- Luxury Collection -
ทัวร์จีนเส้นทางสายไหน สุดหรู
สัมภัสประสบการณ์นอนบนรถไฟ Orient Express 
10 วัน 9 คืน / Sichuan Airlines

สถานที่ท่องเที่ยว
เชิญชวนมาสัมผัส หนึ่งสายหนึ่งแถบ One belt one road 一带一路ของปัจจุบัน และเจาะลึกเส้นทางสายไหมโบราณของซินเจียงกลางและใต้ โดยขบวนรถไฟท่องเที่ยว Orient Express
Orient Express ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1883 ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อให้บริการผู้โดยสารทั่วไปที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศต่างๆในยุโรป ตั้งแต่ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรีย ฮังการี่ อิตาลี่ ฯ หลังจากนั้นได้รับการตอบรับอย่างดี จึงเริ่มให้บริการแบบ LUXURY หรูหรา สะดวกสบาย สำหรับผู้ที่มีฐานะดี โดยทุก 5 ปี จะจัดหนึ่งครั้ง ทุกครั้งที่จัดไม่ว่าราคาค่าเดินทางจะแพงแค่ไหนก็ตาม แต่ละขบวนก็ขายเต็มในเวลาไม่นานนัก เมื่อได้รับความนิยมมากจึงได้จัดประจำทั้งปี เดินทางท่องเที่ยวในยุโรป จนเป็นตำนานกล่าวขานกัน ในหมู่นักท่องเที่ยว และนำไปเป็นตัวเอกใน หนังสือ และภาพยนตร์ หลายเรื่อง
ในปี 1985 Orient Express ได้เริ่มเส้นทางใหม่จากยุโรปมายังเอเชีย โดยเริ่มเดินทางจากสถานีซูริค ผ่านปารีส เบอร์ลิน วอร์ซอ มอสโคว์ ผ่านไซบีเรีย มาสุดปลายทางที่กรุงปักกิ่ง โดยให้บริการปีละหนึ่งครั้ง ในปีเดียวกัน บริษัท China Orient Express ก็ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อนำนักท่องเที่ยวที่มีฐานะดี ต้องการความหรูหรา มีระดับ สะดวกสบาย ไปท่องเที่ยวตามเส้นทางต่างๆที่มีชื่อเสียงของจีน  เช่น เส้นทางสายไหมซินเจียงใต้ ปีละครั้ง ,  เส้นทางสายไหมซินเจียง-กานซู่ ปีละ สี่ครั้ง นอกจากนี้ Orient Express ยังให้บริการเส้นทางอื่นๆ ในประเทศจีนอีกหลายเส้นทาง
 • บนรถไฟ Orient Express นอกจากมีตู้นอนตามประเภทต่างๆแล้ว ยังมีตู้เสบียง Restaurant Car ตู้บาร์ Bar Car พร้อมเปียโน บรรเลงสด โดยนักร้อง และนักดนตรี
 • อาหารทุกมื้อเที่ยงและเย็นที่รับประทานบนรถไฟ พร้อมเสริฟด้วยไวน์แดง เบียร์ เครื่องดื่ม และผลไม้ เมนูอาหารจะไม่ซ้ำกัน
 • ทุกจอดของสถานีต่างๆจะมีผลไม้ท้องถิ่นสดๆส่งถึงห้องของทุกท่าน
 • ไม่ต้องย้ายกระเป๋าใบใหญ่ทุกวัน ถึงจะไปพักโรงแรมบางคืน ก็แค่เตรียมกระเป๋าเบาๆก็พอแล้ว
 • มีแพทย์พยาบาลประจำรถไฟ เพื่อความสบายใจของทุกท่าน
 • จบการเดินทาง กัปตันรถไฟจะมอบใบประกาศนียบัตรให้เป็นที่ระลึก
ศึกษาเจาะลึกเขตปกครองตนเองชนชาติเหวยหวูเอ่อซินเจียง (新疆维吾尔自治区) เมืองเอกอูลูมูฉี (乌鲁木齐) และเมืองรองคาสือ (咯什) ที่เป็นศูนย์กลางตอนกลางและตอนใต้ของเขตปกครองตัวเอง
ตลอดเส้นทางผ่านภูมิประเทศที่หลากหลาย มีที่ราบสูงเทือกเขาเทียนซาน (天山山脉) เทือกเขาคุนหลุน (昆仑山脉) ทะเลทรายถ่าเค่อลาม่ากาน (塔克拉玛干沙漠) ที่ใหญ่อันดับสองของโลกและทะเลทรายโกบี (戈壁沙漠) รวมระยะทาง 4558 กิโลเมตร
สัมผัสทางคาลาโครัมหรือเส้นทางไฮเวย์จีน – ปากีสถาน จากเมืองคาสือของจีนไปถึงเมืองทาโคท (THAKOT) ของปากีสถานรวมระยะทาง 1224 กิโลเมตร ถนนสายนี้ได้ชื่อว่าเป็นถนนลอยฟ้า ที่สูงที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเพราะตั้งอยู่บนเขาสูง 4,600 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล โปรแกรมของเราจะนำท่านแล่นบนถนนสายนี้เพียง 191 กิโลเมตร จากเมืองคาสือ ถึงทะเลสาบคาราคูล (Karakul Lake) ซึ่งตลอดสองข้างทาง ของเส้นทางนี้มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอลังการมาก
 
ห้องพักบนรถไฟ (ทั้งหมดมี 2 แบบ)
 1. แบบ Gold Cabin
 • พักได้ 1 ท่านต่อห้อง มีห้องน้ำส่วนตัว
 • พักได้ 2 ท่านต่อห้อง มีห้องน้ำส่วนตัว
 1. แบบ Red Wood Cabin
 • พักได้ 1 ท่านต่อห้อง / ห้องน้ำแชร์ บริการ หัวและท้ายตู้
 • พักได้ 2 ท่านต่อห้อง / ห้องน้ำแชร์ บริการ หัวและท้ายตู้
 • พักได้ 3 ท่านต่อห้อง / ห้องน้ำแชร์ บริการ หัวและท้ายตู้
 • พักได้ 4 ท่านต่อห้อง / ห้องน้ำแชร์ บริการ หัวและท้ายตู้

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา Classic Red Wood Cabin พักเดี่ยวเฉพาะโรงแรม 3 คืน จ่ายเพิ่ม วีซ่าจีน
18-27 พ.ค. 2563 63,500.- 1 ห้องพัก 4 ท่าน 5,200.- รวม
65,900.- 1 ห้องพัก 3 ท่าน 5,200.- รวม
71,900.- 1 ห้องพัก 2 ท่าน 5,200.- รวม
90,900.- 1 ห้องพัก 1 ท่าน
(บนรถไฟ 4 คืน และโรงแรม 3 คืน)
- รวม
ราคา Gold Cabin พักเดี่ยวเฉพาะโรงแรม 3 คืน จ่ายเพิ่ม วีซ่าจีน
88,900.- 1 ห้องพัก 2 ท่าน 5,200.- รวม
125,400.- 1 ห้องพัก 1 ท่าน
(บนรถไฟ 4 คืน และโรงแรม 3 คืน)
- รวม
 
- PRICE ALL INCLUSIVE -
* ไม่รับแชร์ห้อง
* โรงแรมคืนแรกและคืนสุดท้ายที่สายการบินจัดให้ ไม่มีพักห้องเดี่ยว หากต้องการพักเดี่ยวแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คห้อง ณ วันที่เช็คอินเข้าโรงแรม

** ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 3 ล้านบาท *เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีน 1,650 บาท, ค่าภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทย+ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX *รวมค่าประกันอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
หมายเหตุ
- สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ-เฉิงตู

15.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ (จอดส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9-10)

17.55 น.

นำท่านเหิรฟ้าสู่นครเฉิงตูด้วยเที่ยวบิน 3U8146

21.45 น.

ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา มีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 485,000 ตารางกิโลเมตรประชากร 83.02 ล้านคน ส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น พักที่โรงแรมที่สายการบินจัดให้
(โรงแรมคืนแรกที่สายการบินจัดให้ไม่มีห้องพักเดี่ยว)

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เฉิงตู - วูลูมูฉี- พิพิธภัณฑ์

เช้า

รับประทานอาหารแบบกล่อง ขณะเดินทางไปสนามบิน

08.10 น.

เดินทางโดยเที่ยวบินที่ 3U 8526 สู่วูลูมูฉี

11.40 น.

ถึงท่าอากาศยานวูลูมูฉี เมืองวูลูมูฉีเมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเกียง ตั้งอยู่แถบเทือกเขาเทียนซาน มีความสูง 900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีประชากร 2.8 ล้านคน เป็นเขตปกครองตนเองที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากที่สุดในจีน ประชากรทั้งมณฑลมีประมาณ 23.98 ล้านคน ชาวซินเจียงที่มีพลเมืองกว่า 70 % นับถือศาสนาอิสลาม มีภาษาหนังสือท้องถิ่นเป็นของตนเอง ในวูลูมูฉีจึงมีป้ายบอกชื่อสถานที่ต่างๆ 2 ภาษา คือภาษาท้องถิ่น (ภาษาเว่ยอู๋เอ่อร์) และภาษาจีนกลาง ซินเกียงถือเป็นจุดศูนย์กลางของเส้นทางสายไหมเป็นที่ที่เชื่อมต่อเส้นทางสายไหมทั้ง 3 เส้น ได้แก่ เหนือ กลาง ไต้ ทั้งสามเส้นนี้ล้วนผ่านซินเกียงทั้งหมด

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซินเจียง พิพิธภัณฑ์เป็นตึกสองชั้น ชั้นหนึ่งว่างโชว์วัตถุโบราณและภาพ
บรรยายความเคลื่อนไหวชองประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่าชาวพื้นเมือง
ชั้นสองเป็นเครื่องแต่งกายของชนเผ่าต่างๆ

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่  HUANQUI INTERNATIONAL HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: วูลูมูฉี- ตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่ทะเลสาบเทียนฉือ ที่อ ยู่ตอนกลางของเทือกเขาเทียนซาน ล่องเรือชมความสวยงามของ
สรวงสวรรค์ (天池) ที่มีความสูงถึง 1,980 เมตรจากระดับน้ำทะเล มียอดเขาหิมะโป๋เกอต่า (博格达峰) ที่มีความสูง 5,445 เมตรเป็นฉากหลัง ทะเลสาบยาว 3 กิโลเมตรกว่าง 1.5 กิโลเมตร น้ำลึกที่สุด 105 เมตร (รวมค่ารถบัส รถแบตเตอรี่บนภูเขา)

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเข้าชมตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมือง เพื่อชมชีวิตของชาวบ้านและเลือกซื้อของที่ระลึก เช่น ผ้าพันคอสีสวย เครื่องเงินแบบอาหรับ ผลไม้อบแห้ง เช่น องุ่น แอปริคอด กีวี อินทผาลัม เมล็ดอัลมอนอบแห้ง เมล็ดวอลนัตอบแห้ง และถั่วอบแห้งชนิดต่างๆ

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ (อาหารพิเศษ แพะย่างทั้งตัว)
พักที่  HUANQUI INTERNATIONAL HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบ

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: วูลูมูฉี– ศูนย์วิจัยพันธุ์ม้า – สวนสาธารณะภูเขาหงซาน – คู่เอ่อเลอ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ศูนย์วิจัยพันธุ์ม้า ม้าเฟอร์กาน่า Ferghana horse (汗血马หรือ阿哈尔捷金马) เป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลก

เป็นพันธุ์ม้าที่ดีที่สุดของโลก จุดเด่นของม้าคือ วี่งได้เร็วเป็นพิเศษ มีความทรหดอดทนต่อทุกสภาพแวดล้อม พบในแถบเอเชียกลาง โดยเฉพาะประเทศเตอร์เมนิสถสน (Turkmenistan) เมื่อสองพันสามร้อยกว่าปีก่อนสมัยราชวงศ์ฮั่นก็เคยได้พันธุ์ม้าชนิดนี้มาจากเชลยศึกซุงหนู (匈奴) และมาถึงราชวงศ์ชิงพันธุ์ม้าชนิดนี้ได้สูญพันธุ์ไปจากประเทศจีนแล้ว เมื่อปีค.ศ. 2014 วันที่ 14 พ.ค. ประธาน สีจิ้นผิน ตอนเยือนเตอร์เมนิสถาน ได้รับมอบม้าพันธุ์นี้มาหนึ่งตัว ปัจจุบันศูนย์วิจัยแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์วิจัยที่ใหญ่ที่สุดของโลกแล้ว และมีม้าพันธุ์ดีนี้มากกว่าร้อยตัว ชมการฝึกและการแสดขี่ม้า ภายในยังมีฟอสซิลไม้ และหินอุกาบาตรทั้งใหญ่เล็กรวมกว่าพันก้อน

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำชมสวนสาธารณะภูเขาหงซาน (红山公园) หรือแปลว่าภูเขาหินแดง  เป็นสัญลักษณ์ของเมืองวูลูมูฉี   มีความสูง910.8เมตรจากระดับน้ำทะเล  เนื่องจากภูเขาลูกนี้ประกอบด้วยหินทรายแดง จึงเป็นที่มาของชื่อ  มองจากทางไกลเหมือนมังกรนอนราบอยู่ หัวมังกรหันไปทางแม่น้ำวูลูมูฉี ถ้าขึ้นไปถึงบนยอดเขาสามารถมองเห็นเทือกเขาเทียนซานยอดหิมะโบเกอร์ต๋าที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี  และรอบตัวเมืองวูลูมูฉี

เย็น

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

21.00

ขบวนรถไฟ Orient Express ออกเดินทางสู่เมืองคู่เอ่อเล่อ เริมการท่องเที่ยวโดยรถไฟ Orient Express สู่ซินเจียงใต้เมืองคู่เอ่อเล่อ
คืนนี้รถไฟวิ่งผ่านเทือกเขาเทียนซาน ระยะทาง 488 กิโลเมตร
พักบนรถไฟ Orient Express

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: คู่เอ่อเล่อ – ทะเลสาบป๋อซือถึงหวู – ด่านประตูเหล็ก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ
ขบวนรถไฟได้วิ่งผ่านช่องเขาเทียนซานสู่ซินเจียงใต้ เทียนซานเป็นเทือกเขาใหญ่ที่ทอดตัวจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก จึงเป็นเส้นแบ่งซินเจียงเหนือและซินเจียงใต้ หมายความว่าพื้นที่ตอนบนเทือกเขาเทียนซานถือเป็นซินเจียงเหนือ และพื้นที่ตอนล่างเทียนซานถือเป็นเขตซินเจียงใต้

10.30

รถไฟเดินทางถึงเมืองคู่เอ่อเล่อ เมืองสำคัญในเส้นทางสายไหม เมืองเอกของจังหวัดปายินกั๋วเลิ่ง (巴音郭楞州) จังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่อันดับหนึ่งของจีน คนพื้นเมืองส่วนใหญ่ในเขตนี้เป็นเผ่ามองโกล
นำท่านชมทะเลสาบบ้อซือถึงหู  ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน มีพื้นที่ 1,228 ตรกม.  มีแม่น้ำไคตูไหลลงสู่ทะเลสาบบ้อซือถึงหู และที่นี่ยังเป็นต้นน้ำของแม่น้ำนกยูง ชมส่วนทะเลสาบเล็กที่อุดมไปด้วยป่าต้นอ้อ

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านชมด่านประตูเหล็ก (IRON GATE PASS) ด่านเก็บค่าธรรมเนียมในเส้นทางสายไหม ในสมัยก่อนทุกคาราวานที่ข้ามเข้าเขตจีนและต้องการผ่านเทือกเขาเทียนซานเข้าสู่ตอนกลางของจีน จะต้องผ่านด่านประตูเหล็ก เพราะช่องเขา เทียนซานที่ผ่านเมืองคู่เอ่อเล่อจะมีความสูงชันน้อยที่สุด เดินทางง่ายที่สุด จีนได้ส่งกองทหารและเจ้าหน้าที่จากเมืองหลวงมาประจำที่นี่ เพื่อเก็บค่าธรรมเนียมสินค้าและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยเริ่มส่งทหารมาประจำการตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นและมีการตั้งที่ทำการทหารอย่างเป็นทางการในสมัยราชวงศ์ถัง

เย็น

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
หลังอาหารกลับขึ้นรถไฟ

20.30

เดินทางต่อสู่เมืองคาสือ(喀什)พักบนรถไฟ ระยะทาง 987 กิโลเมตร วิ่งผ่านทะเลทรายถ่าเค่อลาม่ากาน
พักบนรถไฟ Orient Express

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: คาสือ – ทะเลสาบข่าลาคู่ลี่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ
**เตรียมสัมภาระที่จำเป็น เพื่อนอนพักทีคาสือ 1 คืน กระเป๋าใหญ่เก็บไว้ในห้องพักบนรถไฟ**

08.00

รถไฟเดินทางถึงเมืองคาสือ นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบข่าลาคู่ลี่ (卡拉库里湖) ระยะทาง 191 กม.โดยใช้เส้นทางไฮเวย์จีน-ปากีสถาน ที่มีความยาวรวม 1,224 กม. เริ่มตั้งแต่เมืองคาสือจรดชายแดนจีน-ปากีสถานที่ช่องเขาด่านคุนจิรับ พาส Khunjerab Pass (红其拉普口岸) ถึงเมืองทาโคท (Thakot) ของปากีสถาน  ฝั่งจีนยาว 415 กิโลเมตร ฝั่งปากีสถานยาว 809 กิโลเมตร .หรือมีชื่อเรียกเป็นทางการว่า “ถนนมิตรภาพจีน-ปากีสถาน” ชื่อทางภาษาอังกฤษเรียกว่า Karakoram Highway “คาราโครัมไฮเวย์” ปัจจุบันคาราโครัมไฮเวย์ได้สร้างขยายถึงกรุงอิสลามาบัดและท่าเรือกวาดาร์ (Gwadar) แล้ว  ถนนสายนี้เริมสร้างตั้งแต่ค.ศ. 1969 แล้วเสร็จในปี ค ศ1979  เปิดใช้ในปี ค.ศ.1986 เดือนพฤษภาคม ถนนสายนี้ ถือเป็นถนนลอยฟ้าที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามมาก และเป็นถนนที่สร้างขึ้นอิงตำนานเส้นทางค้าขายโบราณ “เส้นทางสายแพรไหม”

เทียง

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำชมทะเลสาบลอยฟ้า “ข่าลาคู่ลี่หวู” บนความสูง 3,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล  น้ำทะเลสาบสีฟ้าเขียวใส ตัดกับภูเขาหิมะ “มู่ซื่อถ่า” (慕士塔冰山) ที่มียอดเขาสูง7546เมตร ที่เป็นฉากหลัง ทำให้วิวทิวทัศย์สวยงามจนบรรยายไม่ถูก เชิญขี่ม้าหรือขี่อูฐถ่ายรูปตามอิสระ (ไม่รวมค่าขี่ม้าขี่อูฐ)  จากนั้นเดินทางกลับเมืองคาสือ

เย็น

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่โรงแรม Radisson hotel (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: เมืองเก่าคาสิอ-สุสานเซียงเฟย-มัสยิดอ้ายถีตั๋วเอ่อ-รถไฟไปคู่เฌอ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมเขตเมืองเก่าคาสือ บ้านสร้างด้วยดินเพื่อรักษาอุณหภูมิ เย็นสบายในฤดูร้อน และจะไม่เย็นจัดในฤดูหนาว บางหลังจะสร้างชั้นใต้ดินอยู่ในบ้านเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย เที่ยวเมืองเก่าชมบ้านเรือนตามตรอกซอกซอย ได้บรรยากาศสงบ ไม่พลุกพล่านบ้านหลายหลังเพิ่งเปิดประตูบ้านออกมากวาดลานหน้าบ้าน บางบ้านกำลังติดเตาไฟ บางหลังนำพรมออกมาสะบัดปัดฝุ่นจัดข้าวจัดของตั้งร้านค้าหน้าบ้าน

จากนั้นนำชมสนมเซียงเฟย สุสานของพระสนมที่ได้รับการคัดเลือก และส่งเข้าถวายตัวกับเฉียนหลงฮ่องเต้ เล่ากันว่า เฉียนหลงฮ่องเต้ลุ่มหลงโปรดปรานพระนางมาก เนื่องจากมีกลิ่นกายหอมกรุ่นเหมือนกลิ่นดอกไม้ และเล่ากันอีกว่าเมื่อพระสนมเสียชีวิตลง เฉียนหลงฮ่องเต้ได้จัดขบวนทหาร 66,660 คน ส่งศพนางกลับบ้านเกิดที่คาชการ์ เนื่องจากถนนหนทางจากเมืองหลวง มาถึงชายแดนคาชการ์ห่างไกลทุรกันดาร เมื่อถึงคาชการ์คงเหลือนายทหารร่วมขบวนเพียง 6 คนเท่านั้น ตัวสุสานภายนอกก่อสร้างเป็นยอดโดม ประดับภายนอกด้วยกระเบื้องหินหลากสี ภายในเก็บรักษาดูแลศพในตระกูลของพระสนมถึง 5 รุ่น

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำชมมัสยิดอ้ายถีตั่วเอ่อ (艾提朶尔) มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน มีพื้นที่ 16,800 ตารางเมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1442 มีความสูง 12 เมตร ตกแต่งด้วยกระเบื้องอิฐสีเหลือง ตัวมัสยิดสองข้างซ้ายขวามีหอสูง 18 เมตร ภายในสามารถประกอบพิธีละหมาดได้ 10,000 คน แต่ถ้ารวมถึงภายนอกบริเวณมัสยิดสามารถจุคนได้ถึง 30,000-50,000 คน ในเทศกาลสำคัญทางศาสนาทั้งภายใน-นอกมัสยิด รวมถึงบริเวณจัตุรัสโดยรอบ ชาวมุสลิมนับแสนคนเคยหลั่งไหลมาชุมนุมเพื่อรวมประกอบพิธีทางศาสนาที่นี่ด้วยความศรัทธา

เย็น

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

23.00

รถไฟออกเดินทางสู่เมืองคู่เฌอ พักบนรถไฟ

keyboard_arrow_right
วันที่ 8 :: คู่เฌอ – แคนยอนหุบผาแดง – วัดเก่าซูปาซื๋อ – รถไฟไปทู่ทู่หลู่ฟาน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ  

07.30

รถไฟถึงเมืองคู่เฌอ เมืองเอกของจังหวัดอาเค่อซู (阿克苏州) สมัยโบราณคู่เฌอเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรกุยฉือ (龟兹国) เคยเจริญรุ่งเรืองมาก เป็นดินแดนแห่งดนตรีและเสียงเพลง และยังเป็นเมือง โอเอซิสใหญ่ที่สำคัญในเส้นทางสายไหม ในสมัยราชวงศ์ พระสวนจวง (ถังซำจั๋ง) เคยเดินทางผ่านเมืองนี้ในเส้นทางแสวงบุญสู่อินเดียสมัยราชวงศ์ถังพระถังซำจั๋งตอนแสวงบุญ

นำท่านสู่หุบผาแดงคู่เฌอ (KUCHE GRAND CANYON) แคนยอนหินชั้นทรายสีแดง เวลาแสงอาทิตย์สาดส่อง สีของหินจะแดงเข้มตัดกับสีของฟ้าดูตื่นตา นำท่านเดินเท้าเข้าสู่หุบเขา ชมโตรกผาหินที่มียอดเป็นแท่งแหลมเสียดฟ้า ชมหินรูปร่างต่างๆกันละลานตา มียอดเขารูปทรงคล้ายนกกระจอกเทศ  ชมหินรูปหมาจู รูปสาวเต้นรำอยู่ในห้องโถงมีหน้าผาชะง่อนง้ำ มีช่องเขาโค้งคดเหมือนอุโมงค์ สองข้างทางก่อนเข้าแคนยอนท่านจะได้เห็นภูเขาหลากสี ดำ แดง เหลือง เขียวขี้ม้า ขาว ฯลฯ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแร่ธาตุต่างๆที่ผสมอยู่เมื่อต้องแสงจะสะท้อนออกมาเป็นสีที่ต่างกัน      

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร        
นำชมวัดเก่าซูปาซื๋อ (苏巴什佛寺遗址) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากเมืองคู่เฌอ20กิโลเมตร เคยเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก ในปี ค.ศ. 530 - 950 สมัยราชวงศ์ถัง ปี ค.ศ.628 พระสวนจวง (ถังซำจั๋ง) เคยเดินทางผ่านวัดนี้ในเส้นทางแสวงบุญสู่อินเดีย และท่านยังได้พักอยู่นานถึงสองเดือนกว่าเพื่อแสดงธรรมเทศนา วัดนี้ได้ถูกเผ่าทำลายในศตวรรษที่ 9 ช่วงสงครามศาสนา ปัจจุบันเกือบทั้งหมดมีการพังทลายไปตามกาลเวลา คงเหลือเพียงโคกดิน กำแพและตอม่อที่ยังยืนอยู่เป็นพันปี และปี ค.ศ. 1998 รัฐบาลกลางได้ประกาศให้เป็นสถานโบรานจะต้องอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

เย็น

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

23.00

รถไฟออกเดินทางสู่เมืองทู่หลู่ฟาน พักบนรถไฟ

keyboard_arrow_right
วันที่ 9 :: ทู่หลู่ฟาน-วูลูมูฉี-เฉิงตู

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ (ถึงสถานีทู่หลู่ฟาน)

08.00 น.

เตรียมกระเป๋าสัมภาระลงจากรถไฟ นำท่านชมเมืองทู่หลู่ฟาน เมืองโอเอซีสอีกแห่งบนเส้นทางสายไหม เป็นเมือง 3 ที่สุดในจีน (1. ต่ำที่สุดในจีนต่ำจากระดับน้ำทะเล 154.43 เมตร  2. ร้อนและแห้งที่สุดในจีน อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส เคยร้อนสูงสุดถึง 49 องศาเซลเซียส  3. ลมแรงสุด จึงมีโรงงานไฟฟ้าพลังลมหลายแห่ง) เมืองทู่หลู่ฟานเป็นเมืองผลไม้ที่ลือชื่อ มีทั้งองุ่น ลูกท้อ แอพริคอด แตงฮามี โดยเฉพาะองุ่นเป็นผลไม้ที่ปลูกมากที่สุด ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ ช่วงที่มีผลไม้มากที่สุดคือในระหว่างเดือนก.ค.–ส.ค. ในช่วงดังกล่าวจะมีงานเทศกาลองุ่นเป็นงานประจำปี
นำท่านไปชม ฝอเยี่ยนซาน หรือ ภูเขาเปลวไฟ ซึ่งเป็นสถานที่ที่กล่าวถึงในนวนิยายไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปยืมพัดกายสิทธิ์จากองค์หญิงพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวไฟ เพื่อให้พระถังซำจั๋งได้เดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียต่อ ภูเขาเปลวไฟมีลักษณะเป็นเขาหินสีอิฐแดงทั้งลูก ไม่มีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเลย มองแต่ไกลจะเห็นเป็นสีเพลิงคล้ายไฟกำลังลุกไหม

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
ชม “คานเอ๋อจิ่ง”ระบบชลประทานใต้ดินของทู่หลู่ฟานซึ่งมีการต่อท่อเพื่อนำน้ำที่ละลายจากน้ำแข็งบนภูเขาสูงลงมายังที่ราบแถบโอเอซีส โดยการขุดท่อใต้ดินเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำในฤดูร้อน
นำชมเมืองโบราณเจียวเหอกู่เฉิน交河古城 ที่มีอายุเก่าแก่กว่าเมืองโบราณเกาชางประมาณ 100 ปี เคยเป็นเมืองหลวงในยุคอาณาจักร CHESHI ถูกทำลายโดยสงคราม 40 ปี หลังสิ้นศตวรรษที่ 13        

17.30 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

18.43 น.

จากนั้นสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง ขบวน D2701 เพื่อเดินทางสู่เมืองวูลูมูฉี

19.37 น.

เดินทางถึงวูลูมูฉี
นั่งรถทัวร์ไปสนามบินเมืองวูลูมูฉี

22.30 น.

ออกเดินทางสู่เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบิน 3U8842

keyboard_arrow_right
วันที่ 10 :: เฉิงตู-กรุงเทพฯ

01.50 น.

ถึงเมืองเฉิงตู นำเข้าที่พัก
พักที่โรงแรมที่สายการบินจัดให้
(โรงแรมคืนที่สายการบินจัดให้ไม่มีห้องพักเดี่ยว)

10.00 น.

ออกจากโรงแรม เดินทางสู่สนามบิน ทานอาหารเช้าที่สนามบิน

14.40 น.

เดินทางกลับสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ 3U 8145

16.35 น.

กลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม 
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด
 2. ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อหนึ่งห้องคู่สำหรับห้องพักในโรงแรม
 3. ค่าที่พักบนรถไฟ 
 4. ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท, จีน 90 หยวน
 5. ค่าวีซ่าประเทศจีนแบบธรรมดา 1,650 บาท
 6. ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 7. ค่าประกันภัยทางอากาศ
 8. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 9. ค่ารถรับส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวระบุตามรายการ
 10. ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการ
 11. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ที่มีน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม
 12. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 3,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 13. ค่าทิปไกด์และหัวหน้าทัวร์ไทย
 
ค่าบริการไม่รวม 
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากรายการ
 2. ค่าทำเนียมหนังสือเดินทาง
 3. ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว
 4. ค่าวีซ่าด่วน *กรณีต้องการยื่นวีซ่าด่วนเพิ่มจากค่าวีซ่า 1,200 บาท
 5. ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
 6. ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%
 7. ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศที่อยู่นอกเหนือโปรแกรมทัวร์


เงื่อนไข สำรองที่นั่ง มัดจำ 20,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตาม ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน
 
 
เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน-หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วันขึ้นไป-เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-20 วัน-เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
 • ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
 • การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • การจำหน่ายสินค้าประเภทขนม ของฝากของไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์เป็นกิจกรรมส่วนตัวที่ไม่ได้เกี่ยว ข้องกับบริษัททัวร์แต่ประการใด การอุดหนุนสินค้าเป็นไปตามความสมัครใจและความพึงพอใจของท่าน  หากเกิดกรณีสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับที่สั่งไว้ หรือจำนวนสินค้าไม่ตรงกับทีสั่ง หรือไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อไกด์ผู้ขายโดยตรง หรือผ่านหัวหน้าทัวร์เท่านั้น  บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการจำหน่ายขนมบนรถของไกด์และหัวหน้าทัวร์ทั้งสิ้น  ทางบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าแทนไกด์ท้องถิ่นในทุกกรณี
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้วทางบริษัทฯถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสำหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2.หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านั้น** และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูป พริ้นจากคอมพิวเตอร์
     - ห้ามสวมเสื้อสีขาวหรือเสื้อผ้าสีอ่อนเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
     - ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
      - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข้าง
     - ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่นเเว่นสายตา
4. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
     - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวถ่ายเอกสารที่ชัดเจน หรือ สำเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)          
     - กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทางข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
5 .โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
 

หมายเหตุ หมายเหตุ  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทัน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางเรือ รถไฟ สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 3,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ที่มีการปรับขึ้น หรือการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ / หากท่านมีเที่ยวบินภายในประเทศแจ้งเจ้าหน้าที่ๆท่านจองด้วยให้ทราบก่อนออกตั๋ว ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากมีการเลื่อนไฟล์ท ดีเลย์ ไฟล์ทถูกยกเลิก ไม่ว่าเที่ยวบินใดเที่ยวบินนึง

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign