อัตราการแลกเปลี่ยน
เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ** เมอร์รี่แลนด์ฯ ทัวร์จีน - ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉินเต๋อ ทัวร์จิ่วไจ้โกว ทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กวางเจา ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ยูนนาน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์แชงการีล่า ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว // ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด ทัวร์จีนราคาถูกที่สุด // ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ ทัวร์จีนปีใหม่ // ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ ทัวร์ฮาร์บิ้นปีใหม่ // ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ภูฏาน // ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม ทัวร์อินเดีย ทัวร์ยุโรป คุณภาพดี บริการเยี่ยม **
39,999 บาท
(TG-E-Super Save) จิ่วไจ้โกว-หมีแพนด้า-2 โชว์ 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ–เฉิงตู-หมีแพนด้า-ตูเจียงเยี่ยน-ตูเจียงเยี่ยน-เตี๋ยซีไห่เจิน-จิ่วไจ้โกว-โชว์ทิเบต-จิ่วไจ้โกว (รวมรถเวียนของอุทยาน แต่ไม่รวมรถเหมาพิเศษเฉพาะกรุ๊ป)-จิ่วไจ้โกว-ซงพาน-ตูเจียงเยี่ยน-เฉิงตู-ร้านนว

เดินทาง 19-24 ต.ค. 58 (39,999.-)

43,999 บาท
(TG-D-Super Save) จิ่วไจ้โกว-เล่อซาน-ง้อไบ้-โชว์ทิเบต 8 วัน 7 คืน สุวรรณภูมิ–เฉิงตู-หมีแพนด้า-ตูเจียงเยี่ยน-เตี๋ยซีไห่เจิน-จิ่วไจ้โกว-โชว์ทิเบต-จิ่วไจ้โกว (รวมรถเวียนของอุทยาน แต่ไม่รวมรถเหมาพิเศษเฉพาะกรุ๊ป)-จิ่วไจ้โกว-ซงพาน-ตูเจียงเยี่ยน-เฉิงตู-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-ห

เดินทาง 16 ต.ค., 20 ต.ค. 58 (43,999.-)

16,999 บาท
(ML-XW) นานกิง-อู๋ซิ-ซูโจว-เซี่ยงไฮ้-รถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน ดอนเมือง-นานกิง-อู๋ซิ-หลิงซานต้าฝอ-ซูโจว-วัดฉงหยวน-SKY SCREEN-ทำนบหลี่กง-ซูโจว-รถไฟความเร็วสูง-ร้านผ้าไหม-ร้านชา-สวนอวี้หยวน-ตลอดร้อยปี-หอไข่มุก-หุ่นขี้ผึ้ง-เซี่ยงไฮ้-ร้านหยก-ร้านยา-หาดไว่ทาน-รถไฟใต้น

เดินทาง 5,12,19,26 พ.ย. 58 (16,999.-)
เดินทาง 3,4 ธ.ค. 58 (17,999.-)
** ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า

34,900 บาท
ทัวร์จีน (ML-CZ) เจิ้งโจว-ไคเฟิง-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-เจิ้งโจว-สวนแม่น้ำเหลือง-เจิ้งโจว-ศาลไคเฟิง-เจดีย์เหล็ก-ศาลามังกร-ซินหมี่-ซินหมี่-เติ้งฟง-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-โชว์กังฟู-ลั่วหยาง-วัดถ้ำหลงเหมิน-ลั่วหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ซีอาน-สุสานทหารม้า

ทัวร์จีน เดินทาง 31 ต.ค. (35,900.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 7,21 พ.ย. 12,26 ธ.ค. (34,900.-)
* ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า * ไม่มีราคาเด็ก

17,999 บาท
Super Pro ปักกิ่ง-กำแพง-วังฤดูร้อน-หอฟ้า-หูถง-วัดลามะ-โชว์กังฟู 6 วัน 4 คืน (ML-CA810/809) สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ร้านนวดเท้ายาจีน-โชว์กังฟู-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-บัวหิมะ-ถนนคนเดินเฉียนเหมิน-ซื่อเม่าเทียนเจีย-หอฟ้า-ร้านผ้าไห

เดินทาง 15 พ.ย. 7 ธ.ค. 58 (17,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า *ไม่มีราคาเด็ก

21,900 บาท
ปักกิ่ง-ใบไม้เปลี่ยนสี-Snow Dome-ถนนเฉียนเหมิน-ตลาดรัสเซีย-กายกรรม 6 วัน 4 คืน (ML-CA) สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง–COLOURFUL AUTUMN ภูเขาเซียงซาน-สวนสาธารณะภูเขาป่าย-ร้านนวดเท้ายาจีน-กายกรรม–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ร้านผ้าไหม-หอฟ้า-ร้านใบชา- ซื่อเม่าเทียนเจีย-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-บัว

เดินทาง 5,19,27 พ.ย. 58 (21,900.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า *ไม่มีราคาเด็ก

22,900 บาท
(CA) ปักกิ่ง-สุสาน 13 กษัตริย์-วัดลามะ-Golden Jaguar 6 วัน 4 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ร้านนวดเท้ายาจีน-กายกรรมปักกิ่ง-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน- สุสาน 13 กษัตริย์-บัวหิมะ-ปักกิ่ง–สะพานมาร์โคโปโล-วัดลามะ-ผ้าไหม-หอฟ้าเทียนถาน-THE PLACE-อว

เดินทาง 22 ต.ค. (24,900.-)
เดินทาง 10,20 พ.ย. (22,900.-)
เดินทาง 4 ธ.ค. (22,900.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

23,900 บาท
(CA) ปักกิ่ง-กระเช้าปะต้าหลิง-หูถง-2โชว์ 5 วัน 4 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ร้านนวดเท้ายาจีน-กายกรรมปักกิ่ง-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน (ปะต้าหลิง)-บัวหิมะ-ถนนคนเดินเฉียนเหมิน-โชว์กังฟู-อวี้เหอหยวน--หอฟ้า-หวังฝูจิ่ง-ประตูชัย-ตลา

เดินทาง 16 ต.ค. (23,900.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

24,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) คุนหมิง-ต้าลี่-หมู่บ้านสี่โจว-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ฉู่สง- ฉู่สง-ต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-หมู่บ้านสี่โจว-เมืองเก่าต้าหลี่-ลี่เจียง-เมืองเก่าลี่เจียง- ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโดล่า)-โชว์จางอวี้โหมว-หมู่บ้านน้ำหยก-วัดยี่เฟิง-

ทัวร์จีน เดินทาง 21-26 ตุลาคม (29,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 20,27 พ.ย. (24,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 2-7 ธันวาคม (24,999.-)
**ไม่แจกกระเป๋า ** ไม่มีราคาเด็ก

32,999 บาท
ทัวร์จีน (ML-TG) แชงกรีล่า 3 กระเช้า 3 เมืองเก่า คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 8 วัน สุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-หมู่บ้านสี่โจว-โค้งแรกแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-จงเตี้ยน-เมืองเก่า-กระเช้าหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-ลี่เจียงเมืองเก่า-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโด

ทัวร์จีน เดินทาง 18-25 ตุลาคม (37,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 20,27 พ.ย. (32,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 3-10 ธันวาคม (32,999.-)

29,999 บาท
(TG-5ดาว-VIP-WIFI) จางเจียเจี้ย-เฟิงหวาง-โชว์ 6 วัน 5 คืน สุวรรณภูมิ-ฉางซา-ฉางซา-เฟิงหวาง-ล่องเรือแม่น้ำถัว-บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน-เฟิงหวาง-จางเจียเจี้ย-ถ้ำมังกรเหลือง-นวดสมุนไพร-จางเจียเจี้ย–ภาพเขียนสิบลี้-เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงลิฟแก้ว)-สะพานหนึ่งในใต้หล้า-ลำธ

ทัวร์จีน เดินทาง 20-25 ตุลาคม (32,999.-)
ทัวร์จีน เดินทาง 18 พ.ย. 2 ธ.ค. (29,999.-)

35,999 บาท
(ML-TG) 2 มหานคร เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง-จูเจียเจี่ยว-รถไฟความเร็วสูง-Golden Jaguar-ERA-กำแพงปะต้าหลิง 7 วัน 6 คืน สุวรรณภูมิ-เซี่ยงไฮ้-ไว่ทาน-รถไฟใต้น้ำ-GOLDEN JAGUAR -เซี่ยงไฮ้-ชาก้อน-วัดหลงหวา-จูเจียเจี่ยว-ร้านคริสตัล-กายกรรม ERA-เซี่ยงไฮ้-หอไข่มุก-หุ่นขี้ผึ้ง-ปักกิ่ง (รถไฟความเร็วสูง)-ปักกิ่ง-เทียนถาน-ประตูชัย

ทัวร์จีน เดินทาง 25 พ.ย.,1 ธ.ค. (35,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก แจกกระเป๋า F

15,900 บาท
ทัวร์เกาหลีใต้ (ZG-XJ) AUTUMN GRAND SALE IN KOREA 5 DAYS กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – ตามรอยซีรี่ย์ WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ-ปั่นเรียวไบท์ RAIL BIKE – ป้อมฮวาซอง - โรงแรมซูวอน- โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ใส่ชุดประจำชาติฮันบก – สวนสนุกเอเวอร

ทัวร์เกาหลี เดินทาง 13,15 ต.ค. (17,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 16,17,20,24,27 ต.ค. (18,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 18,19,25,26 ต.ค. (17,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 21,23 ต.ค. (19,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 22 ต.ค. (20,900.-)
ทัวร์เกาหลี เดินทาง 27,28,29,30 ต.ค. (18,900.-)


 

16,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน (FJ-ZV) TAIWAN SUPER SAVE 4D 2N กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง – วัดจงไถซานซื่อ– หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่–ชิมชาอู่หลง-เมืองไทเป -ศูนย์ปะการังแดง– ร้านขนมพายสับปะรด

ทัวร์ไต้หวัน เดินทาง 16,22 ต.ค.58 (16,888.-)
ทัวร์ไต้หวัน เดินทาง 5,12,19,26 พ.ย.58 (17,999.-)
ทัวร์ไต้หวัน เดินทาง 10,17 ธ.ค.58 (17,999.-)

46,900 บาท
ทัวร์ยุโรป (G-3FRATG) ไฮไลท์เยอรมัน 6 วัน กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ท (เยอรมัน)-แฟรงค์เฟิร์ท – ไฮเดลเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก – บาด เมอร์เกนไฮม์-บาด เมอร์เกนไฮม์ – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น - เคมป์เทน-เคมป์เทน - มิวนิค-มิวนิค - กรุงเทพฯ

(G-3FRATG)
ทัวร์ยุโรป
เดินทาง 1,14,19,22,26 พ.ย. (46,900.-)

19,900 บาท
ทัวร์เกาหลีใต้ (JN-7C) CLASSIC NO1 KOREA 5 D สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติอินชอน-ภูเขาจูบกัน-(Daedunsan Mountain)-สะพานคู่รัก-“ ฮันสไตล์ฮันจี ฮันบก ฮันชิ-เมืองเจินจู (Jeonju)-หมู่บ้านพื้นเมืองฮันนก-สกีสโนว์ที่สกีรีสอร์ท- สวนกรีนเฮาส์สตรอเบอร

เดินทาง 2,9,16,23 ธ.ค. (21,900.-)
เดินทาง 3,4 ธ.ค. (22,900.-)
เดินทาง 12,19,26 ธ.ค. (21,900.-)
เดินทาง 27 ธ.ค. (24,900.-) / 28,31 ธ.ค. (25,900.-)
เดินทาง 29,30 ธ.ค. (27,900.-) / 2,6 ม.ค. (20,900.-)
เดินทาง 9,13,16,20,23,27,30 ม.ค. (19,900.-)
เดินทาง 3,6,10,13,17,20,24,27 ก.พ. (19,900.-)
เดินทาง 18,19 ก.พ. (21,900.-)
เดินทาง 2,5,9,12,16 มี.ค.19,23,26,30 มี.ค. (20,900.-)

29,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG-3K) SKI & SNOW IN FUKUOKA 5D3N BY 3K สนามบินสุวรรณภูมิ-ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ -บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ – แช่ออนเซ็น-ลานสกีเท็นซัน- ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ– ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์

ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 2,10 ธ.ค. (32,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 3 ธ.ค. (34,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 4 ธ.ค. (33,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 11,16,17,18 ธ.ค. (30,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 23,24,25 ธ.ค. (35,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 26,27 ธ.ค. (38,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 29,30 ธ.ค. (44,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 31 ธ.ค. (42,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 1 ม.ค. (40,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 6,7,8,13,14 ม.ค. (29,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 15,20,21,22 ม.ค. (29,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 27,28,29 ม.ค. (29,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 3,4,5,10,11 ก.พ. (29,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 12,17,24,25 ก.พ. (29,900.-)
ทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง 18,19 ก.พ. (30,900.-)
 

43,900 บาท
ทัวร์ยุโรป(G-3MXPEY)โมโน อิตาลี 7 วัน 4 คืน กรุงเทพฯ -อาบูดาบี – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – เวนิส เมสเตร้-เกาะเวนิส – ฟลอเรนซ์- ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - ฟลอเรนซ์ - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย-ฟลอเรนซ์ - โรม – นครวาติกัน - โคลอสเซี่ยม -โรม – จัตุรัสนาโวนา -

MXP-EY005
ทัวร์ยุโรป
เดินทาง 18 พ.ย. (43,900.-)
ทัวร์ยุโรป เดินทาง 1 ธ.ค. (45,900.-)
 

66,900 บาท
(JF-TG) NEWYEAR TOKYO-OSAKA 7 DAYS ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – นาริตะ-สนามบินนาริตะ – โอไดบะ – Diver city (ถ่ายรูป Gundam) – Aqua city & decks (ถ่ายรูปสะพานเรนโบว์)- พระราชวังอิมพีเรียล – วัดอาซากุสะ + โตเกียว สกายทรี(ถ่ายรูป) – ศาลเจ้าเมจ

(A20)
ทัวร์ญี่ปุ่น
เดินทาง 28,29,30 ธ.ค. (66,900.-)

11,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม (BI-DD) ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-ชมทิวทัศน์เขาฮามลอง-สะพานหวาย(TAVAN VILLAGE)-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย-ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-

ทัวร์เวียดนาม เดินทาง 18 มี.ค. (11,900.-)

18,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง (ZG-EK) ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Avenue of Star – A Symphony of Lights-นั่งกระเช้านองปิง-วัดโป่วหลิน-CiTYGATE OUTLET– ดิสนีย์แลนด์-นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกง-ช้อปปิ้งจิมซ่าจุ่ย-ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 30 ต.ค  (19,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 6,13,20,27 พ.ย  (19,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 6,10,11 ธ.ค  (20,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 12,17,18,19 ธ.ค  (19,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง  24 ธ.ค  (22,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง  25,26 ธ.ค  (23,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง  30,31 ธ.ค  (25,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง  1,2 ม.ค.59  (24,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง  15,22,29 ม.ค.59  (19,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง  20 ก.พ.59  (20,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง  26 ก.พ.4,11,17 มี.ค. 59  (19,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง  24,25,26,31 มี.ค. 59  (20,900.-)


 

39,888 บาท
ทัวร์รัสเซีย (PV-KC) รัสเซีย 5 วัน 3 คืน กรุงเทพฯ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-กรุงเทพฯ

ทัวร์รัสเซีย เดินทาง 22 ต.ค. (40,999.-)
ทัวร์รัสเซีย เดินทาง 12 พ.ย. (39,888.-)

15,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง (ZG-UL) ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นมุ่น 3วัน 2 คืน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง- AVENUE OF STAR A SYMPHONY OF LIGHTS-วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – พิเศษ!! อาหาร-ทะเลหยี่หยุ่นมุ่น-กระเช้านองปิง – พระใหญ่โปว่หลิน – ช้อ

ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 31 ต.ค. (16,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 10,24 ธ.ค. (17,900.)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 12,19 ธ.ค. (16,900.)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 28 พ.ย. (15,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 31 ธ.ค.58 (20,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 2  ม.ค.59 (19,900.-)
ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง 9,16,23,30 ม.ค.59 (16,900.-)

 

 

49,900 บาท
ทัวร์ตุรกี (G3-ASRTK) แกรนด์ตุรกี 8 วัน 6 คืน กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – เคย์เซอร์รี่-เคย์เซอร์รี่ – เกอเรเม – คัปปาโดเกีย-คัปปาโดเกีย – คอนย่า – ปามุคคาเล-ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาซึ-คูซาดาซึ – ทรอย – ชานัคคาเล-ชานัคคาเล – อิสตันบูล – พระรา

ASR-TK002
ทัวร์ตุรกี เดินทาง 7,19,21,24 พ.ย.(49,900.-)
ทัวร์ตุรกี เดินทาง 6,11,18,22,24 ธ.ค (49,900.-)
ทัวร์ตุรกี เดินทาง 26,28,29,30,31 ธ.ค (49,900.-)