ทัวร์จีน กุ้ยหลิน...เบิกบาน หยังซั่ว หลิ่วโจว-หนานหนิง 
เขางวงช้าง-ล่องแม่น้ำหลีเจียง-วัดขงจื้อ-ล่องเรือชมวิวราตรีหลิ่วโจว-น้ำตกเต๋อเทียน / China Southern
ไม่ลงร้านรัฐบาล * พัก 4 ดาว * รวมวีซ่าจีน
 
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
  • กุ้ยหลิน เขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน , ชมเจดีย์เงิน-เจดีย์ทอง
  • หยังซั่ว  ล่องเรือชมแม่น้ำหลีเจียง , ชมโชว์แม่น้ำ Impression Liu Sagjie , ถนนฝรั่ง
  • หลิ่วโจว ต้าหลงถาน , ล่องเรือชมวิวราตรี
  • หนานหนิง เขาชิงซิว 
  • ชมน้ำตกเต๋อเทียน น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย รวมล่องเรือ
  • ไม่เข้าร้านรัฐบาล
  • พิเศษ เมนูสุกี้เสฉวนชื่อดัง Haidilao
  • โรงแรมดี 4 ดาว

     


กำหนดวันเดินทาง
 
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่าเดี่ยว
1 – 6 พ.ย. 2562 28,900.- 5,800.- รวม
22 – 27 พ.ย. 2562 28,900.- 5,800.- รวม
20 – 25 ธ.ค. 2562 28,900.- 5,800.- รวม
7 – 12 ก.พ. 2563 29,900.- 5,800.- รวม
28 ก.พ. – 4 มี.ค. 2563 28,900.- 5,800.- รวม
20 – 25 มี.ค. 2563 28,900.- 5,800.- รวม
**ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ-กุ้ยหลิน

10.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินไชน่าเซาเธิร์นแอร์ไลน์ CZ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน 

13.10 น.

ออกเดินทางไปกุ้ยหลิน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี โดยเที่ยวบินที่ CZ 6100 

16.30 น.

แวะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ที่นครหนานหนิง แล้วกลับขึ้นเครื่องบินลำเดิม

17.30 น.

เดินทางต่อไปยังเมืองกุ้ยหลิน โดยเที่ยวบินที่ CZ 6100

18.40 น.

เดินทางถึงสนามบินเมืองกุ้ยหลิน

19.30 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ GUILIN VIEN HOTEL เทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-เจดีย์เงิน-ทอง-หยังซั่ว-ล่องเรือหลีเจียง-โชว์แม่น้ำ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ชมเมืองกุ้ยหลิน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมณฑลกวางสี ชื่อเมืองกุ้ยหลินมีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จีนเมื่อ 214 ปีก่อนคริสต์ศักราช ครั้งจิ๋นซีฮ่องเต้มีบัญชาให้ขุดคลองหลิงฉวู่ เชื่อมเส้นทางเคลื่อนทัพส่งเสบียงจากภาคกลางเพื่อเข้าตีดินแดนจีนตอนใต้ กุ้ยหลินมีการก่อชั้นของแผ่นดินหินปูนตามธรรมชาติซึ่งยังคงดำเนินอยู่อย่างไม่หยุดยั้ง กุ้ยหลินจึงมีภูเขาที่มีรูปร่างแปลกตาและมีถ้ำสวยงามมากมาย
ชมเขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน (ไม่รวมขึ้นบนเขา) บนเขาเป็นที่ตั้งของเจดีย์ทรงเจกัน ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1368-1644) ล้อมรอบด้วยต้นไม้เขียวขจี บนเจดีย์ประดิษฐานองค์โพธิสัตว์ผู่เสียน ซึ่งชาวกุ้ยหลินศรัทราในความศักดิ์สิทธิ์ ช่วงวันหยุดจึงมีคนมาอธิษฐานขอพรมากมาย  

ชมเจดีย์เงิน-เจดีย์ทอง (ไม่รวมบัตรขึ้นเจดีย์) และสวนสวยริมทะเลสาบซาหูหลงหู

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร    

นำท่านเดินทางไปหยังซั่ว เป็นอำเภอเล็กๆท่ามกลางแวดล้อมของขุนเขา เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี มีประชากรประมาณ 300,000 คน ที่นี่เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่นิยมขี่จักรยานชมธรรมชาติบริสุทธิ์

นำท่านล่องเรือชมลำน้ำหลีเจียง (ล่องสั้นปลายน้ำ // ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง) ชมภูเขารูปร่างแปลกตาที่ดูแตกต่างกันไปตามจินตนาการของผู้เฝ้าชม ที่ท่าเรือซิง ผิง

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
ก่อนนอนคืนนี้ นำท่านสู่ อัฒจันทร์ริมแม่น้ำ ความจุ 2,000 ที่นั่ง โรงละครธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกท่านจะได้ชมโชว์แม่น้ำที่มีชื่อเสียงของเมืองหยังซั่ว ชื่อชุด THE IMPRESSION OF LIU SANJIE ตำนานแม่เพลงพื้นบ้าน ชาวจ้วง “หลิวซานเจี่ย” ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดีทั่วประเทศจีน การแสดงชุดนี้กำกับการแสดงโดย “จางอวี้โหมว” ผู้กำกับหนังชื่อดังที่มีผลงานระดับโลก และยังฝากผลงานสุดอลังการไว้ในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิก ด้วยความมหัศจรรย์ในจินตนาการอันบรรเจิด ผลงานชุดนี้จึงได้ผสานความงามธรรมชาติ และวิถีแห่งมนุษย์ไว้อย่างดื่มด่ำ แสงไฟและแสงจันทร์ เสียงเพลงและเสียงพลิ้วไหวของไผ่อ้อ ขุนเขาริมน้ำและเครื่องประกอบฉากทันสมัย เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายพื้นบ้าน และงานดีไซน์ นักแสดงร่วม 600 ชีวิตจะเรียงร้อยออกมาเป็น การแสดง ที่มีคำจำกัดความลึกซึ้ง กว่าคำว่า “สินค้าแห่งการท่องเที่ยว” หากแต่เป็นการสร้างสรรค์ งานศิลปะชิ้นยอดที่ไม่ควรพลาดชม

โปรดทราบ เนื่องจากเป็นโรงละครกลางแจ้ง หากระดับน้ำในแม่น้ำหลีเจียงสูง อากาศหนาวหรือมีฝนตกหนักมากจนทำให้ประกาศงดการแสดง ทางบริษัทฯจะจัดรายการล่องสี่ทะเลสาบหนึ่งแม่น้ำทดแทนให้ที่เมืองกุ้ยหลินในคืนวันที่สี่ของการเดินทาง  แต่หากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วมีการเข้าชมแล้วจะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ

พักที่หยังซั่ว NEW CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาวบวก

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: หยังซั่ว-หลิ่วโจว-ต้าหลงถาน-วัดขงจื้อ-ล่องเรือแม่น้ำหลิ่ว

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่หลิ่วโจว(ประมาณ 1.5 ชม.) หลิ่วโจว หลิ่วโจวเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของกวางสี และเป็นเมืองอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ขึ้นชื่อของจีน อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีไม้คุณภาพดี จึงมีคำโบราณกล่าวไว้ว่า "กินที่กวางโจว อยู่ที่หังโจวและตายที่หลิ่วโจว" ก็เพราะเมืองนี้มีไม้สำหรับทำโลงศพคุณภาพดีที่สุด นอกจากนั้น หลิ่วโจวยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง อาทิ พิพิธภัณฑ์หินงาม และมีศาลเจ้าหลิ่วจงหยวน ซึ่งตั้งอยู่ในสวนสาธารณะหลิ่วโหวฉือ หลิวจงหยวนนั้นเป็นนักวรรณคดี นักคิดและนักการเมืองผู้เลื่องลือแห่งราชวงศ์ถัง ถึงแก่กรรมที่นี่ ประชาชนจึงได้สร้างศาลเจ้าเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเขา  เมืองหลิ่วโจวยังมีอุทยานที่น่าสนใจในบรรยากาศแตกต่างกันอยู่อีก 2 แห่งคือ อุทยานเขาหยีฟงและอุทยานทะเลสาบมังกรใหญ่หรือทะเลสาบต้าหลงถาน

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
เข้าชมอุทยานทะเลสาบมังกรใหญ่ หรืออุทยานต้าหลงถาน เป็นอุทยานขนาดใหญ่มาก กว้าง 544 เฮกต้าร์ ประกอบด้วย 1 ทะเลสาบคือทะเลสาบกระจกและ 2 บึง คือ บึงฟ้าร้องและบึงมังกร มีภูเขา 24 ลูกล้อมรอบพื้นที่ของอุทยาน และมีไฮไลท์อยู่ที่สะพานลมฝนของชาวต้ง ที่มีการเขียนภาพสีหรือแกะสลักเป็นลวดลายอย่างละเอียดประณีตอยู่บนตัวสะพาน สร้างขึ้นเพื่อให้คนเดินผ่านหลบลมและฝน ซึ่งสะพานในอุทยานแห่งนี้ได้จำลองแบบมา สร้างทอดยาวผ่านทะเลสาบกระจกซึ่งได้ชื่อจากความใสกระจ่างยามสะท้อนเงาของท้องฟ้าคล้ายกระจกบานยักษ์ นอกจากนี้ในอุทยานมังกรใหญ่ยังมีสิ่งที่ชวนชมอื่นๆอีกเช่น หอกลองซึ่งเป็น ศูนย์รวมกิจกรรมของชาวต้ง เป็นต้น

นำชมวัดขงจื้อ วัดที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับยอดนักปราชญ์ขงจื้อกับรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนอันสง่าใหญ่โตโอ่โถง

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านล่องเรือชมไฮไลท์ที่ทางเมืองหลิ่วโจวภูมิใจนำเสนอ ได้แก่ กิจกรรมการล่องเรือแม่น้ำหลิ่ว(หลิ่วเจียง) ชมทิวทัศน์ของแสงสีไฟยามราตรี ไม่ว่าจะเป็นสะพานต่างๆ ตึกอาคารริมน้ำที่ประดับไฟอย่างสวยงาม น้ำพุเต้นระบำ น้ำตกจำลองริมน้ำยาว 200 เมตร ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างน่าทึ่ง และวัดขงจื้อยามราตรีที่ดูสวยงามกว่าในภาคกลางวัน
พักที่ NEW CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: หลิ่วโจว-ต้าซิน-น้ำตกเต๋อเทียน-หมู่บ้านหมิงซือ

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

07.00 น.

นำท่านเดินทางไปอำเภอต้าซิน (เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง)

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางไปน้ำตกเต๋อเทียน (เดินทางประมาณ 40 นาที) ชมน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็นน้ำตกระหว่างประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก (พรมแดนจีน-เวียดนาม) ฝั่งจีนกว้าง 120 เมตร ฝั่งเวียดนามกว้าง 60 เมตร เมตร และสูง 70 เมตร พร้อมนั่งแพเพื่อชมน้ำตกเต๋อเทียนอย่างใกล้ชิด

นำท่านสู่หมู่บ้านหมิงซือ ล่องเรือไม้ไผ่หมิงซื่อเถียนเหยียน (明仕田园景区) สถานที่ท่องเที่ยวระดับ AAAA ของประเทศ ชมทัศนียภาพสองฝั่ง ลำน้ำ และบรรยากาศอันสดชื่นรื่นรมย์ งดงามด้วยภูเขาที่เป็นฉากหลัง ที่เรียกว่า “วิวภาพเขียนร้อยลี้” อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพบริเวณรอบๆโรงแรม เนื่องจากโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่มีธรรมชาติที่สวยงามล้อมรอบทุกด้าน

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **พิเศษชุดอลังการ ขันโตกจีนหรืออาหารชุดหัวหน้าเผ่า
นำท่านเพลิดเพลินไปกับการชมโชว์วัฒนธรรมรอบกองไฟของชาวบ้าน
พักที่ MINGSHI MOUNTAIN VILLA HOTEL เทียบเท่า 5 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: หมู่บ้านหมิงซือ-หนานหนิง-เขาชิงซิ่ว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-วัดไทย-เจดีย์ 9 ชั้น-พิพิธภัณฑ์กวางสี-ถนนคนเดิน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่หนานหนิง (เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า นครสีเขียว (Green City) เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเป็นเขตปกครองเดียวที่ติดกับทะเลและมีชายแดนทางบกติดกับประเทศเวียดนามระยะทางยาวกว่า1,000 กม.

ถึงหนานหนิง นำท่านชมภูเขาชิงซิ่ว เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของหนานหนิง สำหรับผู้ที่ไปทัศนาเมืองนี้ มักจะต้องไปคาราวะศาลเจ้าแม่กวนอิมพันกรอันเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ(ค.ศ.960-1127) ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาลูกนี้ ศาลเจ้าแห่งนี้มีเจ้าแม่กวนอิมพันกรที่แกะจากไม้จันทน์หอม พระพักตร์นิ่งสงบสวยงาม เปี่ยมไปด้วยความเมตตา ในบริเวณศาลเจ้ายังมีศาลาที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 5 องค์ขนาดใหญ่โตให้นักท่องเที่ยวได้สักการะ นอกจากนี้ ภูเขาชิงซิ่วยังมีจุดน่าสนใจให้เที่ยวชมอีกมากมาย อาทิ เจดีย์ 9 ชั้น จุดชมวิวเมืองหนานหนิงวัดกวนอู เจดีย์มังกรช้าง สวนต้นปรงขนาดยักษ์ และต้นปาล์มที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน และสวนป่าเขตร้อน เป็นต้น

12.00 น.

รับประทานอาหารอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

ชมพิพิธภัณฑ์ชนชาติกวางสีจ้วง” (Guangxi Provincial Zhuang Nationality Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับชนเผ่าต่างๆ ในมณฑลกวางสี ที่รวบรวมทั้งเรื่องวิถีชีวิต การแต่งกาย ความเป็นอยู่ ข้าวของเครื่องใช้ มาจัดแสดงไว้ให้คนทั่วไปได้ชมและเรียนรู้ นอกจากนั้นยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมกลองมโหระทึกทองแดงของชาวจ้วงไว้อย่าง

อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินหนานหนิง  ท่านสามารถเลือกซื้อและเลือกชมสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ของพื้นเมือง ของที่ระลึกต่างๆเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าราคาถูก มีให้เลือกมากมาย

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร **อาหารพิเศษ สุกี้เสฉวนชื่อดัง Hai Di Lao
พักที่ NANNING VIENNA HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: หนานหนิง-กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

07.30 น.

ได้เวลาสมควรเดินทางไปยังสนามบิน

10.50 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CZ6009 อำลามณฑลกวางสี

12.10 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม  ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. / ชุดภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทยTH TAX, ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX) / ค่าวีซ่าจีน 1,650 บาท

อัตรานี้ไม่รวม  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น 2.ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด 3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถท้องถิ่น และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ รวม 200 หยวนต่อทริปต่อท่าน


เงื่อนไข หมายเหตุ  บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %   และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%
สำรองที่นั่ง  มัดจำ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ * ที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
เงื่อนไขการยกเลิก   ยกเลิกหลังการวางมัดจำ – หักค่าใช้จ่าย 5,000 บาท กรุ๊ปต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วัน- เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
- ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 
- ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

หมายเหตุ เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ: หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้า เกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง / พื้นหลังสีขาวเท่านั้น / ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ / ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อแขนกุด ไม่ใส่เสื้อสีขาวหรือสีอ่อน / ผมหน้าต้องเหนือคิ้ว / รูปอัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อและแม่ ,หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมี
ลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่, หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)                           
5.  เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 15 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
9. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
10. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบเอง
11. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ)
-ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
12. อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้ายื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign