ทัวร์ทิเบต,ทิเบต,หลังคาโลก,ลาซา,โปตาลา,ทัวร์จีน

ทิเบต เขตปกครองตนเองทิเบต (ทิเบต:བོད་- โบด์; จีน: 西藏ซีจ้าง) ชาวทิเบตมีเชื้อสายมาจากชาวอินเดียมีพระเป็นผู้นำของเขตปกครองพิเศษนี้ นับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยาน
คล้ายกับประเทศภูฏานทิเบต ตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย เป็นที่ราบสูงที่สูงที่สุดในโลก จนได้รับฉายาว่า
หลังคาโลก 

>> ดูโปรแกรมทิเบต : ทัวร์ทิเบต <<


ทิเบต,ทัวร์ทิเบต,ทัวร์จีน,ลาซา,โปลตาลา

ทิเบต,ทัวร์ทิเบต,ทัวร์จีน,ลาซา,โปลตาลา

 
ทิเบต,ทัวร์ทิเบต,ทัวร์จีน,ลาซา,โปลตาลา
 
ทิเบตมีอากาศที่หนาวเย็นและมีความกดอากาศและอ๊อกซิเจนต่ำ พลเมืองชายของทิเบตกว่าครึ่งบวชเป็นพระก่อนจีนจะยึดครองทิเบต
ทิเบตมีสามเณริกามากที่สุดในโลก ในทิเบตเคยมีคัมภีร์มากมาย พลเมืองนับถือศาสนาอย่างเคร่งครัด จนได้รับฉายาว่า
"แดนแห่งพระธรรม" (land of dharma)

 
ทิเบต,ทัวร์ทิเบต,ทัวร์จีน,ลาซา,โปลตาลา

 
สถานที่สำคัญในทิเบต

พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา

ทิเบต,ทัวร์ทิเบต,ทัวร์จีน,ลาซา,โปลตาลา


พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา สร้างในปี ค.ศ. 1750 โดยองค์ดาไลลามะที่ 7 และทุกรัชกาล จะสร้างต่อเติมขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่สวยงามสมบูรณ์ พระราชวังแห่งนี้สร้างติดกับแม่น้ำลาซา เพื่อเป็นที่ประทับในฤดูร้อนขององค์ดาไลลามะผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบต ดาไลลามะองค์ปัจจุบัน ที่ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศเคยกล่าวว่า ท่านพอใจที่จะพักในพระราชวังฤดูร้อนที่สวยงามแห่งนี้มากกว่า พำนักอยู่ที่พระราชวังโปตาลาที่อับทึบ 

เมืองลาซา

ทิเบต,ทัวร์ทิเบต,ทัวร์จีน,ลาซา,โปลตาลา


เมืองลาซา เมืองโบราณที่มีอายุกว่า 1,300 ปี เชื่อกันว่าบรรพบุรุษชาวทิเบตเป็นชนเผ่าเร่ร่อนในเขตเอเชียกลาง ที่อพยพย้ายถิ่นเข้ามา กษัตริย์ทิเบตองค์แรกมีพระนามว่า “นยาตรีเชนโป” ในปี ค.ศ.1720 จีนเริ่มแผ่อำนาจเข้ามาทิเบต และในปลายศตวรรษที่ 19 อังกฤษเริ่มเข้าแทรกแซงทิเบตรวมถึงรัสเซีย จนจีนมีการปฏิวัติวุ่นวายและเมื่อจีนสามารถตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ในปี ค.ศ. 1949 ในปีถัดไปจีนก็บุกทิเบตทันที หลายปีผ่านมาทางการจีนยอมคืนเสรีภาพให้ชาวทิเบตในระดับหนึ่ง ชาวทิเบตยังคงก่อการประท้วงเรื่อยมาแต่ทางการจีนก็ปราบปรามอย่างหนักทุกครั้ง

วัดโปตาลากงหรือพระราชวังโปตาลากง

ทิเบต,ทัวร์ทิเบต,ทัวร์จีน,ลาซา,โปลตาลา

ทิเบต,ทัวร์ทิเบต,ทัวร์จีน,ลาซา,โปลตาลา


วัดโปตาลากงหรือพระราชวังโปตาลากงเป็นสถานที่เลื่องชื่อที่สุดของโลกสร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่13มีเนื้อที่120,000ตารางเมตรตั้งอยู่บนยอดเขาแดง (มาร์โปรี) เป็นอาคาร13 ชั้นมีห้อง1,000ห้องสูง1,017เมตรสร้างโดยกษัตริย์ซงเซินกัมโปในค.ศ.  7สร้างขึ้นไว้สำหรับพระมเหสี2องค์ที่เป็นชาวจีนและชาวเนปาลต่อมาใช้เป็นสถานศึกษาพระธรรมมีพระลามะเป็นผู้ปกครองโดยแบ่งเป็น3ส่วนคือส่วนสีขาวเขตสังฆาวาสใช้เป็นที่พำนักของสงค์ส่วนสีแดงเป็นส่วน พุทธาวาสประกอบด้วยสถูปทองคำและของมีค่าต่างๆส่วนสุดท้ายคือส่วนสีเหลืองจะเป็นตัวเชื่อมกลาง

อารามเซรา

ทิเบต,ทัวร์ทิเบต,ทัวร์จีน,ลาซา,โปลตาลา

ทิเบต,ทัวร์ทิเบต,ทัวร์จีน,ลาซา,โปลตาลา


อารามเซราซึ่งตั้งอยู่บนเขาตาติปูสร้างเมื่อปีพ.ศ. 1419โดยพระนิกายหมวกเหลืองลูกศิษย์ของพระสังกัปปะวัดเซราเคยมีพระจำพรรษาอยู่ถึง5,000รูปปัจจุบันวัดนี้มีพระจำพรรษาอยู่ราว300รูป ยังมีสีสันและจิตวิญญาณของทิเบตอย่างสมบูรณ์ที่นี่เคยใช้เป็นที่ฝังศพบนฟ้าของชาวทิเบต (เคยมีการแพร่ภาพพิธีนี้ออกอากาศในยุโรปจนรัฐบาลจีนสั่งห้ามมิให้คนภายนอกเข้าไปในสถานที่ทำพิธีหลังวัดโดยเด็ดขาด)

ทะเลสาบหยางจงยงหู

ทิเบต,ทัวร์ทิเบต,ทัวร์จีน,ลาซา,โปลตาลา

ทิเบต,ทัวร์ทิเบต,ทัวร์จีน,ลาซา,โปลตาลา

ทิเบต,ทัวร์ทิเบต,ทัวร์จีน,ลาซา,โปลตาลา


ทะเลสาบหยางจงยงหู (ทะเลสาบยามดรก YAMDROK LAKE) ซึ่งเป็นทะเลสาบ 1 ใน 4 ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 4,000 เมตร ทะเลสาบมีสีเทอร์คอยส์ใสเรียบดังกระจก ทุกๆ ปี จะมีคนนับแสน เดินทางมาประกอบพิธีล้างบาป เมื่อท่านได้มาเยือนทะเลสาบแห่งนี้ จะรู้สึกเหมือนฟากฟ้าอยู่แค่เอื้อมมือถึง เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ภูเขา ที่ราบ ทุ่งหญ้า ฝูงแกะ ฟาร์ม วัว พันธุ์ไม้ป่าหลากสีสัน 

วัดต้าเจาหรือวัดโจคัง

ทิเบต,ทัวร์ทิเบต,ทัวร์จีน,ลาซา,โปลตาลา


วัดต้าเจาหรือวัดโจคังวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในลาซาสร้างขึ้นในคศ. 7พร้อมพระราชวังโปตาลากงโดยกษัตริย์ซงเซินกัมโปกษัตริย์องค์แรกที่รับศาสนาพุทธเข้ามาวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหุ้มทองคำประดับด้วยอัญมณีมีค่าที่องค์หญิงเหวินเฉิงแห่งราชวงศ์ถังซึ่งเป็นมเหสีชาวจีนนำเข้ามาชาวทิเบตเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “โจโบ”และในปีค.ศ. 1961ได้สงวนไว้เป็นสมบัติล้ำค่าของชาติในอดีตวัดนี้เป็นที่อยู่ของดาไลลามะและปันเชนลามะด้านหลังวัดโจคังจะมองเห็นวังโปตาลาและเห็นถนนบาร์ฆอร์ซึ่งเป็นเส้นทางประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์

  ที่ราบสูงชิงไห่

ทิเบต,ทัวร์ทิเบต,ทัวร์จีน,ลาซา,โปลตาลา

ทิเบต,ทัวร์ทิเบต,ทัวร์จีน,ลาซา,โปลตาลา


ไต่ภูเขาสูงข้ามขอบฟ้าสู่ที่ราบสูงชิงไห่ ห่างจากลาซาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 100 กม. ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ที่กว้างไกลสุดขอบฟ้ามีภูเขาหิมะเรียงรายสลับเป็นชั้นสวยงาม

 
ดูโปรแกรมทิเบต : ทัวร์ทิเบต

จอง / สอบถาม
Office : 022498216
Hotline : 0631909988

Add Line : @merrylandtravel 

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign