอนเฟิร์มก่อนทำการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญและขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานที่ที่แน่นอนก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม
ü ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-CDG/AMS-BKK) สายการบินเอมิเรสต์ (EK)
ü ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
ü ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก. ต่อ 1 ใบ และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก. ต่อ 1 ใบ
ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ำหนักกระเป๋าการสะสมไมล์หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ
ü ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ü ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
ü ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ü ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ü ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
ü ประกันอุบัติเหตุ / ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 50,000 USD  เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
´      ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
´      ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
´      ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท ชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์
´      ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
´      ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์-โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, มินิบาร์และซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
´      ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
´      ไม่รวมน้ำดื่ม
´      ทิปสำหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 2 ยูโร/ท่าน/วัน รวมทั้งทริป 12 ยูโร/ท่าน
´      ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 1 ยูโร / ท่าน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร/ท่าน/วัน รวมทั้งทริป 8 วัน 24 ยูโร/ท่าน
เงื่อนไข เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
การจองทัวร์ :
·     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อทำการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
·     กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันมิฉะนั้น ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)
กรณียกเลิก :
·   ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
·     ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่วย :
·   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
เงื่อนไขอื่นๆ :
·       กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วหรือชำระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
·    ในการจองทัวร์ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีที่ท่านทำการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
·       หลังการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ กรุณาแนบสแกน COPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลคำร้องในการขอยื่นวีซ่าส่งกลับมา เพื่อกรอกข้อมูลขอคิวในการยื่นวีซ่า
·    กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
·       กรณีท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
โรงแรมที่พัก
v  สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Single) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะต้องชำระส่วนต่างของห้องพักเดี่ยวด้วยตัวท่านเอง
v การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทำให้ห้องพักแบบเดี่ยว Single ห้องคู่ Twin/Doubleอาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น
v  โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
v  กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
v  โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ำ จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น
หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติม
Ø บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
Ø  เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
Ø หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
Ø ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
Ø  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
Ø ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
Ø  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
Ø  กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
Ø  ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
Ø  เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
Ø  กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
Ø  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบันถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทำให้ท่านโดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทำการจองทัวร์
Ø  กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
Ø กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
Ø  กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้า
อย่างถ่องแท้ แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign