PROMOTION!!
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ สวนสนุกดิสนีแลนด์ 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม Best Western 
⭐️⭐️⭐️⭐️
สถานที่ท่องเที่ยว
  • ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู
  • ลิ้มลองชิมชาที่สวนใบชาเขียว
  • เขตซินเทียนตี้หังโจว
  • หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไว่ทัน)
  • อิสระช้อบปิ้งที่ถนนหนานจิง
  • นั่งรถรางไฟฟ้าใต้น้ำ ลอดอุโมงค์เลเซอร์
  • Shanghai Disneyland สวนสนุกที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก
  • ตลาดเฉินหวางเมี่ยว (ตลาดร้อยปี)
  • ถนนโบราณฝูจื่อเมี่ยว

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม วีซ่ากรุ๊ป
21 – 25 ก.พ. 62 21,900.- 4,000.- 1,000.-
12 – 16 มี.ค. 62 21,900.- 4,000.- 1,000.-
26 – 30 มี.ค. 62 21,900.- 4,000.- 1,000.-

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: นัดพบสุวรรณภูมิ

23.30 น.

พร้อมกันที่สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เกาะเช็คอิน U โดยสารการบิน CHINA EASTERN AIRLINE ** จอดรถส่งผู้โดยสารได้ที่ประตู 3-4     

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: กรุงเทพฯ – หนานจิง – หังโจว – ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู – สวนใบชา

02.20 น.

เหิรฟ้าสู่นานกิง โดยเที่ยวบินที่ MU2804

07.00 น.

ถึงท่าอากาศยานนานกิง (หนานจิง) เมืองเอกของมณฑลเจียงซู อดีตราชธานีเก่า ประวัติการตั้งเมืองย้อนยุคไปถึงสมัยชุนชิว (473 ปี ก่อนคริสตกาล) ตั้งชื่อเมืองว่า “จินหลิน” ต่อมาเมื่อปี ค.ศ. 212 ซุนกวนแห่ง 3 ก๊กได้ตั้งนานกิงเป็นราชธานี สร้างเมืองให้มีปราการมั่นคงด้วยก้อนหินขนาดมหึมา เมืองนี้จึงมีชื่อเรียกว่า “สือโถวเฉิง” ซึ่งแปลว่าเมืองหิน นครนานกิงกลับมาคึกคักอีกเมื่อจูหยวนจางชาวฮั่นขับๆไล่ชาวมองโกลแล้วตั้งราชธานีที่นานกิง ใช้ชื่อว่า “ยิ่งเทียน” ภายหลังเกิดไฟไหม้พระราชวัง จักรพรรดิเฉิงจู่โปรดให้ย้ายราชธานีไปที่นครปักกิ่ง นานกิงยังเคยเป็นที่ตั้งรัฐบาลของพรรคก๊กมินตั๋งอยู่หลายปี จนกระทั่งรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์มีอำนาจเบ็ดเสร็จ ก๊กมินตั๋งจึงอพยพไปอยู่เกาะไต้หวัน
นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  รับประทานอาหารเช้าแบบชุด KFC แล้วเดินทางสู่เมืองหังโจว (3.5 ชั่วโมง)

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านล่องเรือชมทะเลสาบซีหู (ทะเลสาบตะวันตก) ซึ่งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได้ 15 กม. น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร (นั่งเรือเหมาพิเศษ) ล่องเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดังเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซึ่งได้แก่ ต้วนฉานเสียน ซานถาน อิ้นเหยิน และหนานผิงอ่วนจง

แล้วเชิญท่านพบและลิ้มลองชิมชาที่สวนใบชาเขียวที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณป้องกันโรคมะเร็งและลดความอ้วน พร้อมชมวิธี การชงชาในแบบโบราณ ในอดีตชาเขียวจากไร่ชาที่นี่จะต้องมีการคัดส่งองค์จักรพรรดิทุกปี

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร อิสระช้อปปิ้งถนนโบราณ
พักที่ BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: หังโจว – เซี่ยงไฮ้ – ผ้าไหมจีน – หาดไว่ทัน – ถนนนานกิง – รถรางไฟฟ้าใต้น้ำ - บัวหิมะ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วเดินทางสู่นครเซี่ยงไฮ้ ( 2.5 ชั่วโมง)
นำชมโรงงานผลิตผ้าไหมจีน สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ แหล่งผลิตผ้าไหมที่ดีที่สุดของจีน ชมความละเอียดอ่อนของผ้าไหม ชมการเย็บปักถักร้อย เลือกซื้อผ้าห่มรังไหมคู่ที่ห่มเย็นในหน้าร้อนและห่มอุ่นในหน้าหนาวในราคาที่ถูกกว่าราคานำเข้าในประเทศไทย

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไว่ทัน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ผ่านชมเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคม พร้อมชมอาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป

อิสระช้อบปิ้งที่ถนนนานกิง แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ มีความยาว 5.5 ก.ม. เริ่มตั้งแต่หาดไว่ทานจนถึงวัดจิ้งอันซื่อ สองฝั่งถนนมีสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกสรรกว่า 800 ร้าน จำหน่ายทั้งของกิน ของใช้ ของที่ระลึก เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าที่นำแฟชั่น ปัจจุบันถนนสายนี้เป็นถนนปิดไม่ให้รถวิ่งผ่าน ถือเป็นแหล่งช้อบปิ้งและแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ของมหานครเซี่ยงไฮ้  

นำท่านนั่งรถรางไฟฟ้าใต้น้ำ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ มีความยาว 646.70 เมตร รถรางขบวนนี้สามารถรับ-ส่งนักท่องเที่ยวได้ถึงชั่วโมงละ 5,280 คน ตื่นตากับเทคโนโลยี่ไฮเทคของจีนที่คุณนึก

นำท่านไปชมร้านยาเป่าซู่ถาง โรงงาน ผลิตยาทาแก้น้ำร้อนลวก เป่าฟู่หลิง ที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีในนาม บัวหิมะ ให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณสมุนไพรจีนพร้อมรับบริการนวดฝ่าเท้า

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เซี่ยงไฮ้ – อิสระเต็มวัน ดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ Shanghai Disneyland สวนสนุกที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ดิสนีย์แลนด์เวอร์ชั่นเซี่ยงไฮ้จะมีตัวละครในนิทานเรื่องใหม่ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับที่เซี่ยงไฮ้พรั่งพร้อมด้วยสิ่งดึงดูดใจยิ่งใหญ่อลังการเช่นทูมอร์โรว์แลนด์อ่าวขุมสมบัติดินแดนแฟนตาซีสวนแห่งจินตนาการภายในบริเวณสวนสนุกแห่งนี้ยังแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับเป็นเมืองดิสนีย์หรือดิสนีย์ทาวน์ซึ่งประกอบด้วยแหล่งช้อปปิ้งร้านอาหารและสิ่งบันเทิงนอกจากนั้นยังมีโรงแรมที่พัก2แห่งรวมทั้ง“วิชชิ่งสตาร์ปาร์ก“ ( Wishing Star Park) บริเวณชมทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติบนเนื้อที่2,440ไร่และสวนโมเสกอันน่าตื่นตาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ12นักษัตรด้วยตัวละครของดิสนีย์นอกจากนั้นเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ยังมีปราสาทเจ้าหญิง (The Enchanted Storybook Castle) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ขนาดใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดเท่าที่วอลต์ดิสนีย์เคยสร้างมาโดยประสาทแห่งนี้จะเป็นที่อยู่ของเจ้าหญิงหลายองค์อีกด้วย
          ***อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***

ค่ำ

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
พักที่ HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: เซี่ยงไฮ้ – ร้านผีซิว – ตลาดร้อยปี – หนานจิง - ถนนโบราณฝูจื่อเมี่ยว

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
แวะเลือกซื้อ ผีซิว” ลูกมังกรตัวที่เก้า เครื่องรางค้าขายนำโชค
อิสระเดินชมบรรยากาศของตลาดเฉินหวางเมี่ยว (ตลาดร้อยปี) อาคารในตลาดเฉินหวางเมี่ยวสร้างเลียนแบบบ้านในสมัยราชวงศ์หมิง มีบาร์ซ่าขายของที่ระลึกมากมาย รวมถึงร้านน้ำชาที่นัก ท่องเที่ยวมาแล้วต้องหาโอกาสมานั่งดื่มชาสัมผัสบรรยากาศที่คึกคักมีเสน่ห์ เช่น ร้าน LU PO LANG และร้านอาหารประเภทของว่าง มีร้านอาหารเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อที่สุดในเซี่ยงไฮ้ ชื่อ ร้านเหล่าซ่างไห่ “OLD SHANGHAI” ซึ่งเป็นร้านขายอาหารและขายของว่างประเภทซาลาเปา

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร(ระหว่างทาง) แล้วเดินทางไปหนานจิง (4.5 ชั่วโมง)
อิสระช้อบปิ้งที่ ถนนโบราณฝูจื่อเมี่ยว แหล่งช้อปปิ้งริมแม่น้ำฉิงหวย ที่คลาคล่ำไปด้วยนักเดินทางนักท่องเที่ยว ขนมพื้นเมืองแนะนำ บัวลอยถั่วแดง และแป้งคลุกงาทอดสมควรแก่เวลา เดินทางไปสนามบิน

20.10 น.

นำท่านเหิรฟ้ากลับสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE เที่ยวบินที่ MU2803

22.55 น.

กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม 
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป)
ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าภาษีสนามไทยและค่าภาษีสนามบินจีน 
ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
 
ค่าบริการไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าเครื่องดื่มนอกจากรายการ
ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 200 หยวนต่อท่าน
ค่าทำหนังสือเดินทาง
ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว
ค่าวีซ่าด่วนและในกรณีที่สถานฑูตจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปหรือในบางกรณี บางท่านที่สถานฑูตไม่อนุญาตให้วีซ่ากรุ๊ปได้ / ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
ค่าภาษี 7 % และภาษี 3%
ค่าวีซ่าจีน (กรุ๊ป 1000 บาท)
เงื่อนไข สำรองที่นั่ง  มัดจำ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกหลังจากวางมัดจำ-หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน-เก็บค่าใช้จ่าย เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
**ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) ครบ 15 ท่านออกเดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์

หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทันอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางเรือรถไฟสายการบินทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ถ้าจัดหาไม่ได้และมีค่าบัตรผ่านประตูก็จะคืนค่าบัตรตามที่บริษัททัวร์ต้องจ่ายจริงแต่ถ้าไม่มีค่าบัตรผ่านประตูใดๆก็จะไม่คืนค่าบริการ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท**เงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศหรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign