A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/main.php

Line Number: 457

ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู AMAZING NATURE

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฟูกุโอกะ คิวชู ใหม่! AMAZING NATURE
Thai Aways (TG) เครื่องเหมาลำ
​6 วัน 4 คืน ปีใหม่ 62

สุดค้ม! เพิ่มเพียง 22,000บาท อัพ Business Class ไป-กลับ
Business Class มี 30 ที่เท่านั้นจองก่อนได้ก่อน
สถานที่ท่องเที่ยว
  • สัมผัสประสบการณ์การนั่งชินคันเซน รถไฟความเร็วสูง ด้วยความเร็ว 240–320 กม./ชั่วโมง
  • ชมสวนระดับมรดกโลก Beautiful World Heritage สวนเซนกาเนน พร้อมกับจิบชาเขียวแท้ๆ
  • อาบทรายร้อนที่อิบุซูกิ, ชมทุ่งดอกแบสซิก้าที่ทะเลสาบของมอนสเตอร์
  • ภูเขาไฟซากุระจิมา ชมวิว 360 องศา ที่จุดชมวิวอาริมูระ

     

กำหนดวันเดินทาง

: 29 ธันวาคม – 3 มกราคม 2562

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (2 ท่าน / 1 ห้อง) 62,900.- บาท
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว 76,700.- บาท
เด็กอายุ 6 – 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 62,300.- บาท
เด็กอายุ 2 – 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 42,500.- บาท
หมายเหตุ   กรณีต้องการเดินทางโดยที่นั่งชั้นธุรกิจ ราคาเพิ่มท่านละ 22,000.- บาท

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ

22.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 หน้าเคาน์เตอร์สายการบินไทย อินเตอร์ ประตู 3 แถว C โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยอำนวยความสะดวก และดำเนินการด้านเอกสารแก่ท่าน

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – คาโกชิมา - อิบุซูกิ

00.50 น.

ออกเดินทางสู่เมืองฟุคุโอกะ โดยเที่ยวบินที่ TG8082

08.20 น.

ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

10.30 น.

ออกเดินทางสู่ ตำบลดาไซฟุ ที่มีอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์เหลืออยู่ให้ชมมากมาย 

11.15 น.

นำท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟู วัดชินโตเก่าแก่ และมีชื่อเสียงที่สุด สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 905 โดย MICHIZANE SUGAWARA เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษา ชาวญี่ปุ่นที่ไปนมัสการขอพรนั้นจะต้องมีพิธีการตั้งแต่ล้างมือในบ่อน้ำให้สะอาด จากนั้นก็จะใช้เหรียญ 5 เยน ซึ่งมีรูตรงกลาง โยนลงไปตรงบ่อด้านหน้าของเทพเจ้า พนมมือไหว้ พร้อมกับตบมือ 3 ครั้งแล้วก้มลงกราบ เป็นอันเสร็จพิธี

11.40 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 น.

ออกเดินทางสู่ สถานีฮากาตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 0.45 ชั่วโมง)

13.15 น.

ถึง สถานีฮากาตะ

13.44 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองคาโกชิม่า โดย รถไฟชินคันเซน เป็นรถไฟความเร็วสูงชั้นนำของโลกที่เชื่อมระหว่างเมืองต่างๆ ในญี่ปุ่น แล่นด้วยความเร็วประมาณ 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

15.09 น.

เดินทางถึง เมืองคาโกชิมา เมืองหลวง เมืองศูนย์กลาง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดคาโกชิมา ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของเกาะคิวชู คาโกชิมามีชื่อเล่นอีกชื่อว่า “เนเปิลส์แห่งตะวันออก" ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ของอ่าวที่มีส่วนคล้ายกัน อากาศที่ร้อน และมีภูเขาไฟซะกุระจิมะตั้งอยู่ใกล้เมือง 

15.30 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองอิบุซูกิ เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของเมืองคาโกชิมา มือชื่อเสียงในด้านการอบทรายร้อน     
พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับการอาบทรายร้อน (Black Sand Bath) ซึ่งมีชื่อเสียงมากของประเทศญี่ปุ่น ทรายร้อนที่ว่าสีค่อนจะออกสีดำ เนื่องด้วยกรด กำมะถันจากน้ำแร่ใต้พื้นดิน อีกทั้งท่านจะได้สวมใส่ชุดยูคาตะในการอบทรายร้อนอีกด้วย ซึ่งคุณสมบัติขอการแช่ทรายร้อนจะช่วยให้โลหิตหมุนเวียนดีขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดี

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ แบบไคเซกิ ที่โรงแรม
พักที่ IBUSUKI seaside HOTEL

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: อิบุซูกิ - คาโกชิมะ

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น.

ออกเดินทางสู่ ทะเลสาบอิเคดะ

09.30 น.

นำท่านชม ทะเลสาบอิเคดะ ที่ใหญ่ที่สุดของคิวชู ที่มีความกว้าง 15 กิโลเมตร ความลึก 233 เมตร เป็นทะเลสาบที่มีสีคราม สามารถมองเห็นวิวซัตสึมะ  ฟูจิ หรือที่เรียกว่าภูเขาไคมงดาเคะได้ มีปลาไหลตัวใหญ่ที่มีลำตัวยาว 2 เมตร รอบตัวกว้าง 50 เซ็นติเมตรอาศัยอยู่ และยังเป็นที่รู้จักในฐานะทะเลสาบของมอนสเตอร์ "อิชชี่" ด้วย ริมทะเลสาบมีต้นเรปซีด และดอกแบสซิก้าที่จะออกดอกสวยงามในฤดูใบไม้ผลิ

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน แบบชาบู ชาบู

13.00 น.

ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ สุ่ภูเขาไฟซากุระชิม่า

14.00 น.

ออกเดินทางสู่ จุดชมวิวลาวาอาริมูระ     
นำท่านชม ภูเขาไฟซากุระจิมะ จากจุดชมวิวลาวาอาริมูระ ตั้งอยู่บนเนินซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดจากการสะสมของลาวาที่ไหลออกมาจากการปะทุครั้งใหญ่ของภูเขาไฟซากุระจิมะ ล่าสุดเมื่อปี 1914 ตรงจุดนี้สามารถมองเห็นปากปล่องภูเขาไฟ และกลุ่มควันที่ลอยอยู่เหนือยอดเขา รอบๆ จะมีพืชพันธุ์ที่เติบโตอยู่แถบนี้มากมาย นอกจากนี้ยังสามารถเดินไปทางด้านฝั่งภูเขาไฟ ซึ่งมีทางเดินระยะ 1 กิโลเมตร เพื่อให้ชมบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมรอบๆ จุดชมวิวแห่งนี้ ถูกจัดให้เป็นจุดชมวิวแบบพาโนรามาทั้งภูเขาไฟ และอ่าวคินโกะ โดยสามารถนั่งอยู่ในศาลาเล็กๆ ก็เห็นได้ทุกมุมมองเลยทีเดียว      

15.00 น.

ออกเดินทางสู่ สวนลาวานากิซะ

15.30 น.

นำท่านผ่อนคลายให้เท้าได้มีแรงเดินต่อที่ สปาซากุระจิมะ โยกัน นากิซะ บ่อสปาเท้าริมทะเล ตั้งอยู่ในลานที่ตกแต่งแบบเรียบง่าย มีทางเดินไม้ ศาลาเล็กๆ และจัดเก้าอี้ไว้เพื่อนั่งชมวิวทะเล และเกาะซากุระจิมะ ในส่วนของบ่อทำสปามีความยาวกว่า 100 เมตร จากระเบียงไม้ริมทะเลยาวไปถึงกลางสนามหญ้า และมีหลังคาเล็กๆ เป็นระยะๆ โดยมีน้ำพุร้อนจากธรรมชาติไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา นับว่าเป็นบ่อน้ำสปาเท้ากลางแจ้งที่ยาวที่สุดอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

16.00 น.

ออกเดินทางสู่ท่าเรือ

16.30 น.

นำท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ กลับสู่ เมืองคาโกชิมา

17.00 น.

ถึงท่าเรือคาโกชิมา 

17.15 น.

นำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ที่โรงแรม แบบไคเซกิ
พักที่ KAGOSHIMA SUN ROYAL HOTEL

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: คาโกชิม่า – คุมาโมโต้

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 น.

ออกเดินทางสู่ ห้างอิออน 

09.30 น.

นำท่านช้อปปิ้งที่ห้างสรรพค้า AEON ที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู ท่านสามารถเลือกซื้อหาของใช้ประจำวันต่างๆ ที่น่าใช้ในสไตล์ญี่ปุ่นได้ รวมไปถึงเครื่องสำอางแบรนด์ญี่ปุ่นต่างๆ ตามเคาน์เตอร์ รวมไปถึงเครื่องอุปโภค และบริโภคชื่อดังมากมายทั้งขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผงโรยข้าว เครื่องปรุง สำเร็จรูป ชา กาแฟ เบียร์ แชมพู สบู่ ยาสีฟัน และของใช้ประจำวันอื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่)

13.00 น.

นำท่านชม สวนเซนกาเนน หรือสวนไอโซเทเอน เป็นการจัดสวนสไตล์ญี่ปุ่น ตามทางชายฝั่งด้านเหนือของตัวเมืองคาโกชิม่า โดยมองเห็นอ่าวคาโกชิม่ากับภูเขาไฟซากุระจิมะ ทำให้ได้วิวที่สวยงามมาก ภายในสวนยังรวมเอาสระน้ำเล็กๆ ธารน้ำ ศาลเจ้า และทางเดินใต้ร่มเงาของป่าไผ่เอาไว้ด้วย สวนเซนกาเนนสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเอโดะ ตรงส่วนกลางของสวนยังมีคฤหาสน์ของตระกูลไอโซะ ที่สร้างพร้อมกับสวน และยังคงสภาพเดิมมาจนถึงทุกวันนี้เชิญชิมรสชาดของขนมญี่ปุ่นไปพร้อมๆ กับจิบชาเขียว หลังจากเดินเล่นรอบสวนที่ถูกโอบล้อมไปด้วยกลิ่นของพืชพันธุ์ คือช่วงเวลาผ่อนคลายที่แสนยอดเยี่ยม

14.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองที่มีความร่มรื่น และเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญสมัยสงครามกลางเมืองของญี่ปุ่น (ค.ศ.1887) และเป็นเมืองปากประตู อุทยานแห่งชาติอะโสะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟสองลูก คือ ภูเขาไฟอะโสะ และภูเขาไฟคิวยิว

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ แบบยากินิคุ
พักที่ KUMAMOTO HOTEL CASTLE HOTEL

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: คุมาโมโต้ – ฟุคุโอกะ

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.10 น.

นำท่านชม ปราสาทคุมาโมโต้ (จากภายนอก) ตัวปราสาทที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขากลางเมืองคุมาโมโต้ ในสถาปัตยกรรมคลาสสิกที่มีความสวยงาม อายุกว่า 420 ปี ภายในปราสาทมีห้องโถงเป็นที่เก็บสมบัติ วัตถุมีค่า รูปภาพ ปราสาทต่างๆ และได้รับฉายา ปราสาทดำ สร้างขึ้นโดยขุนพลผู้โด่งดัง คิโยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 1960 ภายในเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณ 

นำท่านเดินเล่นที่เมืองโบราณ (Sakura-no-baba Josaien) บริเวณเชิงเขาของปราสาทคุมาโมโต้ ออกแบบ และตกแต่งสไตล์ย้อนยุคให้เข้ากับบรรยากาศเมือง เก่าของปราสาท ซึ่งจะมีร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก ขนมขึ้นชื่อของเมืองคุมาโมโต้ และร้านอาหารต่างๆ มากมาย

11.45 น.

นำท่านสู่ มิกาวายะ เพื่อชมการแสดงโชว์พื้นเมือง “Japanese Traditional Dance show” และชมการสาธิตวิธีการทำ “Okawa Kumiko” คือการนำไม้มาต่อเป็นลายแพทเทิร์นเพื่อใช้ตกแต่งหน้าต่างและประตู เป็นเทคนิคแบบโบราณที่ไม่ใช้ตะปู ถ้านำไปทำประตูก็มีลูกเล่นแบบที่เปลี่ยนมุมมอง แพทเทิร์นก็เปลี่ยน ถ้านำไปทำโคมไฟ ก็โดดเด่นเรื่องแสงและเงาที่พิเศษกว่าโคมทั่วไป

นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน แบบเซ็ท “OKAWA KUMIKO” พร้อมชมโชว์พื้นเมือง

13.45 น.

นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำยานากาวะ ซึ่งมีลักษณะคดเคี้ยวผ่านในตัวเมือง ชมบรรยากาศบ้านเรือนริมน้ำของญี่ปุ่น เพลิดเพลินไปกับฝีมือการพายเรือของนัก เดินเรือ และทัศนียภาพอันงดงาม เปรียบเหมือนการล่องเรือกอนโดล่าในบรรยากาศแบบญี่ปุ่น

14.15 น.

ออกเดินทางสู่ โทสึพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต

15.30 น.

เชิญท่านช้อปปิ้งที่ โทสึพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต เป็นเอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ซึ่งอาคารออกแบบในสไตล์แคลิฟอร์เนียใต้ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในภูมิภาคคิวชู ให้ท่านสนุกสนานกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาลดพิเศษสุด อาทิเช่น  Adidas, Burberry, Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ

17.30 น.

ออกเดินทางสู่ ภัตตาคาร 

18.15 น.

รับประทานอาหารค่ำ
พักที่ MONTE HERUMANA FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ศูนย์กลางแห่งการคมนาคม และธุรกิจต่างๆ เมืองที่โด่งดังมาจาก อุตสาหกรรมผ้าไหม ฮากาตะ-โอริ และ ตุ๊กตาดินฮากาตะ

11.00 น.

นำท่านช้อปปิ้งที่ ย่านเท็นจิน (Tenjin) อาจจะเป็นย่านที่เรียกว่าเป็นหัวใจของเมืองฟูกุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได้ เรียกว่าเป็น Downtown Area ของเมืองฟูกุโอกะ โดยในบริเวณนี้จะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และห้างใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยู่มากมาย เรียกว่าถ้าตั้งใจจะมาเดินช้อปปิ้งซื้อของกันจริงๆ วันเดียวก็ไม่พอ มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ เครื่องสำอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย
 - คาแนล ซิตี้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศูนย์รวมร้านค้า และร้านอาหารขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมน้ำ ภายในมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งนี้ด้วย นอกจากนั้นยังมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตู้เกมส์ รวมทั้งโรงแรมอีก 2 แห่ง ถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งๆ กว้างๆ มีรูปทรง และสีสันที่แปลกตาเพื่อให้ได้บรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตรงกลางของคลองจำลองนี้จะมีการแสดงน้ำพุแสงสีเสียง ตั้งแต่เปิดจนปิด ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง มีร้านค้ามากกว่า 250 ร้าน ทั้งร้านที่มีเฉพาะในญี่ปุ่น และร้านมาจากต่างประเทศ มีร้านอาหารให้บริการหลากหลายแบบทั้งอาหารญี่ปุ่น และอาหารชาติอื่นๆ ในราคาที่ไม่ได้แพงกว่าข้างนอกมากนัก โดยเฉพาะที่ชั้น 5 จะมีส่วนที่เรียกว่า ราเมน สเตเดี่ยม ที่จะมีร้านราเมนที่มาจากส่วนต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งราเมนสไตล์ฟุคุโอกะที่เรียกว่าฮากาตะราเมนด้วย
 - ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช้อปปิ้งแบบมุงหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดของฟุคุโอกะ ตลอดทั้งสองข้างทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้ากว่าร้อยร้าน สินค้าก็มีเลือกซื้อมากมายประเภททั้งเสื้อผ้า ของกิน ของใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าทั่วๆ ไป ทีเด็ดของที่นี่คือร้านที่มีสินค้าจากเต้าหู้ มีทั้งมาสก์เต้าหู้ที่ขึ้นชื่อของที่นี่ และผลิตภัณฑ์น้ำเต้าหู้แท้ๆ ของฟุกุโอกะที่ต้องลอง
 - ช้อปขนมของฝากที่ สถานี Hakata ใครที่จะหาซื้อของฝาก หรือชิมของอร่อยแบบไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล ไปหากันได้ที่สถานี Hakata ที่ตึก Deito ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับตัวสถานีเลย ตึกนี้มี 3 ชั้น คือชั้นใต้ดิน ชั้น 1 และชั้น 2 โดยร้านขนม ร้านของฝากนานาชนิดจะอยู่ที่ชั้น 1 มีทั้งโซนที่เรียกว่า Hakata Souvenir Street บริเวณนั้นยังมีช็อปเล็กๆ อีกเพียบมีทั้งขนมหรือของฝากยอดฮิตทั่วๆ ไปไม่ว่าจะเป็น ช็อคโกแล็ต คิทแคทรสต่างๆ ชาเขียวและอื่นๆ อีกมากมาย
 - หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี้ ดองกี้โฮเต้ ... เสียงเพลงสไตล์อนิเมะที่เปิดให้ลูกค้าคุ้นหูตลอดเวลา สลับกับประกาศขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการของร้านเป็นภาษาต่างๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย เป็นเสียงเพลงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกับร้าน “ดองกี้โฮเต้” หรือที่หลายๆ คนเรียกกันว่า ร้านดองกี้ ร้านขายสินค้าอุปโภค-บริโภคราคารวมภาษีแล้วสุดประหยัดของญี่ปุ่น
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่)

16.45 น.

ออกเดินทางสู่สนามบิน

19.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG8085

23.00 น.

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)
• ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน และประกันภัยทุกแห่ง
• ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
• ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
• ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุ ไว้ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
•  น้ำหนักกระเป๋า 40 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ และน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นประหยัด กรณีน้ำหนักเกินจากที่กำหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
• ค่าปรับ สาหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
• ค่าธรรมเนียมวีซ่า
• ค่าทำหนังสือเดินทาง
• ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,500 เยน ตลอดการเดินทาง
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไข
เงื่อนไขการชำระเงิน
•  กรุณายืนยันการเดินทาง และชำระเงินมัดจำ ภายใน 48 ชั่วโมงนับจากการสำรองที่นั่ง ท่านละ 20,000.- บาท และกรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางเพื่อทำการจองที่นั่ง ในกรณีเดินทางชั้นธุรกิจ มัดจำท่านละ 30,000 บาท 
•  ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วัน

หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการนำสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign