ทัวร์บาหลี
โปรสุดคุ้ม บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี

4วัน 3คืน / Thai AirAsia
สถานที่ท่องเที่ยว
- สวนวิษณุ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park
ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran)
ภูเขาไฟบาตูร์ (GunungBatur) และทะเลสาบาตูร์ (Lake Batur)
วัดเทมภัคสิริงค์ คนบาหลีเรียกว่าวัด PuraTirtaEmpul
วัดเม็งวี หรือ Pura Taman Ayun
วัดบราตัน (PuraUlundanuBratan)
วิหารทานาต์ลอต (Pura Tanah Lot)


     

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
 
วันเดินทางราคา โปรสุดคุ้ม บินลัดฟ้าเที่ยวบาหลี พัก 4 ดาว (FD) 4 วัน 3 คืน
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
20 ก.ย. 61 23 ก.ย. 61 16,900 4,000
27 ก.ย. 61 30 ก.ย. 61 16,900 4,000

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพ • บาหลี • อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • สวนวิษณุ • หาดจิมบารัน

03.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 1
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

06.10 น.

ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีโดยเที่ยวบินที่ FD396  มีบริการอาหารร้อนบนเครื่องเสริฟพร้อมน้ำดื่ม 1 ขวด

11.15 น.

เดินทางถึง สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาท้องถิ่นที่บาหลี เร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมง)

ย่านคูต้าจะอยู่ทางฝั่งตะวันตกเยื้องไปทางใต้ของเกาะบาหลี ด้วยความที่มีทะเลหาดคูต้าที่สวยงาม ที่นี่ยังเพียบพร้อมไปด้วยบาร์ ผับ ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ระหว่างทางจากสนามบิน นำท่านผ่านชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี เป็นรูปของรถศึกเทียมม้าประมาณ 6 ตัว อนุสาวรีย์นั้นเป็นสีขาว มหาภารตะเป็นเรื่องราวความขัดแย้งของ พี่น้องสองตระกูล ซึ่งทั้งสองตระกูลต่างก็สืบเชื้อสายมาจากท้าวภรต จนบานปลายไปสู่ มหาสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ้มรสเมนูอาหารบาหลีท้องถิ่น

บ่าย

เดินทางลงไปทางใต้สุดของเกาะเพื่อเยี่ยมชม:วัดอูลูวาตู(PuraUluwatu)หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในบาหลีที่ถูกสร้างขึ้นตรงส่วยปรายของหน้าผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตูสูงตระหง่านเหนือมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากเดนปาซาร์ ประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนหน้าผาที่มีความสูงถึง 76 เมตรเป็นวัดหลักประจำท้องทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สองข้างของวัดมีทางเดินเลียบเลาะหน้าผาให้ท่านได้ชมความงามของหน้าผาสูง เห็นคลื่นซัดเข้าหาฝั่งเป็นประกายฟองสีขาวนวลตัดกับท้องทะเลสีคราม

นำท่านชม:สวนวิษณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park
สวนวัฒนธรรมบาหลีที่มีรูปปั้นของพระวิษณุและนก Garuda (ครุฑ) อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญ โปรเจคใหญ่ของทางอินโดนีเซีย ใช้เป็นสถานีที่จัดงาน พักผ่อนสถานที่แห่งนี้สร้างตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ที่ชาวบาลีกว่าร้อยละ90ให้ความนับถือมากที่สุดและเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลี สวนนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุหรือที่คนไทยเรียกว่า พระนารายณ์กับครุฑ มีรูปปั้นประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอันงดงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พระวิษณุมีความสูงถึง 150 ม กว้าง64 ม หล่อจากทองแดงกับทองเหลือง หนัก4,000 ตัน ส่วนรูปปั้นครุฑอยู่ด้านหลังรูปปั้นพระวิษณุมีความสูง18 ม ส่วนประกอบสุดท้ายคือรูปปั้นแขนของพระวิษณุ ข้างหนึ่งชู1นิ้ว อีกข้างชู2นิ้ว ซึ่งสร้างเสร็จไปเพียง30% เท่านั้น ซึ่งจะเห็นว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์จะมีขนาดใหญ่มาก

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran)พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล
ของสดสดที่จับจากชาวประมงจากชาวบ้านพร้อมชมความงดงามของชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ในยามเย็นปัจจุบัน หาดจิมบารัน ถือเป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดในบาหลี นอกจากนี้บนหาดยังมีร้านอาหารซีฟูดส์ที่ตั้งอยู่เรียงรายอยู่ริมชายหาดเป็นจำนวนมาก หากคุณอยากลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปู ปลา หรือปลาหมึก ที่เข้ากันดีกับกับน้ำจิ้มรสชาติเด็ด และจัดจ้าน 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ย่านอูบุดEvitel Resort Ubudหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก • ชมการแสดงบาร็อง • หมู่บ้านคินตามณี • บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันพร้อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร์ • ชิมกระแฟขี้ชะมด • วัดเทมภัคสิริงค์ • ตลาดปราบเซียน • หาดคูต้า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
เดินทางสู่หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก นำทุกท่านชมการผลิตบาติก เป็นสินค้าขึ้นชื่อของที่บาหลี

ชมการแสดง:บาร๊องแดนซ์ 
เป็นการแสดงระบำพื้นบ้าน มีทั้งหมด 5 องก์ เป็นการแสดงการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่ว โดยให้ บารอง สัตว์ในนิยายโบราณ เป็นตัวแทนแห่งความดี และให้ รังคา สัตว์ประหลาดตัวร้ายในนิยายโบราณ เป็นตัวแทนแห่งความชั่ว ตลอดการแสดงทั้ง 5 องก์ จะเป็นการแสดงที่ดูแล้วเข้าใจง่าย ประกอบกับการแต่งกายที่สีสันสวยงาม ผสมผสานกับลีลาการร่ายรำที่ทั้งอ่อนหวานและแข็งแรงของนักแสดงทั้งหมด

เที่ยง

เดินทางสู่: หมู่บ้านคินตามณี
เป็นหมู่บ้าน ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึ่งท่านจะได้รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์(GunungBatur) และทะเลสาบาตูร์(Lake Batur) ที่หมู่บ้านแห่งนี้พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม

ยี่ยมชมไร่กาแฟที่มีชื่อเสียงของบาหลีCoffee Plantation“Luwak Coffee” หรือ “กาแฟขี้ชะมด” ที่เป็นของดีมีชื่อประจำเกาะ

เดินทางมาถึงวัดน้ำพุศักสิทธิ์ หรือคนไทยเรียกติดปากว่าวัดเทมภัคสิริงค์
คนบาหลีเรียกว่าวัด PuraTirtaEmpulภายในวัดมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผุดพรายน้ำขึ้นมา ชาวบาหลีล้วน เคารพบูชาวัดนี้ด้วยเชื่อว่ากำเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบ้านนิยมมาอาบน้ำ เก็บน้ำไปดื่มกิน เพราะเชื่อว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สิ่งเลวร้ายและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและตรงทางออกของวัดเทมภัคสิริงค์นี้เองคือตลาดปราบเซียน มีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านได้ใช้ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นที่มาที่คนไทยตั้งชื่อให้กับตลาดแห่งนี้

หาดคูต้า(kuta Beach)หาดชื่อดังของบาหลี ให้ท่านได้อิสระเดินเล่นพักผ่อนยามเย็นที่บริเวณชายหาด เนื่องจากตัวหาดเป็นหาดที่มีความกว้างและลึกไม่มาก มีความยาวกว่า  3 km  เหมาะสำหรับเป็นสถานที่เล่นกีฬาทางน้ำ เช่น Surfboard ที่นี่จึงคราคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก บริเวณรอบๆ มีโรงแรมที่พักมากมาย ร้านค้า ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืน ครึกครื้นคล้ายๆ หาดป่าตอลที่ภูเก็ตบ้านเรา

เย็น

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Ibis KutaHotel หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ตลาดเมืองอูบุด ● วัดบราตัน ● วัดเม็งวี ● วิหารทานาต์ลอต ● คูต้า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
นำทุกท่านเที่ยวชมตลาดเมืองอูบุดท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศของคนพื่นเมืองที่นี่ ได้เห็นวัฒนธรรม จะมีขายดอกไม้ ทั้งแบบเป็นกลีบ เป็นดอกสดๆ และแบบจัดใส่กระทงแล้ว แล้วก็มีร้านขายผลไม้ ขนม เดินไปอีกหน่อยจะเป็นโซนขายผัก ของสดต่างๆ

เยี่ยมชม วัดเม็งวี
หรือ Pura Taman Ayunราชเทวสถานแห่งนี้ เคยใช้ในการประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี ประตูวัดตั้งตระหง่านสูงใหญ่บ่งบอกถึงความรุ่งเรื่องในอดีตของราชวงศ์นี้ กำแพงก่อด้วยหินสูงแกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง ท่านสามารถมองเห็นเมรุ หรือเจดีย์แบบบาหลี ที่มีหลายขนาดเพื่อบูชาเทพเจ้าแต่ละองค์ใช้การเรียงชั้นของหลังคาที่แตกต่างกันไป วัดนี้มีคูน้ำรอบล้อมตามหลักความเชื่อว่าที่สื่อถึงแดนสุขาวดีแบบฮินดู

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ยี่ยมชม วัดบราตัน (PuraUlundanuBratan)
วัดนี้ตั้งอยู่ตรงกลางของเกาะบาหลี อยู่ห่งจากเมืองเดนพาซาร์ 50 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตัน และด้านหลังของวัดจะเป็นวิวของภูเขาไฟซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่ถือได้ว่าสำคัญเป็นอันดับ 2 รองจากวัดเบซากีห์ โดยสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งสายน้ำ ตามความเชื่อแบบฮินดูบาหลี วัดนี้อยู่ในธนบัตร 50,000 รูเปียห์ ของประเทศอินโดนีเชีย โดยอากาศในบริเวณนี้เย็นสบายตลอดทั้งปี

นำท่านไปยังวิหารทานาต์ลอต (Pura Tanah Lot)
ที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะบาหลี วิหารนี้ตั้งอยู่บนผาหินนอกชายฝั่งในเวิ้งอ่าว อันเกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลื่น สิ่งที่ทำให้วัดแห่งนี้มีความพิเศษเนื่องจากเมื่อชมวิหารทานาต์ลอตยามพระอาทิตย์ตกจะเห็นเป็นเสมือนภาพของหอคอยสีดำและไม้ช่อใบที่ปกคลุมหน้าผาชวนให้นึกถึงความอ่อนช้อยของภาพวาดจีน นอกจากนี้ท่านยัง

เย็น

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Ibis KutaHotel หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: คูต้า • ช้อปปิ้งของฝากราคาถูก • กรุงเทพ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
เราพาท่านแวะซื้อของฝากที่ระลึกราคาถูกที่บริเวณโกดังขายของที่ระลึกแทบทุกอย่างมารวมไว้ที่นี้ ร้าน Krisnaที่มีชื่อเสียงของบาหลี
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินงูระห์รัย

11.55น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD397
มีบริการอาหารร้อนบนเครื่องเสริฟพร้อมน้ำดื่ม 1 ขวด

15.15น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถวันละ 5 USD /วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน / รวม 4 วัน 20 USD (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

เงื่อนไข เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1 .กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
   กว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 21 วัน)
    2. กรณียกเลิก 2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด
       เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
                 2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจำทั้งหมด
 2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
    3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการ
       เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
    4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
       จำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
       เดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
     5. คณะผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ      
        ล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
     6.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
       ก่อนทำการออกตั๋ว  เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติม
- บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
- กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
- เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
-ในกรณีที่ต้องการจองตั๋วเครื่องบินภายบินรบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คจำนวนที่นั่งของกรุ๊ปก่อนทำการจองค่ะ
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง **

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign