Tokyo-Osaka New year (tokyo disney land)
6 days 4 nights TG

สถานที่ท่องเที่ยว
สนามบินฮาเนดะ-เมืองโตเกียว-โตเกียวดิสนีย์แลนด์-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-มิชิม่า สกาย วอร์ค-ภูเขาไฟฟูจิ-ลานสกีเยติ สโนว ทาวน์-อาบน้ำแร่ออนเซ็น-ฮามามัตสึ-นั่งกระเช้าคันซันจิ-สวนผลไม้กามาโกริ-นั่งรถไฟชินคันเซ็น 1 สถานี-โอซาก้า-ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ-อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย-ริงกุ เอ้าท์เล็ต-ห้างอิออน


สนามบินฮาเนดะ-เมืองโตเกียว-โตเกียวดิสนีย์แลนด์-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

กำหนดวันเดินทาง
29 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 ราคา 68,700.-
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิ

20.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ชั้น 4) ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) พบเจ้าหน้าที่ ที่รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน

23.15 น.

ออกเดินทางสู่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 682

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: สนามบินฮาเนดะ-เมืองโตเกียว-โตเกียวดิสนีย์แลนด์-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

06.55 น.

ถึงท่าอากาศยานเมืองฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนอาทิตย์อุทัย (เวลาท้องถิ่นญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง)
นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกซึ่งเป็นที่ไม่มีกำแพงอายุสำหรับผู้มาเยือน ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเหรียญสหรัฐ ท่านจะได้สัมผัสกับตัวเอกของ มิกกี้เม้าส์ โดนัล ดั๊กส์ และเหล่าเพื่อนๆการ์ตูนจากวอลล์ดิสนีย์ มากมาย อีกทั้งเครื่องเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์ และความตื่นเต้นให้ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น Big Thunder Mountain นั่งรถไฟตะลุยเหมืองแร่, Splash Mountain ล่องแก่งไปในดินแดนของกระต่ายน้อย จนถึงจุดไคล์แม๊กซ์กับการดิ่งลงจากความสูงกว่าตึก 2 ชั้นสู่ ผืนน้ำที่อยู่ด้านล่างให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นในโซนต่างๆ เริ่มด้วย Hunted Mansion บ้านผีสิงรูปแบบใหม่ที่น่ารัก ไม่น่าหวาดกลัวอย่างที่คิด กระทั่งถึงส่วนสำคัญนั่นคือ Space Mountain การผจญภัยไปบนอวกาศที่น่าตื่นตา โลดโผนและหวาดเสียว 
©โตเกียว ดิสนีย์แลนด์  ( Tokyo Disneyland )  โดยจะแบ่งออกเป็น 7 โซน 
1. เวิล์ด บาซ่าร์ World Bazaar ) โซนนี้เป็นทางเดินส่วนกลาง ส่วนมากเป็นร้านค้าและขายของที่ระลึก 
( 2. แอดเวนเจอร์แลนด์ Adventure land )  เครื่องเล่นตะลุยป่าและส่วนที่เป็นธีมของนิว ออร์ลีนส์ เครื่องเล่นเด่น ๆ ในส่วนนี้ก็ได้แก่ จังเกิล ครูซ, ไพเรทส์ ออฟ ดิ แคริบเบี้ยน และ เอนชานเต็ด ทิกิ รูม
( 3. เวสเทิร์นแลนด์ Western land ) โซนนี้จะไม่มีในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งอื่น ๆ แต่ก็จำลองฟรอนเธียร์แลนด์มาได้คล้ายกันมาก สิ่งที่เหมือนกันอีกอย่างคือเวสเทิร์นแลนด์นั้นอยู่ภายใต้การครอบครองของสายน้ำแห่งอเมริกาอันประกอบไปด้วยเส้นทางน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นหลายสาย เครื่องเล่นเด่น ๆ ในส่วนนี้ได้แก่ ทอม ซอว์เยอร์ ไอส์แลนด์และมาร์ค ทเวน ริเวอร์โบท ในเวสเทิร์นแลนด์ยังเต็มไปด้วยหุ่นยนต์สัตว์ตามแบบฉบับญี่ปุ่นที่สร้างความบันเทิงให้กับนักท่องเที่ยว คริตเทอร์ คันทรี่คือพื้นที่ส่วนเล็กสุดของสวนสนุก มีเครื่องเล่นเด่นคือสแปลช เมาน์เท่น ทั้งร้านค้า,ร้านอาหารทุกร้านแถวนั้นจะออกแบบตามสไตล์ของเครื่องเล่นนี้
( 4. คริตเทอร์ คันทรี่ Critter Country ) เครื่องเล่นที่แนะนำ คือ Splash Mountain 
( 5. แฟนตาซีแลนด์  Fantasy land ) ดินแดนแห่งเทพนิยายเครื่องเล่นที่แนะนำคือHaunted Mansion Pooh 's Hunny Hunt 
( 6. ตูนทาวน์ Toontown )  ดินแดนตัวการ์ตูนดิสนีย์  เครื่องเล่นใหญ่สุดในบริเวณนี้คือโรเจอร์ แรบบิทส์' คาร์ ตูน สปิน
( 7. ทูมอร์โรว์แลนด์ Tomorrow land ) ดินแดนแห่งโลกอนาคต Space Mountain, Buzz Light year's Astro Blasters
และ Micro Adventure ดูภาพยนตร์ 3 มิติ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)
จากนั้น นำท่านสู่ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงมาก ท่านจะได้พบกันสินค้ายี่ห้อแบรนด์เนม ต่างๆ มากมาย อาทิ เสื้อผ้าสุภาพบุรุษ, สุภาพสตรี, รองเท้า, เครื่องสำอางค์ ฯลฯ อิสระให้ท่าน จับจ่ายเลือกซื้อของที่ระลึกอย่างจุใจ และเรื่องซื้อสินค้าหลากหลายชนิด ที่ร้าน100 เยน

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม (1)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW OTANI INN หรือเทียบเท่า (1)

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: มิชิม่า สกาย วอร์ค-ภูเขาไฟฟูจิ-ลานสกีเยติ-อาบน้ำแร่ออนเซ็น

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
จากนั้น นำท่านชม มิชิม่า สกาย วอร์ค สะพานแขวนที่ยาวที่สุดแห่งใหม่ ตั้งอยู่บริเวณเมืองมิชิมะ จังหวัดชิสึโอกะ มีความยาวถึง 400 เมตร และสูงจากพื้นดิน 70.6 เมตร จึงกลายเป็นสะพานที่ยาวที่สุดแห่งใหม่ สามารถชมทัศนียภาพแบบ 360 องศา หรือที่เรียกว่าพาโนราม่า สถานที่แห่งนี้มีชื่อเสียงมากจนได้รับสมญานามว่า ทางเดินบนสวรรค์ ผู้ที่มาเยี่ยมเยียนสะพานแห่งนี้จะรู้สึกราวกับว่าเดินอยู่บนทรวงสวรรค์

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ และสวยงามที่สุดในโลก จนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยขนาดไม่มีลูกใดมาเทียบเคียงได้ และมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) จากระดับน้ำทะเล
จากนั้น นำท่านสู่ ลานสกี สัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานที่ เยติ สโนว ทาวน์ ลานสกีที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สัมผัสกับหิมะ ที่เริ่มตกลงมา อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นสกีกันอย่างจุใจ พิเศษ ให้ท่านสนุกสานกับสเลด – ถาดเลื่อน (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เล่นสกี เช่น สโนวบอร์ด, สกี เป็นต้น)

ค่ำ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  SHINKO HOTEL หรือเทียบเท่า (2)
หลังรับประทานอาหารค่ำ ให้ท่านสัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น (ออนเซ็น)
**ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแรธรรมชาติ เชื่อว่าแช่กันแล้วจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตได้ดีขึ้น***

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ฮามามัตสึ-นั่งกระช้าคันซันจิ-สวนผลไม้กามาโกริ-นั่งรถไฟชินคันเซ็น 1 สถานี-โอซาก้า-ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ฮามามัตสึ จากนั้น นำท่าน นั่งกระเช้าคันซันจิ เป็นกระเช้าข้ามทะเลสาบเพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าระยะเวลาการนั่งกระเช้าจะสั้นเพียง 4 นาทีเท่านั้น แต่เมื่อนั่งกระเข้าขึ้นมาถึงจุดชมวิวบนดาดฟ้าของ Hamanako Music Box Museum (พิพิธภัณฑ์กล่องเพลงฮามานาโกะ – ไม่รวมค่าเข้าชม) แล้วเราจะได้ดื่มด่ำกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบฮามานาโกะแบบ 360 องศากันจนเต็มอิ่มเลยทีเดียว
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ GAMAGORI ORANGE PARK ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บผลไม้ (ผลไม้ตามฤดูกาล มค. – พ.ค. เป็นฤดูสตรอเบอรี่) สดๆ ภายในสวน ท่านจะได้ชิมผลไม้หวานสดจากสวน ที่ใส่ใจทุกขั้นตอนของการปลูก และได้รับการดูแลอย่างดี

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อขึ้น รถไฟด่วนชินคันเซ็น (1 สถานี) หรือรถไฟหัวกระสุน ที่วิ่งด้วยความเร็วสูงสุดเฉลี่ย  240 ก.ม./ช.ม.จัดอยู่ในอันดับ 3 รองจากรถไฟ High Speed ของประเทศจีนและรถไฟ TGV ของประเทศฝรั่งเศส
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โอซาก้า นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ ย่านช็อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง  

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก OSAKA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า (3)

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)
หลังรับประทานอาหารเช้า อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นชมเมืองโอซาก้า และ ช้อปปิ้ง ณ สถานที่ต่างๆ ตามอัธยาศัย  
** หัวหน้าทัวร์ จะเป็นคนแนะนำการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆแก่ทุกท่าน** // ** สถานที่แนะนำ ดังนี้ **
©RINGKU OUTLET  แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นมากมาย อาทิ  MK Michel Klein, Morgan,  Elle,Cynthia  Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada,   Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete,  S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch  Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ  หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย 
©โดทงบุริ (Dotonburi) เป็นแหล่งรวมร้านค้า ร้านขายขนม ร้านอาหารมากมายให้เลือกชิม ร้านทาโกะยากิอร่อยๆ
ก็มีให้ชิมได้ที่ร้าน Otakoya ราเม็งมังกรทองอันโด่งดังที่ร้าน Kinryu Ramen ภัตราคาร Zubora-ya ที่มีปลาปักเป้าเป็นสัญลักษณ์ก็ดีไม่ใช่น้อย  ย่านโดทงบุริ ไม่ใช่แค่เพิ่งมาเป็นที่นิยม แต่ย่านนี้เป็นที่นิยมมาตั้งแต่กว่า 100 ปีมาแล้ว และยังเป็นที่นิยมจนถึงปัจจุบัน
©นัมบะ (Namba) ศูนย์รวมสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า Namba Park ขึ้นโดยการรวมเอาร้านค้า ชื่อดังกว่า 120 ร้านค้าและร้านอาหารมากมาย ให้บริการกันอย่างคับคั่ง นอกจากนั้นยังมีพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะให้พักผ่อน
©นิปปอนบาชิ (Nipponbashi) หรือ Den Den Town
เป็นศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ ของเล่น การ์ตูน DVD ต่างๆ มากมาย หรือถ้าเทียบกับโตเกียวแล้ว ที่นี่ก็คือ อากิฮาบาระ (Akihabara) แห่งโอซาก้านั่นเอง Den Den Town นี้ตั้งอยู่บนถนนซาไกสุจิ (Sakai-Suji) ทั้งสองฝั่งของถนนจะมี ร้านรวงมากมาย ให้ได้เลือกสรรสินค้ากัน แฟนการ์ตูน เกมส์ และสินค้าไฮเทค มากมาย
©ย่านชินเซไค(Shinsekai) ย่านชินเซไก เป็นเหมือน “โลกใหม่” ของโอซาก้า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของสวนสาธารณะเทนโนจิโคเอน(Tennoji-koen park) ผังเมืองทางตอนเหนือของย่านชินเซไกนี้ ได้รับอิทธิพลมาจากเมืองปารีส สวนในตอนใต้นั้นถูกสร้างตามเกาะโคนี่ย์ในนิวยอร์ค ซึ่งหอคอยสึเทนคาคุ (Tsutenkaku Tower) ก็ได้ถูกสร้างขึ้นในปี 1912 ตามหอไอเฟลในปารีส แต่ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง หอคอยแห่งนี้ถูกทาลายลง จากนั้นไม่นานประมาณปี 1956 ก็ได้ทาการสร้างขึ้นมาใหม่ มีความสูงถึง 103 เมตร เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน  อิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  OSAKA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า (4)

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ริงกุ เอ้าท์เล็ต–ห้างอิออน-สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
จากนั้น นำท่าน ช้อปปิ้งริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท คืออีกหนึ่งแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของโอซาก้า ตั้งอยู่ที่เมืองริงกุ ตรงข้ามกับท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โดยออกแบบให้มีลักษณะเหมือนกับเมืองท่าของสหรัฐอเมริกา และมีบรรยากาศแบบรีสอร์ท ซึ่งภายในแม้จะไม่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย และร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายอันมีชื่อเสียงจากต่างประเทศ

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ห้างอิออน ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ นอกจากมียังมีของกิน ของฝาก และขนมที่ขึ้นชื่อของญี่ปุ่น ให้ท่านเลือกซื้อกันอย่างจุใจ

17.25 น.

เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673

22.00 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
ราคาต่อท่าน รวมตั๋วเครื่องบิน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ และ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักเสริมเตียง 68,700.- บาท 42,700.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักไม่เสริมเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 66,700.- บาท 40,700.- บาท
ห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 11,700.- บาท

*** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน คือ สายการบินไทยที่บินระหว่างประเทศ ลด 26,000 บาท ***
*** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 25 ท่านขึ้นไป ***
*** กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ถึง 25 ท่าน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา ***
*** โปรแกรมนี้ไม่มีแถมกระเป๋าเดินทางให้ค่ะ ***


อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าวีซ่าเข้าประเทศ ญี่ปุ่น ** เนื่องจากตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญี่ปุ่นได้ทำการยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เข้าไปท่องเที่ยวไม่เกิน 15 วัน

เงื่อนไข สำหรับบุคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย 
·  กรณีผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
·  ท่านต้องทำการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)
·  พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)
·  รูปถ่ายสี  2” จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดำ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้นหลังเป็นสีขาว ต้องไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์) 
·  สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
·  กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บ้าน / เบอร์ที่ทำงาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า
·  กรณีที่ผู้เดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบัตร สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปัจจุบัน
กรณีใช้เอกสารเป็น BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถนำมาใช้ยื่นวีซ่าได้
หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
1.    กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ)
2.    กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย
3.    กรณีทำธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4.    กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สำเนาบัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน
-กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 10,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
-กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน ( สำหรับช่วงเทศกาล ปีใหม่ , สงกรานต์ , และวันหยุดยาว )
-กรณีที่ลูกค้า พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจอง หากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋ว มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
-ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ
-ทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจำ
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หากทำการออกตั๋วกับทางสายการบินไปแล้ว บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด


หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)
การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย
ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1.    ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2.    สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด,บัตรเครดิต
3.    ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4.    กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.    หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2.    กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
3.    ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4.    เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

-ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
-บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้ว
-บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานทูต งดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
-บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
-รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน

   Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign