====สำหรับเดินทางแบบส่วนตัว 4ท่านขึ้นไป===
D1..กรุงเทพ (เช็คอินอิสระ สายการบินที่ท่านเลือก)
D2..สนามบินอินชอน(พบไกด์ท้องถิ่นรอรับ) – เกาะนามิ – หมู่บ้านฝรั่งเศษ - ลานสกี ไม่รวมค่าเล่น - พักโซล (-/L-ทักคาร์บี้ /D-หมูย่างเกาหลี)
D3....CITYTOUR(บลูเฮ้าส์-พระราชวังเคียงบก–FolkMesuem) – ช้อปปิ้ง Health Food Centre – โรงงานผลิตสาหร่าย +สวมชุดฮันบก
      DUTYFREE - ย่านเมียงดง - อิสระอาหารเย็น - พักกรุงโซล (B/L-ไก่ตุ๋นโสม/-)
D4....หมู่บ้านเกาหลีโบราณ – ภาพ3มิติแห่งใหม่ -  ช้อปปิ้งย่านอินซาดง – COSMETIC OUTLET - ร้านค้าสนามบิน – ส่งสนามบิน (B/L-โอซัม/-) 
       
ค่าทัวร์เดินทาง แบบส่วนตัว 4ท่านขึ้นไป เดินทาง มค-กพ59
ไม่รวมตั๋วเครื่อง ราคาท่านละ 8900 / พักเดี่ยว +3900 
**แถมฟรี COSMETIC SET ท่านละ1ชุด**
**โรงแรม2คืน+พาเที่ยวตามรายการ+คนขับรถ+ไกด์พูดไทย+อาหาร
 
 
**ลูกค้าสามารถรวมตัวกันมา ขอจัดเป็นกรุ๊ปส่วนตัวและกำหนดวันเดินทางและสายการบินเองได้ค่ะ
**รายการนี้ ไม่มีหัวหน้าทัวร์ ร่วมเดินทางจากเมืองไทย (แต่ถ้ากรุ๊ปเหมาใดต้องการสามารถระบุเพิ่มได้ค่ะ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
**กำหนดการเดินทาง ทางบริษัทอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า กรณีที่เช็คล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 1สัปดาห์ว่าไฟล์ทคาดว่าจะเต็ม
 
แพคเก็จทัวร์เกาหลี...แบบเหมาส่วนตัว 4ท่านขึ้นไป จัดโดย SMILE-TG
1.NEW FIT-WINTER 2N (มค-กพ59) ส่วนตัว 4ท่านขึ้นไป ไม่รวมตั๋ว เพียง 8900.-
2.NEW FIT-WINTER 3N (มค-กพ59) ส่วนตัว 4ท่านขึ้นไป ไม่รวมตั๋ว เพียง 10900.-
**แพคเก็จFIT...ตอนนี้จัดให้เฉพาะ 4ท่านขึ้นไปจัดให้แบบส่วนตัวค่ะ ราคาใหม่สำหรับเดินทาง มค-กพ59 **ช่วงฤดูหนาวพิเศษ พาไปลานสกี 
ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign