นำท่านเที่ยวญี่ปุ่นตอนใต้ “เกาะคิวชู” 
สัมผัสเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชีย 
COUNTDOWN KYUSHU 

คิวชู, ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่น, kyushu
สถานที่ท่องเที่ยว
ราคา 59,900.- บาท
กำหนดวันเดินทาง
29 ธ.ค.- 30 ม.ค. 61 (ปีใหม่)
อัตราค่าบริการ สำหรับคณะอย่างต่ำ 35 ท่าน
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (2 ท่าน / 1 ห้อง) 59,900.- บาท
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว 72,900.- บาท
เด็กอายุ 2 – 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 40,900.- บาท
เด็กอายุ 2 – 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 56,900.- บาท
หมายเหตุ   กรณีต้องการเดินทางโดยที่นั่งชั้นธุรกิจ ราคาเพิ่มท่านละ 15,000.- บาท

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ

23.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 หน้าเคาน์เตอร์สายการบินไทย อินเตอร์ ประตู 4 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยอำนวยความสะดวก และดำเนินการด้านเอกสารแก่ท่าน

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – คาราสึ – อิมาริ – อุเรชิโนะ

01.00 น.

ออกเดินทางสู่เมืองฟุคุโอกะ โดยเที่ยวบินที่ TG-8104

08.30 น.

ถึงสนามบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

09.30 น.

ออกเดินทางสู่ แหลมฮาโดะ เป็นแหลมเล็กๆ ในเมืองคาราสึ 

11.30 น.

นำท่านชมทัศนียภาพอันงดงามของ ฮาโดะมิซากิ หรือ แหลมฮาโตะ (พ้องเสียงกับคำว่า Heart ในภาษาอังกฤษแต่อ่านออกเสียงแบบญี่ปุ่น) ถูกเรียนขานว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งความรัก เป็นแหลมที่ยื่นออกมาจาก คาบสมุทรฮิงาชิมัตสึอูระ ที่นี่มีทั้งอนุสรณ์หัวใจ, จุดชมวิวใต้ทะเล, ทุ่งหน้าเขียวขจีที่กว้างใหญ่ และสวยงาม แหลมแห่งนี้ยังมีหอสังเกตการณ์ใต้ทะเลสีขาวโผล่พ้นน้ำขึ้นมา สูง 20 เมตร รัศมียาว 9 เมตร มีท่าเรือยาว 86 เมตร เชื่อมต่อระหว่างอาคาร และแหลม 

12.00 น.

ออกเดินทางสู่ภัตตาคาร 

12.40 น.

รับประทานอาหารกลางวัน 

13.40 น.

ออกเดินทางสู่จุดชมวิวคากามิยามะ        

14.00 น.

นำท่านชมวิวพาโนราม่าของเมืองคาราสึ จากจุดชมวิวคากามิยามะ ท่านจะได้เห็นที่มีแนวต้นสนคั่นทะเลกับเมืองไว้เพื่อกันทรายที่จะพัดเข้ามาในเขตเมือง นอกจากนี้คากามิยามะยังมีตำนานมากมาย และยังเป็นภูเขาที่ถูกกล่าวถึงใน  บทกวีของมันโยะชู ชื่อของภูเขานี้เชื่อว่ามาจากการที่จินกูโคโกขึ้นไปบนยอดเขา และพบกระจก (คากามิแปลว่ากระจก) นอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ยังเคยเป็นที่ถ่ายทำซี่รี่ย์ดัง เรื่อง “STAY ซากะ..ฉันจะคิดถึงเธอ” อีกด้วย

15.00 น.

ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านโอคาวะชิยามะ เมืองอิมาริ

15.40 น.

นำท่านชม หมู่บ้านโอคาวะชิยามะ หมู่บ้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องการผลิตเครื่องเซรามิกคุณภาพสูงให้กับขุนนางชนชั้นสูงในยุคเอโดะ (ค.ศ. 1603 – 1868) และด้วยทำเลที่ตั้งของหมู่บ้านซึ่งล้อมด้วยภูเขาสามลูก เทคนิคการผลิตเครื่องเซรามิกของที่นี่จึงถูกปิดเป็นความลับจากโลกภายนอกอยู่หลายร้อยปี ชมบ้านเรือนหลังเก่าที่สร้างเรียงติดกันตามเนินเขา ชมสะพานนาเบะชิมะฮันโย สะพานปูกระเบื้องลายคราม แลนด์มาร์กของที่นี่คอยต้อนรับแขกผู้มาเยือน เป็นสัญลักษณ์ว่ามาถึงแล้ว

16.20 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองอุเรชิโนะ เมืองออนเซนที่มีน้ำแร่ธรรมชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะคิวชู และเป็นหนึ่งใน 3 ออนเซนที่ดีที่สุดสำหรับผิวในญี่ปุ่น(Top three Bihada Hot Spring) มีแหล่งน้ำแร่มากถึง 17 แหล่งที่มีน้ำมากตลอดเวลา ในน้ำแร่จะประกอบด้วยเกลือ กรดคาร์บอนิก ในส่วนผสมที่ลงตัว และมีอุณหภูมิสูงถึง 100 องศาเซลเซียส จนมีที่มาของชื่อในภาษาญี่ปุ่นว่า “Ureshii” ที่แปลว่า “เยี่ยมไปเลย” ที่ราชะนีจิงกุ อุทานออกมา

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ
พักที่   WATAYA BESSO HOTEL หรือเทียบเท่า 

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: อุเรชิโนะ – เฮ้าส์เทนบอช

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 น.

ออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าโทโยตะมะฮิเมะ

09.10 น.

นำท่านชม ศาลเจ้าโทโยตะมะฮิเมะ ศาลเจ้าขนาดเล็ก อาคารหลักของศาลเจ้าเป็นเรือนไม้เก่าแก่รอบๆ ก็ยังมีเรือนไม้เก่าเล็กๆ อีก 2-3 หลัง บรรยากาศเงียบสงบ ถึงแม้จะเป็นศาลเจ้าเล็กๆ แต่ก็มีความคลาสสิค และมนต์ขลังอยู่  ไม่น้อยเลย มีตำนานเล่าเกี่ยวกับสาวงามนามว่า โทโยตะมะ ฮิเมะ เป็นเทพธิดามังกรที่มีผิวขาวราวหิมะ ปลาดุก นามะซุซามะ เป็นผู้ติดตามรับใช้  นาง ในสมัยก่อนมีการระบาดของโรคผิวหนังในหมู่บ้าน ปลาดุกจึงช่วยเหลือโดยให้ผู้ป่วยมาสัมผัสตัวจะทำให้สุขภาพดี และผิวหนังกลับไปสวยงามอีกครั้ง บริเวณศาลเจ้ายังมีรูปปั้นปลาดุกสีขาวตั้งอยู่อีกด้วย

09.40 น.

นำท่านเดินทางสู่ เฮ้าส์เทนบอช หมู่บ้านฮอลแลนด์แห่งเดียวของญี่ปุ่น เมืองชายทะเล

10.30 น.

เชิญท่านเพลิดเพลินกับ เฮ้าส์เทนบอช “หมู่บ้านฮอลแลนด์” ของประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รวบรวมสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมขนานแท้ของฮอลแลนด์ (เนเธอร์แลนด์) และชาวดัชท์ไว้ด้วยกัน ท่านสามารถถ่ายรูปกับบรรยากาศรอบๆ กังหันแบบฮอลแลนด์ ทุ่งดอกไม้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกทิวลิป, ทุ่งดอกกุหลาบ, ล่องเรือชมบรรยากาศของเฮาส์เทนบอชได้อย่างสบายใจ หรือท่านที่ชอบความตื่นเต้นเชิญที่สวนสนุกเฮาเทนบอช ที่แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ 6 โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจเช่น พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้, โรงภาพยนตร์แบบ 4-5 มิติ หลายโรง, พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, ล่องเรือไปตามคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตรชมเมืองสไตล์ยุโรป, ขี่จักรยานชมเมือง และล่องเรือโจรสลัดของการ์ตูนดัง One Piece  
(รวมบัตรผ่านประตู และเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัด / 1 Day Passport) (อาหารกลางวัน และค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่)
**พิเศษ** ชมการแสดงดอกไม้ไฟ เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่ 2018 พักที่   NIKKO HUIS TEN BOSCH HOTEL

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เฮ้าส์เทนบอช – นางาซากิ

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.30 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อันทรงคุณค่า ทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองท่าทางการค้า จุดแรกเริ่มที่อารยธรรมตะวันตกสมัยใหม่ได้แพร่เข้าสู่ญี่ปุ่นเมืออดีต

11.00 น.

นำท่านชม คฤหาสน์โกลฟ์เวอร์ สไตล์ยุโรปที่สร้างโดย Mr.Thomas Glover ด้วยความชื่นชอบ บรรยากาศ ความสวยงามของเมืองนางาซากิ แต่ยังคงความเป็นอยู่ แบบสกอตแลนด์ จึงได้ คิดริเริ่มในการสร้าง คฤหาสน์ สไตล์ ยุโรป ขึ้นมาในปี ค.ศ. 1863 จนได้รับ รางวัล Second Class Order of the Rising Sun ในสมัยนั้น

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน   

13.30 น.

ออกเดินทางสู่ พิพิธภัณท์ดาจิมะ ชุมชนเก่าของชาวโปรตุเกส  

14.00 น.

นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์เดจิมะ ดัดแปลงจากโกดังเก่า มีแบบจำลองชุมชนบนเกาะเดจิมะในอดีต ซึ่งเคยเป็นชุมชนสำหรับพ่อค้าชาวต่างชาติที่จะ เข้ามาติดต่อค้าขายหลังจากที่ญี่ปุ่นได้มีการปราบกบฏชิมมาบาระ และปิดประเทศผ่านมา 200 ปี ชุมชนเล็กๆ มีกำแพง และคูน้ำล้อมรอบมีอาคารอยู่หลายหลัง ทางเข้าออกมีเพียงทางเดียว นอกจากนี้ยังมีอาคารแสดงนิทรรศการหลายหลัง โรงภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของอาณาจักรดัตช์ในแห่งนี้ ผู้ที่ได้นำเอาวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาในญี่ปุ่น

15.30 น.

ออกเดินทางสู่ ยูเมะ ทาวน์

15.45 น.

นำท่านช้อปปิ้งที่ ยูเมะ ทาวน์ ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับอาคารผู้โดยสารท่าเรือนางาซากิ ซึ่งเป็นศูนย์รวมสินค้า เสื้อผ้า แฟชั่นต่างๆ รวมไปถึงสินค้าเบ็ดเตล็ดอีกมากมาย รวมกว่า 120 ร้านค้า อีกทั้งในส่วนของบริเวณ  ร้านอาหาร มีบรรยากาศที่สวยงามซึ่งคุณสามารถมองออกไปเห็นท่าเรือของเมืองนางาซากิได้อย่างชัดเจน

17.00 น.

ออกเดินทางสู่ สถานีกระเช้าลอยฟ้า 

17.30 น.

นำท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้า (Ropeway) ที่มีกระจกใสรอบทิศสามารถมองเห็นวิวได้อย่างถ้วนทั่ว ใช้เวลาเดินทางจากสถานีสู่ยอดเขาเพียง 5 นาที สู่จุดชมวิวบนยอดเขาอินาสะยามะ  ชมทัศนียภาพยามค่ำคืนที่สวยงามติดอับดับหนึ่งในสามของโลก แสงไฟจากบ้านเรือนที่ตั้งเรียงรายกันอยู่บนเขา ส่องประกายระยิบระยับตัดกับสีท้องฟ้าในยามค่ำคืนสวยงามจับใจ จนทำให้ที่นี่ได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวแบบ 360 องศาสูดอากาศเย็นฉ่ำเข้าปอดบนความสูง 333 เมตร นับเป็นประสบการณ์ที่คุณจะประทับใจไม่รู้ลืม 

19.00 น.

นำท่านนั่งกระเช้ากลับสู่สถานีด้านล่าง 

20.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ
พักที่   NIKKO HUIS TEN BOSCH HOTEL

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: นางาซากิ – ซากะ – ฟุคุโอกะ

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 น.

ออกเดินทางสู่ สวนสันติภาพ

09.30 น.

นำท่านชม สวนสันติภาพ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์การทิ้งระเบิดปรมาณู เตือนใจชาวนางาซากิ ให้ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งสงครามโลกครั้ง ที่ 2 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ภายในสวนแห่งนี้ได้สร้างอนุสาวรีย์รูปแบบต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ และความสงบสุขของมนุษยชาติ อีกทั้งยังมีน้ำพุ และแผ่นศิลาหินสีดำ ที่สร้างขึ้นเพื่อไว้อาลัยแด่ผู้เคราะห์ร้ายที่เสียชีวิต นื่องจากระเบิดปรมาณู และน้ำพุนี้สร้างเพื่อไว้อาลัยแด่ผู้ที่ขาดน้ำภายหลังจากทั้งเมืองเต็มไปด้วยกัมมันตภาพรังสี

10.00 น.

ออกเดินทางสู่ โรงงานสาเก 

11.10 น.

นำท่านชม โรงงานสาเก Taiheizan Sake Brewery ประวัติความเป็นมาของการกลั่นเหล้าสาเก ชมโรงกลั่นฯ และชิมสาเกฟรี  ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาของฝากให้ใครสักคน ที่นี่จะไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอน

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน 

12.30 น.

ออกเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปราสาทซากะ

13.15 น.

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปราสาทซากะ ปลายสมัยเอโดะเป็นสมัยที่แคว้นซากะมีความรุ่งเรืองที่สุด พิพิธภัณฑ์ฯ ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ถ่ายทอดเรื่องราวในยุคสมัยนั้น ได้มีการอนุรักษ์ตัวปราสาทที่สร้างขึ้น ในสมัยเท็นโป (ต้นศตวรรษที่ 19) ไปพร้อมกับการจำลองขึ้นใหม่ และได้ชื่อว่าเป็นสถานจำลองที่ทำด้วยไม้ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น 

15.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ศูนย์กลางแห่งการคมนาคม และธุรกิจต่างๆ เมืองที่โด่งดังมาจากอุตสาหกรรมผ้าไหม ฮากาตะโอริ และตุ๊กตาดินฮากาตะ

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ
พักที่   SUTTON HOTEL HAKATA CITY HOTEL

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: นางาซากิ – ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ตลอดวัน

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่น ช้อปปิ้งในย่านการค้าต่างๆ โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำแก่ท่าน
- ย่านเท็นจิน (Tenjin) อาจจะเป็นย่านที่เรียกว่าเป็นหัวใจของเมืองฟูกุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได้ เรียกว่าเป็น Downtown Area ของเมืองฟูกุโอกะ โดยในบริเวณนี้จะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และห้างใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยู่มากมาย เรียกว่าถ้าตั้งใจจะมาเดินช้อปปิ้งซื้อของกันจริงๆ วันเดียวก็ไม่พอ มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ เครื่องสำอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย
- คาแนล ซิตี้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศูนย์รวมร้านค้า และร้านอาหารขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมน้ำ ภายในมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งนี้ด้วย นอกจากนั้นยังมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตู้เกมส์ รวมทั้งโรงแรมอีก 2 แห่ง ถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งๆ กว้างๆ มีรูปทรง และสีสันที่แปลกตาเพื่อให้ได้บรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตรงกลางของคลองจำลองนี้จะมีการแสดงน้ำพุแสงสีเสียง ตั้งแต่เปิดจนปิด ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง มีร้านค้ามากกว่า 250 ร้าน ทั้งร้านที่มีเฉพาะในญี่ปุ่น และร้านมาจากต่างประเทศ มีร้านอาหารให้บริการหลากหลายแบบทั้งอาหารญี่ปุ่น และอาหารชาติอื่นๆ ในราคาที่ไม่ได้แพงกว่าข้างนอกมากนัก โดยเฉพาะที่ชั้น 5 จะมีส่วนที่เรียกว่า ราเมน สเตเดี่ยม ที่จะมีร้านราเมนที่มาจากส่วนต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งราเมนสไตล์ฟุคุโอกะที่เรียกว่าฮากาตะราเมนด้วย       
- ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช้อปปิ้งแบบมุงหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดของฟุคุโอกะ ตลอดทั้งสองข้างทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้ากว่าร้อยร้าน สินค้าก็มีเลือกซื้อมากมายประเภททั้งเสื้อผ้า ของกิน ของใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าทั่วๆ ไป ทีเด็ดของที่นี่คือร้านที่มีสินค้าจากเต้าหู้ มีทั้งมาสก์เต้าหู้ที่ขึ้นชื่อของที่นี่ และผลิตภัณฑ์น้ำเต้าหู้แท้ๆ ของฟุกุโอกะที่ต้องลอง
- ช้อปขนมของฝากที่ สถานี Hakata ใครที่จะหาซื้อของฝาก หรือชิมของอร่อยแบบไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล ไปหากันได้ที่สถานี Hakata ที่ตึก Deito ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับตัวสถานีเลย ตึกนี้มี 3 ชั้น คือชั้นใต้ดิน ชั้น 1 และชั้น 2 โดยร้านขนม ร้านของฝากนานาชนิดจะอยู่ที่ชั้น 1 มีทั้งโซนที่เรียกว่า Hakata Souvenir Street บริเวณนั้นยังมีช็อปเล็กๆ อีกเพียบมีทั้งขนมหรือของฝากยอดฮิตทั่วๆ ไปไม่ว่าจะเป็น ช็อคโกแล็ต คิทแคทรสต่างๆ ชาเขียวและอื่นๆ อีกมากมาย
- หรือจะตามเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี้ ดองกี้โฮเต้ ... เสียงเพลงสไตล์อนิเมะที่เปิดให้ลูกค้าคุ้นหูตลอดเวลา สลับกับประกาศขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการของร้านเป็นภาษาต่างๆ ถึง 5 ภาษารวมถึงภาษาไทย เป็นเสียงเพลงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกับร้าน “ดองกี้โฮเต้” หรือที่หลายๆ คนเรียกกันว่า ร้านดองกี้ ร้านขายสินค้าอุปโภค-บริโภคราคารวมภาษีแล้วสุดประหยัดของญี่ปุ่น
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่)

15.30 น.

ออกเดินทางสู่สนามบิน

18.10 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG-8107

22.00 น.

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
•   ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)
•   ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน และประกันภัยทุกแห่ง
•   ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
•   ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
•   ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
•   ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
•   ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่อง  จากอุบัติเหตุ ไว้ในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
•   น้ำหนักกระเป๋า 40 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ และน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นประหยัด กรณีน้ำหนักเกินจากที่กำหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
•   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
•   ค่าปรับ สาหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
•   ค่าธรรมเนียมวีซ่า
•   ค่าทำหนังสือเดินทาง
•   ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
•   ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 300 เยน หรือประมาณ 100 บาท ต่อท่าน (หรือประมาณ 600 บาทต่อท่าน)

เงื่อนไข
เงื่อนไขการชำระเงิน
•   กรุณายืนยันการเดินทาง และชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000.- บาท และกรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางเพื่อทำการจองที่นั่ง
•   ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วัน 
หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการนำสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

   Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign