จางเจียเจี้ย  张家界เป็นเมืองระดับจังหวัดในมณฑลหูหนาน ประเทศจีน ประกอบไปด้วยเขตปกครองยองดิงและเทศมณฑลซิลี และ ซางจี
ในเมืองนี้มีอู่หลิงยฺเหวียนซึ่งถูกจัดเป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยยูเนสโก รวมไปถึงทิวทัศน์ระดับ AAAAA ซึ่งจัดโดย การท่องเที่ยวแห่งชาติจีน
หลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง อวตาร (Avatar) ผู้คนจึงได้รู้ว่า ดินแดนแห่งภูเขาลอยพื้นในภาพยนตร์ นั้นมีอยู่จริง นั่นคืออุทยานแห่งชาติ จางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน


เลือกดูโปรแกรมจางเจียเจี้ยกด: โปรแกรมจางเจียเจี้ย


สถานที่ท่องเที่ยว
เมืองโบราณเฟิ่งหวง 
ทัวร์จางเจียเจี้ย,จางเจียเจี้ย,ทัวร์จีน,merrylandtravel

เมืองโบราณเฟิ่งหวง ซึ่งมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง
มีถนนที่ปูด้วยหินเขียวกว่า 20 สาย สิ่งก่อสร้าง 68 แห่ง วัตถุโบราณ 116 แห่ง  

ทัวร์จางเจียเจี้ย,จางเจียเจี้ย,ทัวร์จีน,merrylandtravel

เมืองสร้างขึ้นด้วยหินมีชื่อว่า  “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” เดิมเป็นที่ว่าการอำเภอ มีจุดเด่น คือ กำแพงโบราณซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นสถานที่ได้รับความนิยม
และเป็นสถานศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ จากการจดบันทึกประวัติของท่านเสิ่นฉงเหวินทำให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ไปของเมืองฟ่งหวงนั่นเอง


อุทยานฯอู่หลิงเหยียน หรือที่บ้านเรามักเรียกว่าอุทยานจางเจียเจี้ย
ทัวร์จางเจียเจี้ย,จางเจียเจี้ย,ทัวร์จีน,merrylandtravel

ทัวร์จางเจียเจี้ย,จางเจียเจี้ย,ทัวร์จีน,merrylandtravel

ทัวร์จางเจียเจี้ย,จางเจียเจี้ย,ทัวร์จีน,merrylandtravel


อุทยานจางเจี่ยเจี้ย  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของมณฑลหูหนาน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น อุทยานแห่งชาติแห่งแรก ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อปี ค.ศ. 1982 ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ. 1992 เนื้อที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตรเขาเทียนจื่อซาน 天子山
ทัวร์จางเจียเจี้ย,จางเจียเจี้ย,ทัวร์จีน,merrylandtravel

ทัวร์จางเจียเจี้ย,จางเจียเจี้ย,ทัวร์จีน,merrylandtravel

ทัวร์จางเจียเจี้ย,จางเจียเจี้ย,ทัวร์จีน,merrylandtravel

เขาเทียนจื่อซาน 天子山 (เขาจักรพรรดิ์) เขตเอี๋ยนเจียเจี้ย มีเนื้อที่ 65 ตารางกิโลเมตร บนยอดเขาเทียนจื่อซานสูงประมาณ 1,250 เมตร
ทางด้านทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซาน เต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน ลำห้วยลึกและป่าหิน มีหินยักษ์ในรูปลักษณะแปลกตา
ยืนตระหง่านค้ำฟ้า จุดเด่นของเขาเทียจื่อซานคือ เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1)


ทะเลสาบเป่าเฟิงหู
ทัวร์จางเจียเจี้ย,จางเจียเจี้ย,ทัวร์จีน,merrylandtravel

ทะเลสาบเป่าเฟิงหู 寳峰湖 มรดกโลกทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ใจกลางเขตท่องเที่ยวอู่หลิงหยวนของเมืองจางเจียเจี้ย ห่างจากภูเขาเทียนจื่อซาน 8 กิโลเมตร
ทะเลสาบเป่าเฟิงหูประกอบด้วยเขตทะเลสาบและหมู่บ้านยิงอัวจ้าย  ทะเลสาบตั้งอยู่บนช่องเขาสูง รายล้อมด้วยยอดเขาที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม และยังประกอบด้วยน้ำที่ใสมาก

ทัวร์จางเจียเจี้ย,จางเจียเจี้ย,ทัวร์จีน,merrylandtravel

ทัวร์จางเจียเจี้ย,จางเจียเจี้ย,ทัวร์จีน,merrylandtravel

นอกจากนี้ยังมีหินที่รูปร่างเหมือนหน้าผู้หญิง ซึ่งเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นโดยไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติมแต่อย่างใด รอบ ๆ ทะเลสาบอุดมด้วยป่าไม้ สัตว์ป่า
น้ำตกและถ้ำพิสดาร บ้านเกิดเฮ่งเจียของหนังเรื่องไซอิ๋วก็ถ่ายทำที่น้ำตกฉีเฟิงของทะเลสาบเป่าเฟิงหูแห่งนี้ถ้ำมังกรเหลือง (黄龙洞)
ทัวร์จางเจียเจี้ย,จางเจียเจี้ย,ทัวร์จีน,merrylandtravel

ทัวร์จางเจียเจี้ย,จางเจียเจี้ย,ทัวร์จีน,merrylandtravel


ถ้ำแห่งนี้มีความสูง 160 เมตร มีความลึก 1.5 กิโลเมตร ถ้ำแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ภายในถ้ำมีอ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง ลำธารใต้ดิน 2 สาย บึง 4 บึง ห้องโถง 13 ห้อง
และระเบียงเดินเที่ยว 90 กว่าแห่ง สามารถล่องเรือไปตามธารน้ำใต้ดิน ชมถ้ำวังมังกร ชมวังแก้วผลึก วังซือหงอคง ชมประตูแห่งความสุข ชมประตูอายุยืน ฯลฯ
ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินย้อนที่มีรูปร่างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น หินดาบทอง หินหอกเงิน หินเครื่องดนตรีจีน ชมน้ำตกเทวดาสวรรค์

 

เลือกดูโปรแกรมจางเจียเจี้ยกด: โปรแกรมจางเจียเจี้ย


 

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign