อัตราการแลกเปลี่ยน
เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม **
20,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-E3-C-5 ดาว) กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยังซั่ว-ถ้ำมงกุฏ+3 โชว์ 6 วัน 5 คืน สนามบินดอนเมือง-กุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน-โชว์ DREAM LIKE LIJIANG-กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หลงจี๋ สันหลังมังกร-หมู่บ้านเย้าแดง-นวดามุนไพร-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-ร้านเยื่อไผ่-หยังซัว-ล่องสั้นลี่เจียง-โชว์แม่น้ำ จางอวี้โหม

ทัวร์จีน เดินทาง  21,23,28,30 ม.ค. (20,900.-)
ทัวร์จีน เดินทาง  4,6,11,13,25 ก.พ. (20,900.-)
ทัวร์จีน เดินทาง  6,11,13,18,20,25 มี.ค. (20,900.-)
ทัวรืจีน เดินทาง  ตรุษจีน 18-23 ก.พ./20-25 ก.พ. (24,900.-) 
ทัวร์จีนดินทาง  27 ก.พ. 4 มี.ค. (21,900.-)
** ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก / INFANT ไม่มีที่นั่ง 6,500 บาท

16,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-E3-B) กุ้ยหลิน-ถ้ำเงิน-เขาฝูโบว-เขาเตี๋ยฉ่าย-เหยาซาน-โชว์ดรีม 6 วัน 5 คืน สนามบินดอนเมือง-กุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน-ร้านเยื่อไผ่-โชว์ DREAM LIKE LIJIANG-กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง (ขึ้นเขา)-เมืองลับแล-หยังซั่ว-ถนนฝรั่ง-หยังซัว-อ่าวลี่เจียงวาน+ถ้ำเทียนกง-ดูนกจับปลา-ถ้ำเงิน-หยังซั่ว-ล

ทัวร์จีน เดินทาง 16,21,23,28,30 ม.ค.(16,900.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 4,6,11,13,25 ก.พ. (16,900.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 6,11,13,18,20,25 มี.ค. (16,900.-)
ทัวร์จีน เดินทาง ตรุษจีน 18-23 ก.พ. /20-25 ก.พ. (19,900.-) 
ทัวร์จีน เดินทาง 27 ก.พ. 4 มี.ค. (17,900.-)

** ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก / INFANT ไม่มีที่นั่ง 6,500 บาท

14,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-E3-A) กุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน-โชว์ดรีม 5 วัน 4 คืน ดอนเมือง-กุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน-โชว์ DREAM LIKE LIJIANG-กุ้ยหลิน-ล่องเรือสามภู-ถ้ำพระงาม-ผ้าไหม-หยังซั่ว-ถนนฝรั่ง-หยังซัว-ล่องแม่น้ำลี่เจียง (ล่องสั้น)-ลี่เจียงวาน+ถ้ำเทียนกง- กุ้ยหลิน-เจดีย์เงินทอง(

ทัวร์จีน เดินทาง 19,26 ม.ค.2,9,23 ก.พ. (14,900.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 2,9,16,23 มี.ค. (14,900.-)
ทัวร์จีน เดินทาง ตรุษจีน 16-20 ก.พ. (15,900.-)

** ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก   / INFANT ไม่มีที่นั่ง 6,500 บาท

23,999 บาท
(ML-CZ) จางเจียเจี้ย 3 ภูเขา-โชว์เหม่ยลี่เซียงซี 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-ฉางซา-ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เทียนเหมินซาน-ภาพวาดทราย (วันนี้วิ่งรถทางไกล)-จางเจียเจี้ย–ภาพเขียนสิบลี้-ร้านชา-เทียนจื่อซาน-เทียนเซี่ยตี้อี้เฉียว-นวดสมุนไพร-โชว์เหม่ยลี่เซียงซี-จางเจียเจี้ย-ถ้ำม

ทัวร์จีน เดินทาง 23 ม.ค. 58 (23,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 20 ก.พ. 58 (24,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 20,27 มี.ค. 58 (25,999.-)

* ไม่แจกกระเป๋า *ไม่มีราคาเด็ก

28,999 บาท
(TG-5ดาว-VIP-WIFI) จางเจียเจี้ย-เฟิงหวาง-โชว์ 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-ฉางซา-ฉางซา-เฟิงหวาง-ล่องเรือแม่น้ำถัว-บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน-เฟิงหวาง-จางเจียเจี้ย-ถ้ำมังกรเหลือง-นวดสมุนไพร-จางเจียเจี้ย–ภาพเขียนสิบลี้-เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงลิฟแก้ว)-สะพานหนึ่งในใต้หล้า-ลำธ

ทัวร์จีน เดินทาง 23 ม.ค. 58 (28,900.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 20 ก.พ. 58 (28,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 6,13,20 มี.ค. (28,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 27 มี.ค. (29,999.-)

22,900 บาท
(ML-CA) ปักกิ่ง+เทียนสิน+SNOW WORLD 6 วัน 4 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง–เทียนสิน-ถนนวัฒนธรรม-ศาลหม่าโจ้ว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ้าไหม-THE PLACE- ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ร้านนวดเท้ายาจีน-กายกรรมปักกิ่ง- ร้านหยก-SNOW WORLD-กำแพงเมืองจีน-บัวห

ทัวร์จีน เดินทาง 23,30 ม.ค. 58 (22,900.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 5,19 ก.พ. (22,900.-)
 

20,999 บาท
(ML-CA) ปักกิ่ง-ปะต้าหลิง-SNOW WORLD 5 วัน 4 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง-ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ร้านนวดเท้ายาจีน-กายกรรมปักกิ่ง- ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน (ปะต้าหลิง)-SNOW WORLD-บัวหิมะ-ซื่อเม่าเทียนเจีย-อวี้เหอหยวน--หอฟ้า-หวังฝูจิ่ง-ประต

ทัวร์จีน เดินทาง ปีใหม่ 1-5 ม.ค. 58 (23,900.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 23,30 ม.ค. 58 (20,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 19 ก.พ. (20,999.-)

49,900 บาท
(ML-CA) อีสานจีนรอบใหญ่ ฮาร์บิ้น-งานน้ำแข็ง-จิหลิน-ฉางชุน-เสิ่นหยาง-อันซาน-ต้าเหลียน 10 วัน 9 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน ด่านปะต้าหลิง (รวมกระเช้า)-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง–ต้าเหลียน-จัตุรัสชิงไห่-หาดเหลาหูทาน-อันซาน-พระหยก 3 สี-เสิ่นหยาง-วังโบราณ-สุสานเป่ยหลิง-บ้านนายพลจั่วหลิง -ฉาง

ทัวร์จีน เดินทาง  27 ธ.ค. 57 - 5 ม.ค. 58 (49,900.-)

44,999 บาท
(ML-CA) ปักกิ่ง-เทียนสิน-เฉินเต๋อ-ฮาร์บิ้น 10 วัน 8 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง–เทียนสิน-ศาลหม่าโจ้ว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-รถไฟความเร็วสูง-ผ้าไหม-THE PLACE -เฉิงเต๋อ-วังไกลกังวล-วัดโปตาลาน้อย-วัดเจ้าแม่กวนอิม –เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-นวดฝ่าเท้าสมุนไพร-กาย

ทัวร์จีน เดินทาง 29 ธ.ค.-7 ม.ค. 58 (44,999.-) * แจกกระเป๋า F

28,999 บาท
(ML-TG) Super Pro (3 กระเช้า) คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า 8 วัน สุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-หมู่บ้านสี่โจว-โค้งแรกแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-จงเตี้ยน (แชงการีล่า)-เมืองเก่า-กระเช้าหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-ลี่เจียงเมืองเก่า-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมั

ทัวร์จีน เดินทาง Super Pro 28 ก.พ. (28,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง Super Pro 20,26 มี.ค. (29,999.-)
** ไม่แจกกระเป๋า **ไม่มีราคาเด็ก
 

21,999 บาท
(ML-TG) Super Pro คุนหมิง-ต้าลี่-หมู่บ้านสี่โจว-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ฉู่สง-ต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-หมู่บ้านสี่โจว-เมืองเก่าต้าหลี่-ลี่เจียง-เมืองเก่าลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโดล่า)-โชว์จางอวี้โหมว-หมู่บ้านน้ำหยก-วัดยี่เฟิง-เมืองเก่า-สระมังก

ทัวร์จีน เดินทาง 27 ธ.ค. 57 (25,999.-) * รับได้
ทัวร์จีน เดินทาง 30 ธ.ค.57 (28,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 27 ก.พ. 58 (21,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 4,14 มี.ค. 58 (21,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 21,25,28 มี.ค. (22,999.-)
* ไม่แจกกระเป๋า * ไม่มีราคาเด็ก *
เงื่อนไข พร้อมส่งชื่อ พร้อมจ่ายเต็ม พร้อมออกตั๋ว

34,999 บาท
(ML-TG) 2 มหานคร เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง-จูเจียเจี่ยว-รถไฟความเร็วสูง-Golden Jaguar-ERA-กำแพงปะต้าหลิง 7 วัน 6 คืน สุวรรณภูมิ-เซี่ยงไฮ้-ไว่ทาน-รถไฟใต้น้ำ-GOLDEN JAGUAR -เซี่ยงไฮ้-ชาก้อน-วัดหลงหวา-จูเจียเจี่ยว-ร้านคริสตัล-กายกรรม ERA-เซี่ยงไฮ้-หอไข่มุก-หุ่นขี้ผึ้ง-ปักกิ่ง (รถไฟความเร็วสูง)-ปักกิ่ง-เทียนถาน-ประตูชัย

ทัวร์จีน เดินทาง 17,31 ม.ค. 20 ก.พ. (34,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 14,21 มี.ค. (34,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 27,28 มี.ค. (35,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก แจกกระเป๋า F

43,900 บาท
ทัวร์ภูฎาน (ML-B3-D) ภูฎาน-พาโร-ทิมพู-พูนาคา-ทักซัง 5 วัน (รวมขี่ม้า) สุวรรณภูมิ–พาโร–วัดคิชู ลาคัง-พาโรริงปูซอง-ทิมพู-ทิมพู–ตาชิโชซอง-สวนสัตว์-Memorial Chorten-ไปรษณีย์ภูฏาน พูนาคา-พูนาคา-พูนาคาซอง-วัดชิมิลาคัง-DochuLa Pass-พาโร-พาโร-ทักซัง (วัดถ้ำรังเสือ)-ชมตลาด-พาโร-

ทัวร์ภูฎาน เดินทาง 24,31 ม.ค. (43,900.-)
ทัวร์ภูฏาน เดินทาง 11,22 ก.พ. (43,900.-)
ทัวร์ภูฎาน เดินทาง 4,18,25 มี.ค. (สอบถาม)
ทัวร์ภูฎาน เดินทา 10,15 เม.ย. (สอบถาม)

37,900 บาท
ทัวร์ภูฎาน (ML-B3-B) ภูฏาน-ทักซัง เขารังเสือ 4 วัน 3 คืน (รวมค่าม้า) สุวรรณภูมิ–พาโร–ทิมพู-ตาชิโชซอง-National Memorial Chorten- ทิมพู–พาโร-พาโร-ทักซัง (วัดถ้ำรังเสือ)-พาโร-กรุงเทพฯ

ทัวร์ภูฎาน เดินทาง 22,29 ม.ค. (37,900.-)
ทัวร์ภูฏาน เดินทาง 12 ก.พ. 58  (37,900.-)
ทัวร์ภูฎาน เดินทาง 20,25 มี.ค. 58 (สอบถาม)
ทัวร์ภูฎาน เดินทาง 4,18 เม.ย. 58  (สอบถาม)

*ไม่แจกกระเป๋า *ไม่มีราคาเด็ก*

 

18,900 บาท
ฮ่องกง (ZE-CX) ฮ่องกง-ลันเตา-หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–นั่งกระเช้านองปิง-วัดโป่วหลิน-CITYGATE OUTLET-AVENUE OF STAR A SYMPHONY OF LIGHTS-วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดชิหลิน – พิเศษ!!

เดินทาง 10,24,31 ม.ค. 28 ก.พ. 58 (18,900.-)

19,900 บาท
ไต้หวัน (FJ-GE) TAIWAN AMAZING 4 D 2N กรุงเทพฯ-ไทเป -หนานโถว – วัดจงไถซานซื่อ– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง– ตลาดฟงเจี๋ย ไนท์มาเก็ต- เมืองไทเป–ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์ปะการังแดง–พิพิธภัณฑ์กู้ก

เดินทาง 8,15,22,29 ม.ค. 58 (19,900.-)
เดินทาง 5,12,26 ก.พ. 58 (19,900.-)
เดินทาง 5,12,19 มี.ค. 58 (19,900.-)

17,900 บาท
เกาหลีใต้ (ZE-XJ) PERFECT SKI IN KOREA 4D3N กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – (อินชอน) ประเทศเกาหลีใต้ – ชมโชว์สุดพิเศษ-DRUM CAT SHOW - พักสกีรีสอร์ท 1 คืน (เมืองคังวอนโด)- สนุกสุดเหวี่ยงกับการเล่นสกี บนลานสกีขนาดใหญ่ – โรงถ่ายละคร MBC DRAMIA-กิมจิสคูล + ใ

เดินทาง 18,20,21,25,26,27,28 ม.ค.(18,900.-)
เดินทาง 4,22,23,24 ม.ค. 58 (19,900.-)

18,900 บาท
เกาหลีใต้ (ZE-8B) OHO SNOW IN KOREA 5D3N กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -อินชอน – ประเทศเกาหลีใต้ – หมูบ้านฝรั่งเศส - เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง WINTER LOVE SONG – สักการะวัดวาวูจองซา – ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่-สนุกสุดเหวี่ยงที่ลานสกีขนาดใหญ่ -

เดินทาง  3,6,13,17,20,27 ม.ค. 58 (19,900.-)
เดินทาง  5,18,19,25,26 ม.ค. 58 (18,900.-)
เดินทาง  7,9,14,15,16,23,28,29,30 ม.ค. 58 (20,900.-)
 

48,900 บาท
ญี่ปุ่น (AL-TG) HONEY HOKKAIDO 6 DAYS 4 NIGHTS กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่– หมู่บ้านไอนุ–หุบเขานรกจิโกกุดานิ–โนโบริเบ็ทสึ–ชมทิวทัศน์ เขาโชวะ –สวนหมีโชวะซินซัง – ทะเลสาบโทยะ ออนเซ็น-โทยะ - โรงงานชอกโกแลต –ซัปโปโร – ที่ทำการรัฐบาลเก่า – ผ่าน

เดินทาง 21,28 ม.ค. (48,900.-)
เดินทาง 25 ก.พ. 11 มี.ค. (48,900.-)
เดินทาง 29 เม.ย. (50,900.-)

19,500 บาท
(AL-HX) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน กรุงเทพฯ –ฮ่องกง –เที่ยวเกาะลันเตา / Shopping City Gate / Shopping Nathan -ฮ่องกง  CITY TOUR (เขาวิคตอเรีย /อ่าวรีพลัสเบย์/โรงงานจิวเวอรี่)เซินเจิ้น / ชมโชว์ Splendid Of China / ช้อปปิ้ง Lowu C

เดินทาง 8,22 ม.ค. 5,26 ก.พ. 58 (18,900.-)
เดินทาง 5,12,19,26 มี.ค. 58 (20,500.-)

45,900 บาท
(ZG-TG) ICE & SNOW IN HOKKAIDO 6D 4N กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ-ชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ– นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน สวนหมีโชวะชินซัง – ทะเลสาบโทยะ – อาบน้ำแร่ -RUSUTSU SKI RESORT – โอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื

เดินทาง 22,28,30 ม.ค. 58 (43,900.-)
เดินทาง 1 ก.พ. 58 (54,900.-)
เดินทาง 18,22 ก.พ. (45,900.-)

61,900 บาท
อินเดีย (TM-TG) 4 สังเวชฯ+กาฏมัณฑุ 7 วัน กรุงเทพฯ – คยา - พุทธคยา– ราชคฤห์ - นาลันทา - พุทธคยา– พาราณสี - สารนาถ– กุสินารา– ลุมพินี-กาฐมัณฑุ– กรุงเทพฯ

เดินทาง 19 ม.ค. 18 ก.พ. 58 (61,900.-)
PACKAGE เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 63,900.- 
ห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 14,000.-

31,900 บาท
ญี่ปุ่น (ZG-JF) TOKYO SUPER SAVE 5 DAYS 3 NIGHTS กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ-นาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ ช็อปปิ้งแบรน์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ท่ามกลางธรรมชาติ + ท

เดินทาง 7,8,28 ม.ค. 58 (31,900.-)
เดินทาง 4,5,11,12,18,25,26 ก.พ. 58 (32,900.-)

39,888 บาท
อียิปต์ (PV-MS) EGYPT 5 DAY 2 NIGHT สนามบินสุวรรณภูมิ-กีซ่า – เมมฟิส – ซัคคาร่า-อเล็กซานเดรีย – กรุงไคโร – ล่องเรือแม่น้ำไนล์-ไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์– ตลาดข่าน เอลคาลิลี่-สนามบินสุวรรณภูมิ

เดินทาง 28 ม.ค.18,19 ก.พ. 4,25 มี.ค. (39,888.-)