COUNTDOWN NEW YEAR 2018
29 DEC - 03 JAN 18 (6D4N)
ซิดนีย์ - เมลเบิร์น
สถานที่ท่องเที่ยว
ซิดนีย์ชมเมือง ย่านเดอะร็อค – หาดบอนได – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์-รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอคอยซิดนีย์ ทาวเวอร์
โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางชมเมืองเมลเบิร์น - กระท่อมกัปตันคุ๊ก – สวนฟิตซอย -เกาะฟิลลิปชมฝูงเพนกวิน
เมืองจีลอง – เกรทโอเชี่ยนโร้ท พิเศษ!!! รับประทานอาหารค่ำเมนูกุ้งลอบเตอร์ ท่านละ 1 ตัว
กำหนดวันเดินทาง
29 DEC - 03 JAN 18 (6D4N)
อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครี่องบิน
ผู้ใหญ่ 70,900.- บาท 45,900.- บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 68,900.- บาท 43,900.- บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 63,900.- บาท 37,900.- บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 56,900.- บาท 32,900.- บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 11,500.- บาท 10,500.- บาท
*** โปรแกรมนี้รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียแล้วค่ะ***
ราคาไม่รวมตั๋วคือราคาที่ไม่รวมตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศ และ เที่ยวบินภายในประเทศ
*** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ***
*** กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ถึง 15 ท่าน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา ***
*** โปรแกรมนี้ไม่มีแถมกระเป๋าเดินทางให้นะคะ ***
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิ

15.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) เจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง    
** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมายห้ามนำเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้ง ทุกชนิด, เข้าเมือง)

17.50 น.

ออกเดินทางสู่ซิดนีย์ สายการบินไทย แอร์เวย์  เที่ยวบินที่  TG 475

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: สนามบินซิดนีย์ – หาดบอนได – ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – อิสระช้อปปิ้ง

07.10 น.

เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ( เวลาท้องถิ่นออสเตรเลีย เร็วกว่าไทย 3 ชม.)  หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว
นำท่านชมหาดบอนได (BONDI BEACH)  หาดทรายสีทองที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อน ท่ามกลาง สายลม แสงแดด เสียงคลื่นกระทบฝั่ง และกลิ่นอายอันสดชื่นของทะเล พร้อมชมบ้านของเศรษฐี บนเนินเขา DUDLEY PAGE กับทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์ และท้องทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟิคที่เดอะแก็ป THE GAP นำท่านชมม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่ (MRS MACQUARIE'S CHAIR) ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่ อยู่ในโบทานิก การ์เด้น ม้าหินตัวโปรดของภริยาผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ที่ชอบมานั่งชมวิวของอ่าวซิดนีย์ และโอเปร่าเฮ้าส์ ตรงนี้ถือจุดชมวิวที่สวยมากและนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด จากนั้นชมย่านเดอะ ร็อคส์ (THE ROCKS) คือย่านชุมชุนแห่งแรกที่ชาวยุโรปมาตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียเมื่อกว่าสองร้อยปีที่แล้ว ปัจจุบันบริเวณนี้กลายเป็นย่านเก่าแก่และมีเสน่ห์ บ้านเรือนโบราณยังคงมีให้เห็นทั่วไป แต่ถูกปรับเปลี่ยนเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟน่านั่งแถมยังมีแหล่งช็อปปิ้งแบบวอล์คกิ้งสตรีท หรือถนนคนเดินสไตล์ชิดนีย์ บรรยากาศสบาย ๆ มีสินค้าดีไซน์และของที่ระลึกแบบไม่ซ้ำใครให้ได้เลือกซื้อ เช่น บูมเมอแรง ลวดลายแปลกตา เครื่องเป่าของชาวอะบอรีจิน ภาพวาด ดอกไม้ ของแต่งบ้าน โปสการ์ด และอื่น ๆ บริเวณเดอะร็อคส์ยังมีคุกที่คุมขังนักโทษในสมัยนั้นกิจกรรมที่น่าสนใจที่

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอคอยซิดนีย์ ทาวเวอร์
เดินทางสู่ท่าเรือเซอร์คูลาร์คีย์ (CIRCULAR QUAY) เพื่อ ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชม โรงอุปรากรซิดนีย์ (SYDNEY OPERA HOUSE) ด้วยรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์แปลกตาสถาปัตยกรรมร่วมสมัย โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนเล่นลมอันเป็นเอกลักษณ์ ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง(JORN UTZON) สถาปนิกชาวเดนมาร์ก เปิดเป็นทางการในปี ค.ศ. 1973 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 14 ปี ชมความงามของสะพานฮาร์เบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) สัญลักษณ์ของออสเตรเลีย  หลังจากล่องเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วอิสระช้อปปิ้ง เดวิดโจนส์ ซิดนีย์ (SYDNEY DAVID JONES)เดวิดโจนส์ เป็นแบรนด์เครื่องสำอางค์ชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตั ว โดย MR. DAVID JONES เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นในปี 1838 ในประเทศออสเตรเลีย NEW SOUTH WALES,VICTORIA,QUEENSLAND, SOUTH AND WESTERN AUSTRALIA สำหรับเมืองซิดนีย์ ร้าน เดวิดโจนส์ อยู่ที่ ELIZABETH STREET, MARKET STREET,BONDI JUNCTION เดวิดโจนส์ได้รับการยอมรับมากที่สุดแบรนด์หนึ่งของแดนจิงโจ้ ซึ่งเป็นแบรนด์ที่คนไทยรู้จักกันดี มีสินค้าขายทุกชนิด เช่น เสื้อผ้าเด็กและผู้ใหญ่ รองเท้า กระเป๋า ครีมบำรุงผิว จากนั้น อิสระช้อปปิ้งซิดนีย์ไชน่าทาวน์ (SYDNEY CHINATOWN)  เป็นแหล่งรวมร้านอาหารจีนและอาหารเอเชียนานาชนิด ท่านสามารถหากินได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นขนมจีบ ซาลาเปาหมูแดง เป็ดย่าง ที่นี่ มีอาหารภัตตาคารระดับอาหารฮ่องเต้ ร้านขายเสื้อผ้า ตลาดสดขายผักผลไม้ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ร้านสินค้าปลอดภาษี สินค้าที่ทำในฮ่องกงหรือจีนในราคาย่อมเยาวมากมาย เป็นแหล่งขายสินค้าราคาถูกทั้ง รองเท้า เสื้อผ้า ชุดว่ายน้ำ และชุดชั้นใน และยังเป็นตลาดที่เหมาะแก่การมาเลือกซื้อของที่ระลึกและผลไม้สดประจำฤดูกาล

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL SYDNEY OLYMPIC PARK หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ซิดนีย์–โคอาล่า ปาร์ค-ชมการตัดขนแกะ–อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถราง - นั่งกระเช้า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ KOALA PARK  เที่ยวชมสวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกับการชมชีวิตธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิดอย่างใกล้ชิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ฯลฯ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ตาม อัธยาศัย พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ 

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว
นำท่านเดินทางสู่  วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น  เจ้าของฉายา แกรนด์แคนยอน แห่งออสเตรเลีย หุบเขาสีน้ำเงินที่เกิดทัศนียภาพอันงดงามหุบเขาแห่งนี้มีภูมิทัศน์คล้ายคลึงกับแกรนด์แคนยอนที่อเมริกา เพียงแต่ประกายสีน้ำเงินครอบคลุมหุบเหว เกิดจากน้ำมันจกต้นยูคาลิปตัสปกคลุมพื้นดินและกระทบกับแสงสว่างทำให้เกิดประกายสีน้ำเงินดังกล่าว ให้ท่านได้ชื่นชมและสัมผัสทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ จากนั้นเที่ยวชม หุบเขาสามพี่น้อง (THREE’S SISTER) ซึ่งเป็นยอดเขา 3 ลูก เรียงติดกัน ตำนานเก่าแก่ของชาวอะบอริจิ้น นำท่านสู่ สถานีรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพื่อนั่งรถ รางไฟฟ้าที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัย ก่อนวิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันถึง 52 องศาขึ้นกระเช้า SCENIC CENDER เพื่อชมความงดงามของทิวทัศน์เบื้องล่างจากมุมที่แตกต่างพร้อมชมวิวทิวทัศน์บน ECHO POINT หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่ตัวเมืองซิดนีย์ และให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านอิสระในการจับจองพื้นที่เพื่อชมพลุในการฉลองปีใหม่จัดยิ่งใหญ่อลังการที่บริเวณ ดาร์ลิ่ง ฮาร์เบอร์ ซึ่งถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ การฉลองปีใหม่ของนครซิดนีย์จัดขึ้นทุกปีและมีนักท่องเที่ยว  นิยมมาฉลองปีใหม่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลกเพราะออสเตรเลียจะเริ่มเข้าปีใหม่ก่อนประเทศอื่น ๆ รวมถึงก่อนประเทศไทย 4 ชั่วโมง โดยการจุดพลุในการนับถ่อยหลังสู่ปี ค.ศ.2018 การจุดพลุ ติดต่อกันยาวนานกว่า 15 นาที

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ซิดนีย์ – เมลเบิร์น – ชมเมือง – กระท่อมกัปตันคุ๊ก – เกาะฟิลลิป – ดูนกเพนกวิน - เมนูกุ้งลอบเตอร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม 

10.00 น.

ออกเดินทางสู่เมืองเมลเบิร์น โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF 423

11.35 น.

ถึงเมืองเมลเบิร์น หลังจากรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านนำท่าน ชมเมืองนครเมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรียถือเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรเลียและยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านความน่าอยู่ที่สุดในโลกอีกเมืองหนึ่งชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมลเบิร์น ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสวนและเป็นเมืองแห่งศิลปะ ชมสวนฟิตซอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่และชมดอกไม้นานาชนิดจากศูนย์อนุบาลพันธุ์ไม้  และนำท่านเข้าชมกระท่อมกัปตันคุ๊กที่ได้รับการจำลองแบบมาจากประเทศอังกฤษ  จากนั้นนำท่านชมศูนย์ศิลปะต่าง ๆ หลายแห่งในนครแห่งนี้ นำท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเกาะฟิลลิป (PHILLIP ISLAND NATURE PARK) ที่หาดซัมเมอร์แลนด์ ให้ท่านได้พบกับประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชื่นชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวิน ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาดตามธรรมชาติในบรรยากาศอันสวยงามด้วยสีแสงยามพระอาทิตย์เย็น  ท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รัง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมลิ้มรส กุ้งมังกรเลิศรส ขึ้นชื่อของออสเตรเลีย ท่านละ 1ตัว
นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE WELCOME HOTEL MELBOURNE **CONFIRMED**

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: เมลเบิร์น – จีลอง – เกรทโอเชี่ยนโร้ท – เมลเบิร์น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
นำท่านออกเดินทาง ผ่านเมืองจีลอง เมืองหน้าอ่าวที่งดงาม และมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เมืองที่ยังคงเอกลักษณ์ของบ้านในสไตล์แบบวิคตอเรียที่สวยงาม ทั้งยังเป็นเมืองตากอากาศที่สำคัญแห่งหนึ่ง 

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เกรทโอเชี่ยน โร๊ด (GREAT OCEAN ROAD) เส้นทางสายโรแมนติค ที่สวยงาม ซึ่งเป็นแนวชายฝั่งที่สวยงามที่สุดในออสเตรเลีย  ให้ท่านได้ชมอ่าวอันมีเสน่ห์ ชายหาดทรายขาวละเอียด  และผาหินที่ผุกร่อนไปตามแรงน้ำ แรงลมธรรมชาติ ที่มีรูปร่างแปลกตา  อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ดีแห่งหนึ่งที่รายล้อมด้วยรีสอร์ทมากมายที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 19  นำท่านสู่ PORT CAMBELL หรือที่รู้จักกันดีชื่อว่า TWELVE APOSTLES ซึ่งเป็นรูปหิน แกะสลักที่ดูน่าเกรงขาม 12 รูป และ LONDON BRIDGE ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัย  จากนั้นเดินทางกลับสู่เมลเบิร์น

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE WELCOME HOTEL MELBOURNE **CONFIRMED**

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: สนามบินเมลเบิร์น – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
หลังอาหารเช้า อิสระเดินเล่นช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย
เดินเล่นช้อปปิ้งย่าน เฟดเดอเรชั่น สแควร์ FEDERATION SQUARE อยู่ใจกลางเมือง เมลเบิร์น เป็นจุดเชื่อมศูนย์กลางเมืองกับแม่น้ำ ยาร์ร่า เป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรม งานเทศกาล วัฒนธรรม ที่พัก และมีลานเปิดกว้างสำหรับเป็นที่สาธารณะ เฟดเดอเรชั่นแสควร์ เป็นที่ตั้งของศูนย์รวมศิลปะของออสเตรเลีย มี IAN POTTER CENTRE: NGV AUSTRALIA และแกลลอรี่ อาร์ต 20 แกลลอรี่ก็ตั้ง­อยู่ที่ เฟดเดอเรชั่น แสควร์แห่งนี้จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งสำหรับนักช้อปทั้งหลายห้ามพลาดกับแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของ เมลเบิร์น  ไม่ว่าจะเป็น DAVID JONE และ MYER ที่ตั้งอยู่ที่ถนน BOURKE STREET ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้า แบรนด์เนมชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นครีม , เครื่องสำอาง กระเป๋า นอกจากนั้น ใกล้ ๆ กันยังมีร้านค้าชื่อดัง ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก อยู่บริเวณนี้ 

15.25 น.

ออกเดินทางจากสนามบินเมลเบิร์น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG 466 

20.35 น.

 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ราคานี้รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง              

เงื่อนไข เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน
กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
กรณีที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจองหากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋วมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ
หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าออสเตรเลียไม่ทันกำหนดและทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจำ
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้  เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน
หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และ  ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน
บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และ มัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ
ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิท์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้ว
บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานฑูต    งดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน 

   Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign