NEW PROGRAM!
ทัวร์จีนกุ้ยหยาง บินตรงสู่กุ้ยหยาง...ทุ่งดอกมัสตาร์ด
หม่าหลิงเหอ-น้ำตกร้อยสาย-หวงกั่วซู่ 6 วัน
       5 ดาว / ไม่เข้าร้านช๊อปปิ้ง  


สถานที่ท่องเที่ยว
  • อลังการ สัมผัสทุ่งดอกมัสตาร์ด (โหยวไฉ่ฮวา)
  • อลังการธรรมชาติ...... น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียหวงกั่วซู่  ลอดถ้ำหลังม่านน้ำตก
  • หุบเหวมโหฬาร มีน้ำตกนับร้อยๆสาย สมญา....หุบเหวน้ำตกร้อยสาย หม่าหลิงเหอ
  • ละลานตาทุ่งภูเขารูปทรงพีรามิดภูเขาหมื่นยอดที่มีความยาวกว่า 500 กิโลเมตร
  • ล่องเรือ....สัมผัสความลี้ลับน่าค้นหาของ ถ้ำวังมังกร
  • สะพานข้ามดวงดาว เทียนชิงเฉียว

     

กำหนดวันเดินทาง
 
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่าเดี่ยว
20 - 25 ก.พ. 2563 24,500.- 5,000.- 1,650.-
27 .. – 3 มี.. 2563 24,500.- 5,000.- 1,650.-
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สุวรรณภูมิ-กุ้ยหยาง

16.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินไชน่าเซาเธิร์นแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน 

19.30 น.

ออกเดินทางไปกุ้ยหยาง เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกุ้ยโจว โดยเที่ยวบินที่ CZ 8338 

23.10 น.

เดินทางถึงสนามบินเมืองกุ้ยหยาง
พักที่ JIA HUA HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวจีน

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: กุ้ยหยาง-ซิงอี้-หุบเหวน้ำตกหม่าหลิงเหอ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองซิงยี่(ประมาณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของมณฑลกุ้ยโจว บนที่ราบสูงหินปูนยูนนาน-กุ้ยโจว-กวางสี ที่ราบสูงหินปูนนี้มีขนาดใหญ่โตมาก กินเนื้อที่เกือบทั้งหมดของภาคใต้ตอนกลางของจีน ประมาณ 240 กม.

เที่ยง

ถึงซิงยี่ รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

นำท่านเดินเท้าชมหุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ  ห่างจากเขตเมืองของเมืองซิงอี้ 6 กิโลเมตรและเป็นส่วนสำคัญของจุดชมวิวหุบเขา เป็นรูปแบบภูมิทัศน์ที่สำคัญด้วยน้ำตกขนาดใหญ่และการแขวนผนังหินหินซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่แม่น้ำหม่าหลิงเหอใช้เวลานับล้านๆ ปี กัดเซาะส่วนหนึ่งของป่าภูเขาหมื่นยอด จนกลายเป็นหุบเหวขนาดมโหฬารที่มีความลึกอยู่ระดับราว 200-400  ม.  ตลอดความยาวของหุบเหวนี้ มีสายน้ำ ตกลงมาเป็นน้ำตกมากมาย ในหน้าฝนสายน้ำตกจะไหลโจนลงจากหน้าผาสู่ธารน้ำเบื้องล่างเสียงดังสนั่นมองดูตระการตา แต่ในหน้าน้ำน้อยก็ยังมีน้ำตกเล็กๆ ไหลสู่หุบเหวเรียงร้อยเหมือนสร้อยไข่มุกเส้นเล็กๆ(รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง)

เย็น

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ LAKE VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวจีน

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ซิงอี้-โหลวผิง-ทุ่งดอกมัสตาร์ด(รวมรถแบตเตอร์รี่)-ซิงอี้

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นำท่านเดินสู่โหลวผิง (1.5 ชั่วโมง) ชมวิวระหว่างทางถึงโหลวผิงช่วงเช้าๆ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีดอกมัสตาร์ด คือดินแดนความงดงามของทุ่งดอกมัสตาร์ดสีเหลืองอร่ามไปทั่ว  กลายเป็นคนทั่วโลกได้รู้จักถ้าพูดถึงความยิ่งใหญ่ของทุ่งดอกมัสตาร์ดที่เมืองโหลวผิง สุดลูกหูลูกตาทีเดียว ทั้งท้องทุ่งไร่นา ขุนเขา จะแลดูเป็นสีเหลืองไปหมดด้วยเนื้อแท้ของทุ่งดอกมัสตาร์ด หรือ ดอกโหยวไฉ่ฮวา นั้นคือดอกน้ำมันที่นำไปสกัดเป็นน้ำมันพืชที่ใช้บริโภคในเมืองโหลวผิงและเมืองใกล้เคียง ส่วนยอดอ่อนก็นำไปปรุงอาหารได้ รสชาติก็ใกล้เคียงกับผักกวางตุ้ง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนต้นมีนาคมจะเป็นช่วงฤดูกาลที่กำลังผลิดอกบานจนกลายเป็นความงดงามที่คนจีนเองยังนิยมชมชอบ จากอุตสาหกรรมทางเกษตรได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแห่ไปชมความงามของทุ่งดอกมัสตาร์ด

นำชมจุดที่ 1 บนเทือกเขาไก่ทอง(羅平金鸡岭峰叢油菜花海)นับเป็นเขตทิวทัศน์ป่าภูเขาเชื่อมต่อกันยอดเขาดูสูงสง่า ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษยอดเขา 10 กว่ายอดลอยอยู่ท่ามกลางทะเลหมอก เทือกเขาลูกเล็กๆ นับไม่ถ้วนล่องลอยออกมาท่ามกลางทะเลหมอก แต่งแต้มด้วยแสงแดด ฤดูใบไม้ผลิที่นี่เป็นทะเลดอกโหยวไช่สีเหลืองทอง ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด บริเวณนี้จะมีเนินเขาน้อยใหญ่รูปทรงแปลกๆผุดขึ้นกลางท้องทุ่งนาที่ปลูกดอกมัสตาร์ดมากมายสุดสายตา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านชมจุดที่ 2 เทือกเขาหนิวเจียโหลวซือเทียน (牛街螺絲田油菜花) อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของโหลวผิง ลักษณะเป็นเนินนาขั้นบันไดทั้งเขา(รวมรถแบตเตอร์รี่)
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับซิงอี้

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร **เมนูสุกี้พื้นเมือง
พักที่ LAKE VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวจีน

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ซิงยี่-เขาหมื่นยอด-ล่องเรือทะเลสาบวานฟงหู-เมืองกวานหลิง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชมวิวภูเขาหมื่นยอดฝั่งตะวันออกอันยิ่งใหญ่มโหฬาร ซึ่งมีความยาวกว่า 500 กม. มีความสวยงามไม่แพ้ฝั่งตะวันตก ขึ้นสู่จุดชมวิวอันงดงามยิ่ง ผ่านนาขั้นบันไดและหุบเขาเขียวขจี  ด้านล่างมองเห็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางอ้อมกอดแสนสวยของภูเขาหมื่นยอดที่เรียงรายไปแน่นสุดสายตา ให้ท่านเก็บภาพประทับใจ ขึ้นสู่ จุดชมวิวป่าภูเขาหมื่นยอดตะวันตก ด้านซ้าย  บริเวณภาพพาโนรามาอันมโหฬาร และยิ่งใหญ่ของภูเขาหินปูนรูปโดม รูปกรวยพีรามิด  ที่ปรากฏเป็นป่าภูเขาหินปูนยาวพรืด สลับซับซ้อนแน่นขนัดไปสุดสายตา ยอดเขาเรียงรายนับพันนับหมื่นยอด ภูมิประเทศอันสุดวิเศษ สุดมหัศจรรย์ เช่นนี้คงหาชมได้ยากในโลก (รวมรถแบตเตอร์รี่)

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบว่านฟงหู ให้ท่านชมอีกบรรยากาศของวิวทิวทัศน์ของป่าภูเขาหมื่นยอดที่จะได้วิวที่งดงามไปอีกแบบ(รวมค่าเรือ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กวานหลิง ประมาณ 2 ชั่วโมง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ TIAN SHU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: กวานหลิง-น้ำตกหวงกั่วซู่-สะพานฟ้า-น้ำตกโซ่เงิน-นำตกโปถาง-กุ้ยหยาง

06.30 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมหวงกั่วซู่ (รวมลิฟขึ้น-ลง) น้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ถ้าท่านไม่ได้ไปน้ำตกหวงกั่วซู่ ท่านยังไปไม่ถึงกุ้ยโจว ปัจจุบันน้ำตกแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวมณฑลกุ้ยโจว เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย น้ำตกหวงกั่วซู่ มีความสูง 74 เมตร กว้าง 81 เมตร ถ้ำหลังม่านน้ำตกมีความยาว 134 เมตร นิยายปรัมปรากล่าวถึงที่มาของน้ำตกแห่งนี้ว่า มีทางช้างเผือกได้พาดผ่านมาในบริเวณนี้ ทำให้แผ่นดินแตกแยกออกเป็นหน้าผาใหญ่ เกิดเป็นน้ำตกหวงกั่วซู่และน้ำตกใหญ่น้อยในบริเวณใกล้เคียง เมื่อทางช้างเผือกได้พาดผ่านไปแล้ว สะเก็ดดาวบนฟากฟ้าได้ตกลงมากลายเป็นป่าหินบนสระน้ำใส (ป่าหินเล็ก) นำท่านลอดหลังม่านน้ำตก ตื่นตากับสายน้ำตกที่กระโจนลงจากผาสูงชันลงสู่บึงใสเบื้องล่าง ชมและถ่ายรูปกับน้ำตกในหลายๆมุมจนพอใจ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
แล้วนำท่านนั่งเคเบิลคาร์ ไปชมเขตท่องเที่ยวใหม่ “สะพานข้ามดวงดาว” (เทียนซิงเฉียว) ผ่านชมสะพานข้ามดาว ผ่านมินิป่าหิน สวนป่าหินธรรมชาติขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำใต้ดิน ชมสวนหย่อมธรรมชาติ ชมถ้ำเทียนเฉียว และสะพานฟ้า ชมนำตกโช่เงิน ,น้ำตกเต่าโบถัง เป็ยน้ำตกที่ไหลมาเป็นชั้นๆ 
นำท่านเดินทางกลับกุ้ยหยาง (ประมาณ 2 ชั่วโมง)

18.30 น.

ถึงกุ้ยหยาง รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ JIA HUA HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวจีน

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: กุ้ยหยาง-สวนเฉียนหลิงวัดหงฝู-กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมตัวเมืองกุ้ยหยาง ชมย่านการค้า นำท่านขึ้นเขาเฉียนหลิง สวนสาธารณะบนเขาที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงของเมืองกุ้ยหยาง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1957 ท้าทายความแข็งแรงขึ้นบันได ชมวัดหงฝูซื่อ วัดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1667) ปัจจุบันเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
หลังอาหาร สมควรแก่เวลาเดินทางไปสนามบิน

16.30 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยเที่ยวบิน CZ8337

18.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
*ไม่ลงร้านรัฐบาล **ไม่มีราคาเด็ก **ไม่แจกกระเป๋า

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป)
2. ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
3. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
4. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
5. ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
6. ชุดภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทยTH TAX, ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX)
 
อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าวีซ่าจีนธรรมดา 1,650 บาท
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น
3. ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถท้องถิ่น และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ รวม 250 หยวนต่อทริปต่อท่าน


เงื่อนไข สำรองที่นั่ง  มัดจำ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ * ที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
เงื่อนไขการยกเลิก   ยกเลิกหลังการวางมัดจำ – หักค่าใช้จ่าย 5,000 บาท กรุ๊ปต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วัน- เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
- ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 
- ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ: หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้า เกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง / พื้นหลังสีขาวเท่านั้น / ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ / ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อแขนกุด ไม่ใส่เสื้อสีขาวหรือสีอ่อน / ผมหน้าต้องเหนือคิ้ว / รูปอัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อและแม่ ,หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมี
ลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่, หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)                           
5.  เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 15 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
9. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
10. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบเอง
11. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ)
-ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
12. อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้ายื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน–หักค่าใช้จ่ายค่ามัดจำตั๋ว ท่านละ 5,000.- เพราะกรุ๊ปต้องการันตีมัดจำกับสายการบินและมีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ความรับผิดชอบ  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว,สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
  • ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงานการจลาจลเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
  • การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

หมายเหตุ หมายเหตุ 
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %   และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign