อัตราการแลกเปลี่ยน
เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม **
29,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-O8) เจิ้งโจว-หยุนไถซาน-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ไคเฟิง 6 วัน 5 คืน สนามบินดอนเมือง-เจิ้งโจว-เจียวจั้ว-อุทยานหยุนไถซาน-กงยี่-ลั่วหยาง-ถ้ำหลงเหมิน(รวมรถแบตเตอรี่)-ลั่วหยาง-วัดม้าขาว-ศาลกวนอู-สวนดอกโบตั๋น-ถนนโบราณลี่จิ้งเหมิน-วัดเส้าหลิน-โชว์กังฟู-ป่าเจดีย์-เจิ้งโจว-ไคเ

เจาะเหอหนาน ภาค-1 (3 นครหลวงโบราณ)
เดินทาง
14,21,28 พ.ค. 4,11,18,25 มิ.ย. (29,999.-)
** ทัวร์ไม่ลงร้าน SHOPPING ** ไม่มีราคาเด็ก

 

29,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-O8) เจิ้งโจว-หยุนไถซาน-ไท่หังซาน-คลองธงแดง-อานหยาง-พิพิธภัณฑ์ตัวหนังสือจีน ไคเฟิง-ล่องแม่น้ำเหลือง 6 วัน 5 คืน ดอนเมือง-เจิ้งโจว-พิพิธภัณฑ์เหอหนาน-ล่องแม่น้ำเหลือง-หยุนไถซาน-หุบผาหินแดง-อานหยาง-หลินโจว-หุบเขาไท่หังซาน-อนุเสาวรีย์ธงแดง-คลองธงแดง-อานหยาง-ซากเมืองอิน YINXU-พิพิธภัณฑ์ตัวหนังสือจีน เจิ้งโจว-ศาลไคเฟ

เจาะเหอหนาน ภาค-2 (รากลักษณ์อักษราภาษาจีน)
เดินทาง
14,21,28 พ.ค. 4,11,18,25 มิ.ย. (29,999.-)
** ทัวร์ไม่ลงร้าน SHOPPING ** ไม่มีราคาเด็ก

23,888 บาท
ทัวร์จีน (ML-MF) เซี๊ยะเหมิน-หลงเหยียน-ถู่โหลว-หย่งติ้ง 5 วัน 4 คืน กรุงเทพฯ-เซี๊ยะเหมิน-หลงเหยียน-หมู่บ้านดินถู่โหลว-หย่งติ้ง-หลงเหยียน-จางโจว-วัดหนานซาน-ไป๋ฮว่าชุน-ถนนย้อนยุคราชวงศ์หมิง-ชิงจางโจว-เซี๊ยะเหมิน-ช้อปปิ้งถนนจงซาน-กู่ลั่งหยี่-พิพิทธภัณฑ์เปียโน-สวนซู่จวง-ใ

ทัวร์จีน เดินทาง 20 พ.ค.11 มิ.ย.15 ก.ค.(23,888.-)

21,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA)ปักกิ่ง+เทียนสิน-มาดามทูสโซ+2 โชว์ 6 วัน 4 คืน พัก 5 ดาว ไม่แขวนป้าย สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง–เทียนสิน-ถนนวัฒนธรรม-ศาลหม่าโจ้ว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ้าไหม-THE PLACE -ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ร้านนวดเท้ายาจีน-กายกรรมปักกิ่ง-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-บัวหิมะ-สุสาน 13

ทัวร์จีน เดินทาง (หยุด 5 วัน) 30 เม.ย. (24,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 15,22,29 พ.ค. (21,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 12,19,26 มิ.ย. (21,999.-)

20,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) ปักกิ่ง-กระเช้าปะต้าหลิง-มาลีลีลา-มาดามทูสโซ 5 วัน 4 คืน (2 โชว์) สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ร้านนวดเท้ายาจีน-มาลีลีลา-กายกรรมปักกิ่ง-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน (ปะต้าหลิง)-พิพิธภัณฑ์ 3D LIVE TANK บัวหิมะ-โชว์กังฟูเส้าหลิน-อวี้เหอหยวน-ไข่มุก-ร้

เดินทาง (หยุด 5 วัน) 1 พ.ค. (23,999.-)
เดินทาง 15,22,29 พ.ค. (20,999.-)
เดินทาง 12,19 มิ.ย. (20,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

29,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ซูโจว-อู๋ซี-ถงหลี่ 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หลิงซานต้าฝอ (รวมรถ) –ไข่มุก-ซูโจว-วัดฉงหยวน -ทำนบหลี่กง-ถงหลี่-หังโจว-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณ-ซีหู-วัดจี้กง-เซี่ยงไฮ้-ตลาดเถาเป่า-ERA-ไว่ทาน-ถนนนานกิง-อุโมงค์ใต้น้ำ-หอไข่มุก-

เดินทาง (หยุด 5 วัน) 1-6 พ.ค. (29,999.-)
* ทัวร์ไม่มีราคาเด็ก แจกกระเป๋า F

29,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) Super Pro (3 กระเช้า) คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า 8 วัน สุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-หมู่บ้านสี่โจว-โค้งแรกแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-จงเตี้ยน (แชงการีล่า)-เมืองเก่า-กระเช้าหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-ลี่เจียงเมืองเก่า-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมั

ทัวร์จีน เดินทา20 มิ.ย. 25 ก.ค. (29,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 9 ส.ค. (30,999.-)
**ไม่แจกกระเป๋า **ไม่มีราคาเด็ก

22,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ฉู่สง-ฉู่สง-ต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-หมู่บ้านสี่โจว-เมืองเก่าต้าหลี่-ลี่เจียง-เมืองเก่าลี่เจียง-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโดล่า)-โชว์จางอวี้โหมว-หมู่บ้านน้ำหยก-วัดยี่เฟิง-เม

ทัวร์จีน เดินทาง (หยุด 5 วัน) 1 พ.ค. (24,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 22 พ.ค.1 ก.ค. 8 ส.ค. (23,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 12,19 มิ.ย. 25 ก.ค. (22,999.-)
*ไม่แจกกระเป๋า ** ไม่มีราคาเด็ก

16,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-E3-B) กุ้ยหลิน-ถ้ำเงิน-เขาฝูโบว-เขาเตี๋ยฉ่าย-เหยาซาน-โชว์ดรีม 6 วัน 5 คืน สนามบินดอนเมือง-กุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน-ร้านเยื่อไผ่-โชว์ DREAM LIKE LIJIANG-กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง (ขึ้นเขา)-เมืองลับแล-หยังซั่ว-ถนนฝรั่ง-หยังซัว-อ่าวลี่เจียงวาน+ถ้ำเทียนกง-ดูนกจับปลา-ถ้ำเงิน-หยังซั่ว-ล

ทัวร์จีน (หยุด 5 วัน) 1-6 พ.ค. (20,900.-)
** ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก
** INFANT ไม่มีที่นั่ง 6,500 บาท

29,999 บาท
(TG-5ดาว-VIP-WIFI) จางเจียเจี้ย-เฟิงหวาง-โชว์ 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-ฉางซา-ฉางซา-เฟิงหวาง-ล่องเรือแม่น้ำถัว-บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน-เฟิงหวาง-จางเจียเจี้ย-ถ้ำมังกรเหลือง-นวดสมุนไพร-จางเจียเจี้ย–ภาพเขียนสิบลี้-เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงลิฟแก้ว)-สะพานหนึ่งในใต้หล้า-ลำธ

ทัวร์จีน เดินทาง (หยุด 4 วัน) 2 พ.ค. (29,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 27 พ.ค. 12 มิ.ย. 31 ก.ค. (28,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 7 ส.ค. (29,999.-)

34,900 บาท
ทัวร์จีน (CZ) เจิ้งโจว-ไคเฟิง-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-เจิ้งโจว-สวนแม่น้ำเหลือง-เจิ้งโจว-ศาลไคเฟิง-เจดีย์เหล็ก-ศาลามังกร-ซินหมี่-ซินหมี่-เติ้งฟง-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-โชว์กังฟู-ลั่วหยาง-วัดถ้ำหลงเหมิน-ลั่วหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ซีอาน-สุสานทหารม้า

ทัวร์จีน เดินทาง 10 พ.ค. (34,900.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 24 พ.ค. 7,21 มิ.ย. (34,900.-)
* ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า * ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก

34,999 บาท
(ML-TG) 2 มหานคร เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง-จูเจียเจี่ยว-รถไฟความเร็วสูง-Golden Jaguar-ERA-กำแพงปะต้าหลิง 7 วัน 6 คืน สุวรรณภูมิ-เซี่ยงไฮ้-ไว่ทาน-รถไฟใต้น้ำ-GOLDEN JAGUAR -เซี่ยงไฮ้-ชาก้อน-วัดหลงหวา-จูเจียเจี่ยว-ร้านคริสตัล-กายกรรม ERA-เซี่ยงไฮ้-หอไข่มุก-หุ่นขี้ผึ้ง-ปักกิ่ง (รถไฟความเร็วสูง)-ปักกิ่ง-เทียนถาน-ประตูชัย

ทัวร์จีน เดินทาง 1 พ.ค. (36,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 22 พ.ค. (35,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 19 มิ.ย. 25 ก.ค. 8 ส.ค. (34,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก แจกกระเป๋า F

12,900 บาท
G-RGN-DD16 ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง

เดินทาง 4,5,6,7,11,12,13,14 มิ.ย. (12,900.-)
เดินทาง 25,26,27,28 มิ.ย. (12,900.-)

65,900 บาท
ทัวร์ยุโรป (G-3MUCTG) เยอรมัน บาวาเรีย ออสเตรีย 8 วัน กรุงเทพฯ-มิวนิค (เยอรมัน)- เที่ยวชมเมือง-ปราสาทนอยชวานสไตน์ – การ์มิช พาร์เท่นเคอร์เช่น-การ์มิช พาร์เท่นเคอร์เช่น – ยอดเขาซุกสปิตซ์ – เบิร์ชเต็ทกาเด้น-ซาลส์เบิร์ก-เที่ยวชมทัวร์เหมืองเกลือ - ฮัลล์สตัท

ทัวร์ยุโรป เดินทาง  30 พ.ค.5 ก.ย.11 ต.ค.( 65,900.-)
ทัวร์ยุโรป เดินทาง  22,26 ต.ค.7 พ.ย. (65,900.-)

79,900 บาท
ทัวร์ยุโรป (G-3ZRHTG) แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน (1) กรุงเทพฯ-สนามบิน-น้ำตกไรน์-ซูริค-เบิร์น- กลาเซียร์ 3000 - เวเว่ย์ - มงเทรอซ์-เซอร์แมท- รถไฟกรอนเนอร์แกรต ชมวิวแมทเทอร์ฮอร์น-เซอร์แมท–โลซานน์– เจนีวา-อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราว-ลูเซิร์น-ซูริค-กรุงเทพ

ทัวร์ยุโรป เดินทาง  30,31 พ.ค. (79,900.-)
ทัวร์ยุโรป เดินทาง  5 ก.ย. / 21 พ.ย. (79,900.-)

35,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG-XJ) FLOWER FESTIVAL IN HOKKAIDO 5D 3N กรุงเทพ ฯ – สนามบินดอนเมือง-ชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – อาซาฮิกาว่า-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็ง- ซาฮิกาว่า – พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโคยาม่า – เมืองบิเอะ – ฟูรา

ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 1,2,3,11,12,16 มิ.ย. (35,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 17,18,19,23 มิ.ย. (35,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 24,25,26,30 มิ.ย. (35,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 1,2,3 ก.ค. (36,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 7,8,9,10 ก.ค. (37,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 14,15,16,17 ก.ค. (41,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 21,22,23,24 ก.ค. (41,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 28,29,30,31 ก.ค. (37,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 4,5,6,18,19 ส.ค. (36,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 11,12,13,14 ส.ค. (37,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 20,21,25 ส.ค. (36,900.-)


 

15,900 บาท
ทัวร์เกาหลีใต้ COLORFUL IN KOREA 5D 3N กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – ONE MOUNT (SNOW PARK) - เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์-โซลทาวเวอร์ ชมวิวกรุงโซล – โชว์สุดพิเศษ DRUM CAT SHOW – โรงแรมในโซล-โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮัน

(Z-XW)
ทัวร์เกาหลี
เดินทาง 16,13,30,31 พ.ค. (16,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 28 พ.ค. (17,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 1,2,6,7,8,9 มิ.ย. (15,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 3,4,5 มิ.ย. (16,900.-)
ทัวร์เกาหลี
เดินทาง 10,11,12,17,18,19 มิ.ย.(16,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 20,21,22,23 มิ.ย. (15,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 24,25,26 มิ.ย. (16,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 27,28,29 มิ.ย. (15,900.-)

16,900 บาท
ทัวร์เกาหลีใต้ HELLO SUMMER IN KOREA 5D 3N กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – ONE MOUNT (SNOW PARK) - เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์-โซลทาวเวอร์ ชมวิวกรุงโซล – โชว์สุดพิเศษ DRUM CAT SHOW – โรงแรมในโซล-โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮัน

(Z-XJ)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 28,29 พ.ค. (19,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 13 พ.ค. (17,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 14,15,20,21,22,27 พ.ค. (17,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 16,17,18,19 พ.ค. (16,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 23,24,25,26 พ.ค. (16,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 30 พ.ค. (18,900.-)

149,900 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน12 วัน 10 คืน กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – โคเปนเฮเก้น -โคเปนเฮเก้น – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุเกฟิออน – เรือ DFDS-ออสโล – กอล – เบอร์เก้น- เบอร์เก้น – วอส – รถไฟสายฟลัม – กู๊ดวานเก้น – เกโล่-เกโล่ – ออสโล- ออสโล – คาลสตัท

(G-CPHAY)
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
เดินทาง 7 ก.ค./ 2 ส.ค. (149,900.-)

29,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FINVER 5D3N กรุงเทพฯ– สนามบินชิโตเซะ-สนามบินชิโตเซะ– โดราเอม่อนสกายพาร์ค – เมืองคามิคาวะ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง– เมืองโซอุนเคียว– แช่น้ำแร่-น้ำตกกิงกะ– น้ำตกริวเซ–เมืองโอตารุ–คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอ

(G-CTSXJ)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 3,10,17,24 มิ.ย. (29,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 1,2,3 ก.ค. (29,900.-)

15,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-นองปิง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4วัน 3คืน กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet – เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา-ถนนคู่รัก The Lover’s Road – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม

(ZG-CX)
ทัวร์ฮ่องกง
เดินทาง 16,21,23 พ.ค. (16,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 4,6,11,13,18 มิ.ย. (15,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 20,25,27 มิ.ย. (15,900.-)

59,900 บาท
ทัวร์ยุโรป (G-EK) เยอรมนี (แฟรงค์เฟิร์ต) เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต-แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ - แบมเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก-นูเรมเบิร์ก – คาร์โลวี วารี – ปราก - ปราสาทปราก – บราติสลาวา- บราติสลาวา–Outlet–บูดาเปสต์-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื

FRA-EK002
ทัวร์ยุโรป เดินทาง  28 พ.ค. (59,900.-)
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 11,25,30 มิ.ย./ 9 ก.ค. (59,900.-)

69,900 บาท
ทัวร์ยุโรป(G-EK) อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-เช็ก-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน กรุงเทพฯ- ดูไบ–มิลาน–ดูโอโม่มิลาน–อินเทอร์ลาเคน-กรินเดอวาลด์–จุงเฟรา –ลูเซิร์น-เบรเกนซ์–มิวนิค-คาร์โลวี วารี-ปราก-ปราสาทปราก-สโลวัก-บราติสลาวา-Outlet-บูดาเปสต์-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-บูดาเปสต์ – เวียนนา-

MXP-EK005
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 20,27 พ.ค. (69,900.-)
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 10,17,25 มิ.ย./ 1 ก.ค. (69,900.-)

19,900 บาท
ไต้หวัน TAIWAN AMAZING 4 D 2N กรุงเทพฯ-ไทเป -หนานโถว – วัดจงไถซานซื่อ– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง– ตลาดฟงเจี๋ย ไนท์มาเก็ต- เมืองไทเป–ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์ปะการังแดง–พิพิธภัณฑ์กู้ก

(FJ-GE)
ทัวร์ไต้หวัน เดินทาง 8,15,22,28 พ.ค. (19,900.-)
ทัวร์ไต้หวัน เดินทาง 4,11,18,25 มิ.ย. (19,900.-)
ทัวร์ไต้หวัน เดินทาง 3,17 ก.ค. 7,9 ส.ค. (19,900.-)