อัตราการแลกเปลี่ยน
เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม **
22,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) ปักกิ่ง-กระเช้าปะต้าหลิง-มาลีลีลา 5 วัน 4 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ร้านนวดเท้ายาจีน-มาลีลีลา-กายกรรมปักกิ่ง-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน (ปะต้าหลิง)---พิพิธภัณฑ์ 3D LIVE TANK บัวหิมะ-โชว์กังฟูเส้าหลิน-อวี้เหอหยวน-ไข่มุก-

เดินทาง 1 พ.ค. (23,999.-) / 15,22,29 พ.ค. (22,999.-)
เดินทาง 12, มิ.ย. (22,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

28,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) ปักกิ่ง-เทียนสิน-สุสาน 13 กษัตริย์-สะพานมาร์โคโปโล 6 วัน 4 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง–เทียนสิน-ถนนวัฒนธรรม-ศาลหม่าโจ้ว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ้าไหม-THE PLACE-ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ร้านนวดเท้ายาจีน-กายกรรมปักกิ่ง- ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-บัวหิมะ-สุสาน 13

ทัวร์จีน เดินทาง 11,12 เม.ย. (28,900.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

24,900 บาท
ปักกิ่ง-กระเช้าปะต้าหลิง-สามล้อหูถง-หุ่นขี้ผึ้ง 5 วัน 4 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ร้านนวดเท้ายาจีน-กายกรรมปักกิ่ง-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน (ปะต้าหลิง)-หุ่นขี้ผึ้ง--บัวหิมะ-ซื่อเม่าเทียนเจีย-อวี้เหอหยวน--หอฟ้า-หวังฝูจิ่ง-ประตูชัย-สา

ทัวร์จีน เดินทาง 4,24 เม.ย. (24,900.-)
ทัวร์จีน เดินทาง สงกรานต์ 10-14 เม.ย. (27,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 1 พ.ค. (23,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 15,22,29 พ.ค. (22,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

25,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) ปักกิ่ง-เทียนสิน-สุสาน 13 กษัตริย์-สะพานมาร์โคโปโล6 วัน 4 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง–เทียนสิน-ถนนวัฒนธรรม-ศาลหม่าโจ้ว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ้าไหม-THE PLACE-ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ร้านนวดเท้ายาจีน-กายกรรมปักกิ่ง- ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-บัวหิมะ-สุสาน 13

ทัวร์จีน เดินทาง 13 เม.ย. (25,900.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 1 พ.ค. (24,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 15,22,29 พ.ค. (23,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

28,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) Super Pro (3 กระเช้า) คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า 8 วัน สุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-หมู่บ้านสี่โจว-โค้งแรกแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-จงเตี้ยน (แชงการีล่า)-เมืองเก่า-กระเช้าหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-ลี่เจียงเมืองเก่า-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมั

ทัวร์จีน เดินทาง 20,26 มี.ค. (29,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง สงกรานต์ 11 เม.ย. (39,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 18 เม.ย. (33,999.-)
เดินทาง เดินทา20 มิ.ย. 25 ก.ค. (29,999.-)
เดินทาง เดินทาง
9 ส.ค. (30,999.-)
**ไม่แจกกระเป๋า **ไม่มีราคาเด็ก

36,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 7 วัน 6 คืน สุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-โค้งแรกแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-จงเตี้ยน (แชงการีล่า)-เมืองเก่า-กระเช้าหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-วัดซงจ้านหลิน-ลี่เจียง-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก-โชว

ทัวร์จีน เดินทาง สงกรานต์ 11-17 เม.ย. (36,999.-)
* ไม่แจกกระเป๋า

21,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ฉู่สง-ฉู่สง-ต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-หมู่บ้านสี่โจว-เมืองเก่าต้าหลี่-ลี่เจียง-เมืองเก่าลี่เจียง-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโดล่า)-โชว์จางอวี้โหมว-หมู่บ้านน้ำหยก-วัดยี่เฟิง-เม

ทัวร์จีน เดินทาง 14 มี.ค. (21,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 21,28 มี.ค. (22,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 1 เม.ย. (25,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 8,9,14 เม.ย. (28,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 12 เม.ย. (30,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 17,21 เม.ย. 1 พ.ค.  (24,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 22 พ.ค. 1 ก.ค. 8 ส.ค. (23,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 12,19 มิ.ย. 29 ก.ค. (22,999.-)
*ไม่แจกกระเป๋า ** ไม่มีราคาเด็ก

22,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) ลดสนั่น!!! ปักกิ่งเที่ยวครบ+เทียนสิน 6 วัน 4 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง–เทียนสิน-ถนนวัฒนธรรม-ศาลหม่าโจ้ว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ้าไหม-THE PLACE- ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ร้านนวดเท้ายาจีน-กายกรรมปักกิ่ง-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-ไร่สตอเบอร์รี่-บ

ทัวร์จีน เดินทาง 20 มี.ค. (23,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

16,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-E3-B) กุ้ยหลิน-ถ้ำเงิน-เขาฝูโบว-เขาเตี๋ยฉ่าย-เหยาซาน-โชว์ดรีม 6 วัน 5 คืน สนามบินดอนเมือง-กุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน-ร้านเยื่อไผ่-โชว์ DREAM LIKE LIJIANG-กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง (ขึ้นเขา)-เมืองลับแล-หยังซั่ว-ถนนฝรั่ง-หยังซัว-อ่าวลี่เจียงวาน+ถ้ำเทียนกง-ดูนกจับปลา-ถ้ำเงิน-หยังซั่ว-ล

เดินทาง 18 มี.ค. (มี1ที่), 25 มี.ค. (มี2ที่) (16,900.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 27 มี.ค. (16,900.-) ** รับได้
ทัวร์จีน เดินทาง 1,3,17,22,24,29 เม.ย. (18,900.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 8-13 เม.ย., 15-20 เม.ย. (19,900.-)
ทัวร์จีน เดินทาง สงกรานต์ 10-15 เม.ย. (20,900.-)
** ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก / INFANT ไม่มีที่นั่ง 6,500 บาท

14,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-E3-A) กุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน-โชว์ดรีม 5 วัน 4 คืน ดอนเมือง-กุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน-โชว์ DREAM LIKE LIJIANG-กุ้ยหลิน-ล่องเรือสามภู-ถ้ำพระงาม-ผ้าไหม-หยังซั่ว-ถนนฝรั่ง-หยังซัว-ล่องแม่น้ำลี่เจียง (ล่องสั้น)-ลี่เจียงวาน+ถ้ำเทียนกง- กุ้ยหลิน-เจดีย์เงินทอง(

ทัวร์จีน เดินทาง 6,20,27 เม.ย. (15,900.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 13-17 เม.ย. (17,900.-)
** ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก   / INFANT ไม่มีที่นั่ง 6,500 บาท

23,999 บาท
(ML-CZ) จางเจียเจี้ย 3 ภูเขา-โชว์เหม่ยลี่เซียงซี 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-ฉางซา-ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เทียนเหมินซาน-ภาพวาดทราย (วันนี้วิ่งรถทางไกล)-จางเจียเจี้ย–ภาพเขียนสิบลี้-ร้านชา-เทียนจื่อซาน-เทียนเซี่ยตี้อี้เฉียว-นวดสมุนไพร-โชว์เหม่ยลี่เซียงซี-จางเจียเจี้ย-ถ้ำม

ทัวร์จีน เดินทาง 20,27 มี.ค. 58 (25,999.-)
* ไม่แจกกระเป๋า *ไม่มีราคาเด็ก

28,999 บาท
(TG-5ดาว-VIP-WIFI) จางเจียเจี้ย-เฟิงหวาง-โชว์ 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-ฉางซา-ฉางซา-เฟิงหวาง-ล่องเรือแม่น้ำถัว-บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน-เฟิงหวาง-จางเจียเจี้ย-ถ้ำมังกรเหลือง-นวดสมุนไพร-จางเจียเจี้ย–ภาพเขียนสิบลี้-เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงลิฟแก้ว)-สะพานหนึ่งในใต้หล้า-ลำธ

ทัวร์จีน เดินทาง 13,20 มี.ค. (28,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 27 มี.ค. 2 พ.ค. 7 ส.ค. (29,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 27 พ.ค. 12 มิ.ย. 31 ก.ค. (28,999.-)

85,900 บาท
ทัวร์อเมริกา (MW-CZ) อเมริกาตะวันตก 9 วัน กรุงเทพฯ–อู่ฮั่น-ซานฟรานซิสโก–มอนเทอเร่ย์–17ไมล์ไดร์ฟ-วิเซเลีย–ลาสเวกัส–แกรนด์แคนย่อน-ลาสเวกัส–ลอสแองเจลิส/ฮ้อลลีวูล/ไชนีสแมนเธียเตอร์- ลอสแองเจลิส/ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ–สนามบิน LAX-ลอสแองเจลิส – กวางโ

ทัวร์อเมริกา เดินทาง 8-16 เม.ย. (85,900.-)

18,900 บาท
ทัวร์พม่า (ML-DD) พม่า ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ่คะวาย-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน–วัดพระใฝ่เลื่อน-หงสาวดี–พระนอนเวตาเลียง-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง–เรือการะเวก พร้อมชมโชว์ศิลปะพม่า- ย่างกุ้ง-เจดีย์โบดาทาวน์-เท

ทัวร์พม่ สงกรานต์ 11-13 เม.ย. 58 (18,900.-)
* ทัวร์ไม่มีราคาเด็ก

20,999 บาท
(ML-O8) (A) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 5 วัน 4 คืน ดอนเมือง-ฮ่องกง-เซินเจิ้น-OCT EAST-เซินเจิ้น-ช้อบปิ้งหล่อหวู่-จูไห่-นิวหยวนหมิงหยวน-ร้านผ้าไหม-ช้อบปิ้งกงเป่ย-จูไห่-หวีหนี่-ถนนคู่รัก-วัดหนานผู่โถว-ร้านยาสมุนไพร-ร้านไข่มุก-จูไห่-มาเก๊า-วัดอาม่า-โบสถ์

เดินทาง สงกรานต์ 11-15 เม.ย. 58
*ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

76,900 บาท
ทัวร์ยุโรป (GR-LH) ยุโรปตะวันออก เยอรมัน–สาธารณรัฐเช็ค–สโลวาเกีย 8วัน 6คืน กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี) – ปร๊าก (สาธารณรัฐเช็ค)-คาร์โลวี วารี – กรุงปร๊าก- บราติสลาวา (สโลวาเกีย) – บูดาเปสต์ (ฮังการี)- ช้อปปิ้ง OUT LET Parndorf – เวียนนา (ออสเตรีย)- เวียนนา- แฟรงก์เฟิร์ต

ทัวร์ยุโรป เดินทาง 13-20 เม.ย. (76,900.-)

82,900 บาท
ทัวร์ยุโรป (GR-LH) ยุโรปตะวันตก-เยอรมัน-ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 6 คืน กรุงเทพฯ– แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี)- ล่องเรือเซนต์กอร์ – บีอปพาร์ด -โคโลญจน์ -Ruedesheim am-- ไฮเดลเบิร์ก – สตาร์บูร์ก– ไฟร์บวร์ก – ทิทิเซ๋ - น้ำตกไรน์ฟอลล์ – AARAU -ซูริค– ลูเซิร์น – ภูเขาริกิ – ชมเมือง

ทัวร์ยุโรป เดินทาง 9-16 เม.ย. (82,900.-)
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 12-19 เม.ย. (86,900.-)
 

32,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZE-XW) KIMOCHI TOKYO 5D 3N BY NOK SCOOT กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง-นาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยัก

ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 18,20 เม.ย. (33,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 21,22 เม.ย. (33,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 5, เม.ย. (36,900.-)
ทัวร์ญีปุ่น เดินทาง 27,28 มี.ค. (34,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 8 เม.ย. (39,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 9 เม.ย. (41,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 12 เม.ย. (45,900.-)

59,900 บาท
ทัวร์ยุโรป ( GO-EY) เยอรมนี เช็ก ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน กรุงเทพฯ – อาบูดาบี-แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ - แบมเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก – คาร์โลวี วารี – ปราก- ปราสาทปราก – เชสกี้ ครุมลอฟ-เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์-ฮัลสตัท - มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์ – จัต

FRA-EY001
ทัวร์ยุโรป
เดินทา 2,5 เม.ย. (63,900.-)
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 9,10,11 เม.ย. (79,900.-)
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 6,13,20,27 พ.ค. (59,900.-)
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 3,10,17,24 มิ.ย. (59,900.-)

39,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น (GO-TG) ECO TOKYO (ฟูจิ-โตเกียว) 5 วัน 3 คืน กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ-สนามบินนาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ต – อาบน้ำแร่ -เล่นหิมะ ณ

เดินทาง 11,13 มี.ค.(SKI-39,900.-)
เดินทาง 18,20 มี.ค. (ฟูจิ ชั้น 5-41,900.-)

23,900 บาท
เกาหลีใต้ (JN-KE) Ice Flower Snows In Korea 5d3n สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เกาะนามิ ( ใหม่สุด...โลกแห่งลานน้ำแข็งเล่นหิมะ 365 วัน- @OneMount ชมสวนสาธารณะแห่งการพักผ่อนที่ใหญ่สุดในเกาหลี-เทศกาลเล่นสกีสโนว์ที่สกีรีสอร์

ทัวร์เกาหลี  11,12,13 มี.ค. (23,900.-)
**ไม่มีราคาเด็ก **ไม่แจกกระเป๋า

16,900 บาท
เกาหลีใต้ (ZE-XJ) Sakura Bloom In Korea 5d3n กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – ONE MOUNT SNOW PARK - เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์-โซลทาวเวอร์ ชมวิวกรุงโซล – โชว์สุดพิเศษ DRUM CAT SHOW – โรงแรมในโซล-สวนสนุก EVERLAND – โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใ

ทัวร์เกาหลี เดินทาง 21 เม.ย. (17,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 26,27 เม.ย. (17,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 22,23,24 เม.ย. (18,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 5 เม.ย. (19,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 15,16 เม.ย. (22,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 8 เม.ย. (23,900.-) / 9 เม.ย. (24,900)


 

79,900 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย (TL-AY) Scandinavia 4 Capitals 7d 5n กรุงเทพฯ – กรุงโคเปนเฮเก้น (ประเทศเดนมาร์ก)-กรุงโคเปนเฮเก้น – พระราชวังอามาเลียนบอร์ก – น้ำพุเกฟิออน – รูปปั้นเงือกน้อย – ปราสาทโรเซนบอร์ก–ถนนสายช้อปปิ้ง– เรือสำราญ DFDS-กรุงออสโล (ประเทศนอร์เวย์)–สวน

ทัวร์สแกนดิเนเวีย 4 เมืองหลวง (4 CAPITALS)
เดินทาง
29,30 เม.ย. (79,900.-)
ดินทาง 27 พ.ค. (79,900.-)

19,900 บาท
ไต้หวัน (FJ-GE) TAIWAN AMAZING 4 D 2N กรุงเทพฯ-ไทเป -หนานโถว – วัดจงไถซานซื่อ– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง– ตลาดฟงเจี๋ย ไนท์มาเก็ต- เมืองไทเป–ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์ปะการังแดง–พิพิธภัณฑ์กู้ก

ทัวร์ไต้หวัน เดินทาง 2,23 เม.ย. (19,900.-)
ทัวร์ไต้หวัน เดินทาง 1,2,8,15,22,28 พ.ค. (19,900.-)
ทัวร์ไต้หวัน เดินทาง 4,11,18,25 มิ.ย. (19,900.-)
ทัวร์ไต้หวัน เดินทาง 3,17 ก.ค. 7,9 ส.ค. (19,900.-)