ทัวร์จีน ใบไม้เปลี่ยนสี
ใครไม่โก...จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ง๊อไบ้ เล่อซาน
ไม่เข้าร้านรัฐบาล 6 วัน 5 คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • มหัศจรรย์ อุทยานธารสวรรค์ จิ่วไจ้โกว สวยอิ่มประทับใจ
 • จิ่วไจ้โกว...เต็มวันรวมรถเวียนในอุทยาน  
 • มหัศจรรย์ อุทยานหวงหลง สระอโนดาตมังกรเหลือง  ** รวมกระเช้าขาขึ้น
 • มหัศจรรย์ หลวงพ่อโต เล่อซาน
 • รวมโชว์ทิเบต
 • รวมศาลเอ้อหวังเมี่ยว เขื่อนตูเจียงเยี่ยน-วัดมัญชูศรี
 • ชวนชิมอาหารยาจีนเมนูวีไอพี ที่เฉิงตู
 • รวมประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

     

กำหนดวันเดินทาง
 
วันเดินทาง ราคาโปรโมชั่น พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่าจีน
25 - 30 ต.ค. 2562 เหลือ 10 ที่ 33,900.- 6,000.- รวม
 
**ไม่มีราคาเด็ก **ไม่แจกกระเป๋า

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ-เฉิงตู-ปากทางอุทยานจิ่วไจ้โกว **วันนี้วิ่งรถไกล

00.30 น.

(คืนวันที่ 24 ต.ค.) พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินแอร์ไช่น่าอีสเทริ์น แอร์ไลส์ (จอดส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9-10)

03.25 น.

นำท่านเหินฟ้าสู่นครเฉิงตูด้วยเที่ยวบิน MU5036

07.20 น.

ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ธิเบตเมี้ยวหุย เชียง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

08.30 น.

นำท่านรับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่อุทยานจิ่วไจ้โกว โดยใช้เส้นทางเฉิงตู-ตูเจียงเยี่ยน-เม่าเสี้ยน-ซงพาน-จิ่วไจ้โกว 

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารระหว่างทาง

แวะพักอิริยาบถที่เดี๋ยชีไห่เจิน ทะเลสาบบนระดับความสูง 3,000 เมตร เป็นทะเลสาบสีเทอคอยซ์ ทอดยาวไปตามแอ่งในหุบเขา ผิวน้ำเรียบปราศจากคลื่นริ้ว สีทะเลสาบเข้มสดและเรียบเหมือนแผ่นกระเบื้องขนาดใหญ่ ทะเลสาบเต๋อซีเป็นผลพวงของการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในปี ค.ศ. 1933 ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 6,865 ราย และสิ่งก่อสร้างทั้งหลายถูกกลื่นหายไปในพริบตา 

แวะชมเมืองโบราณซงพาน เมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณ เป็นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่นและชาวทิเบต ซึ่งชาวฮั่นนิยมนำใบชา ผ้าแพร เกลือ และของใช้ประจำวันมาแลกเปลี่ยนม้าแกะ ขนแกะ และหนังสัตว์ของชาวทิเบต กำแพงเมืองซงพาน สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง มีพลเมือง 1 แสนกว่าคน ปี ค.ศ. 1933 ทหารจีนแดงเดินทางไกลผ่านเมืองซงพาน นายพลหลิวป๋อเฉิง สาบานผูกมิตรกับหัวหน้าชาวเผ่าทิเบต และเผ่าเชียงอิสลาม และได้รับการสนับสนุนให้ข้ามแดนไปทางภาคเหนือเพื่อต่อต้านชาวญี่ปุ่นที่รุกราน

19.00 น.

ถึงจิ่วไจ้โกว รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ XING YU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: จิ่วจ้ายโกว(เต็มวัน) รวมรถเวียนในอุทยาน-โชว์ทิเบต

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จิ่วไจ้โกว อุทยานมรดกโลก (ประกาศปี ค.ศ. 1992) นำท่านสัมผัสอุทยานจิ่วจ้ายโกวความงามในดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตไว้ประดุจดั่งแดนสวรรค์ ชมธรรมชาติที่ได้รับการอนุรักษ์โดยไม่ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ เส้นทางในอุทยานจิ่วไจ้โกวมีลักษณะเหมือนตัว
การชมความงามของแดนสวรรค์นี้เริ่มต้นจากขาของตัว Y ด้านล่างไล่ขึ้นไปด้านบนทางทิศตะวันตกของอุทยาน นำชมทะเลสาบแรดทะเลสาบมังกรหลับทะเลสาบชูเจิงทะเลสาบเสือ ทะเลสาบไม่รู้ สีน้ำในทะเลสาบแต่ละแห่งจะใสสวยจนสุดบรรยาย จนมีคำบอกเล่าว่า มีบุคคลสองอาชีพที่ไม่กล้ามายังสถานที่นี้ คือนักวาดและนักกวี เชิญท่านเก็บภาพอันสวยงามเหล่านี้ได้จนจุใจพร้อมพิสูจน์คำกล่าวที่ว่า“ดูน้ำใสดุจกระจกสีครามที่จิ่วจ้ายโกวแล้วลืมน้ำที่อื่นแน่นอน“

นำท่านสู่ทะเลสาบยาว ทะเลสาบที่มีความสูง 3,150 เมตรจากระดับน้ำทะเล ฉากหลังเป็นภูเขาหิมะสูงสีขาวป่าสนเขียวและเบื้องล่างเป็นทะเลสาบสีฟ้าสด ภาพคุ้นตาเหมือนรูปวิวที่สวิตเซอร์แลนด์ หลายท่านอาจไม่เชื่อว่าท่านจะได้พบเห็นวิวเช่นนี้ในประเทศจีน ชมทะเล 3 ฤดูกาล ซึ่งสีสันของทิวทัศน์จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล เป็นอุทยานที่มาเที่ยวได้ตลอดปี

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารในจิ่วไจ้โกว
ชมอุทยานอีกฝากหนึ่งของขุนเขา (ฝั่งตะวันออก) ชมทะเลสาบต่างๆ เช่น ทะเลสาบแพนด้า ทะเลดอกไม้ห้าสี และ ทะเลสายธารนกยูง ซึ่งสายน้ำใสสลับกับสีสันของขุนเขาคล้ายดั่งหางนกยูง ชมน้ำตกธารไข่มุกที่สวยงาม ชมน้ำตกนั่วเย่อหล่าน น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในจิ่วไจ้โกว กว้าง 300 เมตร

หมายเหตุ การชมทะเลสาบได้มากน้อยขึ้นอยู่กับคิวรถเร็วช้า และความว่องไวของคณะทัวร์


18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารชมการแสดงโชว์ทิเบตชมการฟ้อนรำอันตระการตาและชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีอันน่าตื่นตาตื่นใจของชนเผ่าจ้าง(ทิเบต)ในโรงละครที่เพียบพร้อมด้วยแสงสีที่ตกแต่งในแบบทิเบต    
พักที่ XING YU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: จิ่วไจ้โกว-หวงหลง(รวมกระเช้าขาขึ้น)-เม้าเสี้ยน ** วันนี้วิ่งรถทางไกล

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่อุทยานหวงหลง ชมวิวทิวศ์สองข้างทาง

11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าจากสถานีเชิงเขาขึ้นสู่สถานีบนเขา (* รวมกระเช้าขาขึ้น * กระเช้าขึ้นเขาใช้เวลา 3.12 นาที / สถานีบนเขาแม้จะอยู่ประมาณครึ่งของเส้นทางซึ่งมีระยะทางทั้งหมดรวม 4 ก.ม. แต่จะช่วยให้ท่านเหนื่อยน้อยลง และมีโอกาสที่จะเดินไปเที่ยวจนถึงจุดสูงสุดที่สวยที่สุดได้คือ “อู๋ไฉ่สือ”) ลงจากกระเช้านำท่านเดินชมวิวของอุทยานมังกรเหลือง ซึ่งเป็นลำธารสายหนึ่งที่ไหลเรื่อยจากเขาลงสู่แอ่งพื้นด้านล่าง ผ่านภูเขาหิมะนานนับพันปี หินปูนเกิดการตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชั้นหินปูนทั้งเล็กและใหญ่กว่า 400 ชั้น แต่ละแอ่งมีความสูงตั้งแต่ 1.5–4.5 เมตร ดูเหมือนสระน้ำเล็กๆมากมายที่มีสีเขียวอมฟ้าอ่อนแก่สลับกันอย่างสวยงาม กล่าวกันว่าที่นี่เป็นที่อยู่ของพญามังกรเหลือง (ทางเดินลงอุทยานเป็นบันไดปูด้วยไม้และปูนอย่างดีมีศาลาพักเหนื่อย และมีห้องน้ำสะอาดไว้บริการ * ท่านใดที่ไม่สามารถเดินเที่ยวถึงจุดสูงสุดได้ สามารถเดินจนถึงจุดที่ท่านพอใจ แล้วเดินกลับลงชมวิวตลอดทางมารอคณะได้ที่ล้อบบี้ โรงแรมหวงหลง ซึ่งอยู่ใกล้ประตูทางเข้าอุทยานฯ
ถึงเวลานัดหมาย เดินทางกลับ โดยใช้เส้นทางซงพาน-เม่าเสี้ยน

20.00 น.

ตู้เจียงเยี่ยน รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ MIAOXIAN INTERNATIONAL หรือ XIQIANG HOMELAND HOTEL เทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เม่าเสี้ยน-เขื่อนตูเจียงเยี่ยน-ศาลเอ้อหวังเมี่ยว-เฉิงตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-เชิงเขาง้อไบ๊

เช้า

รับประอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ตูเจียงเยี่ยน
นำชมวัดเอ้อหวังเมียว หรือ วัดสองกษัตริย์ วัดนี้เป็นอารามเก่าแก่ที่ปลูกสร้างบนไหล่เขาดูงามสง่า  สร้างขึ้นเพื่อสักการะพ่อลูกผู้คิดระบบชลประทานตูเจียงเยี่ยน J นำท่านเดินข้ามสะพานแขวนอันหลังเพื่อชมเขื่อนโบราณตูเจียงเยี่ยนที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ซึ่งชาวเมืองเฉิงตูได้รับประโยชน์นานับประการจากการชลประทาน เขื่อนตูเจียงเยี่ยนนับเป็นสิ่งก่อสร้างในสมัยกว่า 2,000 ปี ที่ยังมีการใช้งานจนปัจจุบัน มีชื่อเสียงเทียบเท่ากำแพงเมืองจีนทางตอนเหนือ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เล่อซาน นำท่านลงเรือล่องชมเกาะเล่อซาน ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระนอนกลางทะเล จากบนเรือท่านจะเห็นหลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งเป็นพระแกะสลักภูผาที่ใหญ่ แกะสกัดเข้าไปในหน้าผาหิน สูง 71 เมตร เฉพาะพระเศียรสูง 14.7 เมตร กว้าง 10 เมตร พระกรรณยาว 7 เมตร พระเนตรยาว 3.3 เมตร หลังพระบาทกว้าง 8.5 เมตร นิ้วพระบาทแต่ละนิ้วสูงท่วมหัวคน (ซานซื่อยีจุนโฝ โฝซื่อยีจั้วซานภูเป็นพระรูปหนึ่ง พระคือภูลูกหนึ่ง) ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 90 ปี (ปี ค.ศ. 713-803) โดยการนำของหลวงพ่อไห่ทง โดยใช้เงินบริจาคของชาวบ้าน พระพักตร์จะหันออกมาทางแม่น้ำหมิงเจียง เพื่อเป็นสิริมงคลปกป้องภัยน้ำท่วมจากการเอ่อล้นของแม่น้ำ 3 สาย (หมิง เจียง ซิงอีเจียง ตู้เจียง) ที่มาบรรจบพอดีที่เมืองเล่อซาน จากนั้นเดินทางสู่เชิงเข่ง้อไบ๊ 

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ง้อไบ๊-วัดเป้ากั๋ว-วัดต้าฝอ-เฉิงตู-ซอยหวานใจ

เช้า

รับประอาหารเช้าที่โรงแรม
แวะชมวัดเป้ากั๋ว ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี วัดเป้ากั๋วได้รับการบูรณะใหม่โดยพระชาวไต้หวันแห่งเมืองเกาสูงซึ่งได้บริจาคเงินถึง 100,000 อเมริกันดอลล่าห์

นำชมวัดต้าฝอฉานย่วน ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาง้อไบ้ ชื่อเดิมวัดต้าฝอซื่อ (วัดพระใหญ่)  ตามตำนานบันทึกไว้ว่า ในสมัยราชวงศ์หมิง พระหวูฉงได้ใช้เวลา 15 ปี สร้างวัดนี้ แล้วประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมสหัสหัตถ์สหัสเนตร สูง 12 เมตร พระพุทธรูปองค์มหึมาที่หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ประณีตงดงามฮองไทเฮาของจักรพรรดิว่านลี่ในสมัยราชวงศ์หมิง ทรงพระราช ทานชื่อให้วัดนี้ว่า "วัดต้าฝอซื่อ" ต่อมาองค์เจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือสูง 12 เมตรนั้นถูกทำลายไปในปี ค.ศ.1958 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คนจีนนำโลหะทุกอย่างไปถลุงรวมกับเหล็กกล้า วัดนี้ได้ก่อสร้างขึ้นและเปิดเป็นทางการอีกครั้งในปี ค.ศ. 2008 บนเนื้อที่ 200 กว่าไร่ แบ่งเป็น 3 เขต ทิศเหนือเป็นเขตไหว้พระขอพร  เขตกลางเป็นเขตวัฒนธรรมและศิลปะในการทำสวนจีน และเขตทิศใต้เป็นสถาบันการศึกษาทางพุทธศาสนา วิหารหลักในวัดนี้ ได้แก่ วิหารพระสังขจาย วิหารพระโพธิสัตว์ตี้จั้ง วิหารพระโพธิสัตว์เหวินซู วิหารพระไภษัชคุรุ วิหารพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม วิหารพระโพธิสัตว์ผู่เสียน วิหารต้าสงเป่าเตี้ยน เป็นต้น

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันั้ภัตตาคาร
แล้วเดินทางกลับเฉิงตู (3 ชั่วโมง)
นำท่านไปเที่ยวที่ “ซอยหวานใจ” ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนรุ่นเก่า นั่งจิบน้ำชา จับก๊วนคุยกัน เล่นไพ่นกกระจอก สังสรรค์กับเพื่อนฝูง นัดทานข้าว จับจ่ายซื้อของฝากคุณนายที่บ้าน ในซอยกว้าง และพบกับชาวจีนรุ่นใหม่ ที่ร้านกาแฟเท่ห์ๆ ร้านเบียร์จ๊าบๆ ร้านไอศครีมเก๋ๆ ชิว...ชิว ในซอยแคบ

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ SPRING DOWN TOWN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: เฉิงตู-วัดมัญชูศรี-NEW CENTURY GLOBAL MALL-กรุงเทพฯ สุวรรณ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ชมตัวเมืองเฉิงตู ชมวัดมัญชุศรี วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเฉิงตู มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์สุย (ปี ค.ศ. 605-617) เดิมชื่อวัด “สินเซี่ยงจื้อ” แต่โดนทำลายเพราะสงครามในปลายราชวงศ์หมิง ต่อมาในรัชการคังซี ราชวงศ์เช็ง ได้โปรดให้มีการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่โดยมีหลวงพ่อฉือตู่เป็นแกนนำ ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นภาคหนึ่งของพระโพธิสัตย์มัญชุศรี ภายหลังมีการเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดเหวินซูซึ่งมีความ หมายเดียวกับ “มัญชุศรี” ภายในวัดมีวิหารท้าวจตุรมหาโลกบาล วิหารไตรมหาโพธิสัตย์ (มัญชุศรี / สมัตภัทร / อวโลกิเตศวร) และวิหารรัตนมหาชาติ (ศากยมุณีเจ้า) นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร **เมนูสมุนไพรจีน
นำท่านสู่เขตช้อปปิ้งแห่งใหม่แบบครบวงจร ที่ New Century Global Mall ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ในเมืองเฉิงตู เปิดให้บริการในเดือนกันยายน 2556 และเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับภูมิภาคแห่งใหม่ นักท่องเที่ยวต้องการดูว่าอาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร และสถานบันเทิง ที่พักและร้านค้า มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของห้างสรรพสินค้าที่ดูไบและห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลกวางตุ้งที่เรียกว่า New South China Mall ถูกออกแบบมาให้เป็นเมืองๆหนึ่ง มีโรงแรมนขนาด 2,000 ห้อง มีพื้นที่ชายหาดในร่มที่มีความยาวมากกว่าหนึ่งกิโลเมตร อาคารครอบคลุมมากกว่า 1.7 ล้านตารางเมตร และพื้นที่แหล่งช้อปปิ้งกว่า 400,000 ตารางเมตร ร้านค้ามากกว่าร้อยแห่ง

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลาเดินทางไปสนามบินเฉิงตู  

23.30 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU5035

02.25 น.

(วันรุ่งขึ้น) กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม
R  ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-เฉิงตู-กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ไชน่า
R  ค่าที่พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่
R  ค่าวีซ่าจีน 1,650 บาท
R  ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
R  ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ
R  ค่าภาษีสนามบินจีน
R  ค่าบัตรผ่านประตู  เข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ
 1. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
 2. ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยทางอากาศค่าเบี้ยประกันภัยในจีน 
 3. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
ค่าบริการไม่รวม       
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
 • ค่าทิปคนขับรถ+ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น + ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ รวม 250 หยวน/ท่าน/ทริป
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
 • ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%
กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ในวันจองทัวร์หากท่านมีต่อเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อประโยชของตัวท่านเอง

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้วทางบริษัทฯถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการเงื่อนไข สำรองที่นั่ง ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง / ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน

หมายเหตุ หมายเหตุ  รายการอาจมีการสับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง การล่าช้าการยกเลิกเที่ยวบิน เรือ รถไฟ หรือค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากสาเหตุของการสไตร์ค การนัดหยุดงาน  อุบัติเหตุ  ภัยธรรมชาติ และกรณีสุดวิสัยอื่นๆ ที่บริษัทไม่อาจควบคุมได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศหรือ/และกรณีสายการบินประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ: หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้า เกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
3. รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อแขนกุด ไม่ใส่เสื้อสีขาว ต้องเห็นใบหู ผมหน้าต้องเหนือคิ้ว อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อและแม่ ,หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่, หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)                         
5.  เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 15 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
9. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ)
11. อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้ายื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกหลังการวางมัดจำ –หักค่าใช้จ่ายค่ามัดจำตั๋ว ท่านละ 5,000.- เพราะกรุ๊ปต้องการันตีมัดจำกับสายการบินและมีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ความรับผิดชอบบริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว,สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
 • ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงานการจลาจลเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
 • การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign