คุนหมิง เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ
ไม่ว่าจะหน้าร้อนหรือหน้าหนาว อากาศก็เย็นสบายตลอดทั้งปี

 
วันนี้เราจะไปเยี่ยมชมกัน ทริปนี้ 20-25 ตุลาคม 2561
เริ่มต้นที่แรก

1. เมืองโบราณต้าหลี่

ต้าหลี่เป็นเมืองโบราณเก่าแก่ อยู่ทางทิศตะวันตกของคุนหมิง
เป็นเมืองโบราณที่มีกำแพงล้อมรอบและเป็นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดของจีน

เมืองโบราณต้าหลีสร้างขึ้นเมื่อ 1,000 ปีก่อน
ถึงแม้เวลาจะผ่านมานานแต่ปัจจุบันยังคงมีสภาพที่สมบูรณ์ไม่ต่างจากเมื่อก่อน

ทุกวันนี้ยังกลายเป็นถนนย่านการค้าที่คึกคัก สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ
ทั้งของกินและสินค้าพื้นเมือง เช่น หินอ่อน ผ้าพื้นเมืองหรือเครื่องเงิน

2.เมืองเก่าจงเตี้ยนหรือแชงกรีล่า

ชมบ้านเรือนที่ก่อสร้างแบบโบราณ เลือกซื้อของที่ระลึกแบบทิเบต เช่น หมวกคาวบอย แส้หางจามรี

3.ชมวัดซงจ้านหลิน

วัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี สร้างขึ้นโดยทะไลลามะองค์ที่ 5 ในปี พ.ศ. 2222 ใช้เวลาก่อสร้าง 18 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่มากกว่า 700 รูป

วัดจ้านหลินซื่อมีรูปแบบคล้ายพระราชวังโปตาลาที่นครลาซาแห่งทิเบต แต่ขนาดมีการย่อส่วนลงมา
หากว่าโปตาลาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต

วัดจ้านหลินซื่อนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนิกชนในบริเวณที่ราบสูงทิเบตนั่นเอง


4.สระมังกรดำ

เป็นทะเลสาบที่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้เขียวขจี ตรงกลางจะมีสะพานเดินข้าม
เรียกว่าสะพาน 5 โค้ง ข้างสะพานมีศาลาจีน 3 ชั้น ชื่อ “ศาลาจันทรา”

ฉากหลังเป็นภูเขาหิมะมังกรหยก ถือเป็นภาพที่สวยงามที่สุดในลี่เจียง

5.เมืองเก่าลี่เจียง

ทางเดินปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ลำธารที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรือน 

ศูนย์กลางการค้าขายซื้อหาสินค้าของชาวเมืองและนักเดินทาง

ทั้งหมดนี้ทำให้ลี่เจียงเมืองเล็กๆกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก
โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศรับรองเมื่อปี ค.ศ.1997 

6.ภูเขาหิมะมังกรหยก

ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติของจีน มีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลูกโดยยอดเขาที่สุดนั้นถึง 5,596 เมตร

เหนือระดับน้ำทะเล จึงมีหิมะปกคลุมตลอดปี

7. วัดหยวนทง

วัดที่ใหญ่และเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองคุนหมิง มีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปี
นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชที่จำลองมาจากเมืองไทย


สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางกับเรา 


สนใจดูโปรแกรมทัวร์คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า

กดลิงค์นี้
>>>Facebook@merrylandtravel<<<

กดลิงค์นี้
>>>แอดไลน์ @merrylandtravel<<<

กดลิงค์นี้
>>>DOWNLOAD โปรแกรมทัวร์<<<

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 082-453-9198, 063-190-9988
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign