ทัวร์เกาหลีใต้ 5วัน3คืน
The Best Time in Seoul
Thai Airways (TG)

สถานที่ท่องเที่ยว
ไฮไลท์ ทัวร์ 
- พิเศษ!!....สวมชุดฮันบกถ่ายรูปเกร๋ๆ สไตล์เกาหลี ในพระราชวังเคียงบ๊อคคุง
- สนุกสนานกับการปั่น Rail Bike พร้อมชมความงดงามของธรรมชาติ
 ขึ้นลิฟท์ชมวิว Lotte World Tower (SeoulSky) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ !!
-  ชมความน่ารักของตุ๊กตาหมีตัวน้อยๆกับTeddy Bear Museum
-  สุดคุ้ม...พักในเมืองโซล 3 คืน
-  เต็มอิ่ม..สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
- สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโซล


     

กำหนดวันเดินทาง
  เกาหลี The Best Time in SeoulBy TG
 
กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่พักคู่
1ห้อง
ท่านละ
 
พักเดี่ยว
ท่านละ
07-11มิถุนายน61     22,991.- 4,999.-
26-30กรกฎาคม61    
(วันหยุดอาสาหบูชา)
24,999.- 4,999.-
09-13 สิงหาคม61     24,999.- 4,999.-
10-14 สิงหาคม61    
(ช่วงวันหยุดวันแม่แห่งชาติ)
24,999.- 4,999.-

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

20.00 น.

คณะมาพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C (เช็คอินกรุ๊ปของสายการบไทย)
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท และหัวหน้าทัวร์ พร้อมอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

23.10 น.

นำท่านเหิรฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG658 หรือ เที่ยวบินที่ TG656 23.30-06.55 น.

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: อินชอน –เกาะนามิ – ปั่นRail Bike – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –โซล

06.35 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความ สะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  

เช้า

นำท่านชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี “WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย เกาะนามินี้มีรูปร่างคล้ายใบไม้ ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดินเล่นเที่ยวชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้า ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งริมฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติคใต้เงาไม้ พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บโลเคชั่นประทับใจ ให้ท่านได้อิสระเลือกชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ หรือ จะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละครตามอัธยาศัยจนได้เวลาสมควรอำลาเกาะนามิ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู “ทัคคาลบี้” ไก่บาบีคิวผัดซอสเกาหลี เป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน โดยนำไก่บาบีคิว ต้อก (ข้าวเหนียวปั้นเกาหลี) มันหวาน ผักต่างๆ ลงผัดกับซอสพริกเกาหลีในกระทะแบน วิธีการทานแบบเมี่ยงคำไทย โดยห่อกับผักกาดแก้วเมื่อทานไประยะหนึ่งจะนำข้าวสวย และสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทักคาลบี เพื่อให้เกิดอาหารชนิดใหม่ คือ ทักคาลบีบกคึม หรือข้าวผัดพริกไก่ที่ทั้งหอมน่ารับประทาน เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง

บ่าย

ให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมปั่นจักรยานบนรางรถไฟ Rail Bike  มีจักรยานแบบนั่ง 2 คน และนั่ง 4คน ให้ท่านได้สนุกสนานกับการปั่นจักรยานบนรางรถไฟ โดยมีจักรยานราว 50 คัน ทั้ง 2 แบบคละกัน ปั่นไปตามรางรถไฟ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสดใสของฤดูใบไม้ผลิ นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ

ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี หรือเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตามตารางประจำวันด้วยบัตรเข้าชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นได้ทุกเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ เลือกชมและเลือกซื้อช้อบปิ้งในร้านค้าของที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “คาลบี้” หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นำหมูสเต็กส่วนที่ติดกับกระดูก(เชื่อว่าเป็นส่วนที่อร่อยที่สุด) ย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิมและตัดเป็นชิ้นพอคำ ห่อทานแบบเมี่ยงคำไทย โดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจียวและเครื่องเคียงที่ชอบหรือข้าวสวยร้อนตามที่ชอบ บริการเครื่องเคียงต่างๆ

เดินทางเข้าสู่ที่พัก DIAMOND RICH 3* เมืองโซล หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: พระราชวังเคียงบ๊อคคุง+สวมชุดฮันบก – ศูนย์โสม- Cosmetic-Duty Free -สวนลอยฟ้Seoullo 7017 - ถนนฮงแด

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม พระราชวังเคียงบ๊อคคุง พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทั้งที่ประทับและฐานอำนาจของพระเจ้าแทโจและต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอล  พระที่นั่งคึนชองจอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้นคั่น แสดงถึงความต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎร อาคารหลังนี้ได้ถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีของการปลดแอกจากญี่ปุ่น ภายในเขตพระราชวังยังมีพระตำหนักเคียวฮเวรูลักษณะเป็นอาคารสองชั้น โดยตัวพระตำหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน้ำ ที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน พระราชวังนี้ถือเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีประกอบด้วยหมู่อาคารต่างๆ มากมายอาทิ พลับพลากลางน้ำ, ท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าราชการ ฯลฯ  พิเศษ...ให้ท่านได้ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ ในพระราชวัง

นำท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนำไปบำรุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ   

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ซัมเกทัง”อาหารชาววังในสมัยก่อนปัจจุบัน เป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัวในหม้อดินร้อน ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลัด เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำและเกลือ

บ่าย

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บุฟเฟ่ต์บาบีคิว”
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  DIAMOND RICH 3* เมืองโซล หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: หมู่บ้านบุกชนฮันนก –โซลทาวเวอร์-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี-พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์-คลองชงเกชน-เมียงดง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ หมู่บ้านบุกชนฮันนก หมู่บ้านโบราณเกาหลี ที่เดิมเป็นที่อยู่ของเหล่าขุนนางสมัยก่อน ปัจจุบันได้ถูกอนุรักษ์เอาไว้ คงความสวยงาม และเป็นแหล่งเรียนรู้แผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี นำท่านสัมผัสกับจุดชมวิวของกรุงโซลที่ยอดเขาเขานัมซัน ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร

นำท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮันกัง *** ไม่ราคารวมค่าขึ้นลิฟท์ ***  จากนั้นนำท่านชม ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นำมาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบำรุงร่างกาย

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บุลโกกิ”เนื้อหมูสดหมักผัดซ๊อสและเครื่องเทศจนได้ที่แล้วนำมา ใส่บนกระทะผัดกับกะหล่ำปีสดและวุ้นเส้นของเกาหลีมีน้ำขลุกขลิกรสชาติออกหวานเล็กน้อย พร้อมกับเสริฟข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ

บ่าย

นำท่านชมความน่ารักของตุ๊กตาหมี  พิพิธภัณเท็ดดี้แบร์ จากนั้นนำท่านสู่ คลองชองเกชอน  นี้สร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้ายองโจแห่งราชวงศ์โชชอน อายุเก่าแก่กว่า 600 ปี เดิมเป็นคลองน้ำเน่า สลัมเพียบ รถติดสุดๆ จนมีการสร้างทางด่วนทับคลอง ไม่มีใครอยากจะเดินผ่าน ต่อมาปี 2003 รัฐบาลได้บูรณะคลองใหม่ ทุบทางด่วนทิ้ง แล้วทุ่มงบกว่า 386 พันล้านวอน พัฒนาจนน้ำใสสะอาด เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสุดฮิตของชาวกรุงโซล จากนั้นให้ท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องสำอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นต้น

เย็น

อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอิสระอัธยาศัย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก DIAMOND RICH 3* เมืองโซล หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: วัดโซเกชา - Lotte World Tower (Seoul Sky) – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง- พลอยอเมทิส- ซุปเปอร์มาร์เก็ตอินชอน-กรุงเทพ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ วัดโชกเยซา (บางคนเรียกโชเกซา) หรือ Jogyesa Temple (조계사) เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซนในประเทศเกาหลีที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล ที่บริเวณถนนจงโน ใกล้กับอินซาดง ถนนช้อปปิ้งยอดฮิตอีกหนึ่งแห่ง ถูกสร้างขึ้นในปี 1910 เป็นวัดแรกที่ตั้งอยู่ใกล้กับประตูเมืองทั้ง 4 ของกรุงโซล เดิมชื่อว่า Gakhwangsa ก่อนจะถูกเปลี่ยนเป็น Taegosa ในปี 1938 และได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น Jogyesa ในปี 1954 มาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำ จากนั้นนำท่านสู่ Lotte World Tower (Seoul Sky) **รวมค่าขึ้นลิฟท์**  ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล เขตชัมซิล นำท่านขึ้นหอชมวิว Sky Seoul ของตึก Lotte World Tower (ความสูงจากพื้นดิน 555 เมตร) มาพร้อมกับคอนเซปต์ “The Beauty and Pride of Korea" ชมวิวที่สวยงามของกรุงโซล

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “จิมดัก”ไก่อบซีอิ๋วดำวุ้นเส้น เมนูพื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองอันดง ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและรสชาติของจิมดัก ก็เป็นที่ถูกปาก ถูกลิ้นคนไทยเป็นอย่างยิ่ง

บ่าย

นำท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางนำท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ

21.25 น.

นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 657 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

01.20 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 10,900 บาท / ท่าน ***
*** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,900 บาท/ท่าน ***

เงื่อนไข พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น
หมายเหตุ **       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจากความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย    อัตราค่าบริการนี้ สำหรับเดินทางตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน
การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1.     หลักฐานการทำงานประจำของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่นำติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทำงานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จัดคณะ
2.     หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนำเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ  300เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สำหรับการเดินทาง 2   วัน (หากไม่มีบัตรเครดิตคาร์ด) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนำติดตัวไปด้วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว
3.     ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา ป้า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน
4.     หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนำพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือนำติดตัวไปด้วย         
5.     การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.      ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
2.      ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
3.      ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
4.      หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
5.      ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ200,000 บาท  เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
6.      สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 กก.
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.     ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2.     ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3.     ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4.     ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5.     ทิปไกด์และคนขับรถประมาณ 35,000 วอน ต่อท่านต่อทริป
6.     ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
การสำรองที่นั่ง
1.         กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2.         ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15วัน
3.         เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
เงื่อนไขการยกเลิก
1.       สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2.       ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วันเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
3.       ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4.       ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5.       ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6.       ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
7.       กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
          **สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลีใต้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
8.       เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง 
          พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
เงื่อนไขการเดินทาง
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทยและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำเครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน้ำมันสน, ศูนย์เครื่องสำอาง และร้านพลอยอะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 USD ต่อท่าน
17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณีต้องการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้งหากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท
18. ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวันสุดท้ายของการเดินทางช่างภาพจะนำภาพถ่ายมาจำหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน ทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับให้ซื้อแต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้ผุ้เดินทางได้รับทราบ
19. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิเช่นนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign