3 in 1 ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้-หังโจว 6วัน 4คืน
ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-เทียนอันเหมิน-กู้กง-หอฟ้า
รถไฟความเร็วสูง “ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้”
เวนิสเมืองจีนจูเจียเจี่ยว-เดอะบัน
Starbucks Reserve Roastery
บินฟูลเซอร์วิส Air China

สถานที่ท่องเที่ยว
จัตุรัสเทียนอันเหมิน  จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก
พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์
- หอฟ้าเทียนถาน สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยาดาแบบป้ายบรรพบุรุษของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง
กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวาน) สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน 
- นั่งรถไฟความเร็วสูง ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้
หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไว่ทาน) The Bund ถ่ายภาพพาโนรามิกวิวเมืองเซี่ยงไฮ้
ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่ (Nanjing Lu) ถนนช๊อปปิ้งชื่อดัง
ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
Starbucks Reserve Roastery หนึ่งในสาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- เที่ยวชมเมืองหังโจว
- นำท่านสู่ เวนิสประเทศจีน จูเจียเจี่ยวและให้ท่านได้นั่งเรือชมบ้านเรือนทรงโบราณ
- โรงแรม 4 ดาว
- บิน Full Service - Air China

     


กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่าเดี่ยว
6-11 กันยายน 62 22,900.- 5,500.- ไม่รวม
20-25 กันยายน 62 22,900.- 5,500.- ไม่รวม
18-23 ตุลาคม 62 23,900.- 5,500.- ไม่รวม
2-7 พฤศจิกายน 62 21,900.- 5,500.- ไม่รวม
22-27 พฤศจิกายน 62 21,900.- 5,500.- ไม่รวม

* ไม่มีราคาเด็ก
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: นัดพบสุวรรณภูมิ

22.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U เคาเตอร์สายการบินแอร์ไชน่า (จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10)

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง-สวนกู่ถ่า-จัสตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-กายกรรมปักกิ่ง

01.05 น.

เดินทางไปปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 980

06.20 น.

เดินทางถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง TERMINAL 3 เปิดให้บริการเพื่อต้อนรับโอลิมปิก 2008 สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 43 ล้านคนในปีแรก และเพิ่มเป็น 55 ล้านคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดกว่า 1 ล้านตารางเมตร ใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย FOSTER & PARTNERS (ผู้ออกแบบสนามบินแช็คแลปก๊อกที่ฮ่องกง) สถาปนิกนักเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้วยการออกแบบทางเดินแต่ละส่วนให้สั้นที่สุด นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านนมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า เจ้าแม่กวนอิมปางยืนและประดิษฐานกลางแจ้ง อยู่ภายในสวนกู๋ถ่า อดีตพื้นที่ภายในสวนแห่งนี้เคยเป็นวัดเก่าสมัยราชวงศ์หมิง ส่วนองค์พระแม่กวนอิมประดิษฐานเมื่อ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง รวม 3,000 ล้านหยวน บนเนื้อที่ 836 ไร่ ภายในอุทยานมีเจดีย์แปดเหลี่ยมเก้าชั้น ฐานสร้างในปีหมิงเจียจิ้ง 1538 ก่อตั้งขึ้นในราชวงศ์หมิง (เพื่อบูชาพระวิญญาณของผู้เสียชีวิต) ด้านหน้าของเจดีย์เรียกว่าวัดส่งเสริมดวงชะตาชีวิต

11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านสู่จัตุรัสเทียนอันเหมิน  จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอระลึกประธานเหมาเจอตุง

นำท่านผ่านประตูเข้าสู่พระราชวังต้องห้าม กู้กง สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา

นำชมศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่มีการส่ง เสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านชมกายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก
พักที่  HOLIDAYINN EXPRESS หรือ เทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: หอฟ้าเทียนถาน-ร้านยางพารา-ตลาดหงเฉียว-ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง-ซุปเปอร์มาร์เก็ตเหอหม่า

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมหอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยาดาแบบป้ายบรรพบุรุษของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมกำแพงสะท้อนเสียง  
** แวะร้านยางพารา ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา สินค้าและของใช้ต่างแปรรูปมาจากผลิตภัณฑ์ยางพาราทั้งสิ้น หากสนใจสินค้าก็สามารถให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
แวะช้อบปิ้งที่ ตลาดหงเฉียว เลือกซื้อสินค้าแบรนเนม ราคาถูก เช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา
นำท่านสู่ซุปเปอร์มาร์เก็ต เหอหม่าเฟรสที่ไฮเทดที่สุดของ “อาลีบาบา” มีสินค้าหลากหลายทุกกลุ่มแคทิกอรี่อุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ผักสด เหล้าไวน์ อาหารทะเลสดๆเป็นๆ ฯลฯ และยังมีมุมปรุงอาหารที่สามารถนำเอาอาหารหรือผักสดๆไปปรุงและรับประทานได้ทันทีในร้าน

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
แล้วส่งท่านช้อบปิ้งที่ ถนนคนเดิน “หวังฝูจิ่ง”         
พักที่  HOLIDAYINN EXPRESS หรือ เทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-ประตูชัยปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมสินค้ามีชื่อของปักกิ่ง หยกจีนที่ขึ้นชื่อ เครื่องประดับนำโชค ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า
ชมกำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวาน) สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 ก.ม. สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิจิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตัวกำแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านำวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงแห่งนี้มาสร้างกำแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กำแพงที่มีความยาวรอบโลก

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำท่านสู่ประตูชัยปักกิ่ง แวะชมผีซิว ลูกมังกรตัวที่ 9 เครื่องรางนำโชคค้าขาย
ชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิ์กวางสู ชมระเบียงกตัญญูและเรือหินอ่อน

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่  HOLIDAYINN EXPRESS หรือ เทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ปักกิ่ง-รถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ถนนนานจิง-ตลาดเฉิงหวางเมี่ยว-ร้านผ้าไหม

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่สถานนีรถไฟ โดยรถไฟความเร็วสูงตัวใหม่ล่าสุด เริ่มเปิดวิ่งปลายเดือนมิถุนายน 2554 มีความเร็วสูงสุด 300 กม./ชั่วโมง Electric Multiple Units (EMU) Train, ขบวนที่.......ในระยะทาง 1,463 กิโลเมตร ในเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง

หมายเหตุ * การเดินทางโดยรถไฟ ท่านจะต้องลากสัมภาระของตัวเองจนถึงขึ้นรถไฟ ไม่มีเจ้าหน้าอำนวยความสะดวกแก่ท่าน **กระเป๋าใบใหญ่มาก ไม่เหมาะที่จะใช้เดินทางด้วยรถไฟ เพราะไม่มีที่วางสัมภาระเพียงพอ กระเป๋าล้อลากคันชักขนาดกลาง เป็นกระเป๋าที่สะดวกที่สุด ในการที่ท่านจะเข็นผ่านเอ็กซเรย์ และขึ้น-ลงบันไดเลื่อน
หมายเหตุ ขบวนรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าจองได้ขบวนรถไฟ ที่มาถึงเซี่ยงไฮ้ 12.00 – 13.00 น.อาหารกลางวัน วันนี้จะจัดที่ภัตตาคารในตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ แต่ถ้าขบวนรถไฟมาถึงช้าว่านั้นจะจัดอาหารเที่ยงแบบกล่องบริการให้บนรถไฟ

เดินทางถึงสถานีรถไฟเซี่ยงไฮ้ ทุกท่านจะต้องลากสัมภาระของตัวเอง ตั้งแต่ลงจากรถไฟ จนถึงรถบัส

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำท่านสู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไว่ทาน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ผ่านชมเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคม พร้อมชมอาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป

จากนั้นนำท่านสู่ ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่ (Nanjing Lu) เป็นถนนที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮ้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่าเป็น walking street หรือ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พื้นถนนปูด้วยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝากฝั่งของนานจิงลู่ เป็นที่ตั้งของร้านค้ามากมาย มีทั้งร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ภัตตาคารหรู ร้านจิวเวลรี่ชื่อดัง ทั้งร้านที่เป็นของคนจีนท้องถิ่น และของต่างชาติ ร้านฟาสต์ฟู้ด มีตั้งแต่ ร้าน KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut ร้านไอศครีม   ** นำชมโรงงานผลิตผ้าไหมจีน สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ แหล่งผลิตผ้าไหมที่ดีที่สุดของจีน ชมความละเอียดอ่อนของผ้าไหม ชมการเย็บปักถักร้อย เลือกซื้อผ้าห่มรังไหมคู่ที่ห่มเย็นในหน้าร้อนและห่มอุ่นในหน้าหนาวในราคาที่ถูกกว่าราคานำเข้าในประเทศไทย

นำท่านสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้าและอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่  RAMADA ANKE SHANGHAI HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: เซี่ยงไฮ้-STARBUCKS RESERVE ROASTERY-จูเจียเจี่ยว-หังโจว-กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
นำท่านเดินทาสู่ Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า สำหรับสาขา Reserve Roastery ที่เพิ่งเปิดให้บริการในเซี่ยงไฮ้ใหม่หมาดเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมานี้ สาขานี้นอกจากความยิ่งใหญ่อลังการแล้ว ยังมีบาร์จิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 88 ฟุต ขึ้นแท่นเป็นสาขาที่มีบาร์จิบกาแฟยาวที่สุดในโลกของ Starbucks ลูกค้าสามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดื่มต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียวเท่านั้น     12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร  แล้วเดินทางสู่หังโจว

18.00 น.

ถึงหังโจว ระหว่างทางก่อนถึงเวนิสเมืองจีน “เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว” นำท่านนั่งรถชมตัวเมืองหางโจว เมืองเอกของมลฑลเจื๋อเจียง และเคยเป็นเมืองหลวงของสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2559ได้จัด G20 Hang Zhou Summit เมืองหางโจวได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก”เขียวขึ้น สวยขึ้นและทันสมัยยิ่งขึ้น” และปีค.ศ.2022ยังเป็นเมืองจัดงานAsian Game ครั้งที่19ด้วย ในงานพิธีปิดAsian Game ครั้งที่18ที่จาการ์ตา คุณJack Ma ได้ปรากฏตัวบนเวทีชักชวนแขกไปร่วมงานAsian Game ครั้งที่19 ปี2022ที่หางโจวด้วย

นำท่านเดินทางสู่เวนีสโบราณ “จูเจียเจี่ยว” นำชม “จูเจียเจี่ยว” ชุมชนริมน้ำชาวเจียงหนานโบราณ นั่งเรือชมบ้านเรือนและชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมน้ำที่ใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทาง (รวมค่าเรือแล้ว) 

22.05 น.

เหิรฟ้ากลับสู่สุวรรณภูมิโดยเที่ยวบิน CA715 *สำหรับเดือน กันยายน-ตุลาคม 62

ออกเดินทาง 22.50น. *สำหรับเดือน พฤศจิกายน 62

00.55 น.

(วันรุ่งขึ้น) เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ *สำหรับเดือน กันยายน-ตุลาคม 62

* ถึง 02.20น. (วัรุ่งขึ้น) *สำหรับเดือน พฤศจิกายน 62


อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม 
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ /ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ  / ค่าภาษีสนามบินไทย *ค่าภาษีสนามบินจีน (CN TAX) * ค่าค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) ** ค่าธรรมเนียม อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามจริง

อัตรานี้ไม่รวม 
ไม่รวมวีซ่าเดี่ยว 1,650 บาท / ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น / ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด /ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น หยวน และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  (รวม 250 หยวน)


เงื่อนไข หมายเหตุ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%
สำรองที่นั่ง  มัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วันไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้วทางบริษัทฯถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
เงื่อนไขการยกเลิก ยกเลิกหลังการวางมัดจำ หักค่าใช้จ่าย 5,000 บาท ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน – หักค่าใช้จ่ายไว้  10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน -เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ /ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
- ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 
- ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

เอกสารวีซ่า 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 3. รูปถ่ายพื้นหลังขาว ขนาด 1.5*2 นิ้ว 2 ใบ 4. ต้องเห็นใบหู 5.ต้องเปิดหน้าผาก 6. ต้องไม่ใส่เครื่องประดับใดๆทั้งสิ้น ** รูปถ่ายถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ

ค่าวีซ่าด่วน เมื่อส่งหนังสือเดินทางล่าช้า ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ 1.ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก  2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า 4. นำรูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์  หรือ  รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign