อัตราการแลกเปลี่ยน
เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม **
17,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-FD) คุนหมิง-ป่าหิน-ถ่ำจิ่วเซียง 4 วัน 3 คืน ดอนเมือง-คุนหมิง-ป่าหิน-ป่าหิน-ถ้ำจิ่วเซี่ยง-คุนหมิง-ตำหนักทอง-คุนหมิง-ภูเขาประตูมังกร-เมืองโบราณกวนตู้-วัดหยวนทง-คุนหมิง-ดอนเมือง

เดินทาง 27-30 มิ.ย. 58 (17,900.-)
*ไม่แจกกระเป๋า *ไม่มีราคาเด็ก

16,999 บาท
(CA-Beijing+2) ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-3D-2 โชว์ 5 วัน 4 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง-ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ร้านนวดเท้ายาจีน-กายกรรมปักกิ่ง-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์ 3D-บัวหิมะ-โชว์กังฟูเส้าหลิน-อวี้เหอหยวน-ไข่มุก-ร้านผ้าไหม-หอฟ้า-ร้านใบชา

SHOCK SALES 8,9,15,16,22,23 มิ.ย. (16,999.-)
SHOCK SALES 16,22,23 มิ.ย. (16,999.-)
SHOCK SALES 12,19 มิ.ย. (17,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

17,999 บาท
(CA-Beijing+3) ปักกิ่ง-เทียนสิน-หุ่นขี้ผึ้ง-2 โชว์ 6 วัน 4 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง–เทียนสิน-ถนนวัฒนธรรม-ศาลหม่าโจ้ว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ้าไหม-THE PLACE- ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ร้านนวดเท้ายาจีน-กายกรรมปักกิ่ง -ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-บัวหิมะ-หุ่นขี้

ทัวร์จีน เดินทา 6,7,13,14  มิ.ย. (17,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 20,22,27,28 มิ.ย. (17,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 12,19,26 มิ.ย. (20,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

21,999 บาท
(CA-Beijing+4) ปักกิ่ง+เทียนสิน-สุสาน 13 กษัตริย์-มาดามทุซโซ-มองโกเลีย BBQ 6 วัน 4 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง–เทียนสิน-ถนนวัฒนธรรม-ศาลหม่าโจ้ว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ้าไหม-THE PLACE-ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ร้านนวดเท้ายาจีน-กายกรรมปักกิ่ง-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-บัวหิมะ-สุสาน 13

ทัวร์จีน เดินทาง 12,19,26 มิ.ย. (21,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

19,999 บาท
(ML-CA) หังโจว–Hello Kitty-เซี่ยงไฮ้–เจียซิน 5 วัน 3 คืน นัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ -สุวรรณภูมิ–หังโจว-อันจี-สวนสนุก HELLO KITTY-หังโจว-หังโจว-หอนางพญางูขาว-รถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้-นวดเท้า-ถนนนานกิง-กายกรรมว่านผิง-เซี่ยงไฮ้-ตึก SWFC-100-หาดไว่ทาน-ร้านผ้าไหม-ร

ทัวร์จีน เดินทาง 17,24 มิ.ย. (19,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 1,8,15,22,29 ก.ค. (21,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 5,12,19,26 ส.ค. (21,999.-)
* ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก

24,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) คุนหมิง-ต้าลี่-หมู่บ้านสี่โจว-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ฉู่สง- ฉู่สง-ต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-หมู่บ้านสี่โจว-เมืองเก่าต้าหลี่-ลี่เจียง-เมืองเก่าลี่เจียง- ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโดล่า)-โชว์จางอวี้โหมว-หมู่บ้านน้ำหยก-วัดยี่เฟิง-

ทัวรืจีน เดินทาง 22 พ.ค. (23,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 12,16 มิ.ย. (24,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 1 ก.ค./ 8 ส.ค. (24,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 21-26 ตุลาคม (29,999.-)
**ไม่แจกกระเป๋า ** ไม่มีราคาเด็ก

31,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) แชงกรีล่า 3 กระเช้า 3 เมืองเก่า คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 8 วัน สุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-หมู่บ้านสี่โจว-โค้งแรกแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-จงเตี้ยน-เมืองเก่า-กระเช้าหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-ลี่เจียงเมืองเก่า-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโด

ทัวร์จีน เดินทาง 22 มิ.ย. 25 ก.ค. (31,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 9 ส.ค. (32,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 18-25 ตุลาคม (37,999.-)

28,500 บาท
(ML-O8) PACKAGE HENAN+SHAANXI 6 DAYS ดอนเมือง-เจิ้งโจว-เจิ้งโจว-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์–โชว์กังฟู-ลั่วหยาง-ลั่วหยาง-มรดกโลกถ้ำหลงเหมิน-ศาลเจ้ากวนอู-ศูนย์การค้าชินดูห่วย-ลั่วหยาง-วัดม้าขาว- ถนนจำลองโบราณลี่จิง-หลิงเป๋า-หลิงเป๋า-ซีอาน-สุสานท

* เริ่มเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
* มีหัวหน้าทัวร์พูดไทย และมีไกด์ไทยบริการ
ทัวร์จีน เดินทาง 4,11,18,25 มิ.ย. (28,500.-
( ไม่รวมค่าวีซ่าจีน) 

23,888 บาท
ทัวร์จีน (ML-MF) เซี๊ยะเหมิน-หลงเหยียน-ถู่โหลว-หย่งติ้ง 5 วัน 4 คืน กรุงเทพฯ-เซี๊ยะเหมิน-หลงเหยียน-หมู่บ้านดินถู่โหลว-หย่งติ้ง-หลงเหยียน-จางโจว-วัดหนานซาน-ไป๋ฮว่าชุน-ถนนย้อนยุคราชวงศ์หมิง-ชิงจางโจว-เซี๊ยะเหมิน-ช้อปปิ้งถนนจงซาน-กู่ลั่งหยี่-พิพิทธภัณฑ์เปียโน-สวนซู่จวง-ใ

ทัวร์จีน เดินทาง 11 มิ.ย.15 ก.ค.(23,888.-)

29,999 บาท
(TG-5ดาว-VIP-WIFI) จางเจียเจี้ย-เฟิงหวาง-โชว์ 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-ฉางซา-ฉางซา-เฟิงหวาง-ล่องเรือแม่น้ำถัว-บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน-เฟิงหวาง-จางเจียเจี้ย-ถ้ำมังกรเหลือง-นวดสมุนไพร-จางเจียเจี้ย–ภาพเขียนสิบลี้-เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงลิฟแก้ว)-สะพานหนึ่งในใต้หล้า-ลำธ

ทัวร์จีน เดินทาง 28 ก.ค. (29,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 12 ส.ค. (29,999.-)

34,900 บาท
ทัวร์จีน (CZ) เจิ้งโจว-ไคเฟิง-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-เจิ้งโจว-สวนแม่น้ำเหลือง-เจิ้งโจว-ศาลไคเฟิง-เจดีย์เหล็ก-ศาลามังกร-ซินหมี่-ซินหมี่-เติ้งฟง-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-โชว์กังฟู-ลั่วหยาง-วัดถ้ำหลงเหมิน-ลั่วหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ซีอาน-สุสานทหารม้า

ทัวร์จีน เดินทาง 7,21 มิ.ย. (34,900.-)
* ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า * ไม่มีราคาเด็ก

35,999 บาท
(ML-TG) 2 มหานคร เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง-จูเจียเจี่ยว-รถไฟความเร็วสูง-Golden Jaguar-ERA-กำแพงปะต้าหลิง 7 วัน 6 คืน สุวรรณภูมิ-เซี่ยงไฮ้-ไว่ทาน-รถไฟใต้น้ำ-GOLDEN JAGUAR -เซี่ยงไฮ้-ชาก้อน-วัดหลงหวา-จูเจียเจี่ยว-ร้านคริสตัล-กายกรรม ERA-เซี่ยงไฮ้-หอไข่มุก-หุ่นขี้ผึ้ง-ปักกิ่ง (รถไฟความเร็วสูง)-ปักกิ่ง-เทียนถาน-ประตูชัย

ทัวร์จีน เดินทาง 19 มิ.ย. 25 ก.ค. 8 ส.ค. (35,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 17-23 ตุลาคม (38,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก แจกกระเป๋า F

38,888 บาท
ทัวร์รัสเซีย (PV-KC) รัสเซีย 5 วัน 3 คืน กรุงเทพฯ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-กรุงเทพฯ

ทัวร์รัสเซีย เดินทาง 25 มิ.ย. (40,888.-)
ทัวร์รัสเซีย เดินทาง 16 ก.ค. 6 ส.ค. (38,888.-)

79,900 บาท
ทัวร์ยุโรป (G-3FCOTG) ยุโรปคลาสสิค 4 ประเทศ 10 วัน กรุงเทพฯ–โรม ( อิตาลี)-โรม – ชมเมือง – ฟลอเร้นซ์ (อิตาลี)-เดอะ มออลล์ เอ้าท์เลท – ฟลอเร้นซ์ (อิตาลี)- เวนิส (อิตาลี)-มิลาน (อิตาลี) – อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)-อินเทอร์ลาเก้น – ยอดเขาจุงฟราวยอร์

G3FCPTG
ทัวร์ยุโรป
เดินทาง 24 ก.ย. 3,8,15 ต.ค. (79,900.-)
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 18,20,24 ต.ค. (79,900.-)
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 19,26,28,29 พ.ย. (79,900.-)

59,900 บาท
ทัวร์ยุโรป (G-AY) ฟินแลนด์-ลิทัวเนีย-ลัตเวีย-เอสโตเนีย (คาบสมุทรบอลติก) 7 วัน 5 คืน กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ (เมืองหลวงแห่งฟินแลนด์) -วิลนิอุส (เมืองหลวงแห่งลิทัวเนีย)-กรุงวิลนิอุส (เมืองหลวงแห่งลิทัวเนีย) – เมืองทราไค – เมืองชัวเลย์ – เมืองริกา(เมืองหลวงแห่งลัตเวีย)-รูนดาพาเลซ – ริกา – ช

VNO-AY001
ทัวร์ยุโรป
เดินทาง 6 ก.ค. (59,900.-)
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 24 ก.ค. 21 ส.ค. (65,900.-)
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 4,16 ก.ย./9 ต.ค. (65,900.-)

13,900 บาท
ฮ่องกง (ZG-CX) ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เซินเจิ้น-เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา-ถนนคู่รัก The Lover’s Road – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม

ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 2,4,9,11,16 ก.ค. (13,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 18,23,25 ก.ค. 1,6 ส.ค. (13,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง ดินทาง 10 ส.ค. (11,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 8,13,15,20 ส.ค. (13,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 22,27,29 ส.ค. (13,900.-)

27,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG-3K) เกาะใต้คิวชู ฟุกุโอกะ เปปปุ 5วัน 3 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ-ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ – แช่ออนเซ็น-เบปปุ – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - ขึ้นกระเช้าชมปากปล่องภูเขาไฟอะโสะ – คุมาโมโต้ ปราสาทคุ-มาโมโต้

ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 12 มิ.ย.58 (27,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 19,24,26 มิ.ย.58 (27,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 1,3,8,10,15 ก.ค.58 (27,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 17,22,24,31 ก.ค.58 (27,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 6,28 ส.ค.58 (27,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 13 ส.ค.58 (30,900.-)

14,900 บาท
(ZG-XJ) SURPRISE SUMMER IN KOREA 5D 4N กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – หมู่บ้านฝรั่งเศส - ONE MOUNT (SNOW PARK)*-ตามรอยซีรี่ย์ WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ – โรงแรมซูวอน-โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุก EVE

ทัวร์เกาหลี เดินทาง 3,4,5,9 มิ.ย. (14,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 10,11,12,14 มิ.ย. (14,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 16,17,18,19,20 มิ.ย. (14,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 22,23,24,25,26 มิ.ย (14,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 27,28,29,30 มิ.ย. (14,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 1,2,3,4,5,6 ก.ค. (14,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 7,8,9,10,11,12 ก.ค. (14,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 13,14,15,16,17 ก.ค. (14,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 18,19,20,21,22 ก.ค. (14,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง  23,24,25,26,28 ก.ค. (14,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง  30,31 ก.ค. (14,900.-)

15,900 บาท
อินโดนีเซีย (G-5KNOQZ)มหัศจรรย์ AEC-อินโดนีเซีย, เมดาน-B 5วัน 4คืน กรุงเทพฯ–เมดาน-เมดาน –พาราพัท–ทะเลสาบโทบ้า –เกาะซาโมซี่ – หมู่บ้านโตม๊อค– สุสานกษัตริย์ Sidabatu– หมู่บ้าน Ambarita-บ้านลองเฮ้าท์–Simarjarunjung hill – น้ำตกSipisopiso – ตลาดผลไม้บาราสตากี้-เนินเขา กู

KNOQZ05
ทัวร์เมดาน
เดินทาง 1 ก.ค./19 ส.ค. (16,900.-)
ทัวร์เมดาน เดินทาง 26 ส.ค./16 ก.ย. (15,900.-)
ทัวร์เมดาน เดินทาง 9,30 ก.ย. (16,900.-)
ทัวร์เมดาน เดินทาง 29 ก.ค./12 ส.ค./28 ต.ค./25 พ.ย (17,900.-)
ทัวร์เมดาน เดินทาง 21 ต.ค./ 3,10,23 ธ.ค. (18,900.-)
ทัวร์เมดาน เดินทาง 31 ธ.ค. (21,900.-)

35,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG-XJ) FLOWER FESTIVAL IN HOKKAIDO 5D 3N กรุงเทพ ฯ – สนามบินดอนเมือง-ชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – อาซาฮิกาว่า-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็ง- ซาฮิกาว่า – พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโคยาม่า – เมืองบิเอะ – ฟูรา

ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 3 ก.ค. (36,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 8 ก.ค. (37,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 28,30 ก.ค. (37,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 6,18 ส.ค. (36,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 14 ส.ค. (37,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 25,27 ส.ค. (36,900.-)


 

16,900 บาท
ทัวร์เกาหลีใต้ HELLO SUMMER IN KOREA 5D 3N กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – ONE MOUNT (SNOW PARK) - เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์-โซลทาวเวอร์ ชมวิวกรุงโซล – โชว์สุดพิเศษ DRUM CAT SHOW – โรงแรมในโซล-โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮัน

(Z-XJ)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 27 พ.ค. (15,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 28,29 พ.ค. (16,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 30 พ.ค. (18,900.-)

79,900 บาท
ทัวร์ยุโรป (GO-EY) อิตาลี (โรม)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน กรุงเทพฯ-อาบูดาบี้ – โรม – วาติกัน – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – ฟลอเรนซ์-ปิซ่า – หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้-เกาะเวนิส-หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก- ยอดเขาทิตลิส - สตราสบูร์ก-ปารีส - มงมาร์ต-พระราชวังแวร์ซ

FCO-EY001
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 22 ก.ค. 11 ส.ค (79,900.-)
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 7,14,28 ก.ย. (79,900.-)
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 5,12 ต.ค. (79,900.-)

59,900 บาท
ทัวร์ยุโรป (G-EY) ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน กรุงเทพฯ – อาบูดาบี้ -ปารีส – หอไอเฟล – มหาวิหารนอเตรอดาม - มงมาร์ต-พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช – ช้อปปิ้ง-ปารีส – บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์-บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์

CDG-EY001
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 27 ก.ค. 10 ส.ค. ( 65,900.-)
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 9 ก.ย. 7,19 ต.ค. ( 59,900.-)

19,900 บาท
ไต้หวัน TAIWAN AMAZING 4 D 3N กรุงเทพฯ-ไทเป -หนานโถว – วัดจงไถซานซื่อ– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่ –ชิมชาอู่หลง- ตลาดฟงเจี๋ย ไนท์มาเก็ต- เมืองไทเป–ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์ปะการังแดง–ตึกไทเป101 (ไม่รว

(FJ-GE)
ทัวร์ไต้หวัน เดินทาง 4,11,18,25 มิ.ย. (19,900.-)
ทัวร์ไต้หวัน เดินทาง 3,17,30 ก.ค.7 ส.ค. (19,900.-)
ทัวร์ไต้หวัน เดินทาง 3,17 ก.ย. 1,8,22 ต.ค. (19,900.-)
ทัวร์ไต้หวัน เดินทาง 5,19,26 พ.ย. 4 ธ.ค. (19,900.-)
ทัวร์ไต้หวัน เดินทาง 10 ธ.ค. (21,900.-)