ทัวร์จีน ใบไม้เปลี่ยนสีที่คานาสือ
8 วัน 5 คืน
ซานตง แอร์ไลน์ (SC)
สถานที่ท่องเที่ยว
 • พิพิธภัณ์ทหารที่เมืองสือเหอจื่อ
 • เมืองปีศาจมู่เอ่อเหอ GHOST CITY
 • ธาร 5 สี “อู่ฉ่ายทาน” ทุ่งภูเขา 5 สีริมแม่น้ำ ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่
 • คานาสือ อุทยานธรรมชาติที่ถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขา
 • ชมวิวสวยซึ้งที่ โค้งมังกร โค้งแสงจันทร์ โค้งเทวดา
 • ล่องเรือในทะเลสาบคานาสือ
 • ศาลาชมปลา จุดที่ท่านสามารถชื่นชมธรรมชาติของทะเลสาบคานัสได้สวยที่สุด
 • หมู่บ้านเห่อมู่ชุน หมู่บ้านเก่าแก่ที่มีความงดงาม อาคารบ้านเรือนในหมู่บ้านปลูกสร้างโดยต้นไม้ใหญ่
 • อ่าวหลากสี MULTI-COLOURED BAY (Wucai Wan 五彩湾) 
 • ชมเขตทะเลทราย กู่เอ่อปันทงกู่เท่อ
 • พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นได้ทั่วมณฑลซินเจียง
 • ตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมือง (ต้าปาจา) เพื่อชมชีวิตของชาวบ้านและเลือกซื้อของที่ระลึก

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม วีซ่า
3 – 10 ก.ย. 2561 45,900.- 8,500.- รวมแล้ว

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: นัดพบสุวรรณภูมิ

23.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 (เกาะ 5-6) สายการบินซานตงแอร์ไลน์โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวก (จอดรถส่งผู้โดยสารได้ที่ประตู 5-6)

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: สุวรรณภูมิ-อูรูมูฉี-พิพิธภัณฑ์ทหาร-ขุยถุน

03.05 น.

นำท่านเหิรฟ้าสู่นครอูรูมูฉี โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SC 8886

05.55 น.

ถึงสนามบินนครคุนหมิง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (ไม่ออกนอกสนามบิน) แล้วขึ้นเครื่องลำเดิม

07.45 น.

เดินทางสู่อูรูมูฉี ด้วยเที่ยวบิน SC 8886

11.45 น.

ถึงอูรูมูฉี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียง ตั้งอยู่แถบเทือกเขาเทียนซานที่ความสูง 900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีประชากร 2.8 ล้านคน เป็นเขตปกครองตนเองที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากที่สุด ประชากรทั้งมณฑลมีประมาณ 160 ล้านคน พลเมืองกว่า 70 % นับถือศาสนาอิสลาม มีภาษาหนังสือท้องถิ่นเป็นของตนเอง ในอูรูมูฉีจึงมีป้ายบอกชื่อสถานที่ต่างๆ 2 ภาษา คือภาษาท้องถิ่น (ภาษาเว่ยอู๋เอ่อร์) และภาษาจีนกลาง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร

12.30 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
เขตปกครองตนเองชนชาติซินเกียงอุยกูร์ เป็นมณฑลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจีน มีพื้นที่ 1.6604 ล้านตารางกิโลเมตร (1 ใน 6 ของจีน) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน พื้นที่ต่ำสุดต่ำจากระดับน้ำทะเล 155 เมตร พื้นที่สูงสุดสูง 8,611 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งอยู่ในบริเวณเทือกเขาชายแดนติดต่อกับแคชเมียร์ ซินเกียงเป็นแหล่งปลูกองุ่นและแตงฮามีพันธุ์ดี เป็นแหล่งผลิตฝ้าย ไหม ขนแกะ วอลนัท เป็นขุมแร่ธาตุ เป็นแหล่งถ่านหินและน้ำมันดิบขนาดใหญ่ มีประชากร 19.6 ล้านคน พลเมืองส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีอูรูมูฉีเป็นเมืองหลวง มีทรัพยากรน้ำอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำใหญ่น้อยรวม 570 สาย

เดินทางสู่เมืองสือเหอจื่อเมืองที่ได้รับการสถาปนาจากสหประชาชาติให้เป็นเมืองที่ประสพความสำเร็จในการอนุรักษ์ธรรมชาติ { นำชมพิพิธภัณ์ทหารที่เมืองสือเหอจื่อ แล้วเดินทางต่อสู่เมืองขุยถุน จุดบรรจบเส้นทางซินเกียงเหนือ/ตะวันตก (ไม่มีค่าบัตรผ่านประตู)

ค่ำ

ถึงขุยถุน รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่  SHANG EAST LAKE HOTEL หรือ JIN ZE HONG FU QUAN HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ขุยถุน-คาราเมย์-เมืองปีศาจ-เบอร์ชิน-ธาร 5 สี ขุยถุนคาราหม่าอี้

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่คาราเมย์ คาราเมย์ตั้งอยู่แถบซินเจียงตอนเหนือ และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแอ่งจุงการ์ (ที่ราบต่ำจุงการ์-JUNGGAR BASIN) ซึ่งถือเป็นเมืองใหม่ในเขตทะเลทรายโกบี ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางซินเจียง ชื่อเมืองในภาษาอุยกูร์มีความหมายว่า “ดำ” ที่นี่มีการขุดพบน้ำมันมากว่า 30 ปีแล้ว ปัจจุบันคาราเมย์มีชื่อเสียง ในฐานะที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมน้ำมัน เป็นแหล่งน้ำมันดิบที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งของจีน มีการผลิตน้ำมัน 6.32 ล้านตันต่อปี ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นแท่นขุดเจาะน้ำมันเรียงรายอยู่สองฝั่งทาง แวะชมทุ่งบ่อน้ำมันร้อยลี้

14.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำชมเมืองปีศาจมู่เอ่อเหอ GHOST CITY (จากเมือง URHO ไป 20 ก.ม.) ซึ่งอยู่ในเขตลมแรง YADAN  เมื่อพันล้านปีก่อนพื้นที่บริเวณเมืองปีศาจเคยเป็นทะเลสาบที่มีน้ำใสสะอาด เป็นที่หากินของสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ เช่น ไดโนเสาร์ เมื่อถึงยุค PTROSAURS และ STEGOSAURS เปลือกโลกมีการเคลื่อนตัวอย่างรุนแรง ทำให้ท้องทะเลสาบบริเวณนี้พลิกตัวกลับกลายเป็นทะเลทราย ที่มีแอ่งหุบหินลึก เวลาและกระแสลม ได้ขัดเกลาภูเขาหินเหล่านี้เป็นรูปร่างต่างๆ บ้างดูเหมือนหอสูง เหมือนเจดีย์ ปราสาท ฯลฯ มีสีสันต่างๆ บ้างเรียกว่า WIND CITY ชาวคาซัคเรียกที่นี่ว่า “SHAYITIKERXI” ชาวมองโกเลียเรียกว่า “SULUMUHAK” ซึ่งมีความหมายว่าเมืองปีศาจทั้งสิ้น ยามเย็นเมื่อกระแสลมแรงพัดผ่านอื้ออึงจะมีเสียงประหลาดเกิดขึ้น เหมือนเสียงสะท้อนที่ก้องไปมา ทำให้รู้สึกเย็นยะเยือกและขนลุก และนี่อาจเป็นที่มาของชื่อ “เมืองปีศาจ” แล้วเดินทางขึ้นเหนือไปยังเมืองเบอร์ชิน (ปู้เอ่อร์จิน-BURQIN) เมืองที่ตั้งอยู่เชิงเขาอัลทาย (อัลไต) มีพื้นที่ 10,400 ตร.กม. มีประชากร 62,400 คน ลักษณะภูมิประเทศจะเป็นที่ราบสูงภูเขาสูงทางตอนเหนือ และลาดต่ำลงมาทางตอนใต้ จึงมีทิวเขา ชิงเขา ที่ราบ และทะเลทรายผสมผสานอยู่ในเมืองเดียวกันแม่น้ำเบอร์ชินเป็นแม่น้ำสายหลักและมีแม่น้ำเออร์ทิคไหลผ่านใจกลางเมือง ชมทิวทัศน์ธรรมชาติ ทุ่งหญ้าตามเนินเขา

