อัตราการแลกเปลี่ยน
เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม **
19,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) ปักกิ่ง-สุสาน 13 กษัตริย์-วัดลามะ 6 วัน 4 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ร้านนวดเท้ายาจีน-กายกรรมปักกิ่ง-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน- สุสาน 13 กษัตริย์-บัวหิมะ-ปักกิ่ง–สะพานมาร์โคโปโล-วัดลามะ-ผ้าไหม-หอฟ้าเทียนถาน-THE PLACE-อว

เดินทาง 29 มี.ค. (19,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

22,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวาง-เกาะส้ม-โชว์จิ้งจอกขาว 7 วัน 6 คืน กรุงเทพฯ–ฉางซา–เมืองโบราณเฟิ่งหวาง-เฟิ่งหวาง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง–บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน–จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน–ทางเดินกระจก-ประตูสวรรค์–ภาพวาดทราย-โชว์นางจิ้งจอกขาว-ภาพเขียน 10 ลี้-ร้านหย

เดินทาง 26 ก.พ. 59 (22,999.-)
* ไม่แจกกระเป๋า* ไม่มีราคาเด็ก

34,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) เจิ้งโจว-ไคเฟิง-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ซีอาน-ต้าหมิงกง 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-เจิ้งโจว-ตลาด 27-เจิ้งโจว-ศาลไคเฟิง-เจดีย์เหล็ก-ศาลามังกร-ซินหมี่-ซินหมี่-เติ้งฟง-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-โชว์กังฟู-ลั่วหยาง-วัดถ้ำหลงเหมิน-ลั่วหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ซีอาน-สุสานทหารม้า-ตลาดอิส

เดินทงา 28 ก.พ. 6 มี.ค. (34,900.-)
* ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า * ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก

19,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA810) ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-วังฤดูร้อน-หอฟ้าสามล้อหูถง-วัดลามะ-โชว์กังฟู 6 วัน 4 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ร้านนวดเท้ายาจีน-โชว์กังฟู-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-บัวหิมะ-ถนนคนเดินเฉียนเหมิน-ซื่อเม่าเทียนเจีย-หอฟ้า-ร้านผ้าไหม-ชิมชา-

เดินทาง 19,20 มี.ค. 59 (19,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า *ไม่มีราคาเด็ก

38,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) Triple Ice Festival ชอบจุงเบย !!! 3 เทศกาลน้ำแข็ง 7 วัน 5 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน ด่านปะต้าหลิง (รวมกระเช้า)-หลงชิ่งเสีย-เทียนอันเหมิน-วังกู้กง-ศูนย์สมุนไพร-สามล้อหูถง-ร้านชา-กายกรรมปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น-เข้าชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย-ถนนจงยางต้าเ

เดินทาง 22 ก.พ. (38,999.-)

* ไม่มีราคาเด็ก * แจกกระเป๋า F

29,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) ต้าจู๋-ฝูหยง-เขานางฟ้า-หลุมบ่อฟ้า-ฉงชิ่ง 5 วัน 4 คืน สุวรรณภูมิ–ฉงชิ่ง-ฉือชีโค่ว-อู๋หลง-อู่หลง-เขานางฟ้า-สะพานสวรรค์-หลุมบ่อฟ้า-อู่หลง-ถ้ำฝูหรง-ฉุงชิ่ง-หงหยาต้ง-ฉุงชิ่ง-ต้าจู๋-เป๋าติ่งซาน-ฉงชิ่ง-ฉงชิ่ง-ศาลาประชาคม-เจี่ยฟ่างเปย-สุวรรณภูมิ

เดินทาง 9,19 ก.พ. (30,999.-)
เดินทาง 12,19,26 มี.ค. (29,999.-)
** ค่าบริการยังไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน ทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน หัวหน้าทัวร์ 50 หยวน
** ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก
** รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

27,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG-NEW ROUTE) จิ่วไจ้โกว-ซงผิงโกว-หมีแพนด้า+โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6 วัน 5 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ-เฉิงตู-เม่าเสี้ยน-เม่าเสี้ยน-ซงผิงโกว-ชวนจูซื่อ-อุทยานจิ่วไจ้โกว (ใช้รถประจำอุทยาน)-โชว์ทิเบต-จิ่วไจ้โกว-เต๋อซี-เฉิงตู-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-เฉินตู-ศูนย์หมีแพนด้า-วัดเจ้าเจี๋ย-ช้อปปิ้งช

เดินทาง 19 ก.พ. 16,23,30 มี.ค. (27,999.-)

29,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-SC) จี่หนาน-ไท่ซาน-ชวี่ฝู่ (บ้านเกิดขงจื้อ)-เผิงไหล (ตำนาน 8 เซียนข้ามสมุทร)-เยียนไถ-ชิงเต่า 6 วัน 4 คืน สุวรรณภูมิ-จี่หนาน-บ่อน้ำเป้าทูฉวน-ชวี่ฝู่-คฤหาสน์ตระกูลข่ง-ป่าข่งหลิน-ศาลเจ้าข่งเมี่ยว-ไท่ซาน-ภูเขาไท่ซาน-เว่ยฝาง-พิพิธภัณฑ์ว่าว-เว๋ยฝ่าง-เผิงไหล-เผิงไหลเก๋อ-เยียนไถ-เยียนไถ-ชิงเต่า-จัตุรัส 54-ปาต้าก

เดินทาง 25 มี.ค. 59 (29,999.-)

25,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) คุนหมิง-ต้าลี่-หมู่บ้านสี่โจว-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ฉู่สง- ฉู่สง-ต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-หมู่บ้านสี่โจว-เมืองเก่าต้าหลี่-ลี่เจียง-เมืองเก่าลี่เจียง- ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโดล่า)-โชว์จางอวี้โหมว-หมู่บ้านน้ำหยก-วัดยี่เฟิง-

ทัวร์จีน เดินทาง 19 ก.พ.11,18,25,30 มี.ค. (25,999.-)
**ไม่แจกกระเป๋า ** ไม่มีราคาเด็ก

33,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) แชงกรีล่า 3 กระเช้า 3 เมืองเก่า คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 8 วัน สุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-หมู่บ้านสี่โจว-โค้งแรกแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-จงเตี้ยน-เมืองเก่า-กระเช้าหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-ลี่เจียงเมืองเก่า-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโด

ทัวร์จีน เดินทาง 20 ก.พ. (33,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 19,26 มี.ค. (33,999.-)

16,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) กุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน-ถ้ำมงกุฎ+2 โชว์ 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-กุ้ยหลิน-กุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน-สวนหยูซาน-โชว์ใหม่ DREAM LIKE LIJIANG-กุ้ยหลิน-ลี่เจียงวาน-หยั่งซั่ว-ล่องแม่น้ำหลีเจียง-ถนนฝรั่ง-หยั่งซั่ว-ยี่เจียงหยวน- วัดกวนอิม-เจดีย์เงินทอง-โชว์ MIRAGE

ทัวร์จีน เดินทาง 4,16 มี.ค. (16,999.-)
* ไม่แจกกระเป่า , ไม่มีราคาเด็ก

35,999 บาท
(ML-TG) 2 มหานคร เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง-จูเจียเจี่ยว-รถไฟความเร็วสูง-Golden Jaguar-ERA-กำแพงปะต้าหลิง 7 วัน 6 คืน สุวรรณภูมิ-เซี่ยงไฮ้-ไว่ทาน-รถไฟใต้น้ำ-GOLDEN JAGUAR -เซี่ยงไฮ้-ชาก้อน-วัดหลงหวา-จูเจียเจี่ยว-ร้านคริสตัล-กายกรรม ERA-เซี่ยงไฮ้-หอไข่มุก-หุ่นขี้ผึ้ง-ปักกิ่ง (รถไฟความเร็วสูง)-ปักกิ่ง-เทียนถาน-ประตูชัย

ทัวร์จีน เดินทาง 19 ก.พ. 11,18,30 มี.ค. (35,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก แจกกระเป๋า F

14,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน (ML-XW) ซากุระ-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไทเป-เหย่หลิว-จิ่วเฟิ่น 5 วัน 3 คืน ดอนเมือง-นัดพบ-ไทเป-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดจงไถซาน-วัดเหวินอู่-ชิมชาอูหลง-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต-ไทเป-GERMANIUM-ชิมพายสับปะรด-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-พิพิธภั

เดินทาง PRO 20,27 มี.ค. (16,900.- 14,999.-)
** ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า

19,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน (ML-XW) ซากุระ-อาลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไทเปไทจง-เหย่หลิว-จิ่วเฟิ่น 6 วัน 4 คืน ดอนเมือง-นัดพบ-ไทเป-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดจงไถซาน-วัดเหวินอู่-ชิมชาอูหลง-เจียอี้-เจี้ยอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ฟงเจี้ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-GERMANIUM-ชิมพายสับปะรด

เดินทาง PRO 19 มี.ค. (22,900.- 19,999.-)
เดินทาง PRO 23 เม.ย. (24,900.- 20,999.-)
เดินทาง สงกรานต์ 13-18 เม.ย. (28,999.-)
** ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า

15,900 บาท
ทัวร์เกาหลีใต้ (G-5ICNXJ) Romantic Spring-A 5 วัน กรุงเทพ - อินชอน-หมู่บ้านสวิตเซอร์แลนด์ Edelweiss - เกาะนามิ – Ansan Starlight Village-ไร่สตอเบอรี่-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ศูนย์โสม-Cosmetic Shop- Trick EyeMuseum&Ice Museum -ตลาดทงแดมุน-บลูเฮ้าส์ – พระ

ICN-XJ05
เดินทาง
5 มี.ค. (15,900.-)
เดินทาง 12,15,17,18 มี.ค. (15,900.-)
เดินทาง 22,23,24,25,26 มี.ค. (17,900.-)
เดินทาง 29,30 มี.ค. (18,900.-)

29,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น(G-4KIXXJ)SUPER PRO TAKAYAMA-OSAKA BLOSSOM 5 วัน กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ-โอซาก้า – เมืองเกียวโต – วัดกินคะคุจิ [วัดเงิน] – วัดคิโยมิสึ -ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ – เมืองนาโงย่า-เมืองทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า -ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – หมู่บ้

XJ-MAR-APR
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 24 มี.ค. (32,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 5,7 เม.ย. (36,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 19,20,21,22 เม.ย. (33,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 26,27 เม.ย. (33,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 28,29,30 เม.ย. (34,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 1,2,3,4 พ.ค. (34,900.-)

16,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง (G-2HKGHX) ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping 3 วัน กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง-City Gate Outlet-ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – วัดชีหลิน – ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ตฮ่องกง – วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – ช้อปปิ้งถนนนาธาน – กรุงเทพฯ

HKG-HX06
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 26 ก.พ. (16,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 18 มี.ค.8 เม.ย. (16,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 22 เม.ย. (17,900.-)
 

59,900 บาท
ทัวร์ยุโรป (G-3VIEBR) ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี 9 วัน กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก-ฮัลสตัท - อินส์บรูค-ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์-มิวนิค – คาร์โลวี วารี – ปร๊าก-ปราสาทปร๊าก – กรุงบราติสลาว่า-บราติสลาว่า

VIE-BR001
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 12 เม.ย. (69,900.-)
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 31 พ.ค. 21 มิ.ย. (59,900.-)

55,900 บาท
ทัวร์ยุโรป (G-3AMSBR) เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7 วัน กรุงเทพฯ – อัมสเตอดัม-หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – โคโลญ-ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - แฟรงก์เฟิร์ต-ไฮเดลเบิร์ก – ลักเซมเบิร์ก-บรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาซ-บรัสเซลส์ – อัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแ

AMS-BR002
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 9 เม.ย. (69,900.-)
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 28,30 เม.ย. (65,900.-)
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 19 พ.ค. 4,25 มิ.ย. (59,900.-)

59,900 บาท
ทัวร์ยุโรป (G-3LISEK) โปรตุเกส-สเปน 8 วัน 5 คืน กรุงเทพฯ- ดูไบ – ลิสบอน-แหลมโรกา - ซินทรา – ฟาติมา – โกอิมบรา-ปอร์โต้ – ซาลามังกา-เซอโกเบีย – เอาท์เลท – มาดริด-โทเลโด – พลาซ่า มายอร์ – ชมโชว์ระบำฟลามินโก้-มาดริด – ดูไบ – กรุงเทพฯ

LIS-EK003
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 5,10,11 เม.ย. (69,900.-)
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 5,19 พ.ค.2,16 มิ.ย. 59 (59,900.-)

61,900 บาท
ทัวร์นิวซีแลนด์ (BW-TG) New Zealand North Island 6 D กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์-สะพานฮาร์เบอร์ – ย่านควีนส์ สตรีท ช้อปปิ้ง - นั่งเรือข้ามฝากไปที่เดวอนฟอร์ต-อ็อคแลนด์ – มาตามาตา ชมหมู่บ้านชาวฮอบบิต และฟาร์ม - โรโตรัว - ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี – การแสด

ทัวร์นิวซีแลนด์  เดินทาง 17,24 มี.ค.59 (61,900.-)