อัตราการแลกเปลี่ยน
เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม **
27,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ-DLX) กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยังซั่ว-ถ้ำมงกุฏ+3 โชว์ 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-สันหลังมังกร-เย้าแดง-นวดสมุนไพร-DREAM LIKE LIJIANG-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-ร้านเยื่อไผ่-หยังซัว-ล่องสั้นลี่เจียง-โชว์แม่น้ำ จางอวี้โหมว-หยังซั่ว-กุ้ยหลิน-เมืองโบราณต้าชวี่-ร้านหยก-ถ้ำ

เดินทาง สงกรานต์ 10-15 เม.ย. (27,900.-)
** ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก
** INFANT ไม่มีที่นั่ง 6,500 บาท

21,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA)ปักกิ่ง+เทียนสิน-มาดามทูสโซ+2 โชว์ 6 วัน 4 คืน พัก 5 ดาว ไม่แขวนป้าย สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง–เทียนสิน-ถนนวัฒนธรรม-ศาลหม่าโจ้ว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ้าไหม-THE PLACE -ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ร้านนวดเท้ายาจีน-กายกรรมปักกิ่ง-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-บัวหิมะ-สุสาน 13

ทัวร์จีน เดินทาง 30 เม.ย. (24,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 15,22,29 พ.ค. (21,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 12,19,26 มิ.ย. (21,999.-)

20,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-CA) ปักกิ่ง-กระเช้าปะต้าหลิง-มาลีลีลา-มาดามทูสโซ 5 วัน 4 คืน (2 โชว์) สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ร้านนวดเท้ายาจีน-มาลีลีลา-กายกรรมปักกิ่ง-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน (ปะต้าหลิง)-พิพิธภัณฑ์ 3D LIVE TANK บัวหิมะ-โชว์กังฟูเส้าหลิน-อวี้เหอหยวน-ไข่มุก-ร้

เดินทาง 1 พ.ค. (23,999.-)
เดินทาง 15,22,29 พ.ค. (20,999.-)
เดินทาง 12, 19 มิ.ย. (20,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

29,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ซูโจว-อู๋ซี-ถงหลี่ 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หลิงซานต้าฝอ (รวมรถ) –ไข่มุก-ซูโจว-วัดฉงหยวน -ทำนบหลี่กง-ถงหลี่-หังโจว-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณ-ซีหู-วัดจี้กง-เซี่ยงไฮ้-ตลาดเถาเป่า-ERA-ไว่ทาน-ถนนนานกิง-อุโมงค์ใต้น้ำ-หอไข่มุก-

เดินทาง 1-6 พ.ค. 58 (29,999.-)
* ทัวร์ไม่มีราคาเด็ก แจกกระเป๋า F

38,900 บาท
(ML-TG-พัก 5 ดาว) เซี่ยงไฮ้..ไม่ย้ายบ้าน 6 วัน 4 คืน (อาหารเมนู) นัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ-สุวรรณภูมิ–เซี่ยงไฮ้-เวนีสโจวจวง-ซินเทียนตี้-เซี่ยงไฮ้-ซูโจว-วัดฉงหยวน-สวนโอหยวน-วัดซีหยวน-รถไฟความเร็วสูง-แม่น้ำหวงผู่-สวนยี่หยวน-ไว่ทาน-รถไฟใต้น้ำ-หอไข่มุก-หุ่นขี้ผึ้ง-กายกรรม

ทัวร์จีน สงกรานต์ 11-16 เม.ย. (38,900.-)
* ทัวร์ไม่มีราคาเด็ก แจกกระเป๋า E

29,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) Super Pro (3 กระเช้า) คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า 8 วัน สุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-หมู่บ้านสี่โจว-โค้งแรกแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-จงเตี้ยน (แชงการีล่า)-เมืองเก่า-กระเช้าหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-ลี่เจียงเมืองเก่า-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมั

ทัวร์จีน เดินทาง สงกรานต์ 11 เม.ย. (39,999.-) * รับได้
ทัวร์จีน เดินทา20 มิ.ย. 25 ก.ค. (29,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 9 ส.ค. (30,999.-)
**ไม่แจกกระเป๋า **ไม่มีราคาเด็ก

22,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ฉู่สง-ฉู่สง-ต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-หมู่บ้านสี่โจว-เมืองเก่าต้าหลี่-ลี่เจียง-เมืองเก่าลี่เจียง-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโดล่า)-โชว์จางอวี้โหมว-หมู่บ้านน้ำหยก-วัดยี่เฟิง-เม

ทัวร์จีน เดินทาง 21 เม.ย. 1 พ.ค.  (24,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 22 พ.ค.1 ก.ค. 8 ส.ค. (23,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 12,19 มิ.ย. 29 ก.ค. (22,999.-)
*ไม่แจกกระเป๋า ** ไม่มีราคาเด็ก

16,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-E3-B) กุ้ยหลิน-ถ้ำเงิน-เขาฝูโบว-เขาเตี๋ยฉ่าย-เหยาซาน-โชว์ดรีม 6 วัน 5 คืน สนามบินดอนเมือง-กุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน-ร้านเยื่อไผ่-โชว์ DREAM LIKE LIJIANG-กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง (ขึ้นเขา)-เมืองลับแล-หยังซั่ว-ถนนฝรั่ง-หยังซัว-อ่าวลี่เจียงวาน+ถ้ำเทียนกง-ดูนกจับปลา-ถ้ำเงิน-หยังซั่ว-ล

ทัวร์จีน เดินทาง 17,24,29 เม.ย. (18,900.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 15 เม.ย. (19,900.-)
ทัวร์จีน วันแรงงาน (หยุด 5 วัน) 1-6 พ.ค. (20,900.-)
** ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก / INFANT ไม่มีที่นั่ง 6,500 บาท

15,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-E3-A) กุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน-โชว์ดรีม 5 วัน 4 คืน ดอนเมือง-กุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน-โชว์ DREAM LIKE LIJIANG-กุ้ยหลิน-ล่องเรือสามภู-ถ้ำพระงาม-ผ้าไหม-หยังซั่ว-ถนนฝรั่ง-หยังซัว-ล่องแม่น้ำลี่เจียง (ล่องสั้น)-ลี่เจียงวาน+ถ้ำเทียนกง- กุ้ยหลิน-เจดีย์เงินทอง(

ทัวร์จีน เดินทาง 20,27 เม.ย. (15,900.-) * มี 1 ที่
** ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก   / INFANT ไม่มีที่นั่ง 6,500 บาท

28,999 บาท
(TG-5ดาว-VIP-WIFI) จางเจียเจี้ย-เฟิงหวาง-โชว์ 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-ฉางซา-ฉางซา-เฟิงหวาง-ล่องเรือแม่น้ำถัว-บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน-เฟิงหวาง-จางเจียเจี้ย-ถ้ำมังกรเหลือง-นวดสมุนไพร-จางเจียเจี้ย–ภาพเขียนสิบลี้-เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงลิฟแก้ว)-สะพานหนึ่งในใต้หล้า-ลำธ

ทัวร์จีน เดินทาง 2 พ.ค. 7 ส.ค. (29,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 27 พ.ค. 12 มิ.ย. 31 ก.ค. (28,999.-)

34,900 บาท
ทัวร์จีน (CZ) เจิ้งโจว-ไคเฟิง-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-เจิ้งโจว-สวนแม่น้ำเหลือง-เจิ้งโจว-ศาลไคเฟิง-เจดีย์เหล็ก-ศาลามังกร-ซินหมี่-ซินหมี่-เติ้งฟง-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-โชว์กังฟู-ลั่วหยาง-วัดถ้ำหลงเหมิน-ลั่วหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ซีอาน-สุสานทหารม้า

ทัวร์จีน เดินทาง 26 เม.ย. 10 พ.ค. (34,900.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 24 พ.ค. 7,21 มิ.ย. (34,900.-)
* ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า * ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก

34,999 บาท
(ML-TG) 2 มหานคร เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง-จูเจียเจี่ยว-รถไฟความเร็วสูง-Golden Jaguar-ERA-กำแพงปะต้าหลิง 7 วัน 6 คืน สุวรรณภูมิ-เซี่ยงไฮ้-ไว่ทาน-รถไฟใต้น้ำ-GOLDEN JAGUAR -เซี่ยงไฮ้-ชาก้อน-วัดหลงหวา-จูเจียเจี่ยว-ร้านคริสตัล-กายกรรม ERA-เซี่ยงไฮ้-หอไข่มุก-หุ่นขี้ผึ้ง-ปักกิ่ง (รถไฟความเร็วสูง)-ปักกิ่ง-เทียนถาน-ประตูชัย

ทัวร์จีน เดินทาง 1 พ.ค. (36,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 22 พ.ค. (35,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 19 มิ.ย. 25 ก.ค. 8 ส.ค. (34,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก แจกกระเป๋า F

15,900 บาท
ทัวร์เกาหลีใต้ COLORFUL IN KOREA 5D 3N กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – ONE MOUNT (SNOW PARK) - เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์-โซลทาวเวอร์ ชมวิวกรุงโซล – โชว์สุดพิเศษ DRUM CAT SHOW – โรงแรมในโซล-โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮัน

(Z-XW)
ทัวร์เกาหลี
เดินทาง 9,16,13,30,31 พ.ค. (16,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 28 พ.ค. (17,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 1,2,6,7,8,9 มิ.ย. (15,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 3,4,5 มิ.ย. (16,900.-)
ทัวร์เกาหลี
เดินทาง 10,11,12,17,18,19 มิ.ย.(16,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 20,21,22,23 มิ.ย. (15,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 24,25,26 มิ.ย. (16,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 27,28,29 มิ.ย. (15,900.-)

16,900 บาท
ทัวร์เกาหลีใต้ HELLO SUMMER IN KOREA 5D 3N กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – ONE MOUNT (SNOW PARK) - เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์-โซลทาวเวอร์ ชมวิวกรุงโซล – โชว์สุดพิเศษ DRUM CAT SHOW – โรงแรมในโซล-โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮัน

(Z-XJ)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 28,29 พ.ค. (19,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 4,7,8,13 พ.ค. (17,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 14,15,20,21,22,27 พ.ค. (17,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทา 5,9,10,11 พ.ค. (16,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 16,17,18,19 พ.ค. (16,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 23,24,25,26 พ.ค. (16,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 30 พ.ค. (18,900.-)

149,900 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน12 วัน 10 คืน กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – โคเปนเฮเก้น -โคเปนเฮเก้น – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุเกฟิออน – เรือ DFDS-ออสโล – กอล – เบอร์เก้น- เบอร์เก้น – วอส – รถไฟสายฟลัม – กู๊ดวานเก้น – เกโล่-เกโล่ – ออสโล- ออสโล – คาลสตัท

(G-CPHAY)
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
เดินทาง 7 ก.ค./ 2 ส.ค. (149,900.-)

37,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น GOOD MORNING TOKYO [ฟูจิ-โตเกียว] 5 วัน 4 คืน กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ – เมืองนาริตะ-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก – อาบน้ำแร่-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ- เมืองโตเกี

(G-NRTTG)
ทัวร์ญี่ปุ่น
เดินทาง 15 เม.ย. (39,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 16,17 เม.ย. (37,900.-)

29,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FINVER 5D3N กรุงเทพฯ– สนามบินชิโตเซะ-สนามบินชิโตเซะ– โดราเอม่อนสกายพาร์ค – เมืองคามิคาวะ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง– เมืองโซอุนเคียว– แช่น้ำแร่-น้ำตกกิงกะ– น้ำตกริวเซ–เมืองโอตารุ–คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอ

(G-CTSXJ)
ทัวร์ญี่ปุ่น
เดินทาง 13,20,27 พ.ค. (29,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 3,10,17,24 มิ.ย. (29,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 1,2,3 ก.ค. (29,900.-)

33,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น FRESHLY KYUSHU 5D3N กรุงเทพฯ – สนามบินฟุคุโอกะ-สนามฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – เมืองเบปปุอาบน้ำแร่-ชมบ่อน้ำจิโงคุเมงุริ – เมืองคุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้-เมืองนางาซากิ – อะตอมมิคบอมบ์ – สวนสันติภาพ-เมือ

(G-FUK3K)
ทัวร์ญี่ปุ่น
เดินทาง 9,14 เม.ย. (37,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่นดินทาง 12,13 เม.ย. (42,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 26 เม.ย. (33,900.-)

15,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-นองปิง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4วัน 3คืน กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet – เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา-ถนนคู่รัก The Lover’s Road – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม

(ZG-CX)
ทัวร์ฮ่องกง
เดินทาง 16,21,23 พ.ค. (16,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 4,6,11,13,18 มิ.ย. (15,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 20,25,27 มิ.ย. (15,900.-)

119,900 บาท
ทัวร์ยุโรป อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน กรุงเทพฯ- กรุงเทพฯ – โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่- ปิซ่า- ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์ - เมสเตร้-เมสเตร้ – เกาะเวนิส - อินเทอลาเก้น-ยอดเขาจูงเฟรา - ลูเซิร์น- สตราสบูร์ก – รถ

FCO-TG001
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 16,18,23, เม.ย. (119,900.-)
ทัวร์ยุโรป
เดินทาง 25 เม.ย. / 7 พ.ค. (119,900.-)

75,900 บาท
ทัวร์ยุโรป(G-EK) อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-เช็ก-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน กรุงเทพฯ- ดูไบ–มิลาน–ดูโอโม่มิลาน–อินเทอร์ลาเคน-กรินเดอวาลด์–จุงเฟรา –ลูเซิร์น-เบรเกนซ์–มิวนิค-คาร์โลวี วารี-ปราก-ปราสาทปราก-สโลวัก-บราติสลาวา-Outlet-บูดาเปสต์-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-บูดาเปสต์ – เวียนนา-

MXP-EK005
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 23,29 เม.ย. (75,900.-)
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 10 เม.ย. (85,900.-)
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 3,6,20,27 พ.ค. (69,900.-)
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 10,17,25 มิ.ย./ 1 ก.ค. (69,900.-)

75,900 บาท
ทัวร์ยุโรป อิตาลี (มิลาน)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน กรุงเทพฯ - ดูไบ – มิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – อินเทอร์ลาเคน – กรินเดอร์วาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา-ลูเซิร์น - ดิจอง – ปารีส-พระราชวังแวร์ซายส์ – ช้อปปิ้ง-ปารีส – หอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุช - กรุงบรัสเซล

MXP-EK002
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 4,6,28 พ.ค. (75,900.-)
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 10,24 มิ.ย (75,900)

15,900 บาท
พม่า (MX-DD) พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ่คะวาย (ตักบาตรพระสงฆ์ 500 กว่ารูป) – พระธาตุมุเตา (เจดีย์ชเวมอดอร์)พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถ ขึ้น-ลง เขาพระธาตุอินทร์แขวน)-พระธาตุอินทร์แขวน–วัด

ทัวร์พม่า เดินทาง 3,16,30 เม.ย. (15,900.-)
ทัวร์พม่า เดินทาง 4,14 เม.ย.(16,900.-)
ทัวร์พม่า เดินทาง 12 เม.ย. (17,500.-)
ทัวร์พม่า เดินทาง 24 เม.ย./8,15,22 พ.ค. (14,900.-)
ทัวร์พม่า เดินทาง 1,30 พ.ค. 29,30 ก.ค. (16,900.-)
ทัวร์พม่า เดินทาง 8,15,22 พ.ค. (14,900.-)
ทัวร์พม่า เดินทาง 5,12,19,26 มิ.ย. (14,900.-)
ทัวร์พม่า เดินทาง  3,10,17 ก.ค. (14,900.-)
ทัวร์พม่า เดินทาง 13,14,21,28 ส.ค. (14,900.-)
ทัวร์พม่า เดินทาง 11,25 ก.ย.(14,900.-)
ทัวร์พม่า เดินทาง 1,2,8,9,16 ต.ค. (14,900.-)
ทัวร์พม่า เดินทาง 22,23 ต.ค. (16,900.-)

19,900 บาท
ไต้หวัน TAIWAN AMAZING 4 D 2N กรุงเทพฯ-ไทเป -หนานโถว – วัดจงไถซานซื่อ– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง– ตลาดฟงเจี๋ย ไนท์มาเก็ต- เมืองไทเป–ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์ปะการังแดง–พิพิธภัณฑ์กู้ก

(FJ-GE)
ทัวร์ไต้หวัน เดินทาง 1,2,8,15,22,28 พ.ค. (19,900.-)
ทัวร์ไต้หวัน เดินทาง 4,11,18,25 มิ.ย. (19,900.-)
ทัวร์ไต้หวัน เดินทาง 3,17 ก.ค. 7,9 ส.ค. (19,900.-)