ถึงเบอร์ชิน นำท่านไปชมธาร 5 สี อู่ฉ่ายทาน ทุ่งภูเขา 5 สีริมแม่น้ำ ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ความสวยงามเกิดขึ้นเมื่อเนินหินเหล่านี้ต้องแสงอาทิตย์ยามเย็น แร่ธาตุนานาชนิดที่ผสมอยู่ในหินและทรายจะเปล่งสีสะท้อนสลับสีบนชั้นหิน เป็นสีแดง ส้ม เหลือง เทา น้ำตาล ดูตระการตาตัดกับสีเขียวของต้นไม้ และสายน้ำสีฟ้าใสของแม่น้ำเออร์ทิค ที่ไหลเรื่อยขนาบข้างแนวเขาเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร

20.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ** อิสระเดินเที่ยวที่ตลาดกลางคืน   
พักที่ MYSTIC LAKE GRAND HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว
คืนนี้กรุณาจัดเตรียมเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเดินทางใบเล็ก สำหรับไปค้างที่คานาสือ 1 คืน ขอให้ใช้กระเป๋าล้อลากคันชักใบเล็กๆ จะสะดวกที่สุด ส่วนกระเป๋าใบใหญ่จะฝากไว้ที่เบอร์ชิน

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เบอร์ชิน-อุทยานคานาสือ-โค้งมังกรหลับ-โค้งแสงจันทร์-ศาลาชมปลา-เบอร์ชิน-คานัส

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
จากเมืองเบอร์ชินเดินทางอีก 200 ก.ม. (ออกจากเมืองเบอร์ชินมาพอประมาณถนนจะตัดผ่านภูเขา เนินเขา สีดำ เทา น้ำตาล หินมีแง่ มีเหลี่ยมรูปร่างแปลกตา คล้ายหินอุกกาบาต ดูเสมือนย้อนเวลามาอยู่ในภูมิประเทศแห่งโลกล้านปี)

นำท่านสู่คานาสือ อุทยานธรรมชาติที่ถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขา ความยิ่งใหญ่ความพิสุทธิ์ที่เหนือคำบรรยาย คานัสเป็นทะเลสาบน้ำแร่ธรรมชาติ ที่มีขนาดใหญ่กว่าทะเลสาบเทียนฉือถึง 10 เท่า ซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกกลางเทือกเขาอัลทาย (อัลไต)  บริเวณนี้ถูกขนานนามว่า “โอเอซีสสวรรค์แห่งซินเกียง” การปกคลุมของหิมะและน้ำแข็งอันยาวนานบนแม่น้ำคานัส ทำให้เกิดทะเลสาบคานัสซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำ ทะเล 1,375 เมตร มีความกว้าง 1.6-2.9 ก.ม. ความยาว 24 ก.ม. และ น้ำลึกเฉลี่ย 90 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร ในภาษามองโกเลีย คานัส มีความหมายว่า สวยงามน่าพิศวง คานัสมีความงดงามหลากสีสัน ทะเลสาบดูใสเหมือนกระจกเงา สะท้อนเงาของ ต้นไม้ ภูเขา ท้องฟ้า และยอดเขาสูง

14.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร   
นำท่านผ่านเข้าอุทยาน เปลี่ยนเป็นรถอุทยาน แล้วนั่งรถเลาะไปตามลำธารสีเขียวใส ชมวิวสวยซึ้งที่ โค้งมังกร โค้งแสงจันทร์ โค้งเทวดา จากนั้นล่องเรือในทะเลสาบคานาสือ

เดินทางขึ้นสู่ศาลาชมปลา จุดที่ท่านสามารถชื่นชมธรรมชาติของทะเลสาบคานัสได้สวยที่สุดและกว้างไกลมากที่สุด ถ้าทัศนะวิสัยกระจ่างสามารถมองเห็นยอดเขามิตรภาพ สูง 4,347 เมตร ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างจีน-รัสเซีย (รวมรถแบตเตอรี่)

ทะเลสาบคานัส (คานาสือ) มีรูปลักษณะยาวเหมือนฝักถั่ว เกิดจากธารน้ำแข็งปกคลุมแม่น้ำคานัสในยุดเมื่อประมาณ 20,000 ปีมาแล้ว คานัสเป็นทะเลสาบภูเขาสูง ที่มีความลึกที่สุดในจีน (188.5 เมตร) หนาแน่นด้วยพรรณไม้ ต้นหญ้าและดอกไม้ป่า มีหิมะและน้ำแข็งเกาะหนาแน่นในฤดูหนาว มีอุณหภูมิที่แตกต่างในฤดูร้อนและฤดูหนาว น้ำใสสะอาด สามารถเปลี่ยนเป็น สีดำ ฟ้า เขียวเข็ม ฟ้าคราม ขาวน้ำนม และสีชมพู จนมีคนตั้งฉายาว่า “ทะเลสาบเปลี่ยนสี”  บางคนเรียกคานัสว่า “ทะเลสาบอสูรกาย” อาจเป็นเพราะเรื่องเล่าขานในนิยายพื้นบ้านของชนเผ่าถูหว่า ที่ว่าคานัสเป็นที่อยู่ของอสูรกายที่มีพละกำลัง สามารถเดินบนเมฆได้ กินม้า วัว และ แกะ ที่หากินอยู่ริมทะเลสาบเป็นอาหาร  ในปี 1985 ชาวรัสเซียผู้หนึ่งได้จับปลาที่มีขนาดใหญ่โตถึง 10-15 เมตร  มีน้ำหนัก 4 ตันได้ หลังจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ช่างภาพและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ได้เดินทางมาเพื่อพิสูจน์ค้นคว้าเสาะหาปลายักษ์ คงพบเพียงปลาพันธุ์พื้นเมืองชื่อ GIANT RED FISH ที่มีความยาวประมาณ 3-4 เมตรเท่านั้น หลายคนเล่าว่าเมื่อขึ้นไปบนภูเขาสูงและมองลงมาที่ทะเลสาบ เคยมองเห็นปลายักษ์แหวกว่ายไปมา ดังนั้นทุกวันนี้นอกเหนือจากการมาเที่ยวชื่นชมความงามของทะเลสาบและธรรมชาติโดยรอบแล้ว ยังมีผู้คนมากมายมาคอยเฝ้าดูการปรากฏตัวของปลายักษ์บนหอชมปลาอีกด้วย

20.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  
พักที่ HONG FU HOTEL หรือ SIJIXIUXIAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: คานัส-หมู่บ้านเหอมู่-เบอร์ชิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วเดินทางกลับเบอร์ชิน ระหว่างทางแวะเที่ยว
แวะเที่ยวชมหมู่บ้านเห่อมู่ชุน ตั้งอยู่ในหุบเหวเจียเติง ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบคานาสือกับแม่น้ำเหอมู่ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,100-2,300 เมตร เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีความงดงาม อาคารบ้านเรือนในหมู่บ้านปลูกสร้างโดยใช้ไม้ต้นใหญ่ที่มีความแข็งแรงมาก ที่นี่เป็นที่อาศัยของชนชาวมองโกลเผ่าถูวา ชนเผ่าถูวาเชื่อในนิกายลามะ พูดภาษาเติร์กเพราะว่าอยู่ใกล้กับคาซัคสถาน ยังชีพอยู่ด้วยการล่าสัตว์  ในสมัยราชวงศถังเจียและราชวงศ์หยวนเรียกชนเผ่านี้ว่า “ถัวปา” ดินแดนแถบนี้เคยเป็นที่อยู่ของชาวรัสเซียก่อนที่ชนเผ่าถูว่าจะอพยพเข้ามาอยู่อาศัย ที่นี่เป็นที่โปรดปรานของนักถ่ายภาพ ยามค่ำคืนอากาศจะเย็นมากเนื่องจากอยู่ในหุบเขา หมู่บ้านเห่อมู่จะมีจุดชมวิวมุมสูงที่สามารถมองเห็นวิวหมู่บ้านทั้งหมู่บ้าน (รวมรถแบตเตอร์รี่)

14.00 น.

รับประทานอาหารกลาง ที่ภัตตาคาร เดินทางต่อ กลับเบอร์ชิน

20.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร    
พักที่ MYSTIC LAKE GRAND HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: เบอร์ชิน-เส้นทางตะวันตก-อู๋ฉ่ายวาน-อูรูมูฉี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
เดินทางกลับอูรูมูฉีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของซินเกียง ซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งจุงการ์ ในเขตทะเลทรายโกบี (ถนนเส้นทางตะวันตก) ผ่านเมืองเป่ยถุน-จี๋มู่ซา-อูรูมูฉี

14.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ระหว่างทางในตำบล เจียเค่อเอ๋อถู
นำชม อ่าวหลากสี MULTI-COLOURED BAY (Wucai Wan 五彩湾) แอ่งกระทะใหญ่ในเขตจุงการ์ ทะเลทรายโกบี ที่เกิดขึ้นในยุคจูรัสสิก นับล้านๆปีมาแล้ว ตั้งอยู่ในเขตเมืองจี๋มู่ซา ชมชั้นหินสลับหินทรายที่ผ่านการเซาะกร่อน ด้วยอากาศฤดูกาลและกระแสลมแรง ทำให้ภูเขาหินทรายเหล่านี้ มีรูปร่างต่างๆ มองแต่ไกลอาจดูเหมือนปราสาท ดูเหมือนหอคอย แต่ความสวยงามจะเกิดขึ้นเมื่อเนินหินเหล่านี้ต้องแสงอาทิตย์ แร่ธาตุนานาชนิดที่ผสมอยู่ในหินและทราย จะเปล่งสีสะท้อนแสงสวยงามสลับสีบนชั้นหิน เป็นสีแดง ส้ม เหลือง เทา น้ำตาล ที่นี่เป็นความอลังการของธรรมชาติที่เหนือคำบรรยาย (ทางแยก ฮวอเซาซาน จากถนนใหญ่เข้าสถานที่ท่องเที่ยว มีถนนบางช่วงไม่เรียบ)
ผ่านชมเขตทะเลทราย กู่เอ่อปันทงกู่เท่อ แล้วเดินทางกลับเข้าตัวเมืองอูรูมูฉี

20.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร *** ชิมฟรี ผลไม้แห้งหลากชนิดของซินเกียง
พักที่ YINDU HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 179 West  Xihong Road. www.luxemonyindu.com/en/

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: อูรูมูฉี-พิพิธภัณฑ์ซินเกียง-ตลาดต้าปาจา-กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
นำชมพิพิธภัณฑ์ซินเจียง ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นได้ทั่วมณฑลซินเจียง ชมการจำลองบ้านเรือน เครื่องมือ เครื่องใช้ขนาดเท่าของจริง ของชนกลุ่มน้อยทุกเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในเขตนี้ และจุดเด่นคือซากมนุษย์โบราณ (โฉมงามลั่วหลาน) ที่เป็นบรรพบุรุษของชาวยุโรปที่ขุดพบในซินเจียง มีอายุกว่า 3,000 ปี

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
เข้าชมตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมือง (ต้าปาจา) เพื่อชมชีวิตของชาวบ้านและเลือกซื้อของที่ระลึก เช่น ผ้าพันคอสีสวย เครื่องเงินแบบอาหรับ ผลไม้อบแห้ง เช่น องุ่น แอปริคอด กีวี อินทผาลัม เลือกซื้อเมล็ดอัลมอนอบแห้ง เมล็ดวอลนัตอบแห้ง และถั่วอบแห้งชนิดต่างๆ
ได้เวลานัดหมายเดินทางไปสนามบิน

19.05 น.

อำลาอูรูมูฉี เดินทางกลับสุวรรณภูมิ โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SC 8885

23.30 น.

ถึงสนามบินนครคุนหมิง แวะจอดรับผู้โดยสารเพิ่มเติม

keyboard_arrow_right
วันที่ 8 :: กรุงเทพฯ

01.00 น.

(วันรุ่งขึ้น) เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SC 8885

02.05 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-อูรูมูฉี-กรุงเทพฯ    
 2. ค่าที่พักโรงแรม 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่                    
 3. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ                         
 4. ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ       
 5. ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท และจีน                
 6. ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีน 1,500 บาท      
 7. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ 20 กก.         
 8. ค่ารถแบตตารี่ และ ค่าเรือที่ทะเลสาบคานัส            
 9. น้ำดื่มสะอาดบริการ 1 ขวด / ท่าน ทุกวันท่องเที่ยว   
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
 1. ชุดภาษีตั๋ว ค่าภาษีสนามบินไทย-จีน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
 3. ค่าทิปคนขับรถ+ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น  220 หยวน/คน/ทริป
 4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 100 หยวน / คน / ทริป
 5. ค่าทำหนังสือเดินทาง/ค่าทำเอกสารของผู้ถือหนังสือต่างด้าว/ค่าวีซ่าด่วน/ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
 6. ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%

เงื่อนไข สำรองที่นั่ง มัดจำ 10,000.- บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง ที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน-หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วันขึ้นไป-เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-20 วัน-เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ หรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign