ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวาง
Sky Bridge ภูเขาอวตาร-โชว์จิ้งจอกขาว
5 วัน 4 คืน China Southern Airlines (CZ)
สถานที่ท่องเที่ยว
· จางเจียเจี้ย! แกรนแคนย่อน Sky Bridge ภูเขาอวตาร โชว์จิ้งจอกขาว
· จางเจียเจี้ย! สะพานแก้ว GRAND CANYON SKYWALK
· เฟิ่งหวาง! รวมล่องเรือกลางคืน             
· พิเศษ! รถโค้ช VIP + ฟรี WIFI บนรถ,พักโรงแรม 4 ดาว,   
  ฉางซา! พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่า
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 61 21,900.- 4,000 รวมแล้ว
24 - 28 พ.ย. 61 21,900.- 4,000 รวมแล้ว
15 - 19 ธ.ค. 61 21,900.- 4,000 รวมแล้ว
8 - 12 ธ.ค. 61 22,900.- 4,000 รวมแล้ว
22 - 26 ธ.ค. 61 22,900.- 4,000 รวมแล้ว

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สุวรรณภูมิ-ฉางซา-เฟิ่งหวาง-ล่องเรือถัวเจียง * วันนี้เดินทางไกล

04.00 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9-10 บริเวณ เกาะ U สายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ (CZ) เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

06.40 น.

เดินทางไปสนามบินฉางซา โดยเที่ยวบินที่ CZ 606

11.00 น.

ถึง “ฉางซา” ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง  ตะวันออกติดภูเขาลัว เซียว ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อำเภอ อีกทั้งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยาวนาน กว่า 3,000 ปี  ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเฟิ่งหวง (5 ชั่วโมง) ซึ่งมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียวกว่า 20 สาย สิ่งก่อสร้าง 68 แห่ง วัตถุโบราณ 116 แห่ง ท่านยังได้ชมเมืองที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเมืองสร้างขึ้นด้วยหินมีชื่อว่า  “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” เดิมเป็นที่ว่าการอำเภอ มีจุดเด่น คือ กำแพงโบราณซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นสถานที่ได้รับความนิยมและเป็นสถานศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ จากการจดบันทึกประวัติของท่านเสิ่นฉงเหวินทำให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ไปของเมืองฟ่งหวงนั่นเอง

19.00 น.

ถึงเฟิ่งหวง รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร               
นำท่านนั่งเรือแจวถัวเจียง ชมบ้านเรือนริมน้ำและชมเจดีย์ว่านหมิง ยามราตรี
เฟิ่งหวางยามค่ำ ชมเขตเมืองเก่า บรรยากาศยามค่ำที่เต็มไปด้วยแสงสีแบบตื่นตาตื่นใจ ชมผับบาร์ที่คึกคักริมแม่น้ำถัว ตกแต่งแบบแนวแนวสุดฤทธิ์สุดเดช ชมและเลือกซื้อสินค้า HANDMADE ทำเองกับมือ มีเสื้อยืด รองเท้าแตะ รองเท้าผ้าใบ เขียนสีลงลายสดใส แบบนั่งวาดกันจะๆ มีเสื้อผ้าพื้นเมืองปักลาย และของพื้นเมือง ต่างๆ ฯลฯ 
พักที่ JIANG TIAN DUJIACUN HOTE หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เฟิ่งหวาง–สะพานหัวเหมิน–จางเจียเจี้ย-โชว์จิ้งจอกขาว

05.00 น.

เฉพาะท่านที่สนใจ ** ท่านสามารถตื่นเช้าเพื่อไปรอชมแสงแรก ของเมืองโบราณเฟิ่งหวาง ที่สะพาน  "หนานหัวเหมิน" ที่ครอบคลุมจุดชมวิวสำคัญของเมืองเฟิ่งหวางไว้ เช่น แม่น้ำถัวเจียง สะพาน 3 ระดับ 1. สะพานกระโดดหิน 2. สะพานลมฝน 3. สะพานสายรุ้ง ชมบ้านโบราณริมน้ำที่เรียงรายอยู่สองฝั่งแม่น้ำ ชมแสงอาทิตย์แรกยามรุ่งอรุณ อากาศในวันนี้อาจเป็นใจหรือไม่เป็นใจ ท่านต้องเสี่ยงใจและเสี่ยงโชค แต่ถ้าวันนี้เป็นวันของเรา ท่านจะอิ่มเอมที่เห็นแสงสีทองค่อยๆ สาดส่องฉาดฉายพ้นขอบขุนเขาเข้าไล้อาบหมู่บ้านและลำน้ำ สวยจริงๆ ขอบอก (รายการนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ) 

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
-ลงจากสะพานหนานหัวเหมิน นำท่านเดินชมเมืองโบราณเฟิ่งหวาง เฟิ่งหวางมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่า ที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย เรียงรายด้วยร้านขายของพื้นเมือง อาหารขนมหลากชนิด มีกำแพงเมืองโบราณ “เฟิ่งหวางกู่เฉิง” ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง
-นำท่านชมหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของเฟิ่งหวาง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำที่ใสสะอาจจนเห็นก้นบึง เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์ไม่ได้รวมค่าล่องเรือในแม่น้ำถั๋วเจียง (กลางวัน) และบัตรเข้าชมบ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน สำหรับท่านที่ต้องการล่องเรือในแม่น้ำถัวเจียง และเข้าชมบ้านเกิดของกวีชื่อดัง เสิ่นฉงเหวิน กรุณาแจ้งความประสงค์กับไกด์หรือหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า และท่านต้องจ่ายค่าล่องเรือและค่าบัตรเข้าชมเพิ่มท่านละ 140 หยวน)                         

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่จางเจียเจี้ย (3.5 ชั่วโมง-ทางด่วน) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมีทัศนียภาพที่งดงาม คลอบคลุมพื้นที่มากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็นป่าไม้ จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.เขตวนอุทยานแห่งชาติ 2.หุบเขาซูยี่ 3.ภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของที่นี้ คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนี้ยังมีช่องแคบ ลำธาร สระน้ำ และน้ำตกมากมาย รวมทั้งมีถ้ำกว่า 40 ถ้ำ ซึ่งทำให้สถานที่แห่งนี้ มีภูมิทัศน์ที่งดงาม จนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO ระหว่างทางรถจะวิ่งข้าม สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว Aizhai Bridge เป็นสะพานแขวนข้ามหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก สะพานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ห่างจากเมืองจี๋โสว่ประมาณ 20 กิโลเมตร ตัวสะพานตั้งอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 330 เมตร เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2012   ช่วงที่เป็นสะพานแขวนสร้างโดยไม่มีตอม่อ ตัวสะพานมีความยาว 1,176 เมตร ข้ามผ่านหุบเขาที่อยู่ใกล้ๆ ตำบลอ่ายจ้าย ที่มีแม่น้ำเต๋อห่างเหอไหลผ่านกลางหุบเขา นับว่าเป็นวิวทิวทัศน์อันแสนงดงามตระการตา   

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านไปชมโชว์อลังการหวานหยด THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY  FOX  ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ นักแสดงกว่า 500 ชีวิต โลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจ้งอลังการตระการตา มีฉากหลังเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึ่งอี้งกับเทคนิคการเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ของนางจิ้งจอกขาวซาบซึ้งตรึงดวงใจในความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวยและชายหนุ่มตัดฟืนที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพื่อความรักจนท้ายที่สุดก็สมหวังในชีวิตคู่ และจบแบบ HAPPY ENDING ให้ผู้ชมกลับไปนอนฝันดี
โปรดทราบ เนื่องจาก โชว์ THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX  เป็นการแสดงกลางแจ้ง หากมีการปิดการแสดงไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆทำให้เข้าชมไม่ได้ ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์พื้นเมืองชุด MISTY RAIN ZHANGJIAJIE โชว์สายฝนในม่านหมอก ทดแทนให้ หากไม่สามารถชมโชว์สายฝนในม่านหมอกได้ จะจัดโชว์ชุด 魅力湘西表演 มนต์เสน่ห์ตะวันตก ทดแทนให้เท่านั้น และจะไม่มีการ
พักที่ VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว     

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: เขาเทียนเหมินซาน–ทางเดินกระจก-ประตูสวรรค์–แกรนด์แคนย่อน SKY BRIDGE

เช้า

รับประทานอาหาร ณ โรงแรม     
(ผู้เดินทางรับทราบว่าความเสี่ยงว่า ไม่ว่ากรณีใดๆหากขึ้นเขาเทียนเหมินซานไม่ได้ บริษัทรับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรให้เท่านั้น / หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ)

07.00 น.

{เดินทางสู่เทียนเหมินซาน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจางเจียเจี้ย ห่างจากตัวเมืองไป 8 กม. เทียนเหมินซานเดิมเป็นชื่อถ้ำ ตั้งชื่อมาแต่สมัยสามก๊ก ภายหลังใช้เรียกเป็นชื่อภูเขาด้วยในปี ค.ศ.1999 เทียนเหมินซานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นที่วัดฝีมือของนักบินชั้นเยี่ยม ในการบินลอดผ่านช่องเขาประตูสวรรค์แห่งนี้ เทียนเหมินซานมียอดสูงสุด สูง 1,518 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีพื้นที่ 190 ตารางกิโลเมตร บนยอดเขายังเป็นพื้นที่ป่าดิบที่สมบูรณ์อย่างที่สุด ต้นไม้ใหญ่แต่ละต้นมีอายุนับร้อยปี ในระหว่างปี ค.ศ. 2002-2005 การท่องเที่ยวเทียนเหมินซาน ได้ใช้เงินลงทุนประมาณ 550 ล้านหยวน พัฒนาพื้นที่บางส่วนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทาง A นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่า ที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตร ขึ้นสู่จุดสูงสุด “เซี่ยจ้าน”โดยใช้เวลา 40 นาที ระหว่างทางท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า ท่านจะได้เห็นเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้ง นำท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง พร้อมกับความเสียวของทางเดินกระจก ที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร *** สร้างเสร็จแล้วใหม่ล่าสุดบันไดเลื่อนลอยฟ้า ความยาว 12 ช่วง ๆ ละประมาณ 70 เมตร สร้างขนาบกับช่องเขาและยอดเขาเทียนเหมินซาน นำท่านลงบันไดเลื่อนมาจนถึง ถ้ำเทียนเหมินซานหรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน เหตุที่เรียกว่าประตูสวรรค์เพราะภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นช่องประตูขึ้น ช่องประตูนี้สูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร จากนั้นนั่งรถของการท่องเที่ยวท้องถิ่นกลับลงมาที่เชิงเขา ช่องประตูนี้สูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร
หมายเหตุ การเที่ยวเทียนเหมินซานอาจมีการสลับเส้นทาง โดยเปลี่ยนเป็น เส้นทาง B (ขึ้นรถ-บันไดเลื่อนขาขึ้น-ลงด้วยกระเช้า) ซึ่งเจ้าหน้าที่ ไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์จะเป็นผู้ตัดสินใจ ในกรณีที่คิวนักท่องเที่ยวเข้าคิวยาวมากจนเกินไป  แวะร้านผ้าไหม ชมโรงงานผลิตผ้าไหมของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง
โปรดทราบ ถ้ากระเช้าเทียนเหมินประกาศปิด ไม่ว่ากรณีใด เช่น ปิดซ่อมประจำปี,ลมแรง เป็นต้น ลูกค้าที่เดินทางกับบริษัททัวร์ในช่วงดังกล่าว ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯจะเปลี่ยนเป็น เที่ยวทะเลสาบเป่าเฟิงหู และถ้ำมังกรเหลืองทดแทนให้ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ในส่วนนี้ทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับชอบ
แทน { นำท่านไปล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู ซึ่งเป็นทะเลสาบบนเขาสูงที่หาได้ยาก เนื้อที่ผิวน้ำรวม 30 เฮกดาร์ น้ำลึกถึง 72 เมตร มีความยาวถึง 2.5 กิโลเมตร รายล้อมด้วยยอดเขา “ยากที่จะแยกได้ว่าน้ำอยู่ในภูเขาหรือภูเขากันแน่
 แทน { นำท่านสู่ ถ้ำหวงหลงต้ง หรือ ถ้ำวังมังกรเหลือง ถ้ำแห่งนี้มีความสูง 160 เมตร มีความลึก 1.5 กิโลเมตร ถ้ำแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ภายในถ้ำมีอ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง ลำธารใต้ดิน 2 สาย บึง 4 บึง ห้องโถง 13 ห้อง และระเบียงเดินเที่ยว 90 กว่าแห่ง นำท่านล่องเรือไปตามธารน้ำใต้ดิน ชมถ้ำวังมังกร ชมวังแก้วผลึก วังซือหงอคง ชมประตูแห่งความสุข ชมประตูอายุยืน ฯลฯ ตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินย้อยที่มีรูปร่างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น หินดาบทอง หินหอกเงิน หินเครื่องดนตรีจีน ชมน้ำตกเทวดาสวรรค์ ฯล

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร แล้วเดินทางเข้าสู่อุทยานอู่หลิงหยวน
เดินทางสู่ร้านยางพารา สินค้าผลิตที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน
นำชมสะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจี้ย เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุด ด้วยความยาวถึง 430 เมตร (1,410 ฟุต)กว้าง 6 เมตร (20 ฟุต) สูงถึง 300 เมตร (984 ฟุต) วัดใจกันด้วยทางเดินทางกระจกคริสตัล กับวิวทิวทัศน์ที่สุดหวิว.....สุดเสียว และสวยงามเกินกว่าคำบรรยายใดๆ  

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ JINHUA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ภูเขาเทียนจื่อซาน-เขาอวตาร-เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว-ร้านหยก-ร้านสมุนไพรจีน

เช้า

รับประทานอาหาร ณ โรงแรม 
หมายเหตุ (ผู้เดินทางรับทราบว่าความเสี่ยงว่า ไม่ว่ากรณีใดๆ หากขึ้นเขาเทียนจื่อซานไม่ได้ บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรให้เท่านั้น / หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการ)
นำท่านขึ้นลิฟท์แก้ว สู่ภูเขาเทียนจื่อซาน หรือ ภูเขาเจ้าฟ้า เทียนจื่อซานมีเนื้อที่ 65 ตารางกิโลเมตร ยอดเขาสูงสุดวัดได้ 1,250 เมตรจากระดับน้ำทะเล ด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก ของเขาเทียนจื่อซานเต็มไปด้วยชะง่อนผาสูงชัน มีลำห้วยลึกและมีป่าหินยักษ์รูปร่างต่างๆ นำท่านสู่จุดชมวิวบนเขาเพื่อชมความงามของเขาเจ้าฟ้า นำชมเทียนเซี่ยตี้อี้เฉียว (สะพานหนึ่งในใต้หล้า) มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง นำท่านขึ้น-ลงเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง สูง 326 เมตร 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารบนเขา 
-นำชมหยกจีนของล้ำค่าที่ขึ้นชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรม ลัทธิขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญลักษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณและความกล้าหาญ เชื่อกันว่าหากใครได้ครอบครองหยกจะพบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยและมีโชค รวมถึงทำให้อายุยืนอีกด้วย ให้ท่านเลือกชมหยกที่ได้ผ่านการเจียระไนมาเป็นเครื่องประดับนำโชคในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า เพื่อซื้อเป็นของขวัญของฝาก   
-นำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าและแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน ที่ศูนย์วิจัยทางการ แพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี  พร้อมรับฟังกาวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ JINHUA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดิน-สุวรรณภูมิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉางซา (4 ชั่วโมง) ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานมากกว่า 3,000ปี ในสมัยราชวงศ์ฉินราชสำนักได้สั่งการให้มีการจัดตั้งเขตฉางซาเป็นลักษณะเขตการปกครอง  ต่อมาเปลี่ยนชื่อเขตฉางซาเป็นรัฐฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง ตอนเหนือติดกับทะเลสาบต้งถิง ตะวันออกติดกับภูเขาลัวเซียว ตะวันตกติดกับภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดกับภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อำเภอ    

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
อิสระช้อบปิ้งบนถนนคนเดินหวงซิง เลือกซื้อของที่ระลึกถูกใจ  แล้วเดินทางไปสนามบิน 

19.20 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าเซาเธิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CZ605

21.30 น.

เดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม  ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ–ฉางซา-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด / ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ หนึ่งห้องคู่ / ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท / ค่าภาษีสนามบินจีน / ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 800บาท / ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง / ค่าประกันภัยทางอากาศ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ / ค่ารถรับส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวระบุตามรายการ / ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการ / ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม / ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ราคาไม่รวม ค่าทิปกระเป๋าขึ้น-ลง, ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 100 หยวนจีน / ท่าน และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 50 หยวนจีน / ท่านตลอดทริป / ราคาไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว

เงื่อนไข สำรองที่นั่ง มัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - หักค่าใช้จ่ายไว้ 10,000 บาท/ท่าน / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 15,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน -เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
หมายเหตุ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / ค่าวีซ่าเดี่ยวและในกรณีที่สถานฑูตจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปหรือในบางกรณี บางท่านที่สถานฑูตไม่อนุญาตให้วีซ่ากรุ๊ปได้ / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign