อัตราการแลกเปลี่ยน
เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม **
38,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) Triple Ice Festival ชอบจุงเบย !!! 3 เทศกาลน้ำแข็ง 7 วัน 6 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน ด่านปะต้าหลิง (รวมกระเช้า)-หลงชิ่งเสีย-เทียนอันเหมิน-วังกู้กง-ศูนย์สมุนไพร-สามล้อหูถง-ร้านชา-กายกรรมปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น-เข้าชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย-ถนนจงยางต้าเ

เดินทาง 15 ม.ค. 29 ม.ค. 22 ก.พ. (38,999.-)
เดินทาง ตรุษจีน 8-14 ก.พ. (39,999-)
* ไม่มีราคาเด็ก * แจกกระเป๋า F

19,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-XW) ชิงเต่า-โรงเบียร์-ชิงเต่าไห่วาน 3 วัน 2 คืน (พัก 5 ดาว) ดอนเมือง-ชิงเต่า-สะพานจ้านเฉียว-บ้านข้าหลวงเก่า-เขาปลาเล็ก-ปาต้ากวน-สะพานชิงเต่าวาน-ถนนอาหาร-โรงเบียร์ชิงเต่า-เสี่ยวชิงเต่า-จัตุรัสอู่ซื่อ-ถนนไท่ตง-ดอนเมือง

เดินทาง ปีใหม่ 1-3 ม.ค. 59 (19,999.-) 
เดินทาง 15-17 ม.ค. 22-24 ม.ค. (18,999.-)
เดินทาง 19-21 ก.พ. 21-23 ก.พ. (18,999.-)
* ไม่มีราคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า

26,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG-NEW ROUTE) จิ่วไจ้โกว-ซงผิงโกว-หมีแพนด้า+โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6 วัน 5 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ-เฉิงตู-เม่าเสี้ยน-เม่าเสี้ยน-ซงผิงโกว-ชวนจูซื่อ-อุทยานจิ่วไจ้โกว (ใช้รถประจำอุทยาน)-โชว์ทิเบต-จิ่วไจ้โกว-เต๋อซี-เฉิงตู-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-เฉินตู-ศูนย์หมีแพนด้า-วัดเจ้าเจี๋ย-ช้อปปิ้งช

เดินทาง 15,22 ม.ค. 59 (26,999.-)
เดินทาง 2,23 ธ.ค. 58 (27,999.-)
เดินทาง 30 ธ.ค. 58 (36,900.-)

17,999 บาท
(ML-XW) นานกิง-อู๋ซิ-ซูโจว-เซี่ยงไฮ้-รถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน ดอนเมือง-นานกิง-อู๋ซิ-หลิงซานต้าฝอ-ซูโจว-วัดฉงหยวน-SKY SCREEN-ทำนบหลี่กง-ซูโจว-รถไฟความเร็วสูง-ร้านผ้าไหม-ร้านชา-สวนอวี้หยวน-ตลอดร้อยปี-หอไข่มุก-หุ่นขี้ผึ้ง-เซี่ยงไฮ้-ร้านหยก-ร้านยา-หาดไว่ทาน-รถไฟใต้น

เดินทาง 3 ธ.ค. 58 (17,999.-)
เดินทาง 26 ธ.ค. 58 (17,999.-)
เดินทาง ปีใหม่ 31 ธ.ค. (20,999.-)
** ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า

35,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) เจิ้งโจว-ไคเฟิง-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-เจิ้งโจว-สวนแม่น้ำเหลือง-เจิ้งโจว-ศาลไคเฟิง-เจดีย์เหล็ก-ศาลามังกร-ซินหมี่-ซินหมี่-เติ้งฟง-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-โชว์กังฟู-ลั่วหยาง-วัดถ้ำหลงเหมิน-ลั่วหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ซีอาน-สุสานทหารม้า

ทัวร์จีน เดินทาง 26 ธ.ค. (35,900.-)
* ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า * ไม่มีราคาเด็ก

17,999 บาท
Super Pro ปักกิ่ง-กำแพง-วังฤดูร้อน-หอฟ้า-หูถง-วัดลามะ-โชว์กังฟู 6 วัน 4 คืน (ML-CA810/809) สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ร้านนวดเท้ายาจีน-โชว์กังฟู-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-บัวหิมะ-ถนนคนเดินเฉียนเหมิน-ซื่อเม่าเทียนเจีย-หอฟ้า-ร้านผ้าไห

เดินทาง 7 ธ.ค. 58 (17,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า *ไม่มีราคาเด็ก

29,999 บาท
จี่หนาน-ไท่ซาน-ชวี่ฝู่ (บ้านเกิดขงจื้อ)-เผิงไหล (ตำนาน 8 เซียนข้ามสมุทร)-เยียนไถ-ชิงเต่า 6 วัน 4 คืน (ML-SC) สุวรรณภูมิ-จี่หนาน-บ่อน้ำเป้าทูฉวน-ชวี่ฝู่-คฤหาสน์ตระกูลข่ง-ป่าข่งหลิน-ศาลเจ้าข่งเมี่ยว-ไท่ซาน-ภูเขาไท่ซาน-เว่ยฝาง-พิพิธภัณฑ์ว่าว-เว๋ยฝ่าง-เผิงไหล-เผิงไหลเก๋อ-เยียนไถ-เยียนไถ-ชิงเต่า-จัตุรัส 54-ปาต้าก

เดินทาง 19 ก.พ. 59 (29,999.-)
เดินทาง 25 มี.ค. 59 (30,999.-)
เดินทาง 11,12 เม.ย. 59 (สอบถาม)
เดินทาง 19 พ.ค. 59 (31,999.-)

25,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) คุนหมิง-ต้าลี่-หมู่บ้านสี่โจว-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ฉู่สง- ฉู่สง-ต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-หมู่บ้านสี่โจว-เมืองเก่าต้าหลี่-ลี่เจียง-เมืองเก่าลี่เจียง- ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโดล่า)-โชว์จางอวี้โหมว-หมู่บ้านน้ำหยก-วัดยี่เฟิง-

ทัวร์จีน เดินทาง 27 พ.ย. (25,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 30 ธันวาคม (32,900.-)
**ไม่แจกกระเป๋า ** ไม่มีราคาเด็ก

32,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) แชงกรีล่า 3 กระเช้า 3 เมืองเก่า คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 8 วัน สุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-หมู่บ้านสี่โจว-โค้งแรกแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-จงเตี้ยน-เมืองเก่า-กระเช้าหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-ลี่เจียงเมืองเก่า-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโด

ทัวร์จีน เดินทาง 27 พ.ย. (32,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 3-10 ธันวาคม (32,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 26 ธันวาคม (36,900.-)

29,999 บาท
(TG-5ดาว-VIP-WIFI) จางเจียเจี้ย-เฟิงหวาง-โชว์ 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-ฉางซา-ฉางซา-เฟิงหวาง-ล่องเรือแม่น้ำถัว-บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน-เฟิงหวาง-จางเจียเจี้ย-ถ้ำมังกรเหลือง-นวดสมุนไพร-จางเจียเจี้ย–ภาพเขียนสิบลี้-เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงลิฟแก้ว)-สะพานหนึ่งในใต้หล้า-ลำธ

ทัวร์จีน เดินทาง 2 ธ.ค. (29,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 27 ธ.ค. (37,900.-)
* ไม่แจกกระเป๋า * ไม่มีราคาเด็ก

18,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) กุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน-ถ้ำมงกุฎ+2 โชว์ 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-กุ้ยหลิน-กุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน-สวนหยูซาน-โชว์ใหม่ DREAM LIKE LIJIANG-กุ้ยหลิน-ลี่เจียงวาน-หยั่งซั่ว-ล่องแม่น้ำหลีเจียง-ถนนฝรั่ง-หยั่งซั่ว-ยี่เจียงหยวน- วัดกวนอิม-เจดีย์เงินทอง-โชว์ MIRAGE

ทัวร์จีน เดินทาง 2,4 ธ.ค. (18,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 10,11,17,18,24 ธ.ค. (17,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง ปีใหม่ 30 ธ.ค. (19,999.-)
* ไม่แจกกระเป่า , ไม่มีราคาเด็ก

35,999 บาท
(ML-TG) 2 มหานคร เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง-จูเจียเจี่ยว-รถไฟความเร็วสูง-Golden Jaguar-ERA-กำแพงปะต้าหลิง 7 วัน 6 คืน สุวรรณภูมิ-เซี่ยงไฮ้-ไว่ทาน-รถไฟใต้น้ำ-GOLDEN JAGUAR -เซี่ยงไฮ้-ชาก้อน-วัดหลงหวา-จูเจียเจี่ยว-ร้านคริสตัล-กายกรรม ERA-เซี่ยงไฮ้-หอไข่มุก-หุ่นขี้ผึ้ง-ปักกิ่ง (รถไฟความเร็วสูง)-ปักกิ่ง-เทียนถาน-ประตูชัย

ทัวร์จีน เดินทาง 25 พ.ย.,1 ธ.ค. (35,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 27 ธ.ค. (38,900.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก แจกกระเป๋า F

15,900 บาท
ทัวร์เกาหลีใต้(ZG-XJ) SNOW WINTER IN KOREA 5 DAYS กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ประเทศเกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) – หมู่บ้านสวิตเซอร์แลนด์ EDELWEISS- ตามรอยซีรี่ย์ WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ - เล่นหิมะบนลานสกีขนาดใหญ่-รร.ซูวอน-ชิมสตรอเบอรี่สดๆจากไร่ - เ

ทัวร์เกาหลี เดินทาง 31 ม.ค. 1,2 ก.พ. (15,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 3,11,12,17 ก.พ. (16,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 24,25,26 ก.พ. (16,900.-)
ทัวร์เกาหลี
เดินทาง 4,5,10 ก.พ. (20,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 6,7,9,18,19 ก.พ. (19,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 13,14,15,16 ก.พ. (15,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 20,21,22,23,27,28 ก.พ. (15,900.-)
 

55,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น(MW-TG) Kyushu Highlight 6D 4N กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – เบ๊บปุ -ยูฟูอิน – อะโสะ -คุมาโมโต้ -ฟุคุโอกะ-กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 29 ธ.ค.-3 ม.ค.16 (55,900.-)

55,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น (MW-TG) Amazing Nature & Nagasaki Special 6D 4N กรุงเทพฯ-ฟุคุโอกะ – คุโรคาวะ – อะโสะ-คุมาโมโต้ – นางาซากิ -ฟุคุโอกะ-กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 29 ธ.ค.-3 ม.ค.16 (55,900.-)

47,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น (MW-TG) New Year Shopping Special 6D 4N กรุงเทพฯ-ฟุคุโอกะ – คุมาโมโต้-นางาซากิ-ฟุคุโอกะ -กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 29 ธ.ค.-3 ม.ค. (47,900.-)

58,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น (MW-TG) Best of Kyushu 6D 4N กรุงเทพฯ -ฟุคุโอกะ – เฮ้าส์เทนบอช -คุมาโมโต้ - อะโสะ – เบ๊ปปุ-ฟุคุโอกะ-กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 29 ธ.ค.-3 ม.ค.16 (58,900.-)

118,000 บาท
ทัวร์ฟินแลนด์ (DS-AY) FINLAND ADVENTURE 8 D กรุงเทพฯ - กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) -เฮลซิงกิ - เมืองปอร์โว - อิวาโล่ - แคสสลอตทาเน่น - GLASS IGOOS พักบ้านหลังคากระจกอิกลู -แคสสลอตทาเน่น - โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาครอส - ขี่กวางเรนเดียร์ -เคมิ -ขับ

EUR45
เดิ
นทาง 8 ก.พ../ 7 มี.ค.59 (118,000.-)
ดินทาง 8,10 เม.ย.59 (128,000.-)

29,992 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น (OG-HB) HOKKAIDO 5D 3N สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินชิโตเซ่-หุขเขานรกจิโกกุดานิ-ภูเขาไฟโชวะ-ฟาร์มหมีสี-น้ำตาล-ทะเลสาบโทยะ-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ-โอตารุ – คลองโอตารุ–ลานสกี - หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – ตึกรัฐบาลเก่า-ทานุกิโคจิ-อิสร

ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 20,27 ธ.ค. (29,992.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 3,10,17,24,31 ม.ค. (29,992.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 7 ก.พ. (39,993.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 14,21,28 ก.พ. (29,992.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 6,13,20,27 มี.ค. (29,992.-)

13,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน (FJ-XW) TAIWAN SUPER SALE 5D 3N กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง -สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง –หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดจงไถซานซื่อ– วัดเหวินหวู่–ชิมชาอู่หลง-เมืองไทเป -ศูนย์ปะการังแดง– ร้านขนมพายสับปะร

เดินทาง 9 ธ.ค. 58 (14,900.-)
เดินทาง 16,23 ธ.ค. 58 (13,900.-)
ดินทาง 6,13,20,27 ม.ค. 58 (13,900.-)
เดินทาง 3 ก.พ. 58 (13,900.-)

19,900 บาท
ทัวร์เกาหลีใต้ (JN-7C) CLASSIC NO1 KOREA 5 D สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติอินชอน-ภูเขาจูบกัน-(Daedunsan Mountain)-สะพานคู่รัก-“ ฮันสไตล์ฮันจี ฮันบก ฮันชิ-เมืองเจินจู (Jeonju)-หมู่บ้านพื้นเมืองฮันนก-สกีสโนว์ที่สกีรีสอร์ท- สวนกรีนเฮาส์สตรอเบอร

เดินทาง 2,9,16,23 ธ.ค. (21,900.-)
เดินทาง 3,4 ธ.ค. (22,900.-)
เดินทาง 12,19,26 ธ.ค. (21,900.-)
เดินทาง 27 ธ.ค. (24,900.-) / 28,31 ธ.ค. (25,900.-)
เดินทาง 29,30 ธ.ค. (27,900.-) / 2,6 ม.ค. (20,900.-)
เดินทาง 9,13,16,20,23,27,30 ม.ค. (19,900.-)
เดินทาง 3,6,10,13,17,20,24,27 ก.พ. (19,900.-)
เดินทาง 18,19 ก.พ. (21,900.-)
เดินทาง 2,5,9,12,16 มี.ค.19,23,26,30 มี.ค. (20,900.-)

18,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง (ZG-EK) ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Avenue of Star – A Symphony of Lights-นั่งกระเช้านองปิง-วัดโป่วหลิน-CiTYGATE OUTLET– ดิสนีย์แลนด์-นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกง-ช้อปปิ้งจิมซ่าจุ่ย-ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 10,11 ธ.ค  (20,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 12 ธ.ค  (19,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง  24 ธ.ค  (22,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง  25,26 ธ.ค  (23,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง  30 ธ.ค  (25,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง  1,2 ม.ค.59  (24,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง  15,22,29 ม.ค.59  (19,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง  20 ก.พ.59  (20,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง  26 ก.พ.4,11,17 มี.ค. 59  (19,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง  24,25,26,31 มี.ค. 59  (20,900.-)