A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/main.php

Line Number: 457

ML - Hiroshima & Yamaguchi Highlight คิวชู ปีใหม่

Hiroshima & Yamaguchi Highlight 6วัน 4คืน
เที่ยวญี่ปุ่นตอนใต้ “เกาะคิวชู” เที่ยวบินเหมาลำการบินไทย
สัมผัสเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชีย
เดินทางปีใหม่ 27 ธ.ค. – 1 ม.ค. 63

สถานที่ท่องเที่ยว
  • สัมผัสประสบการณ์การนั่ง ชินคันเซน รถไฟความเร็วสูง ด้วยความเร็ว 240 – 320 กม./ชั่วโมง
  • เที่ยวเมืองฮิโรชิม่า เมืองแห่งน้ำ สวนสันติภาพ โดมปรมาณู
  • เสาโทริ ขนาดใหญ่สูง 16 เมตร ที่ศาลเจ้าอิซึคุชิม่า (มรดกโลก UNESCO, World Heritage) และชิมหอยนางรม ที่เกาะมิยาจิมะ
  • แช่ออนเซน 3 คืน อาทิยุดะออนเซน น้ำพุร้อนที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานหลายร้อยปี ที่จังหวัดยามากุจิ
  • ชม เสาโทริอิ 123 ต้น ที่เมืองนากาโตะ
  • ช้อปปิ้งถุงโชคดี หรือ ลักกี้แบค วันที่ 1-3 มกาคม ของทุกปี

     

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ สำหรับคณะอย่างต่ำ 35 ท่าน
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (2 ท่าน / 1 ห้อง) 59,900.- บาท
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 9,500.- บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 58,900.- บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 47,900.- บาท
หมายเหตุ   กรณีต้องการเดินทางโดยที่นั่งชั้นธุรกิจ ราคาเพิ่มท่านละ 25,000.- บาท

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ

21.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 หน้าเคาน์เตอร์สายการบินไทย อินเตอร์ ประตู 3 แถว C โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยอำนวยความสะดวก และดำเนินการด้านเอกสารแก่ท่าน

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – ฮิโรชิมา

00.50 น.

ออกเดินทางสู่เมืองฟุคุโอกะ โดยเที่ยวบินที่ TG Charter Flight เที่ยวบินพิเศษ
*ใช้เวลาบิน 5.30 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
ออกเดินทางสู่ สถานีฮากาตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)

ถึง สถานีฮากาตะ
ออกเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิม่า โดย รถไฟชินคันเซน เป็นรถไฟความเร็วสูงชั้นนำของโลกที่เชื่อมระหว่างเมืองต่างๆ ในญี่ปุ่น แล่นด้วยความเร็วประมาณ 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ถึง สถานีฮิโรชิม่า เมืองฮิโรชิม่า เมืองแห่งน้ำ เพราะมีแม่น้ำใสสะอาดไหลผ่านถึง 6 สาย จุดเริ่มต้นของเมือง

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบฮิโรชิม่าสไตล์ โอโกโนมิยากิ

13.30 น.

ออกเดินทางสู่ ชุกเคอิ การ์เด้น
นำท่านชม ชุกเคอิ การ์เด้น สวนสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ตั้งอยู่ใจกลางฮิโรชิมะ และถูก  กำหนดอย่างเป็นทางการให้เป็นสถานที่ที่มีความงดงามระดับชาติ สร้างขึ้นในสมัยเอโดะ หรือราว 400 ก่อน โดย ซามุไรผู้ครองนคร อาซาโนะ นางะอากิระ โดยสร้างเป็นแบบวิลล่า การ์เด้น สวนนี้มีชื่อเสียงมากในหมู่ชาวฮิโรชิม่า เพราะสไตล์การออกแบบที่เป็นแบบฉบับของสวนในสมัยนั้น

ออกเดินทางสู่ สวนสันติภาพฮิโรชิม่า

นำท่านชม สวนสันติภาพฮิโรชิม่า ที่สร้างขึ้นมาเพื่ออธิษฐานให้โลกมีแต่สันติภาพตลอดกาล ตั้งอยู่ตรงใจกลางเมืองฮิโรชิม่าซึ่งเป็นจุดทิ้งระเบิดปรมาณู ชม สัญลักษณ์ของเมืองฮิโรชิม่า โดมปรมาณู สถาปัตยกรรมที่ได้รับความเสียหาย  จากการทิ้งระเบิดปรมาณูในฮิโรชิม่า แต่กลับไม่มีการทรุดตัวหรือถล่มลงมาราวกับปาฏิหารย์ โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์ยูเนสโก

ออกเดินทางสู่ ถนนฮอนโดริ
เชิญท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบน ถนนฮอนโดริ ย่านการค้าถนนคนเดินแบบมีหลังคา มีการปิดการจราจร และเรียงรายไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร เริ่มต้นตั้งแต่บริเวณใกล้  กับสวนสันติภาพ ทอดตัวไปทางทิศตะวันออกประมาณครึ่งกิโลเมตร และห้ามพลาดที่จะลิ้มลองอาหารจานเด็ดของฮิโรชิม่า โอโคโนมิยากิสไตล์ฮิโรชิม่า
ออกเดินทางสู่ ภัตตาคาร


18.45 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แบบคุชิคัทสึ ซีฟู้ด และผัดเสียบไม้ทอด
ออกเดินทางสู่ที่พัก
พักที่ ANA CROWNE PLAZA HIROSHIMA 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ฮิโรชิมา – เกาะมิยาจิมะ – อิวาคูนิ – ยามากุจิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ ท่าเรือ
ออกเดินทางโดย เรือเฟอร์รี่ สู่ เกาะมิยาจิมะ เกาะที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศเร้น ลับชวนพิศวงมีสัญลักษณ์อันโด่งดังคือประตูโทริอิสีแดงสดที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเล
นำท่านสักการะ ศาลเจ้าอิซึคุชิม่า (UNESCO, World Heritage) ศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดบนเกาะ โดยไทระ โนะ คิโยโมริ ผู้นำการการเมืองคนสำคัญของประเทศญี่ปุ่นในสมัยเฮอัง ได้มีคำสั่งให้สร้างศาลเจ้าแห่งนี้ขึ้นมาเมื่อประมาณช่วงศตวรรษที่ 11 เพื่อ
 
เป็นศาลเจ้าประจำตระกูลไทระ ตัวศาลเจ้ามีลักษณะเหมือนท่าเรือ จุดเด่นที่สุดคือประตูทางเข้าวัด หรือ เสาโทริอิขนาดใหญ่สูง 16 เมตร ที่ตั้งอยู่กลางน้ำ เสาสีส้มที่มีขาตั้งอยู่ 6 ขาเพื่อรองรับน้ำหนักประมาณ 60 ตัน ไม่มีการเจาะเสาเข็มฝังดิน

** หมายเหตุ เสาโทริอิ ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม ปีนี้ แต่วิวทิวทัศน์แถวนั้นคุ้มค่าที่จะเดินทางไปเก็บภาพ เช็กอิน
ให้ท่านได้เดินเล่น ถ่ายรูปบนเกาะตามอัธยาศัย นอกจากสถาปัตยกรรมอันตระการตาแล้ว ยังมีกวางน้อยเดินขวักไขว่ คอยต้อนรับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนอย่างไม่หยุดหย่อน  รวมถึงให้ท่านได้ลองชิมหอยนางรม เกาะมิยาจิมะ เป็นถิ่นที่มีหอยดี หอยดัง เป็นสวรรค์ของคนรักหอย เรียกได้ว่าเป็น OTOP เด็ดของจังหวัดเลยก็ว่าได้

  • โมมิจิเต็น เป็นของคาวทานเล่นที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนใบเมเปิล มีหลายรสชาติแบ่งตามส่วนผสมที่ใส่ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง, ปลาหมึก, ปลาอานาโกะ และ หอยนางรม ทอดร้อนๆ ชิ้นละประมาณ 260 เยน
  • หอยนางรมย่าง เมนูนี้ไม่ควรพลาดเลย หรือใครชอบทานแบบสดๆ ก็มีให้เลือกเช่นกัน หอยที่นี่ตัวใหญ่ หวานมาก และสดมากๆ ถาดละ 2 ตัว ราคาประมาณ 400 – 500 เยน เลือกซอสตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นโชยุ, มะนาว, ชีส, พริก ฯลฯ
  • KAKI Fry (Deep fried Oyster) หรือ หอยนางรมชุบแป้งทอด เป็นอาหารจานเด็ด จานดัง ที่คนรักหอยต้องไม่พลาด เซ็ทนึงประมาณ 1400 เยน เสิร์ฟพร้อมกับหอยตัวเป้งๆ 6 ตัว ข้าว และซุปมิโซะ     
  • Momiji Croissant โมมิจิ ครัวซองต์ หลังจากทานอาหารคาวแล้ว ตบท้ายด้วยเมนูของหวาน ชิ้นละปนะมาณ 200 เยน กรอบนอก นุ่มใน กลิ่นหอมฟุ้ง กับไส้แน่นๆ ไม่ว่าจะเป็นไส้ถั่วแดง, ไส้คัสตาร์ด, ไส้แอปเปิ้ล, ไส้ชอคโกแลต, ไส้มะนาว และไส้ชีส แนะนำให้ทานตอนร้อนๆ  
(อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย)

13.00 น.

ออกเดินทางโดย เรือเฟอร์รี่ สู่ ฮิโรชิม่า
ออกเดินทางสู่ เมืองอิวาคูนิ จังหวัดยามากุจิ
นำท่านชม สะพานไม้คินไตเกียว สะพานไม้เก่าแก่ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุด ด้วยความมหัศจรรย์ของภูมิปัญญาชาวญี่ปุ่นโบราณที่สร้างขึ้นโดยไม่มีการใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว มีลักษณะเป็นสะพานไม้ 5 โค้ง กว้าง 5 เมตร ความยาว 193.3 เมตร และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย
ออกเดินทางสู่ที่พัก
เชิญท่านพักผ่อนสไตล์นิปปอน กับการแช่ออนเซน ยุดะออนเซน เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานหลายร้อยปีของจังหวัดยามากุจิ โดดเด่นด้วยน้ำแร่ที่นุ่มนวล และซึมซาบเข้าสู่ผิวได้เป็นอย่างดี

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ
พักที่ KAMAFUKU HOTEL (YUDA ONSEN)  หรือ
NEW TANAKA (YUDA ONSEN)  4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ยามากุจิ – เกาะสึโนะชิมะ – ชิโมโนะเซกิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ออกเดินทางสู่ วัดรุริโคจิ
08.10 น.                       นำท่านชม วัดรุริโคจิ วัดในศาสนาพุทธ จุดเด่นของวัดนี้คือมีเจดีย์ 5 ชั้นที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดติด 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1442 มีความสูงทั้งหมด 31.2 เมตร รูปแบบสถาปัตยกรรมจะออกไปทางศิลปะของญี่ปุ่น ผสมผสานกับการสถาปัตยกรรมของจีน หลังคาได้ถูกสร้างขึ้นมาจากเปลือกไม้ไซปรัสที่ถูกทอรวมกัน ถือว่าเป็นเจดีย์ 5 ชั้นที่เก่าแก่ที่สุดในอันดับที่ 10 ของประเทศ และได้ถูก  กล่าวว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างของยุคมูโรมาชิที่ยังคงสวยที่สุด เช่นเดียวกับวัดฮอยุจิ ในเมืองนารา และไดโกะจิ ของเกียวโต
ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอากิโยชิได
ชมที่ ราบสูง อากิโยชิได เป็นแอ่งที่ราบสูงล้อมรอบด้วยเทือกเขาระดับความสูง 500 เมตร ถึง 600 เมตร พื้นดินสูงจากระดับน้ำทะเล 180 เมตร ถึง 420 เมตร เคยเป็นแนวปะการังในทะเลทางตอนใต้มาก่อน สภาพของกองหินปูนที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ บนทุ่งหญ้าทำให้เกิดวิวทิวทัศน์ที่ดูแปลกตา เป็นหินปูนจากมหายุคพาลีโอโซ อิกเป็นส่วนใหญ่ ลึกลงไปใต้พื้นดินมีถ้ำหินปูนที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำฝนกระจายตัวอยู่เป็นจำนวนมาก

นำท่านชม ถ้ำอากิโยชิได ถ้ำหินปูนที่ใหญ่ที่สุดในยามากูจิ ถ้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ใต้ดินของที่ราบสูงอากิโยชิได มีพื้นที่ 100 – 200 เมตร ด้วยความสูง 24 เมตรของทางเข้าและจุดใต้ดินที่ลึกที่สุดที่ 200 เมตร มีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร โดยเปิดให้เข้าชม 1 กิโลเมตร อุณหภูมิภายในจะอยู่ที่ 17 องศาเซนเซียสทั้งสี่ฤดู ดังนั้นมันจะมี อุณหภูมิที่หนาวในฤดูร้อน และอบอุ่นในฤดูหนาว ทำให้คุณรู้สึกสบายตลอดทั้งปี

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบโซบะเซท
ออกเดินทางสู่ เกาะสึโนะชิมะ

แวะถ่ายรูป สะพานสึโนะชิมะ ที่เปิดให้ใช้บริการในปีเฮเซที่ 12 (ค.ศ. 2000) เป็นหนึ่งในสะพานที่ยาวที่สุดของประเทศญี่ปุ่น (ยาวถึง 1,780 เมตร) สะพานเชื่อมเกาะ  ที่ใหญ่ที่สุด ส่วนเว้าส่วนโค้งของสะพานก็มองดูสวยงามตัดกับสีน้ำเงินเข้มของทะเลอามากาเสะที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ที่เข้ากันได้อย่างสวยงาม
ออกเดินทางสู่ ประภาคารสึโนะชิมะ

นำท่านชม ประภาคารสึโนะชิมะ มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าแห่งสมัยเมจิ ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะทางฝั่งตะวันตกตอนเหนือของเกาะ ประภาคารของที่นี่เป็นแบบ  ตะวันตกที่ถูกใช้ครั้งแรกในสมัยเมจิที่ 9 ถึงแม้ว่าจะผ่านไปกว่า 130 ปีแล้ว ทำให้ได้สัมผัสถึงกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ที่หลงเหลืออยู่ ประภาคารแห่งนี้ก็ยังถูกใช้งานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ออกเดินทางสู่ที่พัก

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ
* พิเศษให้ท่านได้ผ่อนคลายแช่ ออนเซน ณ โรงแรมแห่งนี้
พักที่ NISHINAGATO RESORT 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ชิโมโนะเซกิ – นากาโตะ – โมจิโค – ฟุคุโอกะ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ
นำท่านชม ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ ศาลเจ้าสร้างขึ้นในปี 1955 ผู้ศรัทธาส่วนใหญ่เป็นชาวประมงท้องถิ่น แห่งนี้เห็นจะเป็นเสาโทริอิ 123 ต้นที่ตั้งเรียงรายเป็นระยะทางกว่า 100 เมตร (328 ฟุต) นักท่องเที่ยวที่มาเยือนนิยมเดินใต้เสาโทริอิที่  ทอดยาวคล้ายอุโมงค์พลางอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น ขอให้ประกอบธุรกิจสำเร็จ ขอให้เดินทางปลอดภัย เป็นต้น ว่ากันว่าเทพเจ้าสามารถช่วยให้คำขอต่างๆ เป็นจริงได้ซึ่งรวมไปถึงการขอให้พบเนื้อคู่ และการมีบุตร ที่นี่ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน 31 สถานที่ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น โดยสื่ออเมริกันในปี 2015

ออกเดินทางสู่ ภัตตาคาร

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ออกเดินทางสู่ โมจิโกะ เรโทร

ชิญท่านเดินเล่น ช้อปปิ้งที่ โมจิโกะ เรโทร ท่าเรือโมจิโกะ ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 120 ปี มาตั้งแต่ต้นยุคสมัยเมจิมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และที่พบปะของชาวเมืองคิตะคิวชูที่ชิคแอนคูลที่สุด ในฐานะเมืองท่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาติตะวันตก ทำให้ได้รับอิทธิพลทางด้านสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือนบริเวณโดยรอบ สร้างออกมาในสไตล์เรโทรยุโรเปี้ยน ทำให้ไม่ว่าจะเดินไปที่มุมไหนของท่าเรือก็จะเจอจุดที่ทำให้คุณต้องหยุดถ่ายรูป

ออกเดินทางสู่ สถานีเคเบิ้ลคาร์          

นำท่านขึ้นสู่ ภูเขาซารากุระ (Mount Sarakura) มีความสูงทั้งหมดถึง 1,100 เมตร โดยเคเบิ้ลคาร์ที่ยาวที่สุดในคิวชู วิ่งที่ระดับความสูงถึง 440 เมตรขึ้นไป และใช้เวลาประมาณ 6 นาทีที่จะไปถึงสถานียามานากะ จากเคเบิ้ลคาร์ดังกล่าว ต่อด้วยสโล้ปคาร์ขึ้นไปถึงยอดเขา จากยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองคิตะคิวชู สะพานวาคะโตะ และอื่นๆ ได้ที่ทางเดินชมธรรมชาติของเกาะคิวชูเหนือ โดยเฉพาะวิวยามค่ำคืนที่ภูเขาซารากุระนี้ยังถูกเลือกให้เป็นวิวยามค่ำคืนยอดนิยมอีกด้วย

17.00 น.

ออกเดินทางสู่ที่พัก
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ
พักที่ ACTIVE & RESORT FUKUOKA YAHATA
 

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เชิญท่านช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพค้า AEON (เดินจากโรงแรมประมาณ 10 นาที) ท่านสามารถเลือกซื้อหาของใช้ประจำวันต่างๆ ที่น่าใช้ในสไตล์ญี่ปุ่นได้ รวมไปถึงเครื่องสำอางแบรนด์ ญี่ปุ่นต่างๆ รวมไปถึงเครื่องอุปโภค และบริโภคชื่อดังมากมาย ขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผงโรยข้าว เครื่องปรุงสำเร็จรูป ชา กาแฟ เบียร์ แชมพู สบู่ ยาสีฟัน และของใช้ประจำวันอื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่
ห้ามพลาด!! ช้อปปิ้งถุงโชคดี หรือ ลักกี้แบค จากร้านค้าแบรนด์ต่างๆ ที่จัดสินค้าของเขารวมอยู่ในถุงใบเดียว และจำหน่ายในราคาพิเศษสุด ซึ่งจะทำเฉพาะในช่วงปีใหม่ระหว่างวันที่ 1-3 มกราคมนี้เท่านั้น
(ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่)

13.00 น.

ออกเดินทางสู่ คาแนล ซิตี้
เชิญท่านช้อปปิ้งที่ คาแนล ซิตี้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศูนย์รวมร้านค้า และร้านอาหารขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมน้ำ ภายในมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งนี้ด้วย นอกจากนั้นยังมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตู้เกมส์ รวมทั้งโรงแรมอีก 2 แห่ง ถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งๆ กว้างๆ มีรูปทรง และสีสันที่แปลกตาเพื่อให้ได้บรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตรงกลางของคลองจำลองนี้จะมีการแสดงน้ำพุแสงสีเสียง ตั้งแต่เปิดจนปิด ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง มีร้านค้ามากกว่า 250 ร้าน ทั้งร้านที่มีเฉพาะในญี่ปุ่น และร้านมาจากต่างประเทศ มีร้านอาหารให้บริการหลากหลายแบบทั้งอาหารญี่ปุ่น และอาหารชาติอื่นๆ ในราคาที่ไม่ได้แพงกว่าข้างนอกมากนัก โดยเฉพาะที่ชั้น 5 จะมีส่วนที่เรียกว่า ราเมน สเตเดี่ยม ที่จะมีร้านราเมนที่มาจากส่วนต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งราเมนสไตล์ฟุคุโอกะที่เรียกว่าฮากาตะราเมนด้วย

17.00 น.

ออกเดินทางสู่สนามบิน

19.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG Charter Flight
*เที่ยวบินพิเศษ ใช้เวลาบิน 5.30 ชั่วโมง บริการเครื่องดื่มและอาหารบนเครื่อง

23.00 น.

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
•   ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)
•   ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน และประกันภัยทุกแห่ง
•   ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
•   ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
•   ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
•   ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่อง  จากอุบัติเหตุ ไว้ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
•   น้ำหนักกระเป๋า 40 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ และน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นประหยัด กรณีน้ำหนักเกินจากที่กำหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
•   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
•   ค่าปรับ สาหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
•   ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าทำหนังสือเดินทาง
•   ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง
•   ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม


เงื่อนไข เงื่อนไขการชำระเงิน
•   กรุณายืนยันการเดินทาง และชำระเงินมัดจำ ภายใน 48 ชั่วโมงนับจากการสำรองที่นั่ง ท่านละ 10,000 บาท และกรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางเพื่อทำการจองที่นั่ง ในกรณีเดินทางชั้นธุรกิจ มัดจำท่านละ 20,000 บาท 
•   ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 25 วัน

หมายเหตุ หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการนำสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign