อัตราการแลกเปลี่ยน
เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม **
32,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) ต้าจู๋-ถ้ำฝูหยง-หลุมบ่อฟ้า-สะพานสวรรค์-เขานางฟ้า-ซุ่ยหนิง 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ–เฉิงตู-ซุ่ยหนิง-วัดกว่างเต๋อ-วัดหลิงฉวน-ต้าจู๋-เป๋าติ่งซาน-ฉงชิ่ง-ล่องเรือ-อู่หลง-สะพานสวรรค์-หลุมบ่อฟ้า-ทุ่งเขานางฟ้า-ถ้ำฝูหยง-ฉุงชิ่ง-ฉือชวีโค่ว-ศาลาประชาคม-หงหยาต้ง-ล่องเรือฉุงชิ่ง-เฉิงต

เดินทาง 10,24 ก.ค. 58 ราคา 32,900 บาท
เดินทาง 14,28 ส.ค. 58 ราคา 32,900 บาท
เดินทาง 19-24 ต.ค. 58 ราคา 38,900 บาท
** ค่าบริการยังไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่น 60 หยวน และ ทิปคนขับรถท้องถิ่น 60 หยวน
** ค่าบริการยังไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน
** ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก
** รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

34,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA-B) หวงซาน-จิ่วหัวซาน-ถุนซี 6 วัน 4 คืน นัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ -สุวรรณภูมิ–หังโจว-ถุนซี-เมืองโบราณเฉิงกาน-ถุนซี-นั่งกระเช้าขึ้นเขาหวงซาน-เที่ยวบนเขาหวงซาน (พักบนเขา 1 คืน)-หวงซาน-ชมวิวด้านซีไห่-ไท่ผิง-เชิงเขาจิ่วหัวซาน-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาจ

เดินทาง 24 ก.ค. (ค้างบนเขา-34,900.-)
เดินทาง 28 ส.ค. (ค้างบนเขา-35,900.-)
* ไม่แจกกระเป๋า *ไม่มีราคาเด็ก

19,999 บาท
(ML-CA) ปักกิ่ง-กระเช้าปะต้าหลิง-ลาเวนเดอร์-2โชว์ 5 วัน 4 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ร้านนวดเท้ายาจีน-กายกรรมปักกิ่ง-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน (ปะต้าหลิง)-บัวหิมะ-ถนนคนเดินเฉียนเหมิน-โชว์กังฟู-อวี้เหอหยวน--หอฟ้า-หวังฝูจิ่ง-ประตูชัย-ตลา

เดินทาง 18,30 ก.ค. 12 ส.ค. (19,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

19,999 บาท
(ML-CA) ปักกิ่ง-เทียนสิน-ลาเวนเดอร์-หุ่นขี้ผึ้ง-กายกรรม 6 วัน 4 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง–เทียนสิน-ถนนวัฒนธรรม-ศาลหม่าโจ้ว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ้าไหม-THE PLACE–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ร้านนวดเท้ายาจีน-กายกรรมปักกิ่ง-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-หุ่นขี้ผึ้ง-บัวหิมะ-อวี้เ

เดินทาง 14,20,28 ส.ค. (19,999.-)
เดินทาง 7 ส.ค. 11,18 ก.ย. (20,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

16,999 บาท
(CA-Beijing+2) ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-3D-2 โชว์ 5 วัน 4 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง-ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ร้านนวดเท้ายาจีน-กายกรรมปักกิ่ง-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์ 3D-บัวหิมะ-โชว์กังฟูเส้าหลิน-อวี้เหอหยวน-ไข่มุก-ร้านผ้าไหม-หอฟ้า-ร้านใบชา

SHOCK SALES สอบถาม
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

19,999 บาท
(ML-CA) หังโจว–Hello Kitty-เซี่ยงไฮ้–เจียซิน 5 วัน 3 คืน นัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ -สุวรรณภูมิ–หังโจว-อันจี-สวนสนุก HELLO KITTY-หังโจว-หังโจว-หอนางพญางูขาว-รถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้-นวดเท้า-ถนนนานกิง-กายกรรมว่านผิง-เซี่ยงไฮ้-ตึก SWFC-100-หาดไว่ทาน-ร้านผ้าไหม-ร

ทัวร์จีน เดินทาง 22,29 ก.ค. (21,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 5,12,19,26 ส.ค. (21,999.-)
* ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก

24,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) คุนหมิง-ต้าลี่-หมู่บ้านสี่โจว-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ฉู่สง- ฉู่สง-ต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-หมู่บ้านสี่โจว-เมืองเก่าต้าหลี่-ลี่เจียง-เมืองเก่าลี่เจียง- ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโดล่า)-โชว์จางอวี้โหมว-หมู่บ้านน้ำหยก-วัดยี่เฟิง-

ทัวร์จีน เดินทาง 8 ส.ค. (24,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 21-26 ตุลาคม (29,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 2-7 ธันวาคม (24,999.-)
**ไม่แจกกระเป๋า ** ไม่มีราคาเด็ก

31,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) แชงกรีล่า 3 กระเช้า 3 เมืองเก่า คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 8 วัน สุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-หมู่บ้านสี่โจว-โค้งแรกแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-จงเตี้ยน-เมืองเก่า-กระเช้าหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-ลี่เจียงเมืองเก่า-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโด

ทัวร์จีน เดินทาง 24 ก.ค. (31,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 9 ส.ค. (32,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 18-25 ตุลาคม (37,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 3-10 ธันวาคม (32,999.-)

28,500 บาท
(ML-O8) PACKAGE HENAN+SHAANXI 6 DAYS ดอนเมือง-เจิ้งโจว-เจิ้งโจว-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์–โชว์กังฟู-ลั่วหยาง-ลั่วหยาง-มรดกโลกถ้ำหลงเหมิน-ศาลเจ้ากวนอู-ศูนย์การค้าชินดูห่วย-ลั่วหยาง-วัดม้าขาว- ถนนจำลองโบราณลี่จิง-หลิงเป๋า-หลิงเป๋า-ซีอาน-สุสานท

* เริ่มเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
* มีหัวหน้าทัวร์พูดไทย และมีไกด์ไทยบริการ
ทัวร์จีน เดินทาง  สอบถาม
( ไม่รวมค่าวีซ่าจีน) 

29,999 บาท
(TG-5ดาว-VIP-WIFI) จางเจียเจี้ย-เฟิงหวาง-โชว์ 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-ฉางซา-ฉางซา-เฟิงหวาง-ล่องเรือแม่น้ำถัว-บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน-เฟิงหวาง-จางเจียเจี้ย-ถ้ำมังกรเหลือง-นวดสมุนไพร-จางเจียเจี้ย–ภาพเขียนสิบลี้-เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงลิฟแก้ว)-สะพานหนึ่งในใต้หล้า-ลำธ

ทัวร์จีน เดินทาง 28 ก.ค. (29,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 12 ส.ค. (29,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 20-25 ตุลาคม (32,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 2-7 ธันวาคม (29,999.-)

34,900 บาท
ทัวร์จีน (CZ) เจิ้งโจว-ไคเฟิง-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-เจิ้งโจว-สวนแม่น้ำเหลือง-เจิ้งโจว-ศาลไคเฟิง-เจดีย์เหล็ก-ศาลามังกร-ซินหมี่-ซินหมี่-เติ้งฟง-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-โชว์กังฟู-ลั่วหยาง-วัดถ้ำหลงเหมิน-ลั่วหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ซีอาน-สุสานทหารม้า

ทัวร์จีน เดินทาง 5,19 ก.ย.. (34,900.-)
* ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า * ไม่มีราคาเด็ก

35,999 บาท
(ML-TG) 2 มหานคร เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง-จูเจียเจี่ยว-รถไฟความเร็วสูง-Golden Jaguar-ERA-กำแพงปะต้าหลิง 7 วัน 6 คืน สุวรรณภูมิ-เซี่ยงไฮ้-ไว่ทาน-รถไฟใต้น้ำ-GOLDEN JAGUAR -เซี่ยงไฮ้-ชาก้อน-วัดหลงหวา-จูเจียเจี่ยว-ร้านคริสตัล-กายกรรม ERA-เซี่ยงไฮ้-หอไข่มุก-หุ่นขี้ผึ้ง-ปักกิ่ง (รถไฟความเร็วสูง)-ปักกิ่ง-เทียนถาน-ประตูชัย

ทัวร์จีน เดินทาง 25 ก.ค. 8 ส.ค. (35,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 17-23 ตุลาคม (38,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก แจกกระเป๋า F

39,900 บาท
ทัวร์ดูไบ (AL-EY)DUBAI 5 DAYS 3 NIGHTS กรุงเทพฯ – อาบูดาบี – ดูไบ – BURJ KHALIFA – ดูไบมอลล์ – น้ำพุเต้นระบำ – DINNER CRUISE-ซาร์จาร์ - ตลาดผลไม้ซาร์จาร์ - อนุสาวรีย์คัมภีร์กุรอ่าน – ตลาดซาร์จาร์ – ดูไบ – 4 WD ตะลุยทะเลทราย-BBQ DINNER – ระ

ทัวร์ดูไบ เดินทาง 17,24,31 ก.ค.58 (39,900.-)
ทัวร์ดูไบ เดินทาง 14,21 ก.ค.58 (39,900.-)

19,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน (FJ-ZV) TAIWAN SUPER PRO 4D กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง - ไทเป – ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-เมืองไถจง – วัดจงไถซานซื่อ– หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–ชิมชาอู่หลง -เมืองไทเป-ศูนย์ปะการังแดง

เดินทาง 30 ก.ค.13,27,10,24 ก.ย. (19,900.-)
ทัวร์ไต้หวัน เดินทาง 1,15 ต.ค.58 (19,900.-)

 

159,000 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย (BL-TG) สแกนดิเนเวีย “MIDNIGHT SUN” 12 วัน กรุงเทพฯ-กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเก้น–ล่องเรือสำราญ DFDS– ออสโล- พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – ฟรอกเนอร์ พาร์ค - เกโล-กู้ดวานเก้น - ซองฟยอร์ด – ฟลอม – รถไฟสายโรแมนติก - เบอร์เก้น-กอล - ออสโล-อัลต้า (บินภายใน) – ฮอนนิ่ง

เดินทาง  5 ส.ค. (159,000.-)

9,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง (ML-CX) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่ 4 วัน 2 คืน นัดพบสุวรรณภูมิ-สุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ร้านเยื่อไผ่-ร้านหยก-หล่อหวู่-โชว์น้ำพุ 3D-เซินเจิ้น-จูไห่-หวีหนี่-ถนนคู่รัก-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดดอกบัวขาว-ตลาดกงเป่ย-จูไห่-ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 3,4,10,11ก.ย. 58 (9,999.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 22,24,26 ก.ย. 58 (9,999.-)

** ไม่แจกกระเป๋า ** ไม่มีราคาเด็ก

59,900 บาท
ทัวร์นิวซีแลนด์ (BW-TG) New Zealand North Island 6 days กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์-อ็อคแลนด์ ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์ – ย่านควีนส์ สตรีท ช้อปปิ้ง - นั่งเรือข้ามฝากไปที่เดวอนฟอร์ต-อ็อคแลนด์ – มาตามาตา ชมหมู่บ้านชาวฮอบบิต และฟาร์ม - โรโตรัว - ชมศูนย์วัฒนธรรม

ทัวร์นิวซีแลนด์ เดินทาง 14 ก.ค. 58 (64,900.-)
ทัวร์นิวซีแลนด์ เดินทาง 6,20 ส.ค./3,17 58 (59,900.-)

38,888 บาท
ทัวร์รัสเซีย (PV-KC) รัสเซีย 5 วัน 3 คืน กรุงเทพฯ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-กรุงเทพฯ

ทัวร์รัสเซีย เดินทาง 16 ก.ค. 6 ส.ค. (38,888.-)

79,900 บาท
(G-3FCOTG) ยุโรปคลาสสิค 4 ประเทศ 10 วัน กรุงเทพฯ–โรม ( อิตาลี)-โรม – ชมเมือง – ฟลอเร้นซ์ (อิตาลี)-เดอะ มออลล์ เอ้าท์เลท – ฟลอเร้นซ์ (อิตาลี)- เวนิส (อิตาลี)-มิลาน (อิตาลี) – อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)-อินเทอร์ลาเก้น – ยอดเขาจุงฟราวยอร์

G3FCOTG
ทัวร์ยุโรป
เดินทาง 24 ก.ย. 3,8,15 ต.ค. (79,900.-)
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 18,20,24 ต.ค. (79,900.-)
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 19,26,28,29 พ.ย. (79,900.-)

10,900 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ (ZG-XW) SINGAPORE 3 DAY SUPER SAVE กรุงเทพฯ–สิงคโปร์-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง-การ์เด้นบาย-มารีน่าเบย์แซนเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม)–ชมโชว์ Wonder Full Light- อิสระเต็มวันให้ท่านช๊อปปิ้งหรือท่องเที่ยวในสถานที่ที่ท่านชอบด้วยตัวเอง-(ไม่มีร

ทัวร์สิงคโปร์ เดินทาง  24 ก.ค./7 ส.ค. (10,900.-)

25,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG-3K) เกาะใต้คิวชู ฟุกุโอกะ เปปปุ 5วัน 3 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ-ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ – แช่ออนเซ็น-เบปปุ – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - ขึ้นกระเช้าชมปากปล่องภูเขาไฟอะโสะ – คุมาโมโต้ ปราสาทคุ-มาโมโต้

ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง  8,10 ก.ค.58 (25,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 17,24 ก.ค.58 (25,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง  6,28 ส.ค.58 (27,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 13 ส.ค.58 (30,900.-)

35,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG-XJ) FLOWER FESTIVAL IN HOKKAIDO 5D 3N กรุงเทพ ฯ – สนามบินดอนเมือง-ชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – อาซาฮิกาว่า-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็ง- ซาฮิกาว่า – พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโคยาม่า – เมืองบิเอะ – ฟูรา

ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 6,18 ส.ค. (36,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 14 ส.ค. (37,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 25,27 ส.ค. (36,900.-)


 

59,900 บาท
ทัวร์ยุโรป (G-3FRAEK) เยอรมนี(แฟรงค์เฟิร์ต) เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต-แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ - แบมเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก-นูเรมเบิร์ก – คาร์โลวี วารี – ปราก - ปราสาทปราก – บราติสลาวา- บราติสลาวา–Outlet–บูดาเปสต์-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื

FRA-EK002
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 24 ก.ย. 1,8 ต.ค. (59,900.-)
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 15,29 ต.ค. (59,900.-)

59,900 บาท
ทัวร์ยุโรป (G-3CDGEY) ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน กรุงเทพฯ – อาบูดาบี้ -ปารีส – หอไอเฟล – มหาวิหารนอเตรอดาม - มงมาร์ต-พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช – ช้อปปิ้ง-ปารีส – บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์-บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์

CDG-EY001
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 10 ส.ค. ( 65,900.-)
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 9 ก.ย. 7,19 ต.ค. ( 59,900.-)