สงกรานต์ ปักกิ่ง-เฉิงเต๋อ
วัดผู่หนิง-ปี้สู่ซานจวง-เมืองโบราณกู๋เป่ย–ด่านซือหม่าไถ
 6 วัน 4 คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
  • กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (เส้นทางใหม่)
  • ชมความงาม เมืองโบราณกู่เป่ย เมืองโบราณริมน้ำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หน้าด่านซือหม่าไถ
  • ลิ้มรส ! เป็ดปักกิ่งต้นตำหรับ 
  • บาบีคิวบุฟเฟ่ต์มองโกเลีย สุกี้สมุนไพร เมนูอาหารแต้จิ๋ว
  • พักหรู Wanda Realm Hotel-Beijing

กดลิงค์นี้
>>>แอดไลน์ @merrylandtravel<<<

กดลิงค์นี้
>>>DOWNLOAD โปรแกรมทัวร์<<<

โทรกด  022498217

กำหนดวันเดินทาง
 
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม วีซ่า

 
     

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิ

​21.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เกาะ (D) เคาเตอร์สายการบินไทย (เข้าประตู 2-3)

​23.50 น.

เดินทางไปปักกิ่ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 674 (บริการอาหาร & เครื่องดื่มบนเครื่อง)

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ปักกิ่ง-เฉิงเต๋อ-วัดผู่หนิง-พระราชวังไกลกังวล-เมืองโบราณกู๋เป่ย

05.30 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติปักกิ่ง TERMINAL 3 เปิดให้บริการเพื่อต้อนรับโอลิมปิก 2008 สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 43 ล้านคนในปีแรก และเพิ่มเป็น 55 ล้านคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดกว่า 1 ล้านตารางเมตร นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง)

07.00 น.

ท่านเดินทางไปเฉิงเต๋อ (3 ชั่วโมงทางด่วน) ระว่างทางท่านจะได้สัมผัสทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงามตลอดเส้นทาง ภายในเมืองเฉิงเต๋อ มีการผสมผสานสถาปัตยกรรมชาวฮั่นและชนกลุ่มน้อยเข้าด้วยกัน มีเขตพระราชฐานอันกว้างใหญ่ มีหมู่เจดีย์สวยงาม รอบๆเขตพระราชฐานมีวัดชั้นนอกทั้งแปดรายล้อม แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 6 วัดเท่านั้น (อาหารเช้าแบบกล่องชุด KFC หรือ ชุด MCDONALD )
ถึงเฉิงเต๋อ นำท่านไปไหว้พระที่วัดผู่หนิงซื่อ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือองค์ใหญ่ที่แกะสลักจากไม้ต้นเดียวที่งดงามและสูงที่สุดในประเทศจีน แล้วเดินทางกลับกรุงปักกิ่ง

12.30 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นำชมพระราชวังไกลกังวลปี้สู่ซานจวง ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง เป็นสถานที่พักผ่อนและล่าสัตว์ของจักรพรรดิ์เฉียนหลง ภายในพระราชวังแบ่งออก เป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 ออกแบบเป็นพระตำหนักที่ประทับ อีก 3 ส่วนเป็นพื้นน้ำและภูเขาซึ่งได้จำลองความสวยงามของสถานที่พักผ่อนที่มีชื่อเสียงทั่วจีนมาไว้ที่นี่ เช่น ทิวทัศน์ภาคใต้แห่งดินแดนเจียงหนาน ความสวยงามของท้องทุ่งมองโกเลีย และป่าเขาในเขตตงเป่ย (ตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นต้น

​ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเที่ยวชมเมืองโบราณกู่เป่ย ยามราตรีอยู่ด้านหน้ากำแพงเมืองจีนด่าน ซือหม่า สร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ริมน้ำ เต็มไปด้วยอาคารเก่าๆอย่างมีเอกลักษณ์ สร้างขึ้นมาจากการบูรณะย่านชุมชนที่ตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่สมัยอดีต เมื่อก่อนเคยเป็นที่อาศัยของคนที่คอยดูแลกำแพงเมืองจีนในส่วนนี้อยู่ภายในฝั่งด้านในของกำแพง มีซากโบราณสถานเหลืออยู่เขาก็เลยพยายามสร้างเมืองขึ้นมาใหม่กลายเป็นสถานท่องเที่ยวและที่พักแรมสำหรับคนที่มาเที่ยวกำแพงเมืองจีนแล้วอยากถือโอกาสเที่ยวชมอย่างอื่นไปด้วย เช่นน้ำพุดนตรี การแสดงที่ใช้เทคโนโลยีอันก้าวหน้าของจีนมาให้ชมอย่างตื่นตาตื่นใจ โดยเทคนิคนี้สามารถเคลื่อนตึกได้ทั้งหลังแบบ 3D เลยทีเดียว
ที่พัก GU BEI LIGHT HOTSPRING RESORT หรือเทียบเท่า 5 ดาว
หลังจากนั้น **ท่านสามารถ แช่น้ำแร่ที่โรงแรมได้แต่ท่านต้องเตรียมชุดว่ายน้ำไปเอง โดยแบ่งบ่อน้ำแร่ออกเป็นชาย และ หญิง (หากท่านใดหิว สามารถออกไปเดินหาของกินบริเวณ Street Food ที่เปิดจนถึงตี 4 ได้)

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: กำแพงเมืองจีน(ด่านซือหม่าไถ)-ปักกิ่ง-ร้านสมุนไพร-กายกรรมปักกิ่ง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านขึ้นกระเช้า ไปชมกำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (司马台长城) เป็นด่านที่มีชื่อเสียงมาก ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดแห่งกำแพงเมืองจีนเนื่องจากตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่เป็นผาสูงชันทำให้ทิวทัศน์สวยงามมาก กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถตั้งอยู่ในอำเภอมี่หยุน (密云) ซึ่งเป็นอำเภอทางตอนเหนือสุดของปักกิ่ง กำแพงในส่วนของด่านซือหม่าไถมีความยาวทั้งหมด 5.6 ก.ม. ประกอบไปด้วยป้อมทั้งหมด 36 ป้อม โดยแบ่งเป็นฝั่งตะวันตก 19 ป้อม ฝั่งตะวันออก 16 ป้อมโดยระหว่าง 2 ฝั่งไม่ได้ต่อเนื่องกันแต่มีแม่น้ำสายเล็กๆกั้นกลางอยู่ความจริงแล้วเมื่อก่อนเคยเชื่อมต่อกันแต่ว่าพังไปตามธรรมชาติส่วนที่เปิดให้เข้าชมทั่วไปมีแค่ฝั่งตะวันออก ส่วนฝั่งตะวันตกเข้าไปไม่ได้ ฝั่งตะวันออกที่เปิดนี้ก็เปิดให้เข้าชมได้เพียงแค่ 10 ป้อมเท่านั้น 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางกลับปักกิ่ง (2 ชั่วโมง)
นำชมศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึง ปัจจุบันที่มีการส่ง เสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชมกายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก
พักที่ WANDA REALM HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้าม-ร้านยางพารา-หอฟ้าเทียนถาน-THE PLACE

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่จัตุรัสเทียนอันเหมิน  จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอระลึกประธานเหมาเจอตุง
นำท่านผ่านประตูเข้าสู่พระราชวังต้องห้ามกู้กง สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถาน และสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา

​13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
**แวะร้านยางพาราหรือ ร้านชา ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพ
นำชมหอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาแบบป้ายบรรพบุรุษของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมกำแพงสะท้อนเสียง

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินเล่น The place เป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่สไตล์จีนสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ “The place” หรือซื่อเม่าเทียนเจียตั้งอยู่บนถนนตงต้าเฉียวลู่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยก็ว่าได้ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมดังอาทิเช่นZARA, MNG, PROMOD, MEXX เป็นต้นนอกจากเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วสถานที่แห่งนี้ท่านยังจะได้ชมเพดานจอLCD ขนาดหรือท้องฟ้ายักษ์ที่ไม่มีให้เห็นที่ใดในโลกเป็นจอLCD ขนาดความกว้าง 6,000 ตารางเมตร (เป็นจอที่ใหญ่ที่สุดในโลก)  
พักที่ WANDA REALM HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ปักกิ่ง-วัดลามะ–พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก—ร้านหยก

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
นำชมวัดลามะหย่งเหอกง วัดใหญ่ที่เก่าแก่ ของศาสนาพุทธนิกายทิเบต อันลือชื่อในกรุงปักกิ่ง แต่เดิมวัด นี้เคยเป็นวังที่ประทับขององค์ชายสี่ ของล้ำค่าในวัดลามะคือพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยที่อยู่ในวิหารว่านฝูเก๋อ ซึ่งเป็นวิหารที่สูงใหญ่ที่สุดภายในวัดลามะ สูงกว่า 30 เมตร มีหลังคา 3 ชั้น ก่อด้วยไม้ทั้งหมด ในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ที่แกะสลักด้วยไม้จันทน์หอม สูง 26 เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝังอยู่ใต้ดิน อีก 18 เมตรอยู่เหนือพื้นดิน พระพุทธรูปทั้งองค์มีน้ำหนักประมาณ 100 ตัน ได้ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้จันทร์หอมต้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิ์กวางสูชมระเบียงกตัญญูและเรือหินอ่อน **แวะเลือกซื้อไข่มุกและครีมไข่มุกที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
** แวะร้านหยกจีน สินค้ามีชื่อของปักกิ่ง หยกจีนที่ขึ้นชื่อ เครื่องประดับนำโชค ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า
นำท่านเดินชมหมู่บ้านโบราณแบบจีน อยู่บริเวณถนนหนานหลัวกู่เซียง ติดกับหูถ่งชุมชนในอดีตที่ปลูกบ้านตืดกัน ทำด้วยอิฐสีเทา วางระบบผังเมืองใว้อย่างเป็นระเบียบ แบ่งแยกเขต และที่พักตามชนชั้น ราชการชั้นสูง คหบดี พ่อค้า ช่างฝีมือและชนชั้นแรงงานทั้งหลาย ได้รับการปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งช้อปปิ้ง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ มีร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านค้าเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าแฟชั่น ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายของทานเล่น
จากนั้นเดินลัดเลาะต่อ ชมทะเลสาบสือซ่าไห่ คำว่า สือซ่า มาจากบริเวณรอบๆ ทะเลสาบมีวัดถึง 10 วัด และคำว่า ไห่ แปลว่า ทะเล จึงเรียกชื่อทะเลสาบแห่งนี้ว่า ทะเลสาบสือซ่าไห่ อีกทั้งยังเป็นชื่อที่เรียกรวมทะเลสาบที่อยู่ทางทิศเหนือของกรุงปักกิ่ง ประกอบไปด้วย ทะเลสาบเฉียนไห่ ทะเลสาบโหวไห่ และทะเลสาบซีไห่ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้เมื่อถึงช่วงฤดูหนาวน้ำ ในทะเลสาบเป็นน้ำแข็งชาวปักกิ่ง และเมืองใกล้เคียงจะนิยมมาเล่นสกี ส่วนในช่วงฤดูร้อนจะสามารถล่องเรือบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบ นอกจากนี้บริเวณใกล้ๆ ทะเลสาบยังมีถนนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีที่มีชื่อเสียงของปักกิ่งอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินชมเพื่อดื่มด่ำบรรยากาศของทะเลสาบ และถนนที่รวมแหล่งบันเทิงแห่งนี้

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
*อาหารพิเศษ บุพเฟ่มองโกเลีย BBQ SHABU SHABU
บริการอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ บาบีคิว ชาบูชาบู เป็ดปักกิ่ง ปลาแซลมอน ปิ้งย่างเกาหลี เครื่องดื่ม ไอศครีม อร่อยไม่อั้น
พักที่ WANDA REALM HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ปักกิ่ง-ผ่านชมสนามรังนก-ร้านผีเซี่ย-ตลาดรัสเซีย-สุวรรณภูมิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ผ่านชม สนามกีฬารังนกโอลิมปิก 2008” ออกแบบตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” ความจุ 91,000 ที่นั่ง ได้ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันปักกิ่งโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม้ ห่อหุ้มเพดานและผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ** ขับรถผ่านให้ชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำภายนอกในระยะที่รถสามารถทำได้ (ไม่เข้าด้านใน / ไม่มีค่าบัตร)
นำท่านสู่ประตูชัยปักกิ่ง แวะ ชมผีซิว ลูกมังกรตัวที่ 9 เครื่องรางนำโชคค้าขาย
นำท่านไปช้อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก เช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น  

​12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

​17.05 น.

เหิรฟ้ากลับสู่สุวรรณภูมิโดยเที่ยวบิน TG 615 

​21.15 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพฯ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม  ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าภาษีสนามบินไทย / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. / ค่าวีซ่าจีน 1,500 บาท/ ค่าภาษีสนามบินจีน (CN TAX) หยวน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR), ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ)

อัตรานี้ไม่รวม  ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น / ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด / ค่าวีซ่าด่วน – ค่าวีซ่าเดี่ยว และในกรณีที่จีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่านหรือวีซ่ากรุ๊ปจะต้องทำวีซ่าเดี่ยวที่กรุงเทพฯแทน / ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน

สำรองที่นั่ง   มัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน

เงื่อนไข
เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - หักค่าใช้จ่ายไว้ สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล หรือกรุ๊ปที่ต้องวางมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 15,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-19 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วันเก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
  • ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 
  • ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
  •  
หมายเหตุ
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%
Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign