บินตรงสู่กุ้ยหยาง...ซากุระการ์เด้น น้ำตกร้อยสาย-หวงกั่วซู่
    6 วัน
5 คืน ไม่เข้าร้านช๊อปปิ้ง
    

สถานที่ท่องเที่ยว
  • อลังการสวนฤดูดอกซากุระ ปีละครั้ง
  • อลังการธรรมชาติ...... น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียหวงกั่วซู่  ลอดถ้ำหลังม่านน้ำตก
  • สะพานข้ามดวงดาว เทียนชิงเฉียว”
  • ผิงปา...บ้านโบราณเทียนหลงถุนเป่า
  • อันซุ่น...บ้านโบราณเซี่ยสื่อ  
  • ข่ายลี่...บชนกลุ่มน้อยซีเจียง โชว์การแสดงพื้นเมือง
  • ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง
มณฑลกุ้ยโจว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน
ทิศเหนือติดกับมณฑลเสฉวน ทิศตะวันตกติดกับยูนนาน
ทิศใต้ติดกับกวางสี และทิศตะวันออกติดกับหูหนาน
มีประชากรประมาณ 32 ล้านคน ร้อยละ 35 เป็นชนชาติส่วนน้อย
16 ชนชาติ เผ่าเมี้ยว มีประชากรมากที่สุดประมาณ 3.6 ล้านคน
มีนครกุ้ยหยางเป็นเมืองเอก  กุ้ยโจว เป็นดินแดนที่มีการสะสมของ
หินปูนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จึงมีน้ำตกสวยงาม แคนยอนสูงชัน
เขาหินรูปประหลาด น้ำพุร้อนธรรมชาติ และถ้ำหินปูนมากมาย
นับเป็นขุมทรัพย์แห่งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกของจีน
เหมาไถ สุรารับแขกชั้นเยี่ยม 53 ดีกรีของจีน
บ้านเกิดเหมาไถอยู่ในมณฑลกุ้ยโจว และครั้งนี้เป็นโอกาสอันดี
ที่ท่านจะได้เลือกซื้อเหมาไถแท้ๆกลับมาเป็นของฝาก

     

กำหนดวันเดินทาง
 
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่าเดี่ยว
19 - 24 มี.. 2563 24,555.- 5,000.- 1,650.-
26 - 31 มี.. 2563 24,555.- 5,000.- 1,650.-

*ไม่ลงร้านรัฐบาล **ไม่มีราคาเด็ก **ไม่แจกกระเป๋า

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สุวรรณภูมิ-กุ้ยหยาง

16.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินไชน่าเซาเธิร์นแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน 

19.30 น.

ออกเดินทางไปกุ้ยหยาง เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกุ้ยโจว โดยเที่ยวบินที่ CZ 8338 

23.10 น.

เดินทางถึงสนามบินเมืองกุ้ยหยาง
พักที่ JIA HUA HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวจีน

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: กุ้ยหยาง-อันซุ่น-ผิงป่า-สวนซากุระ-เมืองโบราณเทียนหลง(รวมรถแบตเตอรี่+โชว์งิ้ว)

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  นำท่านเดินสู่ผิงป่า (ประมาณ 1 ชั่วโมง)
เขตผิงป่า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลกุ้ยโจว ชมสวนซากุระ(平坝樱花) มีบริเวณพื้นที่ที่ปลูกดอกซากุระประมาณ 7 พันกว่าไร่ ต้นซากุระกว่า 7 แสนต้น จัดได้ว่าเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยทั่วไปดอกจะบาน ประมาณกลางเดือนมีนาคม ถึงต้นเมษายน ให้ท่านได้เพลิดเพลินการชม เก็บภาพความสวยงามอย่างเต็มที่ (รวมรถแบตเตอรี่)

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร *เมนู อาหารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเทียนหลงถุนเป่า (天龙屯堡) ตั้งอยู่ในเขตผิงป่า ทางตะวันตกของมณฑลกุ้ยโจวลึกลงไปในภูมิประเทศ มีภูเขาที่มีชื่อเสียง ภูเขาเทียนไท่(Tiantai) และภูเขาหลงยาน( Longyan) เดิมที่นี่เคยมีทหารมองโกที่แตกทัพมาอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง เมื่อฮ่องเต้จู หยวน จาง รู้ข่าวจึงได้ส่งทหาร 3.5 แสนนายมาปราบและยึดพื้นที่คืนทั้งหมด จากนั้นได้จัดทหารมาประจำการที่นี่ ถึงปัจจุบันประมาณ 600 กว่าปี ผู้คนหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นชาวฮั่น ชาวฮั่นถุนเป่ามีความแตกต่างจากชาวฮั่นทั่วไป เช่นเรื่องการแต่งกาย อาคารที่อยู่อาศัย และสันทนาการด้านบันเทิง เป็นวัฒนธรรมของชาวเทียนหลงถุนเป่า (รวมรถแบตเตอรี่ และชมโชว์การแสดงงิ้วพื้นเมือง)

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร                  
พักที่ TIAN SHU HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวจีน

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: อันซุ่น-น้ำตกหวงกั่วซู่-สะพานเทียนซิง-น้ำตกโซ่เงิน-น้ำตกโตวโปถาง-อันซุ่น

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่อุทยานหวงกั่วซู่ (ประมาณ 40 นาที)
นำชมหวงกั่วซู่ (รวมรถอุทยาน-บันไดเลื่อน) น้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ถ้าท่านไม่ได้ไปน้ำตกหวงกั่วซู่ ท่านยังไปไม่ถึงกุ้ยโจว ปัจจุบันน้ำตกแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวมณฑลกุ้ยโจว เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย น้ำตกหวงกั่วซู่ มีความสูง 74 เมตร กว้าง 81 เมตร ถ้ำหลังม่านน้ำตกมีความยาว 134 เมตร นิยายปรัมปรากล่าวถึงที่มาของน้ำตกแห่งนี้ว่า มีทางช้างเผือกได้พาดผ่านมาในบริเวณนี้ ทำให้แผ่นดินแตกแยกออกเป็นหน้าผาใหญ่ เกิดเป็นน้ำตกหวงกั่วซู่และน้ำตกใหญ่น้อยในบริเวณใกล้เคียง เมื่อทางช้างเผือกได้พาดผ่านไปแล้ว สะเก็ดดาวบนฟากฟ้าได้ตกลงมากลายเป็นป่าหินบนสระน้ำใส (ป่าหินเล็ก) นำท่านลอดหลังม่านน้ำตก ตื่นตากับสายน้ำตกที่กระโจนลงจากผาสูงชันลงสู่บึงใสเบื้องล่าง ชมและถ่ายรูปกับน้ำตกในหลายๆมุมจนพอใจ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

แล้วนำท่านนั่งเคเบิลคาร์ ไปชมเขตท่องเที่ยวใหม่ “สะพานข้ามดวงดาว” (เทียนซิงเฉียว) ผ่านชมสะพานข้ามดาว ผ่านมินิป่าหิน สวนป่าหินธรรมชาติขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำใต้ดิน หินก้อนที่นำมาเรียงเป็นสะพานจะระบุวันเดือนปี นำชมสวนหย่อมธรรมชาติ ชมถ้ำเทียนเฉียว และสะพานฟ้า ชมนำตกโช่เงิน ,น้ำตกเต่าโบถัง เป็ยน้ำตกที่ไหลมาเป็นชั้นๆ  
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองซิงยี่ (3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของมณฑลกุ้ยโจว บนที่ราบสูงหินปูนยูนนาน-กุ้ยโจว-กวางสี ที่ราบสูงหินปูนนี้มีขนาดใหญ่โตมาก กินเนื้อที่เกือบทั้งหมดของภาคใต้ตอนกลางของจีน ประมาณ 240 กม.

ค่ำ

ถึงอันซุ่น รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ LONGDU JINGYI HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวจีน

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: อันซุ่น-ข่ายลี่-เมืองโบราณเซี่ยซือ-ข่ายลี่

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านทางสู่ข่ายลี่(ประมาณ 4 ชั่วโมง) เขตปกครองตนเองชนชาติม้งและเฉียนตงหนานมณฑลกุ้ยโจวได้รับการขนานนามว่าเป็น อาณาจักรแห่งขุนเขา  มีพื้นที่เพาะปลูกชาเป็นอันดับ 1 ของจีน ชาที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นชาเขียว ชาตูหยุนเหมาเจียน หรือชาเหมาเจียนของเมืองตูหยุน เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชาจีน ยังเป็นแหล่งผลิตใบยาสูบ เป็นอันดับ 2 ของจีน รองจากมณฑลยูนนาน เป็น 1 ใน 4 แหล่งผลิตสมุนไพรจีนใหญ่ที่สุดของจีน ยังเป็นแหล่งผลิตเหล้ายี่ห้อเหมาไถ ที่มียอดขายสูงสุดในจีน

เที่ยง

ถึงข่ายลี่ รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่เมืองโบราณเซี่ยซือ (下司古镇) เป็นเมืองที่แม่น้ำชิงสุ่ยไหลผ่าน สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที ถือเป็นอู่ข้าวอู้น้ำ ของมณฑลกุ้ยโจว ยังได้รับสมญานามว่า “เซี่ยงไฮ้น้อย” และมีชื่อเสียงว่า“ไข่มุกบนแม่น้ำชิงซุย” เป็นฐานสาธิตเรือคายัคที่ดีที่สุดในเอเชีย ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ของทุกปีจะมีประเพณีแข่งเรือมังกร แข่งขันสู้วัวกระทิง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากมาย

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ LONG DU JINYI HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวจีน

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ข่ายลี่-กุ้ยหยาง-ชนเผ่าซีเจียง(รวมรถแบตเตอรี่+การแสดงเผ่าแม้ว)-กุ้ยหยาง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองซีเจียง (ประมาณ 40 นาที) ชมหมู่บ้านเเม้วที่ใหญ่ที่สุดในโลก  "หมู่บ้านแม้วซีเจียง"   หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "หมู่บ้านแม้วพันครอบครัว"  ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยประมาณ 7,000 คน และแม้วถือเป็น 1 ใน 56 ชนเผ่าทั่วเมืองจีน ชมหมู่บ้านแม้วซีเจียง มีเอกลักษณ์และความโด่ดเด่นในเรื่องประเพณีท้องถิ่นและรวมไปถึงลักษณะบ้านโบราณจะยกพื้นตั้งเรียงรายกันอยู่ตามแนวภูเขาที่ค่อยๆ ขึ้นไป มีความสง่างามเป็นพิเศษท่ามกลางธรรมชาติ  ป่าเขียวขจี ให้ท่านเดินสำรวจบ้านเรือน ลัดเลาะเข้าตรอกซอยที่เต็มไปด้วยบ้านไม้สูงเพียง 2-3 ชั้น มีทั้งเปิดร้านอาหาร ร้านขายของฝากของที่ระลึก ไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวหมู่บ้านแม้วซีเจียง  คือต้องนั่งรถแบตเตอรี่ขึ้นไปที่ “จุดชมวิวบนยอดเขา”โดยที่เราต้องเดินข้ามสะพานสายลมสายฝน เพื่อข้ามลําธารสายเล็กๆ ออกจากเขตถนนเมืองเก่า มองเห็นทุ่งนาที่ข้าวกําลังตั้งท้องเขียวขจีไปขึ้นรถพ่วงคันเล็กๆ นั่งไปไม่ถึง 5 นาที ก็ถึงจุดชมวิว ทางขึ้นจะเป็นทางชันขึ้นเขาตลอด
นำท่านชมโชว์การแสดงเต้นรำ พอมาถึงประตูทางเข้า ชาวแม้วสวมใส่ชุดพื้นเมืองมาร่ายรำ ร้องเพลงต้อนรับแขกผู้มาเยือน พร้อมรินเหล้าขาวหรือเหล้าท้องถิ่นใส่จอกที่ทำจากเขาควายหรือจอกเครื่องปั้นดินเผาให้ดื่ม ให้ท่านเพลิดเพลินกับการแสดงของชาวแม้ว

13.00 น.

รับประทาอาหารที่ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางกลับกุ้ยหยาง(ประมาณ 2 ชั่วโมง)

เย็น

ถึงกุ้ยหยางรับประทารอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ JIA HUA HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวจีน

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: กุ้ยหยาง-สวนเฉียนหลิง-วัดหงฝู-กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมตัวเมืองกุ้ยหยาง ชมย่านการค้า นำท่านขึ้นเขาเฉียนหลิง สวนสาธารณะบนเขาที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงของเมืองกุ้ยหยาง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1957 ชมวัดหงฝูซื่อ วัดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1667) ปัจจุบันเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

16.30 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยเที่ยวบิน CZ8337

18.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม  ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. / ชุดภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทยTH TAX, ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX)

อัตรานี้ไม่รวม  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น 2.ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด 3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถท้องถิ่น และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ รวม 200 หยวนต่อทริปต่อท่าน / ค่าวีซ่าจีน 1,650 บาท

สำรองที่นั่ง  มัดจำ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ * ที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน


เงื่อนไข เงื่อนไขการยกเลิก   ยกเลิกหลังการวางมัดจำ – หักค่าใช้จ่าย 5,000 บาท กรุ๊ปต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วัน- เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
- ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 
- ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ: หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้า เกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง / พื้นหลังสีขาวเท่านั้น / ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ / ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อแขนกุด ไม่ใส่เสื้อสีขาวหรือสีอ่อน / ผมหน้าต้องเหนือคิ้ว / รูปอัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อและแม่ ,หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมี
ลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่, หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)                           
5.  เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 15 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
9. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
10. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบเอง
11. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ)
-ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
12. อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้ายื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน–หักค่าใช้จ่ายค่ามัดจำตั๋ว ท่านละ 5,000.- เพราะกรุ๊ปต้องการันตีมัดจำกับสายการบินและมีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ความรับผิดชอบ  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว,สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
  • ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงานการจลาจลเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
  • การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

หมายเหตุ หมายเหตุ  บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %   และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ


จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign