อัตราการแลกเปลี่ยน
เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม **
29,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-SC) จี่หนาน-ไท่ซาน-ชวี่ฝู่ (บ้านเกิดขงจื้อ)-เผิงไหล (ตำนาน 8 เซียนข้ามสมุทร)-เยียนไถ-ชิงเต่า 6 วัน 4 คืน สุวรรณภูมิ-จี่หนาน-บ่อน้ำเป้าทูฉวน-ชวี่ฝู่-คฤหาสน์ตระกูลข่ง-ป่าข่งหลิน-ศาลเจ้าข่งเมี่ยว-ไท่ซาน-ภูเขาไท่ซาน-เว่ยฝาง-พิพิธภัณฑ์ว่าว-เว๋ยฝ่าง-เผิงไหล-เผิงไหลเก๋อ-เยียนไถ-เยียนไถ-ชิงเต่า-จัตุรัส 54-ปาต้าก

เดินทาง 19 ก.พ.59 (29,999.-) 25 มี.ค. (30,999.-)
เดินทาง 11,12 เม.ย. 59 (สอบถาม) 19 พ.ค. (31,999.-)

20,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) ปักกิ่ง-สุสาน 13 กษัตริย์-วัดลามะ-Golden Jaguar 6 วัน 4 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ร้านนวดเท้ายาจีน-กายกรรมปักกิ่ง-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน- สุสาน 13 กษัตริย์-บัวหิมะ-ปักกิ่ง–สะพานมาร์โคโปโล-วัดลามะ-ผ้าไหม-หอฟ้าเทียนถาน-THE PLACE-อว

เดินทาง 18 ก.ย. (20,999.-),16 ต.ค.(23,900.-)
เดินทาง 22 ต.ค. (24,900.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

41,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) ครบถ้วนกระบวนเที่ยว "หูหนาน" 8 วัน 7 คืน สุวรรณภูมิ-ฉางซา-จางเจียเจี้ย-แกรนด์แคนย่อน-ร้านหยก-โชว์ 1 สายฝนในม่านหมอก-จินเปียนซี-หวงซือจ้าย (กระเช้า)-หวงหลงต้ง-ร้ารชา-ร้านผ้าไหม-โชว์ 2 มนต์เสน่ห์เซียงซี-เป่าฟงหู-ร้านเยื่อไผ่-ร้านนวดเท้า-ภาพวาด

เดินทาง 12 ก.ย. 21 พ.ย. 19 ธ.ค. (41,900.-)
เดินทาง 19 ก.ย. 10 ต.ค. (42,900.-)
- 10 ท่าน ขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)

12,999 บาท
(ML-SL-A) เจาะลึกเบตง ใต้สุดสยาม 4 วัน 3 คืน (ราคานี้ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) ดอนเมือง-หาดใหญ่-วัดหาดใหญ่ใน-ด่านสะเดา-ด่านจังโหลน (มาเลย์เซีย)-เบตง-เบตง-วุ้นดำ กม. 4-สวนหมื่นบุปผา-อุโมงค์ปิยะมิตร 2-บ่อน้ำร้อนเบตง-วัดจันทร์ธาดาประชาราม-ทะเลหมอก-ติ๋มซำ-ตลาดเช้า-ก๋วยเตี๋ยวเต้าหู้-

ค่าบริการ
ลูกค้า 4-5 คน / 1 รถตู้ ค่าทัวร์ 12,999 บาท / คน
ลูกค้า 6-7 คน / 1 รถตู้ ค่าทัวร์ 12,999-ลด 500 บาท
ลูกค้า 8-9 คน / 1 รถตู้ ค่าทัวร์ 12,999-ลด 1,000 บาท
- ส่วนลด *คืนที่สนามบินดอนเมือง
- ห้องเดี่ยวเพิ่ม 3,500 บาท (ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก)
- เดินทางช่วงเทศกาล/วันหยุด ค่าทัวร์อาจเพิ่ม 1,000-6,000 บาท

14,999 บาท
(ML-SL-B) ปีนังยุคใหม่-เบตงใต้สุดสยาม 4 วัน 3 คืน ดอนเมือง-หาดใหญ่-สะเดา-จังโหลน-บัตเตอร์เวิร์ธ-ปีนัง-สะพานปีนัง-เมืองจอร์จทาวน์-ปีนังฮิลล์-วัดเต่า-พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ปีนัง-เบตง ใต้สุดสยาม-เบตง-วุ้นดำ กม. 4-สวนหมื่นบุปผา-อุโมงค์ปิยะมิตร 2-บ่อน้ำร้อน

ค่าบริการ
4-5 คน / 1 รถตู้ ค่าทัวร์ 14,999 บาท / คน
6-7 คน / 1 รถตู้ ค่าทัวร์ 14,999-ลด 500 บาท
8-9 คน / 1 รถตู้ ค่าทัวร์ 14,999-ลด 1,000 บาท
- ส่วนลด *คืนที่สนามบินดอนเมือง
- ห้องเดี่ยวเพิ่ม 4,000 บาท (ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก)
- เดินทางช่วงเทศกาล/วันหยุด ค่าทัวร์อาจเพิ่ม 1,000-6,000 บาท

34,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA-B) หวงซาน-จิ่วหัวซาน-ถุนซี 6 วัน 4 คืน นัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ -สุวรรณภูมิ–หังโจว-ถุนซี-เมืองโบราณเฉิงกาน-ถุนซี-นั่งกระเช้าขึ้นเขาหวงซาน-เที่ยวบนเขาหวงซาน (พักบนเขา 1 คืน)-หวงซาน-ชมวิวด้านซีไห่-ไท่ผิง-เชิงเขาจิ่วหัวซาน-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาจ

เดินทาง 18 ก.ย. (ค้างบนเขา-38,900.-)
* ไม่แจกกระเป๋า *ไม่มีราคาเด็ก

19,999 บาท
(ML-CA) ปักกิ่ง-กระเช้าปะต้าหลิง-หูถง-2โชว์ 5 วัน 4 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ร้านนวดเท้ายาจีน-กายกรรมปักกิ่ง-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน (ปะต้าหลิง)-บัวหิมะ-ถนนคนเดินเฉียนเหมิน-โชว์กังฟู-อวี้เหอหยวน--หอฟ้า-หวังฝูจิ่ง-ประตูชัย-ตลา

เดินทาง 16 ต.ค. (23,900.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

24,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) คุนหมิง-ต้าลี่-หมู่บ้านสี่โจว-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ฉู่สง- ฉู่สง-ต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-หมู่บ้านสี่โจว-เมืองเก่าต้าหลี่-ลี่เจียง-เมืองเก่าลี่เจียง- ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโดล่า)-โชว์จางอวี้โหมว-หมู่บ้านน้ำหยก-วัดยี่เฟิง-

ทัวร์จีน เดินทาง 11 ก.ย. (24,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 21-26 ตุลาคม (29,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 20,27 พ.ย. (24,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 2-7 ธันวาคม (24,999.-)
**ไม่แจกกระเป๋า ** ไม่มีราคาเด็ก

32,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) แชงกรีล่า 3 กระเช้า 3 เมืองเก่า คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 8 วัน สุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-หมู่บ้านสี่โจว-โค้งแรกแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-จงเตี้ยน-เมืองเก่า-กระเช้าหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-ลี่เจียงเมืองเก่า-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโด

ทัวร์จีน เดินทาง 11 ก.ย. (32,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 18-25 ตุลาคม (37,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 20,27 พ.ย. (32,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 3-10 ธันวาคม (32,999.-)

34,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) เจิ้งโจว-ไคเฟิง-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-เจิ้งโจว-สวนแม่น้ำเหลือง-เจิ้งโจว-ศาลไคเฟิง-เจดีย์เหล็ก-ศาลามังกร-ซินหมี่-ซินหมี่-เติ้งฟง-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-โชว์กังฟู-ลั่วหยาง-วัดถ้ำหลงเหมิน-ลั่วหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ซีอาน-สุสานทหารม้า

ทัวร์จีน เดินทาง 19 ก.ย. (34,900.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 31 ต.ค. (35,900.-)
* ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า * ไม่มีราคาเด็ก

29,999 บาท
(TG-5ดาว-VIP-WIFI) จางเจียเจี้ย-เฟิงหวาง-โชว์ 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-ฉางซา-ฉางซา-เฟิงหวาง-ล่องเรือแม่น้ำถัว-บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน-เฟิงหวาง-จางเจียเจี้ย-ถ้ำมังกรเหลือง-นวดสมุนไพร-จางเจียเจี้ย–ภาพเขียนสิบลี้-เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงลิฟแก้ว)-สะพานหนึ่งในใต้หล้า-ลำธ

ทัวร์จีน เดินทาง 9 ก.ย. (29,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 20-25 ตุลาคม (32,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 18 พ.ย. 2 ธ.ค. (29,999.-)

35,999 บาท
(ML-TG) 2 มหานคร เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง-จูเจียเจี่ยว-รถไฟความเร็วสูง-Golden Jaguar-ERA-กำแพงปะต้าหลิง 7 วัน 6 คืน สุวรรณภูมิ-เซี่ยงไฮ้-ไว่ทาน-รถไฟใต้น้ำ-GOLDEN JAGUAR -เซี่ยงไฮ้-ชาก้อน-วัดหลงหวา-จูเจียเจี่ยว-ร้านคริสตัล-กายกรรม ERA-เซี่ยงไฮ้-หอไข่มุก-หุ่นขี้ผึ้ง-ปักกิ่ง (รถไฟความเร็วสูง)-ปักกิ่ง-เทียนถาน-ประตูชัย

ทัวร์จีน เดินทาง 9 ก.ย. 25 พ.ย. (35,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 17-23 ตุลาคม (38,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก แจกกระเป๋า F

43,900 บาท
ทัวร์ยุโรป(G-3MXPEY)โมโน อิตาลี 7 วัน 4 คืน กรุงเทพฯ -อาบูดาบี – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – เวนิส เมสเตร้-เกาะเวนิส – ฟลอเรนซ์- ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - ฟลอเรนซ์ - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย-ฟลอเรนซ์ - โรม – นครวาติกัน - โคลอสเซี่ยม -โรม – จัตุรัสนาโวนา -

MXP-EY005
ทัวร์ยุโรป
เดินทาง 4,10,18 พ.ย. (43,900.-)
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 1 ธ.ค. (45,900.-)
 

43,900 บาท
ทัวร์ยุโรป (G-3MXPQR) โมโน อิตาลี 7 วัน 4 คืน กรุงเทพฯ- กรุงโดฮา – มิลาน – มหาวิหารมิลาน- เวนิส-เมสเตร้ – เกาะเวนิส – ฟลอเรนซ์-ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - ฟลอเรนซ์ - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย-ฟลอเรนซ์ - โรม – นครวาติกัน - โคลอสเซี่ยม-โรม – จัตุรัสนาโวนา - ม

MXP-QR001
ทัวร์ยุโรป
เดินทาง 15,23 พ.ย. (43,900.-)
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 2 ธ.ค.(45,900.-)
 

11,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม (BI-DD) ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-ชมทิวทัศน์เขาฮามลอง-สะพานหวาย(TAVAN VILLAGE)-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย-ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-

ทัวร์เวียดนาม เดินทาง 3,4,10,11 ธ.ค.(12,900.-)
ทัวร์เวียดนาม เดินทาง 17 ธ.ค.8,22,ม.ค. (11,900.-)
ทัวร์เวียดนาม เดินทาง 31 ธ.ค.1 ม.ค. (12,900.-)
ทัวร์เวียดนาม เดินทาง 5 ก.พ.3,17,18 มี.ค. (11,900.-)

8,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม (BI-DD) เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง 3 วัน กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตริ๋นก๊วก-วัดแห่งวรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดราตรีเมืองฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหงอก-เซิน-ชมระบำ

เดินทาง 18 ธ.ค. 8,15,22,29 ม.ค. (8,900.-)
เดินทาง 25 ธ.ค.58 (9,900.-).
เดินทาง 5,12 ก.พ.4,11 มี.ค. (8,900.-)

13,900 บาท
ทัวร์เกาหลีใต้(ZG-XJ) COLORFUL IN KOREA 5D 3 N กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – LA PROVENCE หมู่บ้านฝรั่งเศส – ONE MOUNT-(SNOW PARK)** - ตามรอยซีรี่ย์ WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ - โรงแรมซูวอน-โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบ

ทัวร์เกาหลี เดินทาง 8,15 ก.ย. (13,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 3,11 ก.ย. (14,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 16, ก.ย.(14,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 19,20,22 ก.ย. (13,900.-)
ทัวร์เกาหลี
เดินทาง 27 ก.ย. (13,900.-)

 

79,900 บาท
ทัวร์อเมริกา(G-3SFOBR) อเมริกาตะวันตก 9 วัน 6 คืน กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – ซาน ฟรานซิสโก-เที่ยวซาน ฟรานซิสโก - ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ-ล่องเรืออ่าวซาน ฟรานซิสโก – สะพานโกลเด้นเกท - เฟรสโน-เฟรสโน - BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส- ชมแกรนด์แคนย่อน – เดิ

ทัวร์อเมริกา เดินทาง 27 ก.ย 23 ต.ค. (79,900.-)
ทัวร์อเมริกา เดินทาง 19 พ.ย 7 ธ.ค. (79,900.-)
ทัวร์อเมริกา เดินทาง 29 ธ.ค (93,900.-)
 

19,900 บาท
ทัวร์เกาหลีใต้ (JN-KE) KOREA ZA ชวนไปซ่า 5วัน 3 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ใหม่สุด...โลกแห่งลานน้ำแข็งเล่นหิมะ 365 วัน@ SnowPark, OneMount ชมสวนสาธารณแห่งการพักผ่อนที่ใหญ่สุดในเกาหลี อีกทั้งเป็นเยี่ยมชมเมืองแห่ง K-Po

ทัวร์เกาหลีใต้ เดินทาง 26,27,28 ส.ค. (19,900.-)
ทัวร์เกาหลีใต้ เดินทาง 2,3,4,9,10,11 ก.ย. (21,900.-)
ทัวร์เกาหลีใต้ เดินทาง 16,17,18,23,24,25 ก.ย. (21,900.-)
ทัวร์เกาหลีใต้ เดินทาง 1,2,7,8,9,14 ต.ค. (22,900.-)
ทัวร์เกาหลีใต้ เดินทาง 15,16,23 ต.ค. (22,900.-)
ทัวร์เกาหลีใต้ เดินทาง 4,5,6,11,12,13 พ.ย. (21,900.-)
ทัวร์เกาหลีใต้ เดินทาง 18,19,20,25,26,27 พ.ย. (21,900.-)

29,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG-3K) เกาะใต้คิวชู ฟุกุโอกะ เปปปุ ชมใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ-ฟุกุโอกะ– ศาลเจ้าดาไซฟุ-เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ – แช่ออนเซ็น-สะพานแขวนยูเมะ- ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ– ช้อปปิ้ง โทซุ พรีเ

ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง  3,10,17,24 พ.ย. (29,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง  4,5,6,7,11 พ.ย. (30,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง  12,13,14,18,19 พ.ย. (30,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง  20,21,25,26,27,28 พ.ย. (30,900.-)
 

8,999 บาท
ทัวร์พม่า (BI-DD) พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2 วัน 1 คืน กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-ตลาดสก๊อต-วัดบารมี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ

ทัวร์พม่า เดินทาง  31 ส.ค.58 (8,999.-)
ทัวร์พม่า เดินทาง  7,14,21,28 ก.ย.58 (8,999.-)
ทัวร์พม่า เดินทาง  5,12,19,26 ต.ค.58 (9,999.-)
ทัวร์พม่า เดินทาง  9,16,23,30 พ.ย.58 (9,999.-)
ทัวร์พม่า เดินทาง  1,15,22 ธ.ค.58 (9,999.-)

31,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น (G-4NRTXJ) SUPER PRO TOKYO [ฟูจิ-โตเกียว] 6 วัน 3 คืน กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ-สนามบินนาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ศาลเจ้าฮาโกเน่– โกเทมบะเอ้าท์เล็ต – อาบน้ำแร่-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – เมืองโตเกียว-ช้อปปิ้งชินจ

XJ-AUG02
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 23 ต.ค. (32,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 2,8,15 ต.ค. (31,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 4,11,25 พ.ย. (31,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 2,3,4,5,9 ธ.ค. (34,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 16,18 ธ.ค. (32,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 23,24,25,26 ธ.ค. (37,900.-)

18,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง (ZG-EK) ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Avenue of Star – A Symphony of Lights-นั่งกระเช้านองปิง-วัดโป่วหลิน-CiTYGATE OUTLET– ดิสนีย์แลนด์-นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกง-ช้อปปิ้งจิมซ่าจุ่ย-ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 1,10,16 ต.ค  (18,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 29,30 ต.ค  (19,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง  6,13,20,27 พ.ย  (19,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง  4,5,6,10,11 ธ.ค  (20,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง  12,17,18,19 ธ.ค  (19,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง  24 ธ.ค  (22,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง  25,26 ธ.ค  (23,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง  30,31 ธ.ค  (25,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง  1,2 ม.ค.59  (24,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง  15,22,29 ม.ค.59  (19,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง  20 ก.พ.59  (20,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง  26 ก.พ.4,11,17 มี.ค. 59  (19,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง  24,25,26,31 มี.ค. 59  (20,900.-)


 

15,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง (ZG-UL) ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นมุ่น 3วัน 2 คืน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง- AVENUE OF STAR A SYMPHONY OF LIGHTS-วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – พิเศษ!! อาหาร-ทะเลหยี่หยุ่นมุ่น-กระเช้านองปิง – พระใหญ่โปว่หลิน – ช้อ

ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 24,31 ต.ค. (16,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 22 ต.ค. 5,10,24,26 ธ.ค. (17,900.)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 21,28 พ.ย. (15,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 31 ธ.ค.58 (20,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 2  ม.ค.59 (19,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 9,16,23,30 ม.ค.59 (16,900.-)