A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/main.php

Line Number: 457

ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู COUNTDOWN KYUSHU

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฟูกุโอกะ คิวชู ใหม่! COUNTDOWN KYUSHU
Thai Aways (TG) เครื่องเหมาลำ
​6 วัน 4 คืน ปีใหม่ 62
สุดค้ม! เพิ่มเพียง 22,000บาท อัพ Business Class ไป-กลับ
Business Class มี 30 ที่เท่านั้นจองก่อนได้ก่อน
สถานที่ท่องเที่ยว
  • เที่ยว จังหวัดซากะ ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดฟุกุโอกะและจังหวัดนางาซากิ มีพื้นที่ทางตอนเหนือและตอนใต้ที่ติดกับทะเลจึงเป็นจังหวัดที่เต็มไปความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยงามและมีสภาพอากาศที่สดใสเหมาะแก่การท่องเที่ยว
  • ชมการแสดงดอกไม้ไฟ เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่ 2018 เฮ้าส์เทนบอช
  • คฤหาสน์โกลฟ์เวอร์ มรดกการปฏิรูปอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นสมัยเมจิ มรดกโลกในปี 2015 โดยเป็นสถาปัตยกรรมถูกสร้างเมื่อปี 1863 จากวัสดุไม้สไตล์ยุโรปที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน

     

กำหนดวันเดินทาง

กำหนดการเดินทาง : 29 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (2 ท่าน / 1 ห้อง) 58,900.- บาท
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว 72,700.- บาท
เด็กอายุ 6 – 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 58,300.- บาท
เด็กอายุ 2 – 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 41,500.- บาท
หมายเหตุ   กรณีต้องการเดินทางโดยที่นั่งชั้นธุรกิจ ราคาเพิ่มท่านละ 22,000.- บาท

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ

22.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 หน้าเคาน์เตอร์สายการบินไทย อินเตอร์ ประตู 3 แถว C โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยอำนวยความสะดวก และดำเนินการด้านเอกสารแก่ท่าน

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – คาราสึ

00.50 น.

ออกเดินทางสู่เมืองฟุคุโอกะ โดยเที่ยวบินที่ TG8082

08.20 น.

ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

10.20 น.

นำท่านสู่ หอคอยฟูกุโอกะ Fukuoka Tower มีโครงสร้างหลักเป็นเหล็กออกแบบให้สามารถรับมือกับแผ่นดินไหวขนาด 7 ริกเตอร์ได้ และเป็นสุดยอดแลนด์มาร์กของเมืองฟูกุโอกะ และยังเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองความสูงของหอคอยแห่งนี้ มีความสูง 234 เมตร เป็นตึกที่สูงที่สุดของเมืองเชิญท่านชมวิวที่จะสามารถชมได้รอบทิศรอบทางแบบ 360 องศา ท่านสามารถชมวิวไปรอบๆ เห็นทะเลฮากาตะและตัวเมืองฟูกุโอกะได้สบายๆ

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน แบบพื้นเมือง

13.30 น.

ออกเดินทางสู่จุดชมวิวคากามิยามะ

14.00 น.

นำท่านชมวิวพาโนราม่าของเมืองคาราสึ จากจุดชมวิวคากามิยามะ ท่านจะได้เห็นที่มีแนวต้นสนคั่นทะเลกับเมืองไว้เพื่อกันทรายที่จะพัดเข้ามาในเขตเมือง นอกจากนี้คากามิยามะยังมีตำนานมากมาย และยังเป็นภูเขาที่ถูกกล่าวถึงใน บทกวีของมันโยะชู ชื่อของภูเขานี้เชื่อว่ามาจากการที่จินกูโคโกขึ้นไปบนยอดเขา และพบกระจก (คากามิแปลว่ากระจก) นอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ยังเคยเป็นที่ถ่ายทำซี่รี่ย์ดัง เรื่อง “STAY ซากะ.ฉันจะคิดถึงเธอ” อีกด้วย

14.30 น.

ออกเดินทางสู่ แหลมฮาโดะ เป็นแหลมเล็กๆ ในเมืองคาราสึ

15.40 น.

นำท่านชมทัศนียภาพอันงดงามของ ฮาโดะมิซากิ หรือ แหลมฮาโตะ (พ้องเสียงกับคำว่า Heart ในภาษาอังกฤษแต่อ่านออกเสียงแบบญี่ปุ่น) ถูกเรียนขานว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งความรัก เป็นแหลมที่ยื่นออกมาจาก คาบสมุทรฮิงาชิมัตสึอูระ ที่นี่มีทั้งอนุสรณ์หัวใจ, จุดชมวิวใต้ทะเล, ทุ่งหน้าเขียวขจีที่กว้างใหญ่ และสวยงาม แหลมแห่งนี้ยังมีหอสังเกตการณ์ใต้ทะเลสีขาวโผล่พ้นน้ำขึ้นมา สูง 20 เมตร รัศมียาว 9 เมตร มีท่าเรือยาว 86 เมตร เชื่อมต่อระหว่างอาคาร และแหลม

17.30 น.

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองคาราสึ เชิญท่านพักผ่อน สไตล์นิปปอน กับการแช่ออนเซน น้ำแร่ธรรมชาติแท้ ที่ผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า เลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่า ผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวล และช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่ HOTEL & RESORTS SAGA KARATSU หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: คาราสึ – เฮ้าส์เทนบอช

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.45 น.

ออกเดินทางสู่ตลาดเช้าโยบูโกะ หรือ Yobuko Morning Market 

09.30 น.

นำท่านชมตลาดโยบูโกะ เป็นตลาดเก่าแก่ที่มีมานานตั้งแต่ในช่วงปี ค.ศ. 1912 เป็นหนึ่งในตลาดเช้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น โดยมีความยาวถึง 200 เมตร และคับคั่งไปด้วยแผงขายอาหารทะเลสด ๆ อาหารแปรรูป ผัก และดอกไม้สวย ๆ ที่มีขายให้เลือกซื้อกันได้อย่างเพลิดเพลิน

10.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ เฮ้าส์เทนบอช หมู่บ้านฮอลแลนด์แห่งเดียวของญี่ปุ่น เมืองชายทะเล ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

12.45 น.

เชิญท่านเพลิดเพลินกับ เฮ้าส์เทนบอช “หมู่บ้านฮอลแลนด์” ของประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รวบรวมสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมขนานแท้ของฮอลแลนด์ (เนเธอร์แลนด์) และชาวดัชท์ไว้ด้วยกัน ท่านสามารถถ่ายรูปกับบรรยากาศรอบๆ กังหันแบบฮอลแลนด์ ทุ่งดอกไม้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกทิวลิป, ทุ่งดอกกุหลาบ, ล่องเรือชมบรรยากาศของเฮาส์เทนบอชได้อย่างสบายใจ หรือท่านที่ชอบความตื่นเต้นเชิญที่สวนสนุกเฮาเทนบอช ที่แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ 6 โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจเช่น พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้, โรงภาพยนตร์แบบ 4-5 มิติ หลายโรง, พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, ล่องเรือไปตามคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตรชมเมืองสไตล์ยุโรป, ขี่จักรยานชมเมือง และล่องเรือโจรสลัดของการ์ตูนดัง One Piece  
(รวมบัตรผ่านประตู และเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัด / 1 Day Passport)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ
**พิเศษ** ชมการแสดงดอกไม้ไฟ เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่ 2019
พักที่ NIKKO HUIS TEN BOSCH HOTEL

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เฮ้าส์เทนบอช – นางาซากิ

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.30 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อันทรงคุณค่า ทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองท่าทางการค้า จุดแรกเริ่มที่อารยธรรมตะวันตกสมัยใหม่ได้แพร่เข้าสู่ญี่ปุ่นเมืออดีต

11.00 น.

แวะถ่ายรูป (ภายนอก) ของ โบสถ์โออุระ (Oura Catholic Church) ตั้งอยู่ใกล้กับสวนโกลฟเวอร์ (Glover Garden) เป็นโบสถ์คริสตศาสนานิกายคาทอลิก สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1863 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1867 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของสมัยเอโดะ นับได้ว่าเป็นโบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และยังได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติของชาติที่มีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่นอีกด้วย

นำท่านชม คฤหาสน์โกลฟ์เวอร์ สไตล์ยุโรปที่สร้างโดย Mr.Thomas Glover ด้วยความชื่นชอบ บรรยากาศ ความสวยงามของเมืองนางาซากิ แต่ยังคงความเป็นอยู่ แบบสกอตแลนด์ จึงได้ คิดริเริ่มในการสร้าง คฤหาสน์ สไตล์ ยุโรป ขึ้นมาในปี ค.ศ. 1863 จนได้รับ รางวัล Second Class Order of the Rising Sun ในสมัยนั้น

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน    

13.30 น.

ออกเดินทางสู่ พิพิธภัณท์ดาจิมะ ชุมชนเก่าของชาวโปรตุเกส  

14.00 น.

นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์เดจิมะ ดัดแปลงจากโกดังเก่า มีแบบจำลองชุมชนบนเกาะเดจิมะในอดีต ซึ่งเคยเป็นชุมชนสำหรับพ่อค้าชาวต่างชาติที่จะ เข้ามาติดต่อค้าขายหลังจากที่ญี่ปุ่นได้มีการปราบกบฏชิมมาบาระ และปิดประเทศผ่านมา 200 ปี ชุมชนเล็กๆ มีกำแพง และคูน้ำล้อมรอบมีอาคารอยู่หลายหลัง ทางเข้าออกมีเพียงทางเดียว นอกจากนี้ยังมีอาคารแสดงนิทรรศการหลายหลัง โรงภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของอาณาจักรดัตช์ในแห่งนี้ ผู้ที่ได้นำเอาวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาในญี่ปุ่น

15.30 น.

นำท่านเที่ยวชมย่านไชน่าทาวน์ หรือนางาซากิชินจิไชน่าทาวน์ ตั้งอยู่ที่ย่านชินจิมาจิ เมืองนางาซากิ เป็น 1 ใน 3 แห่งของชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น เชิญท่านเดินชมตึกรามบ้านเรือน ซึ่งเปิดเป็นร้านค้า ร้านอาหารจีน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในชุมชม เช่น ศาลเจ้า วัด ซุ้มประตู ที่ถูกสร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมจีน

จากนั้นนำท่านชมสะพานแว่นตามากาเนะบาชิ (Meganebashi Brigde) หรือที่รู้จักในอีกชื่อว่า “สะพานมากาเนะบาชิ” ตั้งอยู่ที่ในตัวเมืองนางาซากิ โดยที่ชื่อของสะพานอย่างมากาเนะบาชิ (Meganebashi) นั้นสามารถแปลตรงๆตัวว่า กระจกนั่นเอง สะพานมากาเนะบาชิแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1634 เพื่อที่จะไว้ใช้แม่น้ำนาคาจิมะ (Nakajima) ด้วยลักษณะที่เป็นรูปครึ่งวงกลม 2 วงติดกันเมื่อมองสะท้อนน้ำจะเห็นเป็นวงกลมเต็มวง 2 วง ทำให้มีรูปร่างคล้ายๆ กับแว่นตา จึงกลายมาเป็นชื่อเรียกที่คุ้นหูของคนส่วนมาก ไม่เพียงแค่ความโดดเด่นของตัวสะพานเท่านั้นนะคะ ที่นี่ยังเป็นสะพานหินสะพานแรกของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

17.00 น.

ออกเดินทางสู่ สถานีกระเช้าลอยฟ้า

17.30 น.

นำท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้า (Ropeway) ที่มีกระจกใสรอบทิศสามารถมองเห็นวิวได้อย่างถ้วนทั่ว ใช้เวลาเดินทางจากสถานีสู่ยอดเขาเพียง 5 นาที สู่จุดชมวิวบนยอดเขาอินาสะยามะ ชมทัศนียภาพยามค่ำคืนที่สวยงามติดอับดับหนึ่งในสามของโลก แสงไฟจากบ้านเรือนที่ตั้งเรียงรายกันอยู่บนเขา ส่องประกายระยิบระยับตัดกับสีท้องฟ้าในยามค่ำคืนสวยงามจับใจ จนทำให้ที่นี่ได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวแบบ 360 องศาสูดอากาศเย็นฉ่ำเข้าปอดบนความสูง 333 เมตร นับเป็นประสบการณ์ที่คุณจะประทับใจไม่รู้ลืม

19.00 น.

นำท่านนั่งกระเช้ากลับสู่สถานีด้านล่าง

20.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ
พักที่ NEW NAGASAKI HOTEL

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: นางาซากิ – ฟุคุโอกะ

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 น.

ออกเดินทางสู่ สวนสันติภาพ

09.30 น.

นำท่านชม สวนสันติภาพ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์การทิ้งระเบิดปรมาณู เตือนใจชาวนางาซากิ ให้ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งสงครามโลกครั้ง ที่ 2 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ภายในสวนแห่งนี้ได้สร้างอนุสาวรีย์รูปแบบต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ และความสงบสุขของมนุษยชาติ อีกทั้งยังมีน้ำพุ และแผ่นศิลาหินสีดำ ที่สร้างขึ้นเพื่อไว้อาลัยแด่ผู้เคราะห์ร้ายที่เสียชีวิต นื่องจากระเบิดปรมาณู และน้ำพุนี้สร้างเพื่อไว้อาลัยแด่ผู้ที่ขาดน้ำภายหลังจากทั้งเมืองเต็มไปด้วยกัมมันตภาพรังสี

10.00 น.

ออกเดินทางสู่ โรงงานสาเก

11.10 น.

นำท่านชม โรงงานสาเก Taiheizan Sake Brewery ประวัติความเป็นมาของการกลั่นเหล้าสาเก ชมโรงกลั่นฯ และชิมสาเกฟรี ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาของฝากให้ใครสักคน ที่นี่จะไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอน

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
หลังอาหารกลางวัน ออกเดินทางสู่ โทสึพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต
เชิญท่านช้อปปิ้งที่ โทสึพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต เป็นเอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ซึ่งอาคารออกแบบในสไตล์แคลิฟอร์เนียใต้ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในภูมิภาค คิวชู ให้ท่านสนุกสนานกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาลดพิเศษสุด อาทิเช่น  Adidas, Burberry, Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ

ห้ามพลาด!! ช้อปปิ้งถุงโชคดี หรือ ลักกี้แบค จากร้านค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่จัดสินค้าของเขารวมอยู่ในถุงใบเดียว และจำหน่ายในราคาพิเศษสุด ซึ่งจะทำเฉพาะในช่วงปีใหม่ระหว่างวันที่ 1-3 มกราคมนี้เท่านั้น

17.30 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ศูนย์กลางแห่งการคมนาคม และธุรกิจต่างๆ เมืองที่โด่งดังมาจากอุตสาหกรรมผ้าไหม ฮากาตะโอริ และตุ๊กตาดินฮากาตะ

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ
พักที่  NISHITETSU GRAND HOTEL

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ตลอดวัน เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่น ช้อปปิ้งในย่านการค้าต่างๆ โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำแก่ท่าน
- ย่านเท็นจิน (Tenjin) อาจจะเป็นย่านที่เรียกว่าเป็นหัวใจของเมืองฟูกุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได้ เรียกว่าเป็น Downtown Area ของเมืองฟูกุโอกะ โดยในบริเวณนี้จะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และห้างใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยู่มากมาย เรียกว่าถ้าตั้งใจจะมาเดินช้อปปิ้งซื้อของกันจริงๆ วันเดียวก็ไม่พอ มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ เครื่องสำอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย
- คาแนล ซิตี้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศูนย์รวมร้านค้า และร้านอาหารขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมน้ำ ภายในมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งนี้ด้วย นอกจากนั้นยังมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตู้เกมส์ รวมทั้งโรงแรมอีก 2 แห่ง ถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งๆ กว้างๆ มีรูปทรง และสีสันที่แปลกตาเพื่อให้ได้บรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตรงกลางของคลองจำลองนี้จะมีการแสดงน้ำพุแสงสีเสียง ตั้งแต่เปิดจนปิด ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง มีร้านค้ามากกว่า 250 ร้าน ทั้งร้านที่มีเฉพาะในญี่ปุ่น และร้านมาจากต่างประเทศ มีร้านอาหารให้บริการหลากหลายแบบทั้งอาหารญี่ปุ่น และอาหารชาติอื่นๆ ในราคาที่ไม่ได้แพงกว่าข้างนอกมากนัก โดยเฉพาะที่ชั้น 5 จะมีส่วนที่เรียกว่า ราเมน สเตเดี่ยม ที่จะมีร้านราเมนที่มาจากส่วนต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งราเมนสไตล์ฟุคุโอกะที่เรียกว่าฮากาตะราเมนด้วย    
- ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช้อปปิ้งแบบมุงหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดของฟุคุโอกะ ตลอดทั้งสองข้างทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้ากว่าร้อยร้าน สินค้าก็มีเลือกซื้อมากมายประเภททั้งเสื้อผ้า ของกิน ของใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าทั่วๆ ไป ทีเด็ดของที่นี่คือร้านที่มีสินค้าจากเต้าหู้ มีทั้งมาสก์เต้าหู้ที่ขึ้นชื่อของที่นี่ และผลิตภัณฑ์น้ำเต้าหู้แท้ๆ ของฟุกุโอกะที่ต้องลอง
 - ช้อปขนมของฝากที่ สถานี Hakata ใครที่จะหาซื้อของฝาก หรือชิมของอร่อยแบบไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล ไปหากันได้ที่สถานี Hakata ที่ตึก Deito ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับตัวสถานีเลย ตึกนี้มี 3 ชั้น คือชั้นใต้ดิน ชั้น 1 และชั้น 2 โดยร้านขนม ร้านของฝากนานาชนิดจะอยู่ที่ชั้น 1 มีทั้งโซนที่เรียกว่า Hakata Souvenir Street บริเวณนั้นยังมีช็อปเล็กๆ อีกเพียบมีทั้งขนมหรือของฝากยอดฮิตทั่วๆ ไปไม่ว่าจะเป็น ช็อคโกแล็ต คิทแคทรสต่างๆ ชาเขียวและอื่นๆ อีกมากมาย
- หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี้ ดองกี้โฮเต้ ... เสียงเพลงสไตล์อนิเมะที่เปิดให้ลูกค้าคุ้นหูตลอดเวลา สลับกับประกาศขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการของร้านเป็นภาษาต่างๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย เป็นเสียงเพลงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกับร้าน “ดองกี้โฮเต้” หรือที่หลายๆ คนเรียกกันว่า ร้านดองกี้ ร้านขายสินค้าอุปโภค-บริโภคราคารวมภาษีแล้วสุดประหยัดของญี่ปุ่น
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่)

16.45 น.

ออกเดินทางสู่สนามบิน

19.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG8085

23.00 น.

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)
• ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน และประกันภัยทุกแห่ง
• ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
• ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
• ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่อง จากอุบัติเหตุ ไว้ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
•  น้ำหนักกระเป๋า 40 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ และน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นประหยัด กรณีน้ำหนักเกินจากที่กำหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
• ค่าปรับ สาหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
• ค่าธรรมเนียมวีซ่า
• ค่าทำหนังสือเดินทาง
  • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,500 เยน ตลอดการเดินทาง• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไข เงื่อนไขการชำระเงิน
•  กรุณายืนยันการเดินทาง และชำระเงินมัดจำ ภายใน 48 ชั่วโมงนับจากการสำรองที่นั่ง ท่านละ 20,000.- บาท และกรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางเพื่อทำการจองที่นั่ง ในกรณีเดินทางชั้นธุรกิจ มัดจำท่านละ 30,000 บาท  
•  ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วัน

หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการนำสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign