ทัวร์เกาหลี
P8 HIKOREA EXCLUSIVE
Thai Airways (TG)
​6 วัน 4 คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ไร่องุ่น ซันมอรู (Sanmeoru Farm ) ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา Gamaksan 
 • สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Sky Walk สะพานกระจกใสที่อยู่ในเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน
 • จุดชมวิวภูเขากูบองซาน (Gubongsan Mountain Observatory Café Street)
 • ตลาดอาหารทะเลจูมุนจิน ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2479 
 • วัดวอลจองซา Woljeongsa Temple
 • ศูนย์วัฒนธรรมอาหารเกาหลีจองคังวอน (Jeonggangwon) หรือโรงเรียนสอนทำอาหารสูตรชาววัง
 • พระราชวังด็อกซูกุง(Deoksugung)เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังที่สำคัญแห่งราชวงศ์โชซอนแห่งเกาหลี
 • หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village)  เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี 
 • หอคอย Seoul Tower *.*ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ *.*. 
 • ตลาดทงแดมุน ซึ่งเป็นตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก
2 ท่าน
พักเดี่ยว
21 – 26 กันยายน 2561 18,900 - 6,900 -

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์...  สายการบินไทยเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เดินทางถึงสนามบินอินชอน – ไร่องุ่น ซันมอรู -สะพานกระจกแก้ว -จุดชมเดินทางถึงสนามบินอินชอน – ไร่องุ่น ซันมอรู -สะพานกระจกแก้ว -จุดชมวิวภูเขากูบองซาน - ชายหาดอันมก - ตลาดอาหารทะเลจูมุนจินภูเขากูบองซาน - ชายหาดอันมก - ตลาดอาหารทะเลจูมุนจิน

00.15 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG…..  บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลาที่แน่นอนอีกครั้งก่อนเดินทางหากลูกค้าเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองค่ะ)

07.45 น

ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

เช้า

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไร่องุ่น ซันมอรู (Sanmeoru Farm ) ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา Gamaksan ที่ความสูง 675 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นไร่องุ่นของเกาหลีที่ปลูกองุ่นป่าแล้วนำเอามาแปลรูปเป็นเครื่องดื่ม โดยเฉพาะไวน์องุ่นที่มีชื่อเสียงมาแห่งหนึ่งของเกาหลี เพราะมีสภาพแวดล้อม และสภาพอากาศที่ดี เหมาะกับการเติบโตขององุ่น นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชม กระบวนการผลิต ได้หลายๆส่วน ตั้งแต่ขั้นตอนการหมัก และเด็ดองุ่น โรงบ่ม และสถานที่เก็บไวน์ในถังไม้ รวมทั้งจะได้ชิมไวน์และผลผลิตต่างๆด้วย ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการลองผลิตไวน์ พร้อมทั้งนำกลับเป็นของฝากได้ท่านละ 1 ขวด  นอกจากนี้ที่ไร่องุ่น ซันมอรู ยังมีการสอนการประกอบอาหารและขนมประเภทต่างๆที่มีส่วนประกอบจากองุ่นด้วย เช่น เค้ก แยม พุดดิ้ง จนถึงของใช้เช่น สบู่ด้วย   

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (1) ทักคัลบี (ไก่ผัดซอสเกาหลี)

บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Sky Walk สะพานกระจกใสที่อยู่ในเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่หลาย ๆ คนเลือกมาเยี่ยมชมกันเป็นจำนวนมาก โดยสะพานโซยังกังเป็นสะพานกระจกใสที่มีความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาที่เดินอยู่บนสะพานแห่งนี้จะสามารถมองเห็นวิวด้านล่างใต้สะพานที่เป็นทะเลสาบได้อย่างชัดเจน ทำเอาคนที่กลัวความสูงถึงกับเข่าอ่อนเลยทีเดียว จุดวัดใจอีกหนึ่งบทพิสูจน์คือการเดินข้ามสะพานที่ยาว 156 เมตรนี้ให้ได้  การเข้าชมบนสะพานนี้ ท่านจะต้องสวมถุงเท้าด้วย เพื่อป้องกันพื้นรองเท้าของท่านไปทำให้กระจกเกิดการเสียหายด้วย

จากนั้นนำท่านชม จุดชมวิวภูเขากูบองซาน (Gubongsan Mountain Observatory Café Street) จะสามารถมองเห็นวิวของทะเลสาปและเมือง Chuncheon ได้อย่างชัดเจน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมือง นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมร้านอาหารและร้านกาแฟสำหรับนั่งพักผ่อนชมวิวอีกด้วย นักท่องเที่ยวและคนเกาหลีมักจะมาพักรถจิบชากาแฟนั่งชมวิวกัน ซึ่งร้านที่เราต้องแนะนำก็คือ  Santorini Cafe เพราะเป็นร้านที่มีมุมถ่ายภาพ วิวดี อากาศดี สามารถมองเห็นเมืองชุนชอนแบบสุดลูกหูลูกตา มีซุ้มหอระฆังเป็นฉากหลังให้ถ่ายรูปอีกด้วย และอีกร้านที่แนะนำ ซึ่งอยู่ติดๆกัน คือ A Twosome Place มีจุดเด่นที่ห้องกระจก ที่สามารถมองเห็นพื้นด้านล่าง
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคังนึง Gangneung เป็นเมืองในจังหวัดคังวอนโด ทางฝั่งตะวันออกของเกาหลีใต้ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค เพื่อนำท่านชม Anmok Cafe beach หรือย่านร้านกาแฟริมชายหาดอันมก ซึ่งบริเวณนี้จะมีร้านกาแฟมากมาย ซึ่งเมืองคังนึงนี้เป็นย่านแรกในประเทศเกาหลีที่มีการจัดเทศกาลกาแฟและมีการส่งเสริมให้บรรดาคนทำกาแฟได้โชว์ฝีมือรังสรรค์กาแฟคุณภาพให้นักท่องเที่ยวได้ลองชิม นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์กาแฟ โรงงานกาแฟ สถาบันอบรมบาริสต้า อีกด้วย เรียกได้ว่า เมืองคังนึงนี้ เป็นเมืองแห่งกาแฟของประเทศเกาหลีเลยก็ว่าได้

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ (2)  เมนูแฮมุนทัง (หม้อไฟทะเล)
จากนั้นเดินขม ตลาดอาหารทะเลจูมุนจิน ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2479 ตั้งอยู่ถัดจากท่าเรือจูมุนจินซึ่งเป็นที่ตั้งของเรือคายัคขนาดใหญ่ เป็นตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดบนชายฝั่งตะวันออกและรวมถึงตลาดอาหารทะเลแห้งและศูนย์อาหารทะเลสด ตลาดนี้เป็นที่ชื่นชอบของทั้งชาวเกาหลีและชาวต่างชาติ  ความพิเศษของตลาดนี้คือมีอาหารทะเลสดหลากหลายชนิดที่ติดกับชายฝั่งตะวันออกเช่น ปลาหมึก ปลาทู ปะการัง หอยและปู นักท่องเที่ยวสามารถซื้อของเหล่านี้ได้ในราคาที่ไม่แพง และยังได้ลิ้มรสของสดอร่อย เช่น ซาซิมิ นอกจากนี้ตลาดยังเป็นเจ้าภาพจัดงานต่างๆมากมายเช่นเทศกาลปักเป้าและเทศกาลปลาหมึก
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Gangneung Tourist Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: เล่นเคอร์ลิง - วัดวอลจองซา - กิจกรรมทำข้าวยำ - ถ้ำควังมยอง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (3)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพยองชัง (Pyeongchang) เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดคังวอน ประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ห่างจากโซล 180 กิโลเมตร พยองชังตั้งอยู่ในเขตภูเขาแทแบ็ก มีฤดูหนาวยาวนานมีการสร้างโรงแรมและรีสอร์ตสำหรับเล่นสกีเป็นจำนวนมาก  ในปี2554 เมืองพยองชังได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล เมืองพยองชังได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว2018 นำท่านชมสนามกีฬาแข่ง เคอร์ลิง (Curling) เป็นกีฬาประเภททีมซึ่งจะเล่นบนพื้นน้ำแข็ง จุดประสงค์ของกีฬาชนิดนี้คือการทำให้ลูกหินไหลเข้าไปใกล้เป้าหมายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อิสระให้ท่านได้ลองเล่นเคอร์ลิงตามอัธยาศัย
จากนั้น นำท่านสู่ วัดวอลจองซา Woljeongsa Temple ตั้งอยู่ในหุบเขาทางทิศตะวันออกของภูเขาโอแดซาน วัดวอลจองซาก่อตั้งขึ้นโดยพระจาจัง ด้านในวัดจะมีเจดีย์8เหลี่ยม9ชั้น สูงเด่น ซึ่งมีความสูงประมาณ 15 เมตร นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ซึงโบ เป็นอาคารที่จัดแสดงสิ่งประดิษฐ์สำคัญๆในช่วงพุทธศาสนายุคโครยอ วัดนี้ได้รับการฟื้นฟูบูรณะหลังจากที่ อาคารหลายแห่งถูกเผาในช่วงสงครามเกาหลี นอกจากนี้บริดวณทางเข้าวัดยังเต็มไปด้วยต้นเฟอร์สูงใหญ่โอบล้อมกว่า 1700 ต้น และจุดนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์สุดฮิต goblin อีกด้วย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (4) เมนูบีบิมบับ (ข้าวยำเกาหลี)
จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์วัฒนธรรมอาหารเกาหลีจองคังวอน (Jeonggangwon) หรือโรงเรียนสอนทำอาหารสูตรชาววัง เรียกว่า Traditional มากๆ ทั้งสถานที่และอาหารเลย ที่นี่เขาเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ลองทำอาหารเกาหลีแบบต้นตำหรับแท้ด้วยตัวเอง แถมยังได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคุณครู ต้นครัวที่เหมือนหลุดมาจากแดจังกึมอีกด้วย และเมนูที่จะให้ทุกท่านให้ลองโชว์ฝีมือนั้นก็คือเมนูที่พบเห็นได้บ่อยมาก ในซี่รี่ย์เกาหลีที่พระ-นางชอบนำข้าวมาเทใส่กะละมังและใส่เครื่องเคียงมากมาย นั่นก็คือ บิบิมบับ หรือข้าวยำเกาหลีนั่นเอง ทุกท่านจะได้ลองทำและชิมฝีมือของท่านเอง เรียกว่าสนุกสนานแถมอิ่มหนำสำราญอีกด้วย

จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำควังมยอง ซึ่งในอดีตคือเหมืองถ่านหินตั้งแต่สมัยยุคอาณานิคมญี่ปุ่น เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งทางประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลี ตั้งอยู่ที่เมืองควางมยอง จังหวัดคยองกีโด กำเนิดขึ้นในปี 1912 ก่อนจะถูกทิ้งร้างในปี 1972 และในปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ หลังจากที่ได้ถูกเปิดให้เข้าชมได้อีกครั้ง ในปี 2011 ทำให้ที่นี่ เป็นถ้ำที่มีอายุถึง 100 ปี ที่มีความสวยงาม และยังเป็นถ้ำแห่งเดียวในเขตปริมณฑลอีกด้วย ด้านในถ้ำมีทั้งพิพิธภัณฑ์และพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีโลกใต้น้ำ Cave Aqua World ให้ได้ชม และมีห้องโถงในการจัดแสดงดนตรีและศิลปะต่างๆ อีกด้วย ซึ่งความพิเศษของถ้ำนี้คือ หน้าร้อนภานในถ้ำจะเย็น แต่หน้าหนาวภายในถ้ำจะอบอุ่น

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (5) เมนูบุลโกกี (หมูผัดซอสบุลโกกี)
และนำท่านเข้า สู่ที่พักโรงแรม  Benikea Premier Hotel Bernoui หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ศูนย์โสม - พระราชวังด็อกซูกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - รันนิ่งแมน – SM Duty Free – ศูนย์เครื่องสำอาง - ทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – ตลาดเมียงดง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาท่านเข้าชมศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่า เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ
จากนั้นนำท่านเข้าชมพระราชวังด็อกซูกุง(Deoksugung)เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังที่สำคัญแห่งราชวงศ์โชซอนแห่งเกาหลี โดยรอบพระราชวังแห่งนี้จะประกอบด้วยกำแพงหินสวยงามด้านหน้าจะพบประตูหลักแทฮันมุน เดิมเป็นที่ประทับขององค์ชายวอลซานพระราชวังนี้เคยถูกเปลี่ยนชื่อเป็นพระราชวังคย็อนกุนกุง และซอกุงซึ่งแปลว่าพระราชวังตะวันตก และในปีค.ศ.1611 ก็ได้กลับมาใช้ชื่อเดิมคือ ด็อกซูกุงอีกครั้ง ซึ่งความหมายก็คือพระราชวังที่มีอายุยืนยาวและมั่นคง

จากนั้นเดินทางไปยังหมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village)  เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ ท่านจะได้พบกับบ้านของขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยก่อน ภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลัง (รูปแบบบ้านแบบดั้งเดิมของเกาหลีเรียกว่า ฮันอก(hanok)) ซึ่งเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโชซอน ในปัจจุบันนี้บ้านฮันอกหลายหลังในหมู่บ้านถูกดัดแปลงให้เป็นศูนย์วัฒนธรรม เกสต์เฮ้าส์ ร้านอาหารและโรงน้ำชา เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพื่อสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือหมู่บ้านนี้เป็นย่านที่มีคนเกาหลีอยู่อาศัยกันจริงๆภายในบ้าน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (7) เมนูซัมกเยทัง (ไก่ตุ๋นโสม)
พิเศษสุด!!! พาท่านพบกับ RunningManThemePark แหล่งเที่ยวแห่งใหม่ในย่านอินซาดงที่มาพร้อมกับธีมรันนิ่งแมน รายการวาไรตี้ยอดฮิตของเกาหลีที่มีแฟนคลับจากทั่วโลกRunning Man EP1 ‘Find The Treasure’ จะมีภารกิจต่างๆ กว่า 10 ภารกิจ ให้ได้ตามล่าสะสมคะแนนR-Pointซึ่งหากผู้เล่นสะสมคะแนนได้มากกว่า80 คะแนนจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่ระบุว่าคุณคือสมาชิกคนใหม่ของ Running Man คนที่ 8

แล้วพาท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี โดยที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า   เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ ต่อมาอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางค์แบรนด์ดังของเกาหลี ณ คอสเมติค มีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ครีมน้ำแตกที่โด่งดัง ครีมหอยทาก แป้งโรตี โลจูคิส ฯลฯ  ฟรี!! SM Duty Free Gift Card มูลค่า 10,000 วอน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กิมจิแลนด์ กิมจิเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอน โดยชาวบ้านเก็บผักสดมาหมักไว้ในไหและสามารถเก็บไว้กินได้ทุกฤดูกาลของชาวเกาหลี ซึ่งสามารถทำเป็นอาหารแทบทุกชนิด เช่น ข้าวต้ม ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่จนถึงพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ชาวเกาหลี นิยมทำกิมจิกินเองที่บ้านตำหรับกิมจิแต่ละบ้านจึงไม่เหมือนกันและตกทอดเป็นมรดกปลายจวักของสตรีเกาหลีอีกด้วยพร้อมเก็บภาพความประทับกับการสวมชุดประจำชาติฮันบก

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (8) เมนูชาบูชาบูสไตล์เกาหลี
จากนั้นเดินย่อยต่อกันที่ ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิ้งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนำของกรุงโซลหรือที่คนไทยรู้จักกับในชื่อสยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางยี่ห้อดังๆอย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื้อผ้าแฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ, นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซึ่งที่นี่จะมีวัยรุ่น หนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน   
และนำท่านเข้า สู่ที่พักโรงแรม  Benikea Premier Hotel Bernoui หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ - ตลากฮงอิก - โซลทาวเวอร์ - ตลาดทงแดมุน - Seoullo 7017

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม  น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจุบันนิยมมารับประทานเพื่อล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือดทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด , โรคหัวใจ , โรคภูมิแพ้ เป็นต้น
แล้วนำท่านสู่ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้นพาท่าน ช็อปปิ้งต่อที่ ตลาดฮงอิก แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินค้าในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัยรุ่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื้อผ้าที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับ เครื่องสำอาง และยังมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทั่วไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์ลานหน้าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เครื่องประดับ ตุ๊กตา เสื้อผ้า และของแฮนด์เมด ที่น่ารักและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของบางอย่างทำมาชิ้นเดียวเพื่อให้ได้เลือกซื้อ บางที่อาจเป็นสินค้าที่มีชิ้นเดียวในโลก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (10) เมนูจิมดัก (ไก่พะโล้เกาหลี)
จากนั้นนำท่านย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีชื่อดัง My name is Kim Sam Soon ที่ภูเขานัมซานภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร   บนยอดเขามีหอคอย Seoul Tower *.*ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ *.*. ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศ 360 องศา ที่คู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะต้องทำคือ การคล้องกุญแจคู่รัก Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียนข้อความ หรือชื่อของคู่รักไว้บนแม่กุญแจและก็จะนำแม่กุญแจนี้ไปคล้องกับรั้วเหล็ก ส่วนลูกกุญแจเค้าจะทิ้งไปด้วยความเชื่อที่ว่าหากคู่รักคู่ใด ได้มาเยือนและคล้องกุญแจคู่รักกันที่นี่จะทำให้ความรักของทั้งคู่ยืนยาวไม่พรากจากกันไปตลอดกาล

อิสระช้อปปิ้งต่อ ณ ตลาดทงแดมุน ซึ่งเป็นตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย และห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยกว่า 10 แห่ง ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบดั้งเดิมของบริเวณฮึนอินจิมุน หรือประตูตะวันออก เป็นแหล่งค้าของสินค้าประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง เครื่องนอน เครื่องใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์กีฬา เครื่องกีฬา รองเท้า และอื่นๆ สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัยในราคาที่ไม่แพง โดยมีแหล่งสำหรับเลือกซื้อสินค้าที่สำคัญๆ ได้แก่ มิกลิโอเร (Migliore), ดูซาน ทาวเวอร์ (Doosan Tower), เฮลโล เอพีเอ็ม (hello apM), บลูเกท (Blue Gate), ดีไซน์เนอร์ คลับ (Designer Club), ทงแดมุน ช้อปปิ้ง ทาวน์ (Dongdaemun Shopping Town), ตลาดแชอิลเพียงฮวา (Jellpyeonghwa Market) และเซรีสตาร์ (Cerestar)

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (11) เมนู BBQ BUFFET
แวะชม Seoullo 7017 หรือ โซลโล 7017 สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ณ กรุงโซล ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวใหม่ของเกาหลีใต้ ที่เกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพ และปรับสะพานที่ทรุดโทรม ให้เป็นถนนลอยฟ้า แถวบริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station)  ปัจจุบันได้กลายมาเป็น สถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชน และนักท่องเที่ยว
และนำท่านเข้า สู่ที่พักโรงแรม  Benikea Premier Hotel Bernoui หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ออกเดินทางจากสนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

เช้า

เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเวลาประมาณ 7.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (12) อูด้ง
จากนั้นพาท่านละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า พื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ำจิ้มหมูย่างเกาหลี 
จากนั้นเดินทางไปยังสนามบินอินชอน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

11.15 น.

นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG…..  

15.05 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด(ตั๋วกรุ๊ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ
 • น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด / คน / วัน
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึ้นอยู่กับการผันแปรของภาษีน้ำมัน ณ วันนั้นๆ)
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสำหรับบุคคลต่างด้าว หรือยื่นวีซ่าเร่งด่วน ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกเก็บเพิ่มเป็นกรณีตามจริง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรีดค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
 • ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัด (สายการบินกำหนดให้ไม่เกินท่านละ 23 กก.)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่านละ 50,000 วอน/คน/ทิป หรือ 1,500 บาท / ทิป / ท่าน
 • ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหักณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี)


เงื่อนไข
เงื่อนไขการให้บริการ
 1. การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังการจอง และชำระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วันหากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวชำระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน  (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
 2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์           
**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้**
                กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ
 • รายการ และราคาสำหรับผู้ร่วมเดินทางผู้ใหญ่อย่างน้อย 25 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD(ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)
 • เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี
 • หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 • *.*.*. น้ำหนักกระเป๋าคนละ 30 กิโลกรัม*.*.*.

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign