ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน แผ่นดินสีแดง
4 วัน 3 คืน 
Lucky Air (8L)

สถานที่ท่องเที่ยว
  • ภูผามรกต” เขตท่องเที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน 
  • จุดชมวิวโล่เฉยโกว  จุดชมวิวเจิ่นเซี่ยวหยวน จุดชมวิวต่าหม่าค่าน 
  • วัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองคุนหมิง 

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม วีซ่ากรุ๊ป
6 – 9 ธ.ค. 61 15,999.- 3,500.- รวมแล้ว
22 – 25 ธ.ค. 61 14,999.- 3,500.- รวมแล้ว

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ-คุนหมิง

18.00 น.

พร้อมกันที่สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เกาะเช็คอิน D สายการบิน Lucky Air

20.55 น.

เหิรฟ้าสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ 8L 612

23.50 น.

ถึงสนามบินนครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล ครอบคลุมพื้นที่ 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำ ทะเล 6,200 ฟุต มีประชากร 33 ล้านคน มีชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ มีทัศนียภาพสวยงามอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม้ร้อนหรือหนาวจนเกินไป

นำท่านเข้าพักที่ LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: คุนหมิง-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ-ถังเตี้ยน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านนั่งรถไป “ภูผามรกต” เขตท่องเที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน เป็นภูเขาหิมะความสูง 4,223 เมตรจากระดับน้ำทะเล อยู่ห่างจากนครคุนหมิงเพียง 160 กิโลเมตร เขตภูเขาสูงที่อุดมด้วยเขตป่าสน หน้าผาตระหง่าน ธารน้ำแข็ง น้ำตก และทะเลสาบ ท่านสามารถท่องเที่ยวได้ทั้ง 4 ฤดูกาล ดอกไม้บานช่วงฤดูใบไม้ผลิในเดือนเมษายน-มิถุนายน หน้าร้อนจะมีดอกไม้ป่าเรี่ยร่ายตามใบหญ้าท้องฟ้าจะสว่างสดใส (ประมาณ 1 ชั่วโมง.)

เริ่มต้นท่องเที่ยวที่ความสูง 3,500 จากระดับน้ำทะเล นำท่านนั่งรถอุทยาน แล้วไปต่อกระเช้าลอย
ฟ้าขึ้นไปที่สถานี DAHAIQING ในระดับความสูง 3,850 เมตรจากระดับน้ำทะเล เดินชมธรรมชาติเป็นเส้นทางวงกลม ผ่านลำธารเล็กๆ ที่มีชื่อว่า Flower Stream ลัดเลาะเพลินชมน้ำตกรายทาง ซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวน้ำตกจะกลายเป็นน้ำตกน้ำแข็ง เลี้ยวขวาขึ้นเขาต่อจะผ่าน “ผาพระจันทร์” แล้วชม สระอสูรกาย” ที่ความสูง 3,950 จากระดับน้ำทะเล ชม “Moobang Hai มู่ปังไห่” ที่ความสูง 4,050 จากระดับน้ำทะเล นำชม “สระสวรรค์” ที่ความสูง 4,150 จากระดับน้ำทะเล  ลดระดับลงมาที่ความสูง 3,987.3 เมตรจากระดับน้ำทะเล เดินผ่านช่องเขา “แคบจริงๆนะจะบอกให้ Narrow Strip of The Sky” กลับลงมาที่สถานีกระเช้า ต่อรถอุทยาน
                        หมายเหตุ

  • การท่องเที่ยวฤดูหนาวในเขตภูเขาสูง ท่านควรเตรียมเสื้อผ้าอุปกรณ์กันหนาว ถุงมือ ถุงเท้า ให้เพียงพอ และอย่าลืมนำเสื้อกันฝนติดตัวไป
  • ผู้ที่เดินไม่ถึง Heavenly Lake สามารถเดินตามกำลังตัวเอง และกลับมารอคณะตามเวลาที่นัดไว้ 

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร(พื้นเมือง)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองถางเตี้ยน ชมบรรยากาศที่สวยงามของทั้งสองข้างทาง

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ระหว่างทาง)
พักที่ WANG TONG HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ถางเตี้ยน-ตงชวน-แผ่นดินสีแดง-คุนหมิง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ตงชวนเขตชนบทที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของนครคุนหมิง เป็นเขตดินสีแดง “หงถู่ตี้” ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงของโลก เริ่มเปิดตัวสู่สายตาชาวโลกเมื่อราวกลางปี ค.ศ. 1990 โดยช่างภาพชาวจีนค้นพบและถ่ายภาพสีสันของไร่นาในเขตภูเขาหวู่เหมิง เมืองตงชวน ภาพถ่ายของเขาชนะการประกวดโดยสถานที่ในภาพถ่ายไม่ถูกเปิดเผย ยังคงเก็บเป็นความลับมาได้อีกหลายปี ภายหลังตงชวนเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นจำกัดเฉพาะแต่ในกลุ่มตากล้อง ภาพของ “หงถู่ตี้” เริ่มแพร่ทางอินเทอร์เน็ต กระแสสอบถาม “ภาพนี้ถ่ายที่ไหน” ฮือฮามาประมาณอีก 2 ปี วันนี้นักท่องเที่ยวอย่างเราขอโอกาสไปชื่นชมความงามและกดชัตเตอร์ แฉ๊บ ๆ ๆ ที่เขตแผ่นดินสีแดง (เดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง)

เที่ยง

ถึงตงชวน รับประทาอนกลางวันที่ภัตตาคารบนเขา (พื้นเมือง)
ตงชวนหงถู่ตี้ สีสันของตงชวน คือแปลงไร่แปลงนาของชาวบ้าน เมื่อดอกชาน้ำมันเบ่งบานผืนไร่จะเป็นสีเหลืองอร่าม ไม้ดอกสีขาวจะเนรมิตไร่ให้เป็นสีขาว แปลงข้าวโพดจะพรมไร่ให้เป็นสีเขียว แปลงเก็บเกี่ยวจะมีสีแดงจุดขาวเพราะกระจุกพืชไร่ที่นำมากองรวมกัน แปลงดินว่างเปล่าจะแดงจัดเพราะสีของดิน พืชไร่ต่างชนิดทำให้เกิดนาไร่ต่างสี ไร่ต่างสีทั่วทั้งหุบทั้งเขาทำให้เกิดภาพที่งดงามเกินบรรยาย ดูเหมือนเค้กหลายชั้นหลากรส ชั้นล่างอาจเป็นเค้กรสกาแฟ ปูทับด้วยเค้กใบเตย ซ้อนบนด้วยเค้กรสวานิลา แต่งหน้าครีมสีขาวละมุน หรืออาจจะดูเหมือนอะไรก็ได้ที่เรามองแล้วเห็น...คิดแล้วเป็น...อย่างนั้น สุขใจกับการชมวิวถ่ายรูป นำท่านไปที่จุดถ่ายรูปที่ขึ้นชื่อ เช่น จุดชมวิวโล่เฉยโกว หุบลาดชันสีสันสดใส ที่ดอยอัศดง, จุดชมวิวเจิ่นเซี่ยวหยวน เขตนาขั้นบันไดพระจันทร์-จุดชมวิวต่าหม่าค่าน สวนสวยหลากสี ฯลฯ           

ดินสีแดง สีแดงของดินส่วนใหญ่จะเป็นสีออกไซด์ของเหล็กและอลูมิเนียม แสดงถึงการที่ดินมีพัฒนาการสูง ผ่านกระบวนการผุพังสลายตัวและซึมชะมานาน เป็นดินที่มีการระบายน้ำดี แต่มักจะมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ดินสีแดงจะเป็นดินที่ออกไซด์ของเหล็กหรืออลูมิเนียมไม่มีน้ำเป็นองค์ประกอบแล้วนำท่านเดินทางกลับคุนหมิง { แวะร้านนวดฝ่าเท้า เลือกชื้อยาสมุนไพรจีน รวมถึง “บัวหิมะ” ยา ทาแก้น้ำร้อนลวกที่ท่านรู้จักดี  

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ LONG WAY HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: คุนหมิง-วัดหยวนทง-ร้านไข่มุก

เช้า

รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านไปเที่ยววัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองคุนหมิง มีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปี นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชที่จำลองมาจากเมืองไทย แวะร้านใบชาแวะร้าน “ผ้าไหม”

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร แล้วนำท่านเดินทางไปยังสนามบิน

18.30 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 8L 801

19.45 น.

ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง

อัตรานี้รวม   ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก   2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าภาษีสนามบินไทย / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. / ค่าวีซ่าจีน (กรุ๊ป 800 บาท) / ค่าภาษีสนามไทยและค่าภาษีสนามบินจีน 

ค่าบริการไม่รวม  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าเครื่องดื่มนอกจากรายการ / ค่าทิปคนขับรถ 60 หยวน, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 80 หยวนและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 60 หยวน / ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วนและในกรณีที่สถานฑูตจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปหรือในบางกรณี บางท่านที่สถานฑูตไม่อนุญาตให้วีซ่ากรุ๊ปได้ / ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ / ค่าภาษี 7 % และภาษี 3%


เงื่อนไข
สำรองที่นั่ง  มัดจำ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน-หักค่าใช้จ่าย 5,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วันเก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน-เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
หมายเหตุ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทันอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางเรือรถไฟสายการบินทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ถ้าจัดหาไม่ได้และมีค่าบัตรผ่านประตูก็จะคืนค่าบัตรตามที่บริษัททัวร์ต้องจ่ายจริงแต่ถ้าไม่มีค่าบัตรผ่านประตูใดๆก็จะไม่คืนค่าบริการ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท**เงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศหรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign