HANAMI IN SAPPORO HAKODATE
6วัน 4คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
· ชมความมงามของทะเลสาบชิโกสึ
· ชมหุบเขานรกที่ Jigokudani
· ชม จุดชมวิบแบบพาโนรามาที่ Sailo Observation Point
· ชม หอคอยโกเรียวคาคุเป็นหอคอยที่มีพื้นที่สังเกตุการ์ณยาวถึง 170 เมตร
· ชม โกดังอิฐแดงริมน้ำ ที่ยังคงสะท้อนประวัติศาสตร์ของฮาโกดาเตะอย่างใกล้ชิด
· ชม ความงามจากยอดเขาฮาโกดาเตะMt. HakodateRopeway
· ชมและชิมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมโคสดที่ Milk Koboสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
· ชมเมืองแห่งความโรแมนติกที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ณ เมืองโอตารุ
· ชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
· ชม โรงงานเป่าแก้วKitaichi Glass Otaru
· ชมความน่ารักของตัวการ์ตูนชื่อดัง คิตตี้ ที่ ร้านกาแฟฮัลโลคิตตี้
· ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม ณ ย่านใจกลาง เมืองซัปโปโร่  ย่านทานุกิโกจิและ Mitsui Outlet
· ผ่อนคลายกับ ออนเซน

กดลิงค์นี้
>>>แอดไลน์ @merrylandtravel<<<

กดลิงค์นี้
>>>DOWNLOAD โปรแกรมทัวร์<<<

โทรกด  022498217


กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง หมายเหตุ ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
 (มีเตียง)
เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
เดือน เมษายน
04 เม.ย. 61-09 เม.ย. 61   55,900 55,900 53,900 8,900

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

21:00 น.

คณะพร้อมกันณท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4ประตูทางเข้า2-3เคาน์เตอร์CสายการบินTHAI AIRWAYSโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ

23:45 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชิโตเซะประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG670

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ชิโตเซะ - ทะเลสาบชิโกะสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - จุดชมวิวิทะเลสาบโทยะ

08:30 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยสำคัญ!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวกเนื้อสัตว์พืชผักผลไม้เข้าประเทศหากฝ่าฝืนจะมีโทษจับ และปรับนำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบชิโกะสึShikotsu Lakeเป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งบนเกาะฮอกไกโดของญี่ปุ่นตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติชิโกะสึ-โทยะตั้งอยู่ที่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮอกไกโดมีความลึกเฉลี่ย 265 เมตรจุดที่ลึกที่สุดลึก 363 เมตรจัดเป็นทะเลสาบที่ลึกเป็นอันดับสองในญี่ปุ่นรองจากทะเลสาบทะซะวะมีพื้นที่ผิวมากเป็นอันดับแปดในญี่ปุ่นและยังเป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่เป็นอันดับสองในญี่ปุ่นรองจากทะเลสาบคุซะโระรอบทะเลสาบมีภูเขาไฟสามลูกได้แก่ภูเขาเอะนิวะทางทิศเหนือภูเขาฟุปปะชิและเขาทะรุมะเอะทางทิศใต้ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากการยุบตัวของแผ่นดินระหว่างภูเขาไฟทั้งสามในสมัยโฮโลซีนเนื่องจากทะเลสาบแห่งนี้ลึกจึงมีปริมาตรมากถึง 3/4 ของทะเลสาบบิวะซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นแม้จะมีพื้นที่ผิวเพียง 1/9 ของทะเลสาบบิวะและจากอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวที่น้อยกับความลึกมากทำให้อุณหภูมิของน้ำในทะเลสาบคงที่ได้ตลอดทั้งปีจึงจัดเป็นทะเลสาบที่ไม่เคยมีน้ำแข็งที่อยู่เหนือสุดในญี่ปุ่นแหล่งน้ำไหลเข้าสู่ทะเลสาบได้แก่แม่น้ำบิฟุเอะโอะโคะทัมเปะนินะรุและฟุเระไนมีแหล่งน้ำไหลออกสายหลักคือแม่น้ำชิโตะเซะ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
ได้เวลานำท่านเดินทางสู่หุบเขาจิโกคุดานิJigokudaniหรือเรียกอีกอย่างว่าหุบเขานรกอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติShikotsu-Toya เมืองNoboribetsuที่เรียกว่าหุบเขานรกนั้นเพราะที่นี่มีทั้งบ่อโคลนและบ่อน้ำร้อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควันร้อนๆอยู่ตลอดเวลาและถือเป็นแหล่งกำเนิดน้ำแร่และออนเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโดเป็นบ่อโคลนเดือดตามธรรมชาติอุดมไปด้วยแร่กำมะถันซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพหุบเขานรกจิโกคุดานิมีลักษณะเป็นเนินเขามีทางเดินให้นักท่องเที่ยวได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติตลอดข้างทางหากเดินไปเรื่อยๆจะพบกับอุโอนุมะซึ่งเป็นบ่อกำมะถันขนาดใหญ่มีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสและยังมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมักแช่เท้าเพื่อเป็นการผ่อนคลายเชื่อว่าช่วยในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับเท้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วยจากนั้นนำท่านชมหอชมวิวไซโลSailo Observation Pointท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบโทยะแบบพาโนรามาได้อย่างเต็มตาจากหอชมวิวสามารถมองเห็นทัศนียภาพของทะเลสาบโทยะรวมถึงเกาะนาคาจิมะเขาอุสุเขาโชวะชินซังย่านโทยะโกะออนเซ็นและปากปล่องภูเขาไฟนิชิยามะนอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นเขาโยเทย์ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นภูเขาฟูจิแห่งเอโซะทางทิศตะวันตกรวมถึงเขารุซุตสึชิริเบ็ตสึเทือกเขานิเซโกะเขาคอมบุและภูเขาน้อยใหญ่อื่นๆได้อีกด้วย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำณห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารอิสระให้ท่านได้พักผ่อนกับการแช่ ออนเซน ตามอัธยาศัย
ที่พัก Toya Mansaikaku Hotel หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ฮาโกดาเตะ - หอคอยโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - นั่งกระเช้าขึ้นเขาฮาโกดาเตะ

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมหอคอยโกเรียวคาคุGoryokaku Tower Goryokakuเป็นป้อมปราการสไตล์ตะวันตกที่สร้างเสร็จเมื่อเกือบ 150 ปีก่อนทิวทัศน์มุมกว้างที่งดงามของพื้นที่ที่มีรูปดาวและคูน้ำล้อมรอบเผยโฉมให้กับผู้มาเยือนจากเวทีสังเกตการณ์ของหอคอยGoryokakuที่ยาว 107 เมตรซึ่งตั้งอยู่ติดกับป้อมคูน้ำล้อมรอบด้วยต้นเชอร์รี่จำนวน 1,600 ต้นทำให้จุดชมทิวทัศน์ของดอกเชอร์รี่ยอดฮอกไกโดเป็นจุดชมวิวแห่งหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิของGoryokakuในช่วงฤดูร้อนคูน้ำล้อมรอบไปด้วยพืชพรรณอันเขียวขจีซึ่งกลายเป็นฉากที่เต็มไปด้วยสีสันของใบไม้สีแดงเข้มในฤดูใบไม้ร่วงซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะในฤดูหนาวทำให้มีทิวทัศน์ที่สวยงามมากสำหรับทุกฤดูกาลภายในยังมีสินค้าให้คุณได้เลือกซื้อเป็นของที่ระลึกนอกจากนี้ยังมีกาแฟและไอศครีมนุ่มๆให้ได้ลิ้มลองอีกด้วยซึ่งท่านจะต้องติดใจ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชมโกดังอิฐแดงริมน้ำRed Brick Ware Houseในปี 1859 ฮาโกดาเตะได้เปิดเป็นท่าเรือสำหรับการค้าระหว่างประเทศเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่นพร้อมกับท่าเรือโยโกฮามาและท่าเรือนางาซากิเมืองได้เจริญรุ่งเรืองจากการเป็นท่าเรือผู้คนและวัฒนธรรมมาขึ้นฝั่งก่อนจากไปเป็นจำนวนมากโกดังก่ออิฐแดงคาเนโมริที่ทำธุรกิจโกดังเป็นแห่งแรกในฮาโกดาเตะนี้ยังคงสะท้อนประวัติศาสตร์ของฮาโกดาเตะอย่างใกล้ชิดผ่านทางการทำธุรกิจโกดังสินค้านอกจากนี้โกดังก่ออิฐแดงคาเนโมริซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของบริเวณอ่าวฮาโกดาเตะที่ยังคงหลงเหลือภาพความทรงจำเมื่อครั้งที่ธุรกิจการขนส่งทางทะเลเฟื่องฟูทำให้ผู้คนที่มาเยือนได้มีช่วงเวลาสุดวิเศษที่ไม่อาจลืมเลือนได้จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าชมวิวแบบพาโนรามาบนเขาฮาโกดาเตะMt. Hakodate Ropeway ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ว่ากันว่าสวยที่สุดในฮอกไกโดคงไม่มีที่ไหนงดงามเกินภาพวิวพาโนรามาที่มองลงมาจากเขาHakodateyamaอย่างแน่นอน (ติดอันดับ 1 ใน 3 จุดชมวิวที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นอีก 2 แห่งคือภูเขาInasaที่เมืองนางาซากิและภูเขาRokkoที่เมืองโกเบ) ทุกเย็นจะมีผู้คนต่างมุ่งหน้าไปที่Hakodate Ropeway เพื่อจับจองพื้นที่ขึ้นไปชมวิวแสงไฟที่ประดับประดาทั่วเมืองฮาโกดาเตะราวกับดวงดาวนับล้านดวงที่สร้างความประทับใจและตราตรึงทันที่ที่ได้ขึ้นไปถึงยอดของภูเขาHakodateyamaที่มีความสูงถึง 334 เมตรจากพื้นดิน

ค่ำ

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก  Route Inn Grandtia Hakodate  หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ร้านขนมนมเนย Milk Kobo - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - โรงงานเป่าแก้ว

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านแวะร้านขนมดังที่ใครได้มาเยือนฮอกไกโดโดยเฉพาะแถบNiseko แล้วจะต้องมาชิมขนมที่นี่Milk Koboซึ่งเป็นร้านดังประจำเมืองของที่นี่โดยเริ่มทำฟาร์มโคนมและผลิตภัณฑ์ต่างๆตั้งแต่ปี 1997 Milk Kobo เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยร้านขายขนมนมผักสดจากฟาร์มและร้านอาหารฝรั่งจากผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคชื่อPrativoนมโยเกิร์ตไอศกรีมซอฟท์ครีมโรลเค้กและชูครีมที่อัดแน่นไปด้วยไส้ล้วนเป็นสินค้าที่นักท่องเที่ยวต่างลิ้มลองวัตถุดิบมาจากนมโคสดจากTakahashi Farm นำมาแปรรูปเป็นสินค้าสดใหม่ในทุกๆวันบรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยทุ่งโล่งและมองเห็นภูเขาโยเทอิอย่างชัดเจนฟางม้วนขนาดใหญ่และรถแทรคเตอร์คือจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปอย่างมาก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุเมืองโรแมนติกที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทางประวัติศาสตร์นำท่านชมคลองโอตารุที่มีความยาว 1,140 เมตรและเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุในสมัยก่อนประมาณค.ศ.1920 ตรงกับยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือบริเวณปากอ่าวซึ่งในยามค่ำคืนคลองแห่งนี้ได้รับคำขนานนามว่าเป็นจุดที่โรแมนติกที่สุดจากนั้นนำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีอาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาตินาฬิกาไอน้ำโบราณสไตล์อังกฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้นนาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาทีเหมือนกับนาฬิกาไอน้ำอีกเรือนที่แคนาดา พาท่านเดินทางไปยังโรงงานเป่าแก้วคิตะอิจิ โอะโตะรุKitaichi Glass Otaruก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1901โดยในช่วงแรกเป็นโรงงานผลิตตะเกียงน้ำมัน ต่อมาก็หันมาผลิตทุ่นลูกแก้ว(ชาวประมงใช้ในการถ่วงอวนจับปลา)ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนั้น ธุรกิจนี้ทำได้ดีจนทำให้กิจการเจริญเติบโตเป็นอย่างมากซึ่งถ้าพูดถึงแกลเลอรี่และร้านขายเครื่องแก้วในโอะตะรุ คงไม่มีใครไม่รู้จักร้านนี้เป็นแน่ เป็นร้านที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งคนญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ ต่อด้วย ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ท่านจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ค่ำ

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก Karaksa Hotel Sapporoหรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ***อิสระเต็มวัน***

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศซัปโปโรและช้อปปิ้งได้อย่างเต็มอิ่มหรือถ้าหากท่านต้องการที่จะสัมผัสเมืองซัปโปโรแบบมุมสูงๆก็ต้องเป็นJR TOWERเป็นจุดชมวิวของเมืองจากระดับความสูงถึง 160 เมตรไม่รวมตั๋วขึ้นจุดชมวิวราคาประมาณ 700เยนเป็นสถานที่ดึงดูดใจที่รวมทั้งห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าและโรงแรมไว้ด้วยกันJR TOWER อยู่ติดกับสถานีรถไฟJR และรถไฟใต้ดินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการท่องเที่ยวหรือการเลือกซื้อสินค้าท่านสามารถนั่งรถรางชมเมืองซัปโปโระด้วยตัวเองแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจสามารถเลือกเที่ยวได้ใน 1 วันหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่http://www.japan-guide.com/e/e5300.html
ศาลากลางจังหวัดหรือทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโดเป็นอาคารที่สร้างในแบบของอเมริกันที่เรียกว่าNeo Baroque สร้างปี 1888 เพื่อเป็นศาลากลางของฮอกไกโดมาเป็นเวลา 80 ปีซึ่งเป็นอาคารที่สร้างด้วยอิฐแดงปี1969ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ
หอนาฬิกาซัปโปโรSapporo Clock Tower ซึ่งเป็นโรงฝึกหัดของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดใกล้ๆกันก็จะเป็นสวนโอโดริซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโรยาว 1.2 กม.เป็นที่พักผ่อนของประชาชนและเป็นสถานที่ใช้จัดงานเทศกาลหิมะด้วย
สวนโอโดริOdoriเป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ในใจกลางของมีต้นกำเนิดมาจากการที่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายในซัปโปโรแกะสลักรูปปั้นน้ำแข็ง 6 ตัวไว้ที่สวนโอโดริเมื่อปีค.ศ.1950 (ปีโชวะที่ 25) ปัจจุบันกลายเป็นงานเทศกาลฤดูหนาวขนาดใหญ่งานหนึ่งของซัปโปโรที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมกว่า 2 ล้านคนทั้งในและต่างประเทศที่ 1 ~ 12 โจเมะของโอโดริประมาณ 1.5 ก.ม. จะมีประติมากรรมหิมะใหญ่เล็กเรียงรายอยู่ตอนกลางคืนมีการส่องไฟด้วยที่ 11 โจเมะซึ่งมีการประกวดประติมากรรมหิมะนานาชาตินั้นจะมีทีมจากประเทศต่างๆทั่วโลกเข้าร่วมประกวดสามารถชมขั้นตอนการแกะสลักได้ระหว่างที่มีการจัดงานสถานที่จัดงานซึโดมนั้นจะมีสไลเดอร์ขนาดยักษ์และจัดกิจกรรมที่สามารถสัมผัสกับหิมะได้ที่สถานที่จัดงานซุซุกินั้นท่านจะสนุกสนานกับการประกวดการแกะสลักน้ำแข็งส่องไฟและแท่งน้ำแข็งได้งานเทศกาลหิมะซัปโปโร
ศาลเจ้าฮอกไกโดHokkaido Shrineเป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตประจำเกาะฮอกไกโดสร้างขึ้นในปี 1871 ยุคเริ่มพัฒนาเกาะได้อัญเชิญเทพมาประทับทั้งหมด 4 องค์จากศาลเจ้ามีพื้นที่เชื่อมต่อกับสวนมารุยามะในฤดูใบไม้ผลิเหมาะแก่การชมดอกซากุระบานในฤดูร้อนวันที่ 14-16 มิถุนายนของทุกปีจะจัดเทศกาลSapporo Festival หรือSapporo Matsuri ซึ่งจะแห่ขบวนไปตามถนน
ทานุกิโคจิTanuki Kojiถนนคนเดินเป็นแหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกเหมาะสำหรับจับจ่ายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโดเป็นชุมชนร้านค้าประมาณ 200 ร้านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโรเชื่อมต่อกันด้วยหลังคาโครงสร้างที่รองรับทุกสภาพอากาศตั้งแต่เขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะจึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลถึงฝนหรือหิมะแสงแดดถือกำเนิดตั้งแต่ยุคบุกเบิกเมื่อรัฐบาลเมจิกำหนดให้ซัปโปโรเป็นเมืองบุกเบิกของฮอกไกโดในปีค.ศ.1869 (ปีเมจิที่ 2) โดยเริ่มมีการสร้างร้านค้าและร้านอาหารขึ้นบริเวณเขต 2-3โชเมะในปัจจุบันและถูกเรียกว่าทานุกิโคจิในช่วงปีเมจิที่ 6 ในชุมชนร้านค้ามีร้านทั้งเก่าและใหม่สลับสับเปลี่ยนเข้ามาทั้งร้านขายของที่ระลึกร้านคาราโอเกะและอื่นๆเป็นต้นมีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยมากมายเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยความคึกคักมีชีวิตชีวาและได้พบได้เจอสิ่งใหม่ๆทุกครั้งที่มาเดิน
Mitsui Outlet Park Sapporoที่นี่จะมีสินค้าแบรนด์เนมให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายรวมทั้งร้านอาหารให้ท่านได้เลือกชิมหลายสไตล์ฯลฯเปิดทำการ09.00-18.00 น. หลังจากช้อปปิ้งกันอย่างจุใจแล้วได้เวลานำท่านเดินทางกลับซัปโดปโรเพื่อรับประทานอาหารค่ำ

เที่ยง

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ค่ำ

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก Karaksa Hotel Sapporoหรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ชิโตเซะ-สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

10:30 น.

ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทยโดยสายการบินTHAI AIRWAYSเที่ยวบินที่TG671

15:30 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน THAI AIRWAYS
·  ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาวสำหรับพักห้องละ 2 ท่าน(ในกรณีมีงานเทรดแฟร์การแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
·  ค่าอาหารครบทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
·  ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
·  ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
·  ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
·  ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท**อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น390 บาทขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
·  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุพร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
· ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
· ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,200บาท/ท่าน
ตลอดทริปการเดินทาง
·  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ1 ใบ ใบละไม่เกิน30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
·  ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
·  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
·  ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
·  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
·  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
·  ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ1ใบ
·  ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

เงื่อนไข การจอง หรือสำรองที่นั่ง
·  กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก15,000 บาท
·  ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30วันมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 
การยกเลิก
·  แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
·  แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
·  แจ้งล่วงหน้า 16 – 29 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50%ของราคาทัวร์
·  แจ้งล่วงหน้า 1 – 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100%ของราคาทัวร์
·  ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
·  กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการลื่นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
·  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเช่นการยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจลหรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
·  กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลาและวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
·  กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
·  กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
·  กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
·  หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
·  ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
·  ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
·  PASSPORTต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
·  ลูกค้าที่เดินทาง3 ท่านอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรมส่วนห้องTRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้นเด็กInfant-12 ปี
·  การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศจะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆจึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง
·  ***หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.ญี่ปุ่นกักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งหมด
·  ***หากท่านติดด่านตม.ทั้งฝั่งประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุ่นทำให้ไม่สามารถเดินทางท่องเทียวได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือคืนเงินค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น

  Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign