Amazing ทรานส์ไซบีเรีย
สายรถไฟขบวนที่ยาวที่สุดในโลก
8 วัน 7 คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
โนโวซีบิร์สก์ (Novosibirsk) – อีร์คุตส (Irkutsk) – ลิสท์วีอันคา (Listvyanka) - ทะเลสาบไบคาล (Baikal Lake) - เกาะโอลคอน(Olkhon Island ) 

กดลิงค์นี้
>>>แอดไลน์ @merrylandtravel<<<

กดลิงค์นี้
>>>DOWNLOAD โปรแกรมทัวร์<<<

โทรกด  022498217

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม
19-26 ก.พ. 61 83,500.- 13,500
27 ก.พ. - 6 มี.ค. 61 83,500.- 13,500
6-13 มี.ค. 61 83,500.- 13,500
8-15 มี.ค. 61 83,500.- 13,500

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สุวรรณภูมิ-โนโวซีบิร์สก์

10.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เกาะU เคาเตอร์สายการบิน S7 Air lines (จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9-10)

12.40 น.

เดินทางสู่เมืองโนโวซิเบิร์สค์โดยสายการบิน S7 Air lines เที่ยวบินที่ S7 582 

20.25 น.

ถึงสนามบินโนโวซีเบิรสค์ แคว้นไซบีเรีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วเดินทางเข้าที่พัก (เนื่องจากเวลาที่เดินทางมาถึงภัตตาคารต่าง ๆ ได้ปิดให้บริการแล้ว หัวหน้าทัวร์จะแจกบะหมี่และโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปให้ผู้เดินทางคนละ 2 กล่องทาน แทนการจัดอาหารมื้อค่ำ)
พักที่ Novosibirsk Domina Hotel 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เมืองโนโวซีบิร์สก์-ผ่านชมสถานีรถไฟ-ชมจัตุรัสเลนิน-ชมพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยา เมืองอีร์คุตส์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านชมตัวเมือง โนโวซีเบิร์สก์ (Novosibirsk) ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นไซบีเรีย มีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศรัสเซีย (ประมาณ 1.5 ล้านคน) และเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางของแคว้นไซบีเรียตะวันตก ผ่านชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สถานีรถไฟ โนโวซีเบิรสค์ (Novosibirsk Station) เป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดของเส้นทางรถไฟทรานส์ไซบีเรีย ชมจัตุรัสเลนิน (Lenin Mausoleum) สะพานรถไฟข้ามแม่น้ำโอ๊ค ชมโบสถ์เซนต์นิโคลัส (St Nicholas' Chapel) โรงละครบอลชอย (Bolshoi Theatre) เป็นโรงละครบัลเล่ต์และโอเปร่าที่มีชื่อเสียงระดับโลก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย

ชมพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยา พิพิธภัณฑ์หัวรถไฟกลางแจ้ง และพิพิธภัณฑ์พื้นเมือง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ เมืองโนโวซิเบิร์สก์ เพื่อโดยสารขบวนรถไฟ สายทรานส์ไซบีเรีย

20.46 น.

ออกเดินทางสู่เมือง อีร์คุตส์ Irkutsk โดยรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย (เป็นตู้นอนล๊อคประตูด้านในได้สำหรับพัก 4 ท่าน)

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ใช้เวลาทั้งวันบนรถไฟชมความงามของหิมะในฤดูหนาวและทิวทัศน์อันสวยงามของสองข้างทาง (รับประทานอาหาร 3 มื้อ และนอนบนรถไฟ)

หมายเหตุ

ข้อมูลที่ควรทราบสำหรับผู้โดยสารที่จะโดยสารรถไฟ สายทรานส์ไซบีเรีย >>>>
บนขบวนรถไฟจะเปิด Heater ในโบกี้และตู้นอนของผู้โดยสารในฤดูหนาว ห้องผู้โดยสารบนรถไฟขบวนนี้ถูกออกแบบให้เป็นห้อง ๆ ที่สามารถนอนค้างแรมบนรถไฟได้ โดยห้องโดยสารจะถูกแบ่งออกเป็นตู้นอนที่มี 4 เตียงนอน แบ่งเป็นเตียงบน 2 เตียง และเตียงล่าง 2 เตียง เตียงนอนชั้นล่างสามารถปรับเป็นเบาะนั่งได้ ภายในตู้นอนมีที่เก็บสัมภาระทั้งบนหิ้ง และใต้ที่นอน มีประตูปิดล๊อคห้องจากด้านในเพื่อให้ผู้โดยสารนอนหลับได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งมีโต๊ะที่พับเก็บได้ภายในห้อง มีตู้เสบียงบริการอาหารบนขบวนรถไฟ (เฉพาะขบวนที่วิ่งทางไกลในรัสเซีย) โดยทางทัวร์ได้เตรียมอาหารไว้บริการลูกทัวร์ตามจำนวนมื้อที่พึงมี ระหว่างช่วงเวลา 2 คืนกับ 1 วัน ที่ลูกทัวร์โดยสารอยู่บนขบวนรถไฟนั้น ทางทัวร์ได้สำรองมื้ออาหารไว้ลูกทัวร์ คือ เช้า กลางวัน และ เย็น รวม 3 มื้อ ส่วนห้องน้ำบนขบวนรถไฟสามารถใช้ได้ทุกโบกี้ (ล้างหน้า แปรงฟันได้ แต่ไม่เหมาะสำหรับใช้อาบน้ำ)
สำคัญ ขณะที่รถไฟจอดพักตามสถานีรถไฟต่าง ๆ นั้น ลูกทัวร์ควรสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ว่ารถไฟขบวนดังกล่าวจอดพักเป็นเวลานานแค่ไหน (ขบวนรถไฟจะใช้เวลาจอดพักในแต่ละสถานีแตกต่างกัน) เพื่อคำนวณเวลาในการลงจากรถไฟไปเดินถ่ายรูปหรือซื้อของขณะรถไฟจอดอยู่ 

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: อีร์คุตส (IRKUTSK) –ตำบลลิสท์เวียงก้า LISTVYANKA – เกาะโอลคอน OLKHON ISLAND

06.09 น.

ขบวนรถไฟเดินทางมาถึง เมือง อีร์คุตส (Irkutsk) นำท่านลงจากขบวนรถไฟพร้อมสัมภาระ เดินทางไปยังโรงแรม เพื่อรับประทานอาหารเช้า

09.00 น.

ออกเดินทางไปยังเมือง ลิสท์เวียงก้า Listvyanka (ระยะทาง 70 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไบคาล ที่เป็นปากแม่น้ำแองคาร่า Angara River แม่น้ำเพียงสายเดียวที่เป็นที่ระบายออกของทะเลสาบไบคาล นำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนยอดเขา เพื่อชมวิวจากมุมสูงของทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก นำชมพิพิธภัณฑ์แห่งทะเลสาบไบคาล แหล่งเรียนรู้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา และระบบนิเวศ ของทะเลสาบแห่งนี้ ชมพันธ์ปลาน้ำจืดหลากหลายชนิดที่หาดูได้ยาก ทะเลสาบน้ำจืดแห่งนี้ยังเป็นที่พำนักของแมวน้ำ ซึ่งแตกต่างจากแมวน้ำทั่วไปซึ่งจะอาศัยอยู่ในน้ำเค็มเท่านั้น

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางไปยังเกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island) โดยนั่งเรือสะเทินน้ำสะเทินบก ชมไข่มุกเม็ดงามของทะเลสาบไบคาล ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเฉพาะในฤดูหนาวของที่นี่  ตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ของสองข้างทางที่ประดับประดาด้วยหิมะและน้ำแข็งภูเขา ป่าไม้ บางจุดจะมีถ้ำแข็ง เมื่อถึงจุดไหนที่สวยงาม เรือจะจอดให้ท่านได้เก็บภาพที่ประทับใจ นับได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามจนไม่สามารถอธิบายได้ องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้เป็นน้ำแข็งสีฟ้าหรือ BLUE ICE ได้แก่ น้ำที่ใสมากและคุณภาพของแร่ธาตุในน้ำ (ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบที่มีน้ำที่ใสเป็นอับดับ 1 ของโลก มีประวัติยาวนานกว่า 25 ล้านปี ในปี 1996 ได้รับการจดบันทึกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การ UNESCO) ระยะทางจากท่าเรือเมือง ลิสท์เวียงก้า มายังเกาะ ประมาณ 290 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 5-6 ชั่วโมง

  

ค่ำ

เดินทางถึง เกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island) เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดจากทั้งหมด 27 เกาะของทะเลสาบไบคาล มีพื้นที่ประมาณ 700 ตางรางกิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ-ใต้จุดที่กว้างที่สุดของเกาะประมาณ 12 กิโลเมตร และมีชาวพื้นเมืองบูร์ยัต (Buryat) อาศัยอยู่บนเกาะชาวพื้นเมืองของที่นี่ขึ้นชื่อว่าได้เก็บรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาไว้เป็นอย่างดี ตั้งแต่สมัยก่อนยุคอภินันทนาการหรือยุคคอลเคซัส และในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวนับพันคนได้มาเยือน ณ เกาะแห่งนี้ เรือเทียบท่า นำท่านขึ้นบกที่เกาะโอลค์ฮอน
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ เกาะโอลค์ฮอน BAIKAL VIEW HOTEL OLKHON ISLAND หรือเทียบเท่า 

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: เกาะโอลค์ฮอน OLKHON ISLAND– แหลม KHORBOY CAPE

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นนั่งรถตู้ไปยังจุดชมวิว KHORBOY CAPE ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่อยู่เหนือสุดของเกาะโอลค์ฮอน (OLKHON ISLAND) เมื่อเดินทางถึงจุดชมวิวสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่กล้วงที่สุดของทะเลสาบ ทะเลสาบไบคาลนั้นมีแม่น้ำเล็กๆไหลมารวมกันกว่า 336 สาย แต่มีเพียงแม่น้ำสายเดียวเท่านั้นที่ไหลออกนั่นก็คือ แม่น้ำอังการ่า (Angara) พร้อมพาท่านล่องเรือชมความงามของ ถ้ำน้ำแข็ง BLUE ICE เพลิดเพลินไปกับน้ำแข็งที่เกาะบนผนังถ้ำในช่วงฤดูหนาว ชมแมวน้ำ สัตว์น้ำแสนมหัศจรรย์ของที่นี่ ซึ่งปกติจะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเค็ม (ซึ่งจะพบเห็นได้เยอะในช่วงฤดูร้อน) 


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะ

บ่าย

ชมหินสามพี่น้อง Three Brothers Rock และอ่าว UZYRY BAY

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย) หลังจากนั้น ขอแนะนำการซาวน่าสไตล์รัสเซีย (ไม่รวมค่าบริการ)
พักที่ เกาะโอลค์ฮอน BAIKAL VIEW HOTEL OLKHON ISLANDหรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: เกาะโอลค์ฮอน OLKHON ISLAND - อีร์คุตส (IRKUTSK)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า หมู่บ้านคูซีร์ (KHULHIR VILLIAGE)
นำท่านชมหมู่บ้านและไปคารวะหินศักดิ์สิทธิ์ ชาแมนร๊อค “Shaman Rock” ที่เป็นเหมือนศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาวเกาะโอลค์ฮอน และเป็นสัญลักษณ์ของทะเลสาบไบคาล หมู่บ้านคูซีร์นี้เปรียบ เสมือนลัทธิของชนเผ่าพื้นเมืองของที่นี่ เป็นเกาะเดียวในไบคาลที่มีผู้คนพำนักอยู่ชนเผ่าแรกที่ตั้งรกรากบนเกาะคือคูรีแคน (Kurykan) บรรพบุรุษของเผ่าบูร์ยัต (Buryat) กับยาคุต (Yakut) อยู่ร่วมกับอีกหลายชีวิตที่กระจัดกระจายอยู่ตามหมู่บ้าน 5 แห่งรอบๆเกาะ อาชีพหลักคือทำการประมงกับเลี้ยงสัตว์

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้าน หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ

บ่าย

นั่งเรือข้ามฟากเพื่อไปตำบล SAKHYRTA เป็นตำบลเล็กๆที่อยู่ริมทะเลสาบ
จากนั้นนั่งรถกลับเมือง อีร์คุตส (Irkutsk) (ระยะทาง 280 กิโลเมตร ประมาณ 6 ชั่วโมง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีนและกวางตุ้ง
พักที่อีร์คุตส COURTYARD MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: อีร์คุตส (IRKUTSK)-โบสถ์คาทอลิก-ถนนคนเดินคาร์ลมาร์กซ์-อนุสรณ์สงครามโลกที่2ย่าน 130 ควอร์เตอร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมจุดท่องเที่ยวขึ้นชื่อในเมือง อีร์คุตส (Irkutsk) อีร์คุตสเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกและเป็นเมืองศูนย์กลางของแคว้นไซบีเรีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี นำชมจุดท่องเที่ยวรอบแม่น้ำอังการ่า, โบสถ์ Orthodox, โบสถ์โปแลนด์, โบสถ์คาทอลิก ชม ถนนคนเดิน คาร์ลมาร์กซ์ Calsmarks Street ซึ่งเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีสังคมนิยม ที่นำไปสู่การปฏิวัติในรัสเซีย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำชมอนุสรณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหล่าทหารกล้าที่เสียชีวิตในช่วงสงคราม รูปปั้น จักรพรรดิ อเล็กซานเดอร์ที่ 3,โบสถ์คาซาน (Kazan Church) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สวยงาม โดดเด่นที่สุดของเมืองอีร์คุตส เริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1885 ใช้เวลาสร้างกว่า 7 ปีจึงแล้วเสร็จ ภายในโบสถ์ถูกตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม ด้วยหินอ่อนจากประเทศอินเดีย โดยฝีมือช่างจากประเทศจีน ภาพสีน้ำบนฝาผนังโบสถ์เป็นฝีมือของจิตรกรชาวอิตาเลียน จากนั้นนำท่านสู่ย่าน 130 ควอร์เตอร์ (130 Quarter) ย่านนี้นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้มาเยือนเมืองนี้ บริเวณนี้เป็นแหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่ทันสมัย โดยสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดบริเวณนี้สร้างด้วยไม้ และตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะของแค้วนไซบีเรีย ซึ่งขึ้นชื่อในการสร้างบ้านด้วยไม้ ย่านนี้จึงกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งช็อป และ ชิมเลยทีเดียว...

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(**เมนูอาหารจีน)
พักที่อีร์คุตส COURTYARD MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 8 :: อีร์คุตส (IRKUTSK)- กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร ในโรงแรม

09.00 น.

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่อง 

11.20 น.

เหิรฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยเที่ยวบิน S7 761

16.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
ค่าบริการ  ท่านละ 83,500.- / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,500.- /ท่าน  (เฉพาะพักโรงแรม 5 คืน)
** ราคารวมตู้นอนรถไฟ 4 ท่านต่อห้อง  ** ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก
หมายเหตุพักตู้นอนบนรถไฟ ถ้าต้องการพัก 3 ท่าน ต่อห้อง จ่ายเพิ่มอีกท่านละ 1,600 บาท ถ้าต้องการ พัก 2 ท่าน ต่อห้อง จ่ายเพิ่มเพิ่มท่านละ 4,800 บาท
อัตรานี้รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าภาษีสนามบินไทย / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่อง ท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. / ค่าภาษีสนามบินไซบีเรีย, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ / รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นตลอดเส้นทาง
อัตรานี้ไม่รวม ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น / ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว/ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด/ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถตามความเหมาะสม

เงื่อนไข
สำรองที่นั่ง  มัดจำท่านละ 20,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วัน
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - หักค่าใช้จ่ายไว้ สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล หรือกรุ๊ปที่ต้องวางมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน ขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวสายการบินและ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
-      ต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 
-      ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
สรุปแผนความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
สำหรับผู้เดินทางในรายการท่องเที่ยวข้างต้น
รับประกันภัยโดยNEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY
ความคุ้มครอง (COVERAGE)
เด็ก 1 เดือน-15 ปี และ ผู้ใหญ่ 70 ปีขึ้นไป รับความคุ้มครอง 50% ของทุนประกัน
ทุนประกัน
(SUM INSURE)
1. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง (Accident Medical Expense while traveling) ข้อ2+ข้อ3ไม่เกิน
500,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้าย เพื่อ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การส่งศพกลับประเทศ (เนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง) (Emergency Accident Evacuation and Repatriation of Remains)
4. การรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ  (Personal Liability) 200,000 บาท

การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง,อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
การเบิกค่าใช้จ่าย ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความรับผิดชอบสูงสุด ต่ออุบัติเหตุ / กรุ๊ป - แต่ละครั้งไม่เกิน สี่สิบล้านบาท....เงื่อนไขตามกรมธรรม์
ค่ารักษาพยาบาล รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผู้เอาประกันเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง
 * ข้อมูลที่ระบุข้างต้นมิใช่กรมธรรม์ประกันภัย เป็นการสรุปข้อมูลโดยสังเขปเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ผู้สนใจและผู้เดินทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ โทร 02-649-1049 มือถือ 081-6515209
 * แผนการประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางดังกล่าว เป็นแผนพิเศษที่ออกแบบโดยเฉพาะ ให้ตรงตามความประสงค์ของบริษัทหลัก ที่เป็นผู้บริหารและจัดการการเดินทาง ซึ่งรับประกันภัยโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์
หมายเหตุ
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม /บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทฯ ได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%

   Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign