ภูผามรกต-ตงชวน-แผ่นดินสีแดง
Shock Sale! 11,999.-
4 วัน 2 คืน

สถานที่ท่องเที่ยว
·    ภูผามรกต (ภูเขาเจี้ยวจื่อ-กระเช้า)
·    ตงชวน
·    แผ่นดินสีแดงจุดชมวิวโล่เฉยโกว
·    จุดชมวิวเจิ่นเซี่ยวหยวน
·    จุดชมวิวต่าหม่าค่าน
·    อุทยานน้ำตก
·    ภูเขาซีซาน (กระเช้า+รถแบตตารี่)
·    วัดหยวนทง
·    เมืองโบราณกวนตู้
กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่า
23-26 ก.ย. 60 11,999 2,500 รวมวีซ่ากรุ๊ป
29- ต.ค.-1 พ.ย. 60 11,999 2,500 รวมวีซ่ากรุ๊ป
5-8 พ.ย. 60 11,999 2,500 รวมวีซ่ากรุ๊ป
13-16 พ.ย. 60 11,999 2,500 รวมวีซ่ากรุ๊ป
14-17 พ.ย. 60 11,999 2,500 รวมวีซ่ากรุ๊ป
19-22 พ.ย. 60 11,999 2,500 รวมวีซ่ากรุ๊ป
20-23 ธ.ค. 60 11,999 2,500 รวมวีซ่ากรุ๊ป
24-27 ธ.ค. 60 11,999 2,500 รวมวีซ่ากรุ๊ป
1-4 ม.ค. 61 12,999 2,500 รวมวีซ่ากรุ๊ป
2-5 ม.ค. 61 12,999 2,500 รวมวีซ่ากรุ๊ป


โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: นัดพบสุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ตงชวน-หงถู่ตี้

01.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ G สายการซานตงแอร์ไลน์ (จอดส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  ประตูหมายเลข 4-5)

03.55 น.

นำท่านเหิรฟ้าสู่นครคุนหมิง โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SC 8886

05.55 น.

ถึงสนามบินนครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน(云南省)และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตรคุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิเพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป จึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร (แบบจีน)
นำท่านเดินทางสู่ ตงชวนเขตชนบทที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของนครคุนหมิง เป็นเขตดินสีแดง “หงถู่ตี้” ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงของโลก เริ่มเปิดตัวสู่สายตาชาวโลกเมื่อราวกลางปี ค.ศ. 1990 โดยช่างภาพชาวจีนค้นพบและถ่ายภาพสีสันของไร่นาในเขตภูเขาหวู่เหมิง เมืองตงชวน ภาพถ่ายของเขาชนะการประกวดโดยสถานที่ในภาพถ่ายไม่ถูกเปิดเผย ยังคงเก็บเป็นความลับมาได้อีกหลายปี ภายหลังตงชวนเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นจำกัดเฉพาะแต่ในกลุ่มตากล้อง ภาพของ “หงถู่ตี้” เริ่มแพร่ทางอินเทอร์เน็ต กระแสสอบถาม “ภาพนี้ถ่ายที่ไหน” ฮือฮามาประมาณอีก 2 ปี วันนี้นักท่องเที่ยวอย่างเราขอโอกาสไปชื่นชมความงามและกดชัตเตอร์ แฉ๊บ ๆ ๆ ที่เขตแผ่นดินสีแดง (เดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง)

เที่ยง

ถึงตงชวน รับประทาอนกลางวันที่ภัตตาคารบนเขา (พื้นเมือง)
ตงชวนหงถู่ตี้ สีสันของตงชวน คือแปลงไร่แปลงนาของชาวบ้าน เมื่อดอกชาน้ำมันเบ่งบานผืนไร่จะเป็นสีเหลืองอร่าม ไม้ดอกสีขาวจะเนรมิตไร่ให้เป็นสีขาว แปลงข้าวโพดจะพรมไร่ให้เป็นสีเขียว แปลงเก็บเกี่ยวจะมีสีแดงจุดขาวเพราะกระจุกพืชไร่ที่นำมากองรวมกัน แปลงดินว่างเปล่าจะแดงจัดเพราะสีของดิน พืชไร่ต่างชนิดทำให้เกิดนาไร่ต่างสี ไร่ต่างสีทั่วทั้งหุบทั้งเขาทำให้เกิดภาพที่งดงามเกินบรรยาย ดูเหมือนเค้กหลายชั้นหลากรส ชั้นล่างอาจเป็นเค้กรสกาแฟ ปูทับด้วยเค้กใบเตย ซ้อนบนด้วยเค้กรสวานิลา แต่งหน้าครีมสีขาวละมุน หรืออาจจะดูเหมือนอะไรก็ได้ที่เรามองแล้วเห็น...คิดแล้วเป็น...อย่างนั้น สุขใจกับการชมวิวถ่ายรูป นำท่านไปที่จุดถ่ายรูปที่ขึ้นชื่อ เช่น จุดชมวิวโล่เฉยโกว หุบลาดชันสีสันสดใส ที่ดอยอัศดง, จุดชมวิวเจิ่นเซี่ยวหยวน เขตนาขั้นบันไดพระจันทร์-จุดชมวิวต่าหม่าค่าน สวนสวยหลากสี ฯลฯ  ดินสีแดง สีแดงของดินส่วนใหญ่จะเป็นสีออกไซด์ของเหล็กและอลูมิเนียม แสดงถึงการที่ดินมีพัฒนาการสูง ผ่านกระบวนการผุพังสลายตัวและซึมชะมานาน เป็นดินที่มีการระบายน้ำดี แต่มักจะมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ดินสีแดงจะเป็นดินที่ออกไซด์ของเหล็กหรืออลูมิเนียมไม่มีน้ำเป็นองค์ประกอบ 


18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ FENGYI HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ตงชวน-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (ภูผามรกต)-ถ่ายรูป-คุนหมิง-บัวหิมะ-อุทยานน้ำพุ

06.00 น.

รับประทานอาหารที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “ภูผามรกต” (ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ) เขตท่องเที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน เป็นภูเขาหิมะความสูง 4,223 เมตรจากระดับน้ำทะเล อยู่ห่างจากนครคุนหมิงเพียง 160 กิโลเมตร เขตภูเขาสูงที่อุดมด้วยเขตป่าสน หน้าผาตระหง่าน ธารน้ำแข็ง น้ำตก และทะเลสาบ ท่านสามารถท่องเที่ยวได้ทั้ง 4 ฤดูกาล ดอกไม้บานช่วงฤดูใบไม้ผลิในเดือนเมษายน-มิถุนายน หน้าร้อนจะมีดอกไม้ป่าเรี่ยร่ายตามใบหญ้าท้องฟ้าจะสว่างสดใส (ประมาณ 1 ชั่วโมง)
เริ่มต้นท่องเที่ยวที่ความสูง 3,500 จากระดับน้ำทะเล นำท่านนั่งรถอุทยาน แล้วไปต่อกระเช้าลอยฟ้าขึ้นไปที่สถานี DAHAIQING ในระดับความสูง 3,850 เมตรจากระดับน้ำทะเล เดินชมธรรมชาติเป็นเส้นทางวงกลม ผ่านลำธารเล็กๆ ที่มีชื่อว่า Flower Stream ลัดเลาะเพลินชมน้ำตกรายทาง ซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวน้ำตกจะกลายเป็นน้ำตกน้ำแข็ง เลี้ยวขวาขึ้นเขาต่อจะผ่าน “ผาพระจันทร์” แล้วชม “สระอสูรกาย” ที่ความสูง 3,950 จากระดับน้ำทะเล ชม “Moobang Hai มู่ปังไห่” ที่ความสูง 4,050 จากระดับน้ำทะเล นำชม “สระสวรรค์” ที่ความสูง 4,150 จากระดับน้ำทะเล  ลดระดับลงมาที่ความสูง 3,987.3 เมตรจากระดับน้ำทะเล เดินผ่านช่องเขา “แคบจริงๆนะจะบอกให้ Narrow Strip of The Sky” กลับลงมาที่สถานีกระเช้า ต่อรถอุทยาน
หมายเหตุ
-  การท่องเที่ยวฤดูหนาวในเขตภูเขาสูง ท่านควรเตรียมเสื้อผ้าอุปกรณ์กันหนาว ถุงมือ ถุงเท้า ให้เพียงพอ และอย่าลืมนำเสื้อกันฝนติดตัวไป
-  ผู้ที่เดินไม่ถึง Heavenly Lake สามารถเดินตามกำลังตัวเอง และกลับมารอคณะตามเวลาที่นัดไว้  


13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร(พื้นเมือง) เดินทางกลับคุณหมิง (ประมาณ 2.5 ชั่วโมง) 
แวะร้านนวดฝ่าเท้า เลือกชื้อยาสมุนไพรจีน รวมถึง “บัวหิมะ” ยาทาแก้น้ำร้อนลวกที่ท่านรู้จักดี นำชมอุทยานน้ำตกคุนหมิง สวนสาธารณะแห่งใหม่ล่าสุด ของนครคุนหมิง สร้างเมื่อ 5 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นอุทยานน้ำตกเทียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดยใช้วิธีการผันน้ำจากทะเลสาบ มีขนาดความสูง 12.5 เมตร และกว้างประมาณ 400 เมตร 


19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ** ชวนชิมอาหารกวางตุ้ง
พักที่ LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: คุนหมิง-เขาซีซาน-ประตูมังกร-วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู้-สนามบิน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านไปชมเขาซีซาน (Xishan) 西山(รวมกระเช้า+รถแบตตารี่) แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองคุนหมิง เขาซีซานอยู่ด้านทิศตะวันตกของเมืองคุนหมิง ห่างจากเมืองคุนหมิง 15 กิโลเมตร อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1900–2350 เมตร บนยอดเขาซีซานเป็นที่ตั้งของประตูมังกร หรือ หลงเหมิน คนที่นี่เชื่อว่าใครก็ตามที่สามารถลอดผ่านประตูมังกรนี้ไปจะมีโชคลาภ ชมและลอดประตูมังกรที่มีอายุกว่า 200 ปี เพื่อเป็นสิริมงคล ด้านล่างของภูเขาซีซานเป็นที่ตั้งของทะเลสาบเตียนฉือ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับ 8 ของจีน แวะสักการะขอพรจากเจ้าพ่อเสือ เจ้าแม่กวนอิมประทานบุตร เทพเจ้าโชคลาภ ชมศาลาหงส์ฟ้าที่สลักจากหินบันทึกประวัติการสร้างและคัมภีร์ต่างๆ แวะร้านผ้าไหม-ใบชา สินค้า OTOP ของจีน


12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร **เมนูสุกี้เห็ดดำ
นำชมวัดหยวนทง วัดที่ใหญ่ที่สุด และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618–ค.ศ. 907) จนถึงปัจจุบัน เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,200 ปี ตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียง เป็นอารามทางพระพุทธศาสนา ที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม กลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ ลักษณะของวัดหยวนทงในปัจจุบันเป็นวัดในสมัยราชวงศ์ชิง เนื่องจากวัดนี้ได้ถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยหูซาน ผู้เป็นคนพลิกประวัติศาสตร์จีน เป็นผู้ที่ทำให้ประเทศจีนเกิดราชวงศ์ชิง ภายในวัดที่ศักดิ์สิทธิ์และมีชื่อเสียงแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย ได้แก่นิกายมหาญาณ นิกายหินญาณและนิกายลามะของธิเบต ท่านนมัสการพระพุทธชินราชที่จำลองมาจากเมืองไทย  นำท่านไปชมหยกจีน เลือกเช่าผีซิว เครื่องรางนำโชคจองจีน เที่ยวชม “ชุ่ยหู GREEN LAKE 翠湖 แปลว่าสระมรกต หรือที่เรียกกันว่า “ทะเลสาบกรีนเลค” เป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ใจกลางนครคุนหมิงและล้อมรอบด้วยบึงน้ำ เหมาะแก่การเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีบรรยากาศร่มรื่น มีพื้นที่ที่กว้างใหญ่สำหรับทำกิจกรรมมากมาย มีม้านั่งสำหรับพักผ่อน โดยรอบยังมีร้านอาหาร ร้านน้ำชา ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก มนต์เสน่ห์ของทะเลสาบแห่งนี้ คือ ความสวยงามที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงฤดูของปี ในช่วงฤดูหนาว (ธันวาคม–มกราคม) ทะเลสาบจะเต็มไปด้วยฝูงนกนางนวลปากแดงที่อพยพหนีความหนาวเย็นมาจากไซบีเรีย มารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เป็นความสวยงามที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมอย่างไม่ขาดสาย ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (กุมภาพันธ์-มีนาคม) สวนสาธารณะแห่งนี้ ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่ง ไม่แพ้ถิ่นกำเนิดในญี่ปุ่น ในขณะที่ช่วงฤดูร้อนทะเลสาบชุ่ยหูก็จะเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ ที่แข่งกันอวดโฉมตลอดทั้งปี โดยเฉพาะดอกทิวลิปและ ดอกบัวหลวง ซึ่งกลายเป็นจุดสนใจของทะเลสาบแห่งนี้ไม่แพ้ฝูงนกนางนวลปากแดงและดอกซากุระ นำชมเมืองโบราณกวนตู้ Guandu Ancient City เมืองโบราณขนาดใหญ่มีอายุหลายร้อยปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากตัวเมืองคุนหมิง 17 กม. มีพื้นที่ 1.5 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 5 ภูเขา 6 วัด 7 หอ 8 ศาลเจ้าบรรพบุรุษ ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซ้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ ท่านไปถ่ายรูปกับเจดีย์โบราณ มีความสูง 14.5 เมตร สร้างในปี ค.ศ. 1457 บูรณะใหม่เมื่อปี ค.ศ. 1987 สร้างจากข้าวเหนียวและดินแดงและตัดเป็นก้อนๆนำมาก่อสร้างเป็นเจดีย์  มีน้ำหนักรวม 1,350 ตัน บริเวณฐานเจดีย์เจาะเป็นช่องสี่ทิศทาง ความกว้างขนาดรถม้าวิ่งผ่านได้โดยรอบเจดีย์เป็นถนนโบราณและมีร้านค้าที่สร้างใหม่เลียนแบบของเก่า มีลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต นำ เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน 


20.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ** ชวนชิมสุกี้เห็ดดำ บำรุงสุขภาพ เดินทางสู่สนามบินคุนหมิง

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: คุนหมิง-สุวรรณภูมิ

01.00 น.

อำลานครคุนหมิง เดินทางกลับสุวรรณภูมิ โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SC 8885

02.05 น.

(วันรุ่งขึ้น) เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
ค่าบริการ   พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท * ไม่มีราคาเด็ก
อัตรานี้รวม  ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าวีซ่ากรุ๊ป 800 บาท / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าภาษีสนามบินไทย-จีน / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
ค่าบริการไม่รวม  ค่าวีซ่าเดี่ยว, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนรถท้องถิ่น+หัวหน้าทัวร์ไทย รวม 1,000 บาท ต่อ ทริป ต่อ ท่าน / ค่าทิปกระเป๋าขึ้น-ลง / ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน / ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ / ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%
***รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีค่าเงินผันผวน, กรณีปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, กรณีประกาศขึ้นราคาค่าบัตรผ่านประตูหรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ  * มีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว *ครบ 16 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

เงื่อนไข
สำรองที่นั่ง ชำระเต็มจำนวนเมื่อจอง พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป-หักค่าใช้จ่ายเท่าราคาทัวร์เต็ม 
ความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
·  ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
·  การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
เอกสารวีซ่ากรุ๊ปทัวร์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรูป ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา อย่างชัดเจน ถ้าถ่ายไม่ชัด-มืด-ดำ-ซีดขาวเกินไป อาจใช้ไม่ได้ กรุณาแก้ไข ด้วยการแสกน (SCAN) หน้าหนังสือเดินทางใหม่ค่ะ
หมายเหตุ การยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ สามารถยื่นได้ที่หลายหน่วยงานในประเทศจีน ซึ่งกฎเกณฑ์การยื่น ค่าธรรมเนียม การใช้เอกสารประกอบอาจไม่เหมือนกัน และอาจมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการโดยไม่ทราบล่วงหน้า หรืออาจแจ้งมาให้ทราบในระยะเวลากระชั้นชิด จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
หมายเหตุ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทัน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางเรือ รถไฟ สายการบิน ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ ถ้าจัดหาไม่ได้และมีค่าบัตรผ่านประตู ก็จะคืนค่าบัตรตามที่บริษัททัวร์ต้องจ่ายจริง แต่ถ้าไม่มีค่าบัตรผ่านประตูใดๆก็จะไม่คืนค่าบริการ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ หรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ
   Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